« February 2007 | Main | April 2007 »

March 31, 2007

از دانشگاه مجازي چه مي دانيم؟

مريم سپاسي - دانشگاه مجازي دانشگاهي است كه دروس و برنامه هاي آموزشي را از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي كند و دانشجو با استفاده از تكنولوژي اينترنت، نيازي به حضور دركلاس هاي درس سنتي ندارد. در واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشجو به كار مي رود.
براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد و دانشجو مي تواند بر حسب تمايل، زمان و واحدهاي درسي خود را انتخاب كند.همچنين نيازي نيست تا تعداد دانشجويان به حد نصاب برسد و واحدهاي ارائه شده نيز به همين ترتيب محدوديتي ندارند.در اين نوع از آموزش با تعداد محدودي استاد مي توان دانشجويان بسياري را پوشش داد.علاوه بر اين كه انتقال الكترونيكي متون درسي به صورت فايل هاي متني از چاپ كاغذ بسيار با صرفه تر است و تمام هزينه هاي دانشگاهي به نحو چشمگيري كا هش مي يابد.
امروزه صدها دانشگاه معتبر در سراسر دنيا دروس و رشته هاي دانشگاهي خود را از طريق اينترنت ارائه مي كنند. تنوع رشته ها و دروس ارائه شده با اين روش بسيار زياد است.
تكنيك هاي آموزشي كه در اين روش استفاده مي شوند متنوع هستند، منتشركردن متون،فايل هاي صوتي و تصويري جلسات تدريس، اسلايدها و نمودارهاي درسي، اتاقهاي چت و كنفرانس،استفاده از شبكه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني بر روي اينترنت از آن جمله اند.
علاوه بر اين استفاده و دسترسي بهتر به كتابخانه ها و منابع آموزشي و امكان جستجوي سريع در حين مطالعه دروس بدون آن كه نياز به ترك محيط مطالعه و صرف وقت شود،به كيفيت اين شكل از تحصيل مي افزايد.
از طرف ديگر منتقدان اين شيوه از تحصيل، نظري به كاستي هاي آن داشته اند و اين شيوه را از بعضي جهات غيرحرفه اي مي دانند.آنها معتقدند كه نظارت مستقيم بر نحوه تحصيل دانشجوياني كه به اين روش تحصيل مي كنند وجود ندارد و اين مقوله بيشتر نوعي تجارت اينترنتي مدارك تحصيلي است. سيستم هاي ارزشيابي و ارزشگذاري ناقص و نا كارآمدند و....عده اي ديگر از زاويه ديگري بر اين مقوله نظر كرده اند و مي گويند كه هدف از تحصيلات دانشگاهي تنها يادگيري يك سري از دروس و يا كسب اطلاعات و مهارت ها نيست بلكه دانشگاه مرحله اي است براي اجتماعي شدن و ورود به اجتماع .آن چنان كه مدرسه در مراحل پايين تر آموزشي چنين نقش حياتي دارد كه اينترنت به خوبي جايگزين آجرهاي كلاس هاي درس و ... مي شود، ولي هرگز نمي تواند جايگزين چالش هاي متحول كننده اي بشود كه در روابط چهره به چهره وجود دارد. البته نحوه ارتباطات اينترنتي روز به روز غني تر مي شود و شايد در آينده نزديك ديگر اين ايراد به شيوه از آموزش وارد نباشد.
ويژگي ها و مشكلات
آموزش از طريق اينترنت سابقه طولاني ندارد، ولي امروزه به عنوان قويترين روش آموزشي مطرح شده است. تقاضاي فراواني كه براي به كارگيري اينترنت در آموزش وجود دارد شاهدي بر اين ادعاست.
رشته هاي متفاوت و دانشگاه هاي معتبر و متفاوتي كه اين رشته ها را ارائه مي كنند، امكان ادامه تحصيل براي هر كسي كه سيستم مورد نياز كامپيوتر، توانايي مالي پرداخت شهريه دانشگاه وهزينه ارتباط تلفني را دارد، فراهم مي كند.
گرهارد كسپر ازمديران دانشگاه استنفورد مي گويد:«كه با وجود اينترنت ديگر نيازي به سفر هاي طولاني نيست. توليد كنندگان نرم افزارهاي آموزشي رقباي دانشگاه ها در امر آموزش اند.همچنين ايده دانشگاه مجازي در پاسخ به تقاضاي تكنولوژي سيستم خلاقي بود كه مي تواند تعداد نا محدودي از افراد را با به كارگيري طيف وسيعي از اطلاعات و در زمينه هاي متفاوت و در هر زماني و در هر كجا كه باشند آموزش دهد.» تغيير بوجود آمده به وسيله اين آموزش به اندازه اي بزرگ است كه يادآور تغييري است كه با انتشار نخستين كتاب چاپي بوجود آمد وهمه اين نظرها بيانگر تغيير شگفت آوري است كه در آينده اي نه چندان دور در امر آموزش رخ خواهد داد.
مضمون آموزش Just In Time توضيح دهنده ويژگي هاي اين نوع از آموزش است. خصوصا در افرادي كه شاغل هستند و يا به هر نحوي امكان حضور در كلاسهاي درسي معمولي را ندارند، مانند معلولين كه مي توانند دروس و واحد هاي متناسب با وضعيت خود و زمان ممكن را انتخاب كنند. تمام مراحل ثبت نام، پرداخت هزينه ها و امتحانات به صورت الكترونيكي و بر روي اينترنت انجام مي شود.
دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، سرمايه گذاري بزرگي براي دانشجوياني كه مايل به تحصيل در اين دانشگاه از طريق اينترنت هستند، كرده است.
با بوجود آمدن دانشگاه هاي مجازي سوالات تازه اي مطرح شدند از جمله اين كه ارزش آموزش به اين شيوه چقدر است؟ و اين كه آيا مدارك اين دانشگاهها معتبرند و يا خير؟
عده زيادي معتقدند كه تفاوت چنداني از نظر سطح آموزشي بين اين دانشگاه ها و دانشگاه هاي سنتي وجود ندارد. مثلا در تحقيقي كه به وسيله تام راسل از دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي انجام شد، بيان شد كه تفاوت واضحي در سطح آموزشي دانشگاه هاي سنتي و دانشگاه هاي مجازي وجود ندارد.
در تحقيق ديگري كه توسط جرالد.جي.شات از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا انجام شد، دانشجوياني كه دروس خود را به صورت Online خوانده بودند نمره شان ۲۰% بيشتر از دانشجوياني بود كه در كلاس هاي درس معمولي آن دروس را گذرانده بودند.
در بررسي ديگري نظر دو گروه از دانش آموختگان به وسيله اينترنت را جويا شدند. هر دو گروه با تحصيل به وسيله اينترنت موافق بودند . مباحث سوال شده از دانشجويان به شرح زير بود:
- تسلط بر درس وجود دارد.
- مو ضوع درس به طور موفقيت آميز بررسي مي شود.
- استاد در دسترس دانشجويان است.
- به پاسخ ها در كلاس حساس است.
- تكاليف درسي براي يادگيري مفيد و لازم هستند.
ـ عادل است.
در بررسي ديگري محققان دريافتند كه از مهمترين دغدغه هاي دانشجويان نحوه ارتباط و كارآيي استاد است.
در تحقيقي كه به وسيله مركز تكنولوژي هاي خاص انجام شد، عملكرد ۵۰۰ دانش آموز را كه در كلاس هاي چهارم و ششم در هفت مدرسه اطراف شهر تحصيل مي كردند بررسي كردند. نيمي از آن ها به اينترنت دسترسي داشتند. با در نظر گرفتن اثر اينترنت بر دانش آموزان به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزاني كه به اينترنت دسترسي داشتند به شكل واضحي نمرات بهتري در دروس مديريت اطلاعات، ارتباطات و بيان عقايد داشتند. نتايج به دست آمده در زمينه هاي ديگر بسيار پراكنده و متفاوت بود.
مبحث مهم ديگر در آموزش از طريق اينترنت نحوه ارتباط دانشجو و استاد است. اين كه استاد به چه نحوي بر عملكرد دانشجو نظارت مي كند.آموزش از راه اينترنت به يك سيستم مديريتي بسيار فعال وكارآمد وابسته است. دانشجو واستاد بايد نمونه مكاتبات ومباحث درسي خود را به صورت ضبط شده در اختيار داشته باشند. بر اساس فيد بكي كه دانشجو ارائه مي كند، استاد از عملكرد و بازدهي آموزش با خبر مي شود و براي رفع كاستي ها اقدام مي كند. علاوه بر اين دانشجويان را بايد به استفاده از ژورنال ها، گزارش ها و منابع موجود بر روي اينترنت تشويق و راهنمايي كرد. لازم به ذكر است كه تبحر در جستجو و استفاده از ابزارهاي جستجو براي دانشجويي كه داوطلب تحصيل از طريق اينترنت است ضروري است.
در تحقيقي كه به مدت دو سال در دانشگاه هاي انگلستان انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه هاي مجازي آن چنان كه در تئوري موفق اند در عمل توفيقي ندارند.
بر خلاف انتظار روش ارائه درس به درس در اين شيوه آموزشي آهسته تراز دانشگاه هاي سنتي است. در يكي از رشته هاي علوم انساني بررسي شد كه از تكنولوژي كنفرانس از طريق ويدئو استفاده شده بود، طرفين مسئول برگزاري كنفرانس از هزينه بالاي آن شاكي شدند و عملا كار ناتمام ماند. در دروسي هم كه بايد به طريق خود آموزي مطالعه مي شدند مثل درس فرهنگ سايبر و مهارت هاي اطلاعاتي اشكالاتي ديگر بوجود آمد. درس اول را تنها يك نفر انتخاب كرده بود و براي درس دوم مسئولين كتابخانه به هم طرازي نسخه اينترنتي اين درس با نسخه معمولي آن اعتقاد نداشتند.آن چه در پي اين پژوهش مورد توجه بيشتر قرار گرفت، هماهنگي لازم در تمام ابعاد آموزشي براي انجام اين كار بود. در عمل بر خلاف تئوري بايد يك سيستم مديريتي هماهنگ كننده به كار گرفته شود تا اهداف آموزشي را تامين كند.
مشكل بزرگتر در استفاده از دانشگاه هاي مجازي نحوه ارزشيابي دانشجويان است. براي ارزشيابي عادلانه،استاد و دانشجو بايد چالش هايي را با هم تجربه كرده باشند. در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه براي دست يابي به چنين روابط و يا قابليت هايي چه بايد كرد؟
پاسخ اين است كه بايد از سيستم هاي كامپيوتري مديريتي پيشرفته ياري جست. سيستم هاي جديد بر خلاف سيستم هاي قديمي مديريتي تنها به وسيله مدير به كار گرفته نمي شوند و تمام افراد گروه آموزشي از جمله دانشجو و استاد از آن بهره مي گيرند.
به بياني ديگردانشگاه مجازي يعني سيستم مديريتي پيشرفته و كارا كه شامل يك Database پيچيده و ارتباطات فعال و چند جانبه گروه هاي دانشگاهي است كه با همديگر براي تحقق اهداف آموزشي تلاش مي كنند.
اين نوع از مديريت به نوپردازي روزانه نياز دارد. از آن جايي كه تمام سيستم هاي كامپيوتري در مدت شش ماه نو مي شوند ،ضروري است كه هميشه از آخرين نسخه استفاده كرد و سيستم را به روز نگاه داشت.
دانشگاه هاي مجازي در ايران
تاسيس دانشگاه هاي مجازي در ايران را بايد از دو ديدگاه فرهنگي و اقتصادي بررسي كرد.
دربعد فرهنگي تاسيس دانشگاه هاي مجازي فرصتي براي معرفي دانشگاه هاي ايران، فرهنگ و زبان ايران است. چنان كه دانشگاه مجازي تاميل به همين منظور تاسيس شد تا زباني را كه رو به نابودي مي رفت دوباره احيا كند.
از نظر اقتصادي نيز دانشگاه هاي مجازي به خاطر موقعيت سياسي و فرهنگي ايران مي تواند موجب جذب ارزآوري شود. ارزي كه مي توان از آن در تحقيق و يا توسعه دانشگاه ها بهره جست. از آن جايي كه دانشگاه هاي مجازي هزينه هاي كمتري نسبت به دانشگاه هاي سنتي دارند تاسيس دانشگاه هاي مجازي بسيار مقرون به صرفه است.
قدم اول براي تاسيس و برقراري اين شيوه آموزشي در ايران، حل كردن مشكل اساسي ارتباط اينترنتي در ايران است. ارتباط اينترنتي الفباي دانشگاه مجازي است براي دانشجوياني كه از داخل ايران خواستار تحصيل به اين شيوه باشند، با وجود سرعتهاي پايين استفاده مطلوب از كنفرانس هاي ويدئويي و شنيداري، ممكن نيست. علاوه بر اين هزينه هاي استفاده از ارتباط اينترنتي در ايران نسبتا بالاست در حالي كه در كشورهاي ديگر هم كيفيت و هم كميت ارتباطات اينترنتي بهتراست.
خطوط تلفني كه به عنوان خطوط مخابراتي ارتباطي استفاده مي شوند با سرعت هاي بسيار بالاي ارتباطات جهاني (فيبرنوري)قابل مقايسه نيستند. در صورت سرويس دهي به دانشجويان خارج از ايران هم مشكل ارتباطي هم چنان باقي است اگرچه بسياري ار كشورها از كابل براي ارتباط استفاده مي كنند و سرعت هاي بالا و مطلوبي دارند اما سرويس دهنده هاي ايراني بسيار ضعيف عمل مي كنند و در مقابل هك شدن بسيار آسيب پذيرند. اخيرا يك هكري خيرخواه تعداد زيادي از سايت هاي ايراني را براي چند ساعتي از كار انداخت تا آسيب پذيري آن ها را ياد آوري كند.
در دروسي كه نياز به واحد هاي عملي و يا شركت در جلسات اينترنتي است برنامه ريزي آموزشي نياز به دقت بيشتري دارد. به هر حال، اگر چه ايران از اين قافله عقب است، ولي با فاصله حركت مي كند. چرا كه سيستم هاي ارتباطي ما بسيار ضعيف و آسيب پذيرند ولي سرعت حيرت آور اين پديده آموزشي، اين نوع از آموزش را براي ما نيز اجتناب ناپذير كرده است و بايد همراه با همه دنيا براي استفاده از آن تلاش كنيم.
قدم اول را بايد با اصلاح و تكميل پروژه هاي مخابراتي و رفع معايب سرويس دهنده ها برداشت و قدم بعدي دسترسي به آخرين روشهاي كامپيوتري مديريتي و تربيت متخصصاني در اين زمينه است تا آخرين پديده هاي آموزشي را به كار گيرند.

- آینده نگر

ريشه جرايم اينترنتي در آمريكا است

محمد رسولي- شركت سيمانتك مي‌گويد بيشتر هكرها و حملات غير مجاز به كامپيوترهاي كاربران، از آمريكا بوده و در واقع حلقه‌هاي جرايم اينترنتي از اين كشور نشات مي‌گيرد.
به گزارش آسوشيتدپرس از سن‌خوزه كاليفرنيا، زندگي اين مجرمان اينترنتي در آمريكا به نوعي دنياي زير زميني تشبيه شده كه با استفاده از باج‌گيري‌هاي اينترنتي و جرايم سايبر زندگي جديدي براي خود ايجاد كرده‌اند. رقابت بين آنها به حدي بالا گرفته كه قيمت اطلاعات دزديده شده روز به روز كاهش مي‌يابد (يكي از روش‌هاي كسب درآمد در بين هكرها، دزديدن اطلاعات مالي كاربران و درخواست پول براي بازگرداندن آنهاست). افزايش تعداد هكرها در آمريكا باعث شده تا دزدي اطلاعات مالي و بازگرداندن آنها در ازاي پول، امري طبيعي شود و به دليل تعداد زياد هكرها، قيمت اين‌كار در حال كاهش است.
بنابر اين گزارش، اخاذي‌هاي يك دلاري نيز در اين كشور رواج يافته كه معمولا مربوط به قفل كردن كارت‌هاي اعتباري و از كار انداختن آنهاست.
محققان سيمانتك، بزرگترين شركت امنيت نرم‌افزاري در جهان،‌ يك سوم حمله‌هاي اينترنتي به كامپيوترها در شش ماهه دوم سال 2006 را از كامپيوترهاي آمريكائي‌ها دانسته‌اند. اين حجم از حمله‌ها، باعث شده كه آمريكا پس از چين در مقام اول حمله‌هاي اينترنتي، پخش كرم‌هاي اينترنتي و ديگر خلاف‌هاي اينترنتي قرار گيرد. چين با ده درصد در مقام دوم و آلمان با هفت درصد در مقام بعدي است.
همچنين آمريكائي‌ها در زمينه شبكه‌هاي‌ "بات" نيز فعاليت دارند. "بات" ، در اختيار گرفتن كنترل كامپيوتر كاربران بدون اطلاع آنها و سوء استفاده از نام و امكانات آنهاست. با اين روش و بدون اطلاع صاحب كامپيوتر، هكرها اقدام به فعاليت غير مجاز و هك كردن كامپيوترهاي ديگر نموده يا با استفاده از ايميل كاربر ، اقدام به ارسال پيام به نام او براي افرادي كه مشخصاتشان در دفتر تلفن است، مي‌نمايند.
سيمانتك در گزارش خود آمريكا را خانه و مامن "سرورهاي اقتصاد زير زميني" ناميده است. اقتصاد زير زميني در اينترنت در واقع همان هك كردن و سوء استفاده از كامپيوتر و اطلاعات كاربران به هر نحو است.
اين اولين بار است كه شركت معتبري مانند سيمانتك اقدام به انتشار چنين گزارشي كرده و صراحتا اعلام مي‌دارد حمله‌هاي اينترنتي از چه كشورهايي نشات گرفته است.
اين تحقيق در ميان 120 ميليون كاربري كه نرم‌افزار ضد ويروس سيمانتك بر روي آنها نصب شده است، انجام گرفته است. اين شركت همچنين دو ميليون كاربر ايميل نيز دارد كه مديريت نامه‌هاي آنها را بر عهده دارد.
حمله‌هاي "بات" در سال 2006 با 29 درصد رشد در صدر قرار گرفت و نشان از تمايل هكرها به اين روش دارد.
همچنين نرم‌افزار اينترنت اكسپلورر ( IE) شركت مايكروسافت هدف 77 درصد از هكرها بوده و در بين نمايشگرهاي اينترنت، رتبه اول هدف بودن را داشته است.
همچنين كارشناسان اين شركت، پيش‌بيني مي‌كنند هدف بعدي تمام حمله‌ها به سمت سيستم‌عامل جديد مايكروسافت، ويندوز ويستا خواهد بود كه مورد هدف همه خواهد بود.

Rasouli@Hamshahri.org

March 28, 2007

آسيب پذيري هاي جدی در دو ابزار اطلاعاتي

مترجم: اسماعيل ذبيحي - IBM و SUN، دو شركت بزرگ فن آوري اطلاعات، با انتشار اطلاعيه اي، كشف نقص هاي امنيتي جديد در برخي از محصولات خود را تأييد كردند.
بنا به گزارش Panda Software، حفره امنيتي نخست كه در نرم افزار IBM WebSphere 6.0.2، كشف شده است، به خرابكاران اينترنتي و هكرها مكان ميدهد تا بنوانند حملاتي را از طريق تفكيك پاسخ هاي HTTP، در سيستم هاي آسيب پذير انجام دهند.
ارسال يك URL مخرب با طراحي ويژه، به سرورهاي مورد حمله، باعث ايجاد تفكيك در پاسخ هاي HTTP آن ها گرديده كه همين مسئله به نوبه خود سبب از بين رفتن صحت و اعتبار اطلاعات موجود در اين سرورها، آلودگي web cache هاي رابط و ايجاد شرايط حمله هايي از نوع cross-site cripting مي شود.
براي ترميم اين حفره امنيتي، به كاربران WebSphere 6.0.2، توصيه شده است كه با مراجعه به آدرس http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27004980 ، اصلاحيه هاي مربوط به آن را دانلود كرده و يا از نسخه 6.1.0 آن استفاده نمايند.
طبق همين گزارش، يك نقص امنيتي مهم، در نرم افزار پركاربرد Java System Directory Server 5.2، رديابي شده كه داراي قابليت ايجاد شرايط DoS در سيستم هاي آسيب پذير مي باشد. اين نقص به علت اشكال در عملكرد كد clean-up، پس از عدم موفقيت سرور در پاسخ به برخي از درخواست هاست. اين شرايط مي تواند به فراخواني دستور free() توسط سرور و بر روي يك آدرس خاص، ايجاد يك مرجع نامعتبر در حافظه و در نتيجه بروز شرايط DoS در برابر سرور مورد حمله منجر گردد.
در برخي از موارد نيز امكان نفوذ هكرها از اين حفره و اجراي كدهاي مخرب دلخواه توسط آنها در سيستم وجود دارد. شركت Sun،‌ با انتشار اصلاحيه امنيتي شماره 5 براي Java System Directory Server، به كاربران آن توصيه كرده است كه براي بروز رساني امنيتي اين نرم افزار به آدرس ذيل مراجعه نمايند: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102853-1
منبع خبر: Panda Software
www.mec-security.com

تصویب افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان

بر اساس تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كليه دانش‌آموزان دوره راهنمايي كشور حساب قرض الحسنه اينترنتي افتتاح مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت‌ آموزش و پرورش براساس اين تفاهم نامه 150 مدرسه راهنمايي شهر تهران به شبكه ملي اينترنت تجهيز و متصل مي‌شوند.
بنابراين گزارش توليد و تهيه نرم‌افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي و تدوين طرح توسعه و كاربرد فاوا در 62 مدرسه راهنمايي كشور از ديگر پروژه‌هايي است كه در سال جديد اجرا خواهد شد.

عدم حمایت از دانشجویان برنامه نویس

تیم دانشگاه صنعتی شریف برای حضوری پر قدرت در مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویان راهی ژاپن شده است که امید می رود در میان 10 تیم برتر دنیا قرار گیرد.
دکتر محمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تیم دانشگاه صنعتی شریف متشکل از سه دانشجو و یک مربی وارد کشور ژاپن شده اند تا در سی امین مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویان به رقابت با رقبای جهانی خود بپردازند.
وی اضافه کرد : مسابقات برنامه نویسی دانشجویان که سی امین دوره آن در ژاپن برگزار می شود، قدیمی ترین مسابقاتی است که توسط انجمن جهانی کامپیوتر برگزار می شود و IBM از آن حمایت می کند.
سرپرست مسابقات ACM در منطقه غرب آسیا افزود: تیم های برتر مناطق مختلف جهانی به این مسابقات راه یافته اند. از منطقه غرب آسیا نیز که به میزبانی ایران مسابقات مقدماتی برگزار شد، تیم های دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تیمی از کشور سنگاپور به مسابقات نهایی راه یافتند.
وی وضعیت تیم دانشگاه صنعتی شریف را مطلوب توصیف کرد و گفت : تیم دانشگاه صنعتی شریف تمرین های لازم را انجام داده است و امید می رود در میان 10 تیم برتر دنیا قرار گیرد.
قدسی اضافه کرد : بهترین نتیجه تیم ایران در مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویان رتبه ششم در مسابقات جهانی 2006 است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف از عدم حمایت وزارت علوم از دانشجویان اعزامی دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر انتقاد کرد و گفت : متاسفانه وزارت علوم از این مسابقات حمایت نمی کند و ما توانستیم تنها حمایت یک شرکت داخلی و خصوصی را جلب کنیم.
مسابقات جهانی ACM از 11 تا 16 ماه جاری میلادی در ژاپن برگزار شد.

March 27, 2007

ارتقاء دسترسي محرومان به منابع اطلاعاتي

مترجم: اسماعيل ذبيحي - طرح هاي جديد شركت Panda Software، در خصوص ايجاد بسترهاي لازم براي حمايت از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه افزايش سطح
دسترسي اقشار محروم و فقير جهان به اين فن آوري، پس از طي مراحل مقدماتي خود، اكنون وارد فاز اجرايي خود شده است.
به گزارش بخش اطلاع رساني پاندا، حمايت از سازمان ها و انجمن هاي غير انتفاعي و غير دولتي براي حضور در جامعه جهاني اطلاعات و دسترسي به آن، يكي از بخش هاي مهم اين فعاليت ها را تشكيل ميدهد.
در حال حاضر سه پروژه بزرگ حمايتي، در كشورهاي پاراگوئه، هند و اسپانيا،‌ با موفقيت كامل در حال اجراست كه از ابعاد اجتماعي، اقتصادي و رهنگي،‌ تأثيرات وسيعي خواهد داشت. در شهر آسونسيون، پايتخت پاراگوئه، يك سازمان بزرگ غير دولتي فعال در زمينه هاي آموزشي و اطلاعاتي، تحت عنوان Paideia، با بهره گيري از حمايت پاندا، مؤسسه اي را براي آموزش رايگان مهارت هاي كاربردي رايانه به كودكان و نوجوانان محروم،‌ فقير و بي
سرپرست، تاسيس نموده است كه ظرف چند ماه آينده به بهره برداري كامل خواهد رسيد.
Panda Software در شهر مادوراي هند نيز با همكاري سازمان فعاليت هاي اجتماعي Goodwill، مؤسسه اي براي آموزش زنان محروم و بي رپرست
در نظر گرفته است. آموزش رايانه و استفاده از اينترنت به صورت رايگان و ارتقاي سطح دانش عمومي اين افراد، از اهداف اصلي اين مؤسسه، محسوب مي گردد.
در اين ميان، سازمان غيرانتفاعي مشهور \"Save the Children\" كه در زمينه دفاع از حقوق كودكان فعاليت مي كند، چندي پيش با حمايت مالي و معنوي شركت پاندا، يك همايش بين المللي را در خصوص بررسي آثار، ابعاد و نحوه ايجاد محدوديت در سوء استفاده اينترنتي از كودكان، برگزار كرد كه مورد توجه صاحبنظران و كارشناسان در زمينه هاي مختلف قرار گرفت.
مسئولان شركت پاندا، هدف خود را از اجراي اين پروژه هاي حمايتي، فراهم آوردن شرايط مناسب براي دسترسي آسان اقشار مختلف جوامع جهاني به منابع اطلاعاتي و ابزار ارتباطي ذكر كرده اند.
منبع : www.mec-security.com

March 26, 2007

راه اندازی سایت جست و جوی خدمات اینترنتی

ITanalyze.ir - سایت جدید جستجوگر ارتباط اینترنت اکنون با در دست داشتن تمامی پیش شماره تلفن های شهر تهران و سرویس دهندگان محترم اینترنت (از جمله: داتک تلکام، پارس آنلاین، شاتل، نداگستر صبا، آسیا تک، سپنتا، افرا نت، ندا رایانه، نوید نت، مروا، تراشه سبز ایران و توانا) برای انواع سرویس های موجود ارتباط به شبکه گسترده جهانی (از جمله: کارت اینترنتی، کارت تلفن، اینترنت سریع، اینترنت هوشمند و تلفن هوشمند) آماده ارائه خدمات به شما است.
http://www.internetfinder.ir
http://www.iraninternetfinder.com
شما با وارد نمودن پیش شماره محل خود می توانید به اطلاعات مرکز مخابرات و کد هایی که در آن مرکز پشتیبانی می شود، را مشاهده نمایید.
علاوه برآن شما می توانید از تمام سرویس دهندگان اینترنت محل خود با خبر شده یا درخواست یک نوع خواص از اینترنت را برای محل خود وارد نمایید.
امید است که با این کار بتوانیم باعث بهبود هرچه بیشتر سطح خدمات این بخش بسیار مهم ار صنعت تکنولوژی اطلاعات گردیم.
این کار توسط سیّد محمّد حسین میبدی و به حمایت شرکت دریچه تصویر امروزر و سایت ایران گردی هفت اقلیم، انجام گردیده است .

موبایل در بیمارستان ضرری ندارد

با وجود این که مشخص شده استفاده زیاد و مداوم از تلفن همراه به دلیل امواج آن موجب بروز اختلالاتی می شود اما ثابت شده که استفاده از موبایل در بیمارستان هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال ای تایمز ، محققان دریافته اند که استفاده از تلفن همراه در محیط بیمارستان هیچ گونه مشکلی برای دستگاهها و وسایل پزشکی و عملکرد آنها ایجاد نمی کند.
بررسیها نشان می دهد که استفاده صحیح و متعادل از تلفن همراه حتی در محیط بیمارستان برای بیماران قلبی که از باتری برای قلبشان استفاده می شود مشکلی ایجاد نمی کند.
در ضمن دستگاههای ظریف پزشکی و تخصصی نیز که با امواج مغز و قلب بیمار در ارتباطند تحت تاثیر امواج تلفن همراه قرار نمی گیرند.
این بررسیها بر روی بیش از 192 دستگاه پزشکی و تخصصی بیمارستانی صورت گرفته و نتایج نیز تقریبا مشابه و تایید کننده این مطلب بوده است.
اما کارشناسان توصیه می کنند که افراد بیمار و سالم به طور کلی در حد ضرورت و کافی از تلفن همراه استفاده کنند تا هیچ گونه آسیبی به بدنشان نرسد.

آسيب پذيري جديد در فايرفاكس

كارشناسان امنيتي از كشف يك نقطه مهم آسيب پذير در مرورگر Mozilla Firefox خبر مي دهند كه داراي قابليت ايجاد شرايط مناسب براي نفوذ هكرها و سرقت اطلاعات حساس موجود در رايانه ها و شبكه ها مي باشد.
اين حفره امنيتي، به علت بروز خطا در عملكرد \"nsFtpState::R_pasv()\"، و در هنگام پردازش پاسخ هاي FTP PASV، ايجاد مي گردد و مي تواند
توسط خرابكاران دوردست و هكرها، براي جستجوي سيستم و يافتن پورت هاي قابل نفوذ در شبكه هاي داخلي مورد استفاده قرار گيرد.
هرچند هكرها با استفاده از اين نقص امنيتي، قادر به اجراي كدهاي مخرب و ايجاد شرايط DoS در شبكه ها و سيستم ها نمي باشند، اما براحتي مي توانند با نفوذ در آنها به سرقت اطلاعات حساس، محرمانه و مهم، بپردازند.
به كليه كاربران مرورگر Mozilla Firefox توصيه شده است كه هر چه سريعتر با مراجعه به آدرس http://www.mozilla.org/security/announce/2007/mfsa2007-11.html، ضمن بروزرساني نرم افزار خود، نقص امنيتي اخير را ترميم نمايند.
منبع خبر: Panda Software
مترجم: اسماعيل ذبيحي ezabihi@mec-security.com
www.mec-security.com

مهمترين ويروس های هفته اول سال

اسماعیل ذبیحی - Panda Software در گزارش امنيتي اخير خود، فهرست مهمترين ويروس ها و بدافزارهاي كشف شده در هفته گذشته را منتشر كرد.
در اين گزارش، از تروژان هاي Ldpinch.ZO، PhoneStealer.A، StealAll.A به عنوان كدهاي مخربي نام برده شده است كه در هفته گذشته بسياري از رايانه ها و شبكه هاي جهان را مورد حمله خود قرار دادند.
تروژان Ldpinch.ZO، از طريق نامه هاي الكترونيك و يا داونلود فايل از اينترنت، سيستم ها را آلوده كرده و بلافاصله پس از فعال شدن، شروع به نمايش ناگهاني تصاوير مستهجن، مي نمايد. اين عملكرد در واقع براي جلب توجه كاربر و مخفي نگاه داشتن فعاليت هاي تخريبي اصلي توسط اين تروژان، انجام مي شود.
سرقت اطلاعات حساس از مرورگرهاي مهم اينترنت،‌ سرويس گيرنده هاي اصلي FTP، برنامه هاي چت همزمان و ساير نرم افزارهاي مشابه و نيز ارسال اين اطلاعات به خرابكاران اينترنتي و هكرها، از عملكردهاي تخريبي Ldpinch.ZO، محسوب مي گردد. اين كد مخرب با باز كردن يك پورت مهم در رايانه مورد حمله خود، باعث مي شود كه هكرها بتوانند به مبدل فرمان هاي سيستم دسترسي پيدا كرده و كنترل كامل آن را در اختيار بگيرند. يكي از ويژگي هاي مهم و خطرناك اين تروژان، قابليت حمله هاي پي در پي به منظور عبور از لايه دفاعي فايروالهاي نصب شده در سيستم ها مي باشد.

PhoneStealer، تروژان مهم بعدي در گزارش پاندا، با نفوذ در سيستم ها، خود را در فولدري با عنوان programs.exe، مخفي كرده و با ايجاد تغييراتي در تنظيمات مودم، باعث كاهش چشمگير سرعت اينترنت مي شود. اين كد مخرب قادر است كليه شماره هاي تلفن موجود در رايانه آلوده و اطلاعات مربوط به آنها را سرقت كرده و به طراح خود ارسال كند.
StealAll.A، كد مخربي با قابليت سرقت اطلاعات حساس سيستم و نيز اطلاعات محرمانه وارد شده توسط كاربر در صفحات وب، مانند رمزهاي عبور و نام هاي كاربري مي باشد. اين اطلاعات پس از سرقت بر روي سرور خاصي قرار داده مي شوند تا در دسترس خرابكاران اينترنتي و هكرها قرار بگيرند.
كليه كاربران اينترنت، براي اطمينان از عدم آلودگي سيستم هاي خود به كدهاي مخرب فوق و نيز ساير تهديدات و آلودگي هاي رايانه اي، مي توانند از برنامه رايگان Panda ActiveScan، به آدرس www.pandasoftware.com/activescan استفاده نمايند.
علاوه بر اين برنامه، يك نرم افزار ديگر تحت عنوان Panda NanoScan، نيز به طور رايگان در اختيار كاربران اينترنت قرار گرفته تا بتوانند امنيت رايانه هاي خود را در مدت زماني كمتر از 60 ثانيه بررسي كنند: www.nanoscan.com
منبع : www.mec-security.com

March 25, 2007

SMS‌های تبریک و 1.6 میلیارد تومان درآمد

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: مشترکان تلفن همراه دولتی در اولین روز عید بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کردند.
سید علی علویان درگفتگو با مهر گفت : مشترکان تلفن همراه دولتی دراولین روز عید سال 86 (عصر29 اسفندماه 85 تا عصرروز اول فروردین ماه ) بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کردند.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار با بیان این که 80 درصد از این پیام های کوتاه با موفقیت ارسال شد، اضافه کرد: هم اکنون هزینه ارسال هر پیام کوتاه 14 تومان است.
به گزارش مهر، چنانچه هزینه هر پیام کوتاه 14 تومان محاسبه شود مشترکان شبکه ICT با ارسال این تعداد پیام کوتاه در روز اول عید حدود یک میلیارد و 654 میلیون و 800 هزار تومان درآمد عاید شرکت ارتباطات سیار درمدت یک روز کردند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال گذشته پیش بینی کرده بود تعداد پیام‌های کوتاه ارسالی از 5 میلیون پیام در روز به روزانه 100 میلیون پیام در ایام نوروز 86 افزایش یابد.

کاهش مشکلات آنتن دهی در کرج

مدیرکل مخابرات منطقه کرج گفت: با نصب 25 دستگاه " بی . تی . اس " جدید مشکل آنتن دهی تلفن های همراه در منطقه غرب استان تهران تا حد زیادی برطرف شده است.
سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور کاهش اشکالات آنتن دهی تلفن های همراه طرح توسعه تجهیزات شبکه ارتباطی تلفن همراه در ماه پایانی سال 85 در دستور این اداره قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش های صورت گرفته تعداد دستگاه های "بی . تی .اس" که تقویت کننده آنتن دهی در نقاط کور و صعب العبور هستند هم اکنون مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در منطقه به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
زرنگ زاده خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در هفته اخیر در آنتن دهی تلفن های همراه منطقه مشاهده می شد با نصب این تعداد تی . بی . اس کاهش یافته و هم اکنون 250 هزار دارنده تلفن همراه می توانند به طور همزمان مکالمه داشته باشند.
وی یادآور شد: به منظور رفع اندک مشکلات باقی مانده در این خصوص پنج دستگاه تقویت کننده نیز در چند روز آینده در نقاط مختلف کرج نصب خواهد شد.
هم اکنون 205 دستگاه تی. بی . اس به منظور تقویت آنتن دهی تلفن های همراه در نقاط مختلف منطقه تحت پوشش اداره کل مخابرات کرج( غرب استان تهران ) فعال است.

March 24, 2007

راه اندازی سایت آموزش هوشمند اینترنتی

نخستین سایت آموزش مداوم هوشمند اینترنتی کشور با قابلیت ثبت نام، صدور گواهی، برگزاری آزمون اینترنتی، ثبت نام در برنامه‌ها و دسترسی رایگان به اطلاعات علمی جهت بهره‌برداری کلیه مشمولین آموزش مداوم راه‌اندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی اراک این سایت را به آدرس www.modavem.ir برای استفاده عموم مشمولین قانون آموزش مداوم طراحی کرده و از آغاز سال جاری قابلیت استفاده را برای مشمولین قانون آموزش مداوم دارد.
این پایگاه اینترنتی به منظور ارائه برنامه های آموزش مداوم به صورت الکترونیکی و به شیوه مجازی ایجاد شده است. در این پایگاه به درخواست دانشگاه دوره های بازآموزی مربوط به جامعه پزشکی و پیراپزشکی را به صورت الکترونیکی برگزار می کند و در انتها از شرکت کنندگان آزمون الکترونیکی به عمل آورده و به صورت آن لاین در صورت موفقیت شرکت کننده برای وی گواهینامه شرکت در دوره صادر می کند.
این طرح برای اولین بار در کشور طراحی و اجرا شده است و هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان اولین مجری طرح آموزش الکترونیکی برنامه های دفتر آموزش های مداوم در کشور مطرح شده است.
از جمله قابلیت های این نرم افزار می توان به ذخیره مباحث خودآموز پزشکی، آزمون اینترنتی و صدور گواهی پس از آزمون، درج کلیه برنامه های حضوری و غیرحضوری، واریز هزینه ثبت نام، ثبت نام برنامه های حضوری، ثبت نام برنامه های خودآموز اینترنتی، قابلیت افزایش حجم داده ها و اطلاعات، رویت و استفاده توسط کاربران مجاز (ثبت نام کرده) و انجام نظرسنجی از کاربران و انتشار نتایج آن اشاره کرد.
بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور(پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام پزشکی و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی در طول هر پنج سال اقدام کند.

March 22, 2007

اجبار بانك‌ها به دريافت كارمزد پول الكترونيكی

اخيرا بانك مركزي به بانك‌ها تكليف كرده است كه براي جلوگيري از رقابت ناسالم اقتصادي و دلايل واهي ديگر، حداقل كارمزدي را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خريدار يا دارنده كارت اخذ نمايند. براي فروشگاه‌هاي معمولي حداقل نيم درصد و براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حداقل 25 درصد را اجبار كرده است. بنابراين تمام بانك‌ها بايد طي 6 ماه تمام قراردادهاي خود را با رعايت اين امر دوباره نويسي نموده يا الحاقيه‌اي بر آن بيافزايند.

اين اجبار چند اشكال دارد كه ذكر مي‌نماييم:
1- بانك مركزي بايد طرفدار مردم باشد و تورم را كم كند نه اينكه چند درصد با پول الكترونيك بر آن بيافزايد. در حال حاضر بزرگترين مشكل پذيرش پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد از فروشنده و بعد از آن مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت است. تقريبا تمام فروشگاه‌ها غير از زرگري‌ها و آنهايي كه فقط به پولدارها جنس مي‌فروشند، هزينه كارمزد را از دارنده كارت طلب مي‌كنند. اين فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زيادي روي جنسشان كشيده‌اند كه ديگر كارمزد برايشان چندان زياد نيست. بعضي‌ها از ابتدا مي‌گويند كه پوز نداريم يا خراب است يا هزار علت ديگر مي‌آورند كه با آن كار نكنند. با يكي از فروشگاه‌هايي كه با اصرار زياد اجازه كار با پوز را نداد صحبت كرده و سوال كردم كه چرا آنرا از روي ميز بر نمي‌داري؟ گفت: يكي اينكه كلاس دارد، دوم اينكه اگر ببينند كه من پوز ندارم يكي از اين مسولان فروش به هزار دليل مي‌خواهد كه يكي ديگر به من بياندازد. حوضله ندارم و بدين وسيله از شرشان خلاص مي‌شوم.
بنابراين كارمزد را به مردم تحميل كرده‌ايم. فروشگاه كه در نمي‌ماند. اين مردم هستند كه بايد خريد كنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگيريم كه ده‌ها بار در سال تكرار مي‌شود، نيم درصد را بايد ضرب در ده‌ها بار نماييم. متاسفانه آقايان فكر مي‌كنند كه فروشگاه‌ها نيز مانند بانك‌ها هستند و بايد اوامر آنها را گوش كنند. اين درست نيست. فروشگاه‌ها نفع خود را مي‌خواهند و صد هزار توامان با صد هزار و پانصد توامان هم براي آنان و هم براي مردم ايران در حال حاضر فرق مي‌كند.
الان وقت فرهنگ سازي و جااندازي اين محصول است. تحمل شيئي نامانوس براي فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جديد پرداخت هزينه و تاخيرها و مغايرت‌هايش به اندازه كافي دافع است كه ما نبايد كارمزد را به آن اضافه كنيم.
2- فرض كنيم كه علاوه بر سياست‌هاي پولي، تشخيص رقابت ناسالم اقتصادي هم به بانك مركزي ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوري پول الكترونيك به تشخيص هر بانك و خصوصي سازي چه مي‌شود؟ فرض كنيد كه بانكي بتواند بدون كارمزد به تمام ايران خدمت رساني كند. چرا بايد بانك مركزي مانع شود كه مردم منتفع شوند؟ اگر چه شايد اين موضوع را به پول شويي ربط دهند و محملي برايش درست كنند! چگونه مي‌شود ثابت كرد كه نگرفتن كارمزد توسط بانك يا شركت پي.اس.پي رقابت ناسالم اقتصادي است. خوب است بانك مركزي دلايل و مطالعات كارشناسي خود را هم درباره اين تصميم‌ منتشر كند تا آگاهان هم از آن اطلاع يابند. تا كي بايد در خفا كار كرد و بقيه را نامحرم دانست.
3- اگر بانكي بخواهد كارمزد نگيرد و به نفع مردم و فروشگاه كار كند و تورم را پايين بياورد، چه گناهي كرده است. بايد به او تهمت رقابت ناسالم بزنيم؟ تقريبا تمام بانك‌هاي دولتي مايل هستند كه هزينه‌اي بابت كار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمايند. نمونه آن بانك ملي، كشاورزي وملت و ديگران هم بودند كه فعاليت مي‌كردند و براي فرهنگ سازي نيز خرج مي‌كردند و در كنار آن بهره نيز مي‌بردند و از آن محل هزينه خريد دستگاه و برقراري شبكه را تحمل مي‌كردند. خبرش را داريم كه بانك‌هاي خصوصي نيز در موارد بسياري كه فروش خوبي داشت و پول ساير بانك‌ها را به بانك آنها سرازير مي‌كرد، از كارمزد صفر يا ناچيز حمايت مي‌كردند. بانك مركزي اگر مي‌گويد كه بانك‌ها خودشان مايل به دريافت كارمزد هستندف بيايد و سقف قرار دهد نه كف. مثلا بگويد كه از صفر يا يك ده هزارم تا سقف نيم درصد مي‌توانيد در كارت‌هاي نقدي كارمزد بگيريد. در كارت‌هاي اعتباري هم كه مسكوت گذارده است!؟
4- مطمئن باشيد كه هيچ بانكي از نگرفتن كارمزد ضرر نكرده و نمي‌كند. خريد با كارت خودش و ديگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برايش سود دارد كه هزينه خريد پوز، شبكه، كارمند و غيره را تامين كرده و سودي هم نصيبش مي‌كند. كافي است كه ميزان كم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌هاي خودپرداز را در نظر بگيريم. اگر خريد توسط پوز عادي و فراگير شود، مطمئن باشيد كه همين تعداد خودپرداز براي تمام ايران كافي است.
در آمارها رسمي مي‌گويند كه ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌هاي جهاني كم داريم. ولي نمي‌گويند كه ما چقدر به نسبت‌هاي جهاني در سامانه‌هاي ديگر كم داريم و بايد سامانه اسكناس آنرا جبران نمايد. در اين حالت تمام آمارهاي جهاني بايد براي ايران تعديل شوند.
5- فعلا مشكل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد زياد است. با واريز آني كه بانك ملي و كشاورزي و ملت و ديگران به دنبال آن هستند، مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت نيز تا حد زيادي حل مي‌شود.بانك‌ها خود را براي اين رقابت آماده كنند. بهترين روش تعيين كف يك ده هزارم و سقف دلخواه و آزادي اقتصادي در اين مورد به كليه موسسات و سازمان‌ها است. بگذاريد خودش خودش را كنترل كند.
6- اگر سازماني بخواهد ديگران را به نحوي غير مثبت از رقابت خارج كند، فن‌آوري و ارايه محصول جديد به حدي راحت شده كه هر زمان يك سازمان ديگر مي‌تواند با آن رقابت كند. اگر اين محصول جا بيافتد، حتما دست بالاي دست بسيار است و سازماني ديگر با شرايطي جديد مي‌تواند بازار را تسخير كند.
7- از وزارت بازرگاني تقاضا مي‌شود از اصناف ومردم طرفداري كرده و بانك مركزي را توجيه نمايد كه براي اصناف و مردم اين كارمزد صرف نمي‌كند و تورم در جامعه ايجاد مي‌كند. مطمئن باشد كه اكثر بانك‌ها با نگرفتن كارمزد موافق هستند. بانك مركزي با اين كارش باعث تورم در جامعه شده است.
منبع : ماهنامه راه راست

ممنوعیت تبلیغ ATM در صدا و سیما

گاهي وقت‌ها بعضي از هنرپيشه‌ها ممنوع‌التصوير مي‌شوند يا در راديو ممنوع‌المصاحبه يا صدا مي‌شوند. حتما گناهي از آنها سرزده است يا خطايي مرتكب شده‌اند كه فعلا به ما مربوط نيست. خودشان بروند مشكلشان را حل كنند. اما نمي‌دانيم از دستگاه خودپرداز يا پوز با هر نام و ماركي چه گناهي سر زده است كه در هيچ جايي از فيلم‌ها، فيلم‌نامه‌ها و داستان‌ها حضور ندارد و اگر حضور داشته باشد آنرا سانسور مي‌كنند.
اگر تعداد كارت يا مشتريان بانكي داراي كارت و فروشگاه‌هاي داراي پوز يا تعداد خودپردازها را در نظر بگيريم، بايد درصد كمي از صحنه‌ها را بدون ذكر نام يا مارك فروشنده يا بانك در بر گيرد. اما دريغ از يك ثانيه نا قابل. مثل اينست كه صدا و سيما با بانك‌ها قهر كرده و در شرايط عادي، خودشان و محصولاتشان را ممنوع التصوير كرده است. شايد فكر مي‌كند كه بايد براي هر كاري از آنها پول بگيرد حتي كاري كه خيلي عادي است و توسط هر كسي انجام مي‌شود.
حقيقت اينست كه استفاده از خودپرداز و پوز، الان ديگر در متن زندگي مردم است و در زندگي روزمره از آن استفاده مي‌كنند. مانند تلفن ثابت، تلفن همراه، ماشين سواري، ظروف و لوازم آشپزخانه و مانند آنها است. بنابراين استفاده از خودپرداز و پوز را هم بطور عادي و بدون مشخص كردن مارك و نام بانك نشان بدهند و در داستان‌ها از آن‌ها استفاده كنند. چرا براي نشان دادن تلفن همراه از سازندگان يا شركت‌هاي مخابراتي هزينه تقاضا نمي‌كنند. چرا سيگار را به توجه به حرام بودن آن به انحاي مختلف نشان مي‌دهند؟ چرا استفاده از وسايل گوناگون را نشان مي‌دهند؟ ولي نوبت كه به پوز و خودپرداز مي‌رسد از بانك‌ها طلب هزينه مي‌كنند.
آقايان و خانم‌هاي صدا و سيمايي توجه نمايند كه ديگر زمان لوكس بودن دستگاه خودپرداز و پوز و ساير خدمات بانكي از مجاري گوناگون گذشته و آنها مانند ساير وسايل عادي در متن زندگي مردم هستند و اگر استفاده از آنها را حتي با منفي نگري نشان ندهند، داستاني غير واقعي را به نمايش گذاشته‌اند.
در بسياري از صحنه‌هاي سيما، هنر پيشه فيلم را مي‌بينيد كه با موبايل در هنگام رانندگي صحبت مي‌كند و اين صحنه خلاف آشكار است و بدآموزي هم دارد. سيگار كه ديگر قبحش از بين رفته و در حالي كه در كشورهاي نادان! غربي در مجامع عمومي هم ممنوع شده، اما در سيماي جمهوري اسلامي و سينماي ما حضوري پر رنگ دارد.
ادعاي ما اين نيست كه مارك يا مدلي را نشان بدهند. بلكه مي‌گوييم مانند خودرو و ساير وسايل زندگي، بطور عام و بدون ذكر هر نوع تبليغ براي مارك و نامي خاص، آنرا در زندگي مردم كه الان هم وجود دارد بطور بسيار عادي و در متن زندگي مردم نشان بدهند و حذف نكنند.
منبع : ماهنامه راه راست

ارسال 118 میلیون SMS در عید

مشترکان شبکه‌ي تلفن همراه دولتي کشور در نخستين روز سال نو حدود 118 ميليون و 200 هزار پيام کوتاه (SMS) ارسال کردند.
داوود زارعيان - مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين ميزان پيام كوتاه از عصر روز 29 اسفندماه 85 تا عصر روز اول فروردين‌ماه ارسال شده است؛ همچنين از ميان تمام پيام‌هاي ارسالي در اين روز 80 درصد با موفقيت مبادله شده‌اند.
وي علت اين مساله را همكاري مشتركان در توزيع ارسال پيام‌هاي كوتاه خود و افزايش ظرفيت شبكه با اضافه شدن سه مركز جديد دانست و گفت: بيشترين ركورد ارسال SMS رقم 72 ميليون بود كه به روز عيد غدير امسال اختصاص داشت.
به گزارش ايسنا وحيد صدوقي - مدير عامل شركت ارتباطات سيار - در آخرين نشست خبري خود در سال گذشته پيش‌بيني کرد که رکورد ارسال SMS در نوروز امسال و با تبادل حدود 100 ميليون پيام كوتاه تلفن همراه شکسته شود

March 21, 2007

همایش مدیریت ICT برگزار می شود

چهارمین همایش بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و مراکز صنعتی و سازمانهای تولیدی و خدماتی کشور ، دوم و سوم خرداد 86 در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل مخابرات، اداره کل راه و ترابری، اداره کل صنایع و معادن، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه اصفهان، موسسه ملاصدرا، شرکت علمی تحقیقاتی راهبرد، انجمن ملی مدیریت شهری، انجمن ملی مدیریت بیمارستانی، شرکت هرم فولاد سپاهان و موسسه تحقیقاتی دانش مدیریت حمایت می شود.
هدف از برگزاری کنفرانس ، ایجاد ارتباط و تبادل نظر پژوهشگران و اندیشمندان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاکید ویژه بر امنیت اطلاعات است.
از جمله موضوعاتی که در این کنفرانس دو روزه به آن پرداخته می شود ؛ می توان به امنیت شبکه های اطلاعاتی، زیر ساخت های قانونی ارتباطی و فرهنگی فناوری اطلاعات، سرویس ها و کاربرد های الکترنیکی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش مجازی، وب و نقش آن در سازمان ها و ساختارهای دولتی و خصوصی و تجارت و دولت الکترونیک اشاره کرد.
همچنین شبکه های اختصاصی و مجازی، معماری اینترنت و روند بهینه در امنیت اطلاعات به کارگیری فناوری اطلاعات در داخل و خارج از کشور نیز در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

March 19, 2007

وعده اپراتور دولتی برای کنترل کیفیت

پيش‌بيني افزايش سفرهاي نوروزي در سال جاري نسبت به سال گذشته، به دليل نوع قرارگيري تقويم تعطيلات، شركت ارتباطات سيار، تمامي پيش‌بيني‌هاي لازم براي خدمات رساني به مشتركان را مهيا كرده است.
روابط عمومي شركت ارتباطات سياراعلام کرد بررسي روند جابجايي مشتركين در ايام نوروز سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هفت استان «خراسان رضوي»، «مازندران»، «گيلان»، «اصفهان»، «فارس»، «خوزستان» و «هرمزگان»؛ بيشترين تعداد مسافر‌پذيري را در بازه زماني 15 اسفند تا 15 فروردين ماه داشته‌اند.
در این گزارش ادعا شده با لحاظ سه شاخص ميزان جابجايي مشتركين در زمان مشابه سال‌هاي گذشته، منابع موجود شبكه و تعداد مشتركين فعلي شركت ارتباطات سيار، پيش‌بيني‌هاي لازم براي خدمت‌رساني مطلوب به مشتركين در ايام نوروزي، صورت پذيرفته است؛ البته فرآيند جابجايي مشتركين در شبكه تلفن همراه، هيچ‌گاه به طور صد در صد قابل پيش‌بيني نيست.
بنا بر اين گزارش، در راستاي تمهيد مقدمات لازم براي ارايه سرويس‌دهي مطلوب به پانزده و نيم ميليون مشترك در ايام نوروز، ظرفيت مراكز پيام كوتاه (SMS) به 21 ميليون، ظرفيت مراكز سوئيچ (MSC) به 25 ميليون مشترك و تعداد ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده راديويي (BTS) به ده هزار و 300 سايت افزايش يافته است.
اين گزارش مي‌افزايد: تيم‌هاي متخصص و كارآزموده شركت ارتباطات سيار، به همه هفت استان مسافر پذير كشور، اعزام و مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشكل احتمالي، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام نمايند.
بر اساس اين گزارش، بدين ترتيب در ايام نوروز، مشتركين شركت ارتباطات سيار، هيچ مشكلي در تبادل پيام كوتاه نخواهند داشت. شايان ذكر است كه پيش‌بيني‌هاي لازم براي افزايش كانال‌هاي ارتباطي با مراكز پيام كوتاه ايرانسل و تاليا نيز به عمل آمده است.
شركت ارتباطات سيار در پايان اين گزارش، از مشتركين خود خواسته است با كوتاه كردن مكالمات خود و نيز توزيع مكالمات و پيام‌هاي كوتاه در روزها و ساعات قبل و بعد از زمان تحويل سال، شركت ارتباطات سيار را در مديريت بهينه ارتباطات، ياري فرمايند.

افزایش شهرهای تحت پوشش ایرانسل

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرد، در ادامه روند پرشتاب توسعه پوشش شبکه تلفن همراه ایرانسل در سراسر کشور، شهرهای بجنورد، باقرشهر، اندیشه، چهاردانگه، قائم شهر، فردوس، قوچان، آمل، چالوس، کمال شهر، نکا، گرگان، سبزوار، میاندوآب، زنجان و کنگاور نیز به شبکه تلفن همراه ایرانسل پیوستند که بدین ترتیب پیش از پایان سال تعداد شهرهای تحت پوشش این شبکه به حدود 40 شهر افزایش می یابد.
شهرهایی که پیش از این تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار گرفته اند عبارتند از: تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرج، ارومیه،قم، مراغه، ساری، اردبیل، کرمانشاه، همدان، گرمی، مشگین شهر، خرم آباد، سراب، قدس، بابل، سنندج، سقز، ایلام، الیگودرز و ملایر. هموطنان گرامی می توانند برای اطلاعات بیشتر و نقشه شهرهای تحت پوشش به وب سایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir مراجعه فرمایند.
ایرانسل 300 شهر کشور را در سال 1386 تحت پوشش قرار داده و همچون گذشته محصولات و خدمات جدیدی را به مشترکین گرامی ارائه خواهد نمود.
بر اساس آخرین خبر روابط عمومی شرکت ایرانسل همچنین اعلام کرد شهرهای میاندوآب، زنجان، شبستر، پاکدشت، اسلام شهر، ورامین، پیشوا، گرگان، کنگاور، فریدون کنار، نیشابور و بیرجند نیزدر فروردین 86 آغاز به کارخواهد نمود. به این ترتیب و با اضافه شدن این شهرها به شبکه ایرانسل، مجموع شهرهای تحت پوشش ایرانسل به 47 شهرخواهد رسید.

March 17, 2007

آمادگی نظام صنفی برای برگزاری انتخابات مجدد

ITanalyze.ir - سهیل مظلوم نايب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور در متنی اقدام به دادن پاسخی به سخنان عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کرده است. اگرچه ریاضی در اظهارات خود هیچگاه نامی از سازمان نظام صنفی رایانه ای نبرده است، لیکن نایب رییس این سازمان ظاهراً اظهارات دبیر شورای عالی IT را به خود گرفته ومتن ذیل را ارسال کرده است.
در اواخر اسفندماه سال 84 در معيت آقاي سعيدي، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور خدمت جناب آقاي دکتر سليماني، وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات شرف ياب شدم. وقتي موضوع عدم وجود برنامه در حوزه فناوري اطلاعات و نداشتن ساز و کار مشخص و افراد توانمند براي دستيابي به اهداف پيشبيني شده در برنامه چهارم خدمت ايشان مطرح گرديد، جناب سليماني به اين مضمون فرمودند: «اشکال شما اين است که مسايل و مشکلات را مطبوعاتي و رسانهاي ميکنيد. قدري سکوت پيشه کنيد تا فضاي لازم براي حل مشکلات فراهم گردد.»
نزديک به يک سال پس از برگزاري آن نشست و در حالي که نه تنها مشکلات سال 84 حل نشد و رکود در سال 85 نيز ادامه يافت و کارنشناسي مديران حوزه فناوري اطلاعات باعث شد که در بودجه 86 نيز اوضاع بدتري حتي از سال 85 ترسيم گردد، رييس سازمان در نامهاي خطاب به وزير، وضعيت اسفناک بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات را که قرار است بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري سکان هدايت اقتصاد اين حوزه را بر عهده داشته باشند، منعکس نمود. اما از طريق مطبوعات مطلع شدم که آقاي رياضي در مقام پاسخ بر آمده و نکاتي را متذکر شدهاند. فرصت را مغتنم شمرده و درخصوص مطالب ايشان، چهار نکته را بيان ميدارم.

1- حضور در جايگاه ناعادلانه
پس از برگزاري اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي که شهيد رجايي و رجوي (سرکرده گروهک منافقين) نيز از کانديداهاي آن بشمار ميآمدند، مرحوم رجايي حايز اکثريت آرا شده و رجوي انتخاب نشد. سرکرده گروهک منافقين ادعا کرد که آراي او به خاطر تشابه اسمي به شمار آراي آقاي رجايي افزوده اند.
شهيد رجايي در پاسخ به وي گفت: من داراي سرمايه زيادي نيستم که بتوانم هزينه انتخابات مجدد را بدهم. خانهاي دارم که ميتوانم آن را بفروشم و در اختيار وزارت کشور قرار دهم تا يک انتخابات ديگر بين من و آقاي رجوي برگزار شود و هر کس که برنده اين انتخابات شد، ميپذيرم.
آقاي مهندس رياضي در بخشي از جوابگويي خود به نامه رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور که خطاب به وزير ارتباطات نوشته شده و در آن عملکرد دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات و اصولاً مديريت فناوري اطلاعات در کشور را مورد انتقاد قرار داده، آورده است: «اما شماري از مديران اين تشکل مدتهاست در فضاي ناعادلانه بر صندلي رياست تکيه زده اند ... اين افراد ميکوشند بيکفايتي خود را به مسئولان دولتي نسبت دهند ...». اين جانب نيز مانند ساير مديران نظام صنفي رايانهاي کشور که خود را از خدمتگزاران صنف ميدانيم، ظاهراً بايد مخاطب فرمايشات آقاي رياضي باشيم. به وسيله نگارش اين مکتوب، آمادگي خود را براي فروش منزل مسکوني خود جهت تامين هزينه هاي برگزاري يک انتخابات و سنجش مقبوليت ميان خود و آقاي رياضي در صنف اعلام ميدارم.
اعلام زمان برگزاري، برگزارکننده و همه شرايط نيز بر عهده آقاي رياضي باشد تا پس از انتخابات، هيچگونه شبهه اي حداقل براي ايشان مطرح نباشد.

2- عدم استدلال منطقي
ايشان در ادامه پاسخگويي خود اظهار داشتند: «بعضي (سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور) به جاي انتقاد سازنده از مسئولان دولتي و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصي و علمي متاسفانه به شعر و گزافهگويي پناه بردهاند، زيرا از استدلال منطقي عاجزند.»
خدمت ايشان و همه دستاندرکاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ميرسانم که مجله تکفا شماره چهارم سال 85 اختصاص به بررسي عملکرد مديران دولتي حوزه فناوري اطلاعات طي سالهاي 84 و 85 داشته است که مجله آن در دبيرخانه سازمان و فايل الکترونيکي آن بر روي سايت سازمان به نشاني www.irannsr.org موجود ميباشد و براي کسب استدلالات علمي و تخصصي مشتاقان مي توانند به نشاني فوق مراجعه و از آن استفاده نمايند.
هر چند جناب رياضي برخلاف چند شماره اخير که در هر شماره مجله تکفا گفتگو داشتند، در شماره مخصوص بررسي عملکرد مديران دولتي حوزه IT و پاسخگويي به آن ، از انجام مصاحبه با اين ماهنامه امتناع ورزيدند.

3- وجود نارضايتي در صنف
همچنين ايشان اظهار داشتهاند: «به علت درهم آميختن اغراض شخصي و منافع گروهي يک يا دو نفر ناخرسندي خيلي از شرکتهاي بخش خصوصي را فراهم کرد. کما اينکه اعضاي اين تشکل با مراجعه به دبيرخانه شورا، خواستار اخذ تصميم جدي براي رفع موانع همکاري بخش خصوصي با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات شدند.»
البته ترديدي نيست که عملکرد مديران سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور تؤام با اشکالاتي ميباشد. به نظر بنده همين که سازمان نتوانسته است پس از يکسال و نيم پيگيري و تلاش، رياضتي تلخ را از حوزه فناوري اطلاعات بزدايد، خود نشان بر عملکرد ناکامل مديران سازمان است. اما جاي تعجب اينجاست وقتي که سازوکاري بر سازمان حاکم است که اعضاي آن ميتوانند در کارگروهها، کميسيونها، هياتمديرههاي استاني، شوراي مرکزي و مجامع عمومي سازمان و حتي در سطح رسانهها، عملکرد مديران صنف را به چالش بکشانند که در بسياري موارد نيز اينچنين ميکنند، چه نيازي است که در پشت درهاي بسته و آن هم با يک مقام دولتي مسائل خود را مطرح نمايند. با توجه به انسجام و وحدت بينظيري که در صنف وجود دارد، وقوع اين عمل و مراجعه برخي از شرکتها به آقاي رياضي را امري بسيار بعيد ميدانم، مگر آنکه عدهاي قليل خواسته باشند به جهت کسب منافع مادي، زبان به غيبت از نمايندگان خود در صنف گشوده تا خان را خوش آيد. در هر حال بيان اسامي اين افراد و ذکر نکاتي را که خدمت ايشان معروض داشتهاند، ميتواند به شفافيت روابط بين دولت و بخش خصوصي کمک نموده و همچنين جناب رياضي را از مظان بيان مطالب مبهم و غيرشفاف، مبرا سازد.

4- تفرقه بيانداز
معاون محترم فناوري اطلاعات وزارت ICT در بخش ديگري از سخنان خود گفته است: «در شوراي عالي فناوري اطلاعات، حوزه ويژهاي به منظور پيگيري تعامل با بخش خصوصي تاسيس و با تلاشهاي بيوقفه و ارتباط با تشکلهاي بخش خصوصي، در حال رايزني و انعکاس نظرات بخش خصوصي به شورا است...»
عليرغم آنکه تاسيس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور به صراحت قانون مصوب مجلس و آييننامه دولت براي ساماندهي و نظمبخشي به فعاليتهاي فناوري اطلاعات در حوزههاي سختافزار، نرمافزار و شبکههاي اطلاعرساني مورد تاکيد قرار گرفته و اين سازمان به عنوان نقطه تعامل بخش خصوصي با بدنه اجرايي کشور مشخص شده است و اين مهم بارها چه از طريق شفاهي و چه به صورت نامههاي محرمانه و غيرمحرمانه و با طرح مباحث حقوقي و مستندات قانوني به سمع و نظر ايشان رسيده است، ولي باز شاهد آن هستيم که ايشان از عبارت خلاف قانون و نخنماي «تشکلهاي بخش خصوصي» استفاده کرده اند.
از شخصي که وظيفه دولت را علاوه بر سياستگزاري و نظارت، هدايت بخش خصوصي نيز ميداند، شنيدن سخنان اينچنين، بسيار عجيب نمينمايد؛ زيرا آن مثل معروف انگليسي ميگويد: براي آنکه بتوانيد (هدايت و) حکومت کنيد، بايد تفرقه بياندازيد. عوامل مطيع و گوش به فرماني ولو اندک را در بخش خصوصي بيابيد و با تمسک به آنها، فضاي منسجم و يکپارچه صنف را متفرق جلوه داده و خواستار هدايت آنها گرديد.
هرچند با توجه به شناخت قبلي که از ديانت ايشان داشتم طرح برخي موارد شبه ناک در مصاحبه آخر جناب آقاي مهندس رياضي برايم عجيب بود، ولي کماکان ايشان را متدين و معتقد به مباني ديني ميدانم. عملکرد نيمه دوم سال 84، سال 85 و دورنماي ترسيم شده براي حوزه مسئوليت ايشان در بودجه سال 86 نشان ميدهد که حضرت ايشان مرد ميدان هدايت سکان فناوري اطلاعات کشور نيست. همان اعتقادات ديني ايشان بايد نهيبي باشد تا در آستانه سال نو و وقت خانهتکاني دلها و تغيير در رفتارها به خود آمده و با برخاستن به موقع از جايگاه خود، فضا را براي تصميمگيري دوست قديمي و همشهري خود آسانترکرده تا شايد بهار فناوري اطلاعات بار ديگر از پس زمستان سخت 85 فرا رسد.

جشن پايان سال همکاران سيستم

نشست پایان سال شرکت همکاران سیستم روز پنج شنبه 24 اسفندماه 85، با حضور نزديك به 600 نفر از کاركنان و مشاوران این شرکت در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی همکاران سیستم در این نشست محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم طی یک سخنرانی به تشریح مسیر فعلی و دشواری‌های حرکت در فضای اجتماعی، اقتصادی در سال آینده پرداخت.
نظاری تمرکز بیشتر بر خواست و رضایت مشتریان را یکی از اهداف اصلی سال آینده برشمرد و خاطر نشان کرد در گذشته بسیاری از مشتریان بخش عمومي این شرکت با محصولی چون اتوماسیون اداری به نیازهای خود پاسخ می دادند اما امروز حداقل نیاز آنها دولت الكترونيك است و اساسا سطح تقاضاي مشتريان به نحو مناسبي ارتقا پیدا کرده است.
به گفته ايشان بر اساس گزارش مطبوعات به نقل از مسئولين سازمان نظام صنفي بسیاری از شرکت های نرم افزاری در سال گذشته در حال ورشکست شدن هستند اما این موضوع همکاران سیستم را که سال موفقی را پشت سر گذاشته خوشحال نمی کند چراکه نباید مسیر موفقیت یک شرکت را در ورشکستگی شرکت های دیگر جست و جو کرد. ارتقا سطح بازار به نفع همه و بخصوص شركت هاي بزرگ تر و قوي تر خواهد بود.

به گفته نظاری حضور شرکت های کوچک و پرانرژی در بازار نرم افزار به دلیل مطرح کردن موضوعات جدید که عمدتا قادر به اجرای آن نیستند سطح توقع بازار را به شدت بالا برده است و این امر کار شرکت های بزرگی چون همکاران سیستم را دشوار می کند. اما این شرکت باید سطح آمادگی خود را برای پذیرفتن فضاهای جدید و کارهای عظیم تر در این عرصه افزایش دهد.
وی پیش بینی کرد چنانچه روابط تجارت خارجي ما عادي شود تا دو سال آینده بسیاری ازشرکت های بزرگ و صاحب نام خارجی که در زمینه نرم افزار فعالیت می کنند نیز به این بازار اضافه می شوند و بر دشواری رقابت در این مسیر می‌‌افزایند و تنها شرکت‌هایی در این وضعیت موفق خواهند بود که سرویس‌ها و محصولات بهتر و موثرتری را به بازار ارایه کنند.

وی تفکر واحد و یکپارچه سازمانی را از جمله نیازهای یک شرکت بزرگ نرم افزاری برشمرد و گفت: امروز بازار از همکاران سیستم محصولات با کیفیت، راهکارهای پیشرفته و پشتیبانی علمی و کارآمد را انتظار دارد و این مسوولیت این شرکت را در سال جدید افزایش می‌دهد.

رییس هیات مدیره همکاران سیستم خطاب به همکاران خود گفت: ما باید با بهره گیری از نیروهای نخبه و مدیریت موثر خود را به استاندارهای جهانی نزدیک کرده و حرکت در کلاس بین المللی را پیش روی خود قرار دهیم.

در این نشست همچنین شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم، از چهار منظر وضع مالي، جايگاه در ارتباط با مشتريان، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و آموزش، به عملكرد این شرکت طی سال گذشته اشاره کرد. سبد كاملتر محصولات، سود بيشتر و گرفتن پروژه هاي بيشتر در قياس با سال‌هاي قبل از دستاوردهاي سال 85 بر شمرده شد.
به گفته آقای رحیمی در سال 2006 در حدود 1.16 تریلیون دلار روی فناوری اطلاعات هزینه شده که این عدد تا سال 2010 با نرخ رشد 6.3 درصد رشد می کند.

وی افزود: در میان سه گروه سرویس های آی تی ، سخت افزار و نرم افزار نرخ رشد نرم افزار بالاتر از دو بخش دیگر و در حدود 7.7 درصد بوده است.

وی با اشاره به این که همکاران سیستم طی سال 1385، با وجود دشواري‌هاي اقتصادي كشور، بیش از هشتاد درصد از بودجه فروش و پشتیبانی خود را محقق کرده افزود: تا پیش از پایان سال حضور این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اعلام خواهد شد.

آقای رحیمی عمده موفقیت همکاران سیستم را زمانی اعلام کرد که سبد محصولات جدید این شرکت وارد بازار شدو گفت: بر اساس عملكرد در سال جاري نسبت پروژه‌هاي جديد تعريف شده توسط مشتریان قدیمی به پروژه‌هاي مشتريان جدید شرکت به ترتیب 51 به 49 درصد و نسبت حجم در آمد حاصل از مشتریان دولتی به خصوصی 12 به 88 درصد است .

مدیرعامل شرکت همکاران سیستم تصریح کرد این آمار نشان دهنده میزان بالای ماندگاری مشتریان این شرکت و همچنین روند رو به رشد حضور مشتریان دولتی است.

وی با اشاره به افزوده شدن هشت محصول جدید طی سال 85 به سبد محصولات این شرکت خاطر نشان کرد: نسبت فروش محصولات جدید به کل محصولات بالغ بر 23 درصد است که این نشان دهنده ظرفیت سود دهی بالای محصولات جدید به سبد محصولات این شرکت است.
به گفته آقای رحیمی زمان تحویل پروژه‌ها در شرکت همکاران سیستم طی سال جاری کاهش چشمگیری پیدا کرده و به طور متوسط بيش از 40 درصد كوتاه‌تر شده است.
آقای رحیمی به آموزش بیش از 68 درصد از مشتریان در مرکز آموزش این شرکت خاطر نشان کرد: این شرکت به بخش آموزش كارشناسان خود نیز توجه ویژه ای نشان داده به طوری که در مجموع امسال 28 هزارو 466 ساعت آموزش به کارکنان این شرکت ارایه شده است.
هم‌چنين در اين گردهمايي رئيس هيات مديره صندوق وام همكاران سيستم گزارشي از عملكرد اين صندوق داد. به گزارش او اين صندوق تا به امروز بيش از چهارده ميليارد ريال وام در اختيار اعضاي خود گذاشته است. هم‌چنين اعلام كرد تعداد اعضاي اين صندوق از مرز 500 نفر گذشته است.
در نشست سالانه همکاران سیستم همچنین از همکارانی که طی سال 85 موفق به اخذ مدارک جدید شده و یا در رشته های دانشگاهی پذیرفته شده بودند نیز تقدیر به عمل آمد.
در این نشست صمیمانه همچنین همکارانی که طی این سال دارای فرزند شده و یا ازدواج کرده بودند نیز مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.
نشست سالانه همکاران سیستم با گرفتن عکس دست جمعی همکاران پایان یافت.

فن آوري نانو، اميدي تازه در امنيت اطلاعات

تاريخ فن آوري اطلاعات، با وجود قدمت نه چندان طولاني خود، شاهد پيشرفت هاي خيره كننده اي بوده، كه روش هاي ذخيره، پردازش و تبادل اطلاعات را بارها و بارها دگرگون كرده اند.

مسيري نادرست در ابتداي هزاره سوم:
اما به نظر مي رسد، مسيري كه پيشرفت هاي فن آوري اطلاعات، براي توليد سيستم ها و ستگاه هاي جديد و در نتيجه نرم افزارهاي متناسب با آنها طي مي كند، اكنون با وجود ساير دستاوردهاي تكنولوژيك مانند فن آوري نانو، روندي صحيح و منطقي نباشد.
متخصصان نرم افزار، در هنگام كار با نخستين رايانه الكترونيكي قابل برنامه ريزي، با نام ENIAC، بايد كاملاً محتاط و با توجه عمل مي كردند، ‌زيرا تنها يك اشتباه كوچك در برنامه نويسي، منجر به صرف كار و زمان بسيار زيادي براي مرور، بازبيني و عيب يابي كارت هاي پانچ حاوي اطلاعات و داده ها
مي شد.
علاوه بر اين، برنامه هاي قابل نگارش توسط رايانه هاي ENIAC، به علت كم بودن حافظه اين سيستم ها، لزوماً بايد بسيار كم حجم و سبك طراحي مي شدند.
به مرور، ظرفيت و سرعت رايانه ها، رو به افزايش گذاشت و اولين كامپيوتر خانگي (IBM 5150) قادر به ذخيره كردن 16384 رقم در حافظه ترانزيستوري خود شده بود. در آن هنگام، مايكروسافت نيز، بعنوان شركتي كوچك و نوپا، يك مبدل زبان Basic براي اين رايانه هاي خانگي طراحي كرد كه تنها با استفاده از 4 كيلو بايت حافظه در ROM، عملكردهاي خود را انجام ميداد!
پيشرفت هاي بيشتر، ريزپردازنده هاي سريعتر و ابزار مطمئن تري را براي پردازش و ذخيره اطلاعات، به كاربران رايانه معرفي كرد. در سال 1981و با معرفي IBM 5150، چه كسي گمان مي كرد كه بشر، شاهد تحولي چنين عظيم در فن آوري اطلاعات و ارتباطات باشد: سيستم هايي با پردازنده هاي فوق پيشرفته، داراي سرعت بسيار بيشتر و هزينه ي بسيار كمتر.
حجم و پيچيدگي زياد نرم افزارها:
اما براستي دستاورد اين همه پيشرفت و فن آوري براي بشر چه بوده است؟ آيا اكنون كاربران رايانه، مي توانند يك صفحه متن را سريعتر از گذشته (مثلاً در هنگام كار با Word 97) تايپ كنند؟ سيستم هاي رايانه اي و كاربرد آنها با ظهور فن آوري هاي جديد، و به نسبت پيشرفتي كه اين فن آوري ها داشته اند، آن قدر كه جذاب، زيبا و پر زرق و برق شده اند، مؤثر و مفيد واقع نشده اند. به جرات ميتوان گفت كه اكثر كاربران فعال رايانه قادر به استفاده از 80 درصد قابليت هاي برنامه Word نيستند!!

اكنون برنامه ها و نرم افزارهاي رايانه اي، بسيار پيچيده تر و پرحجم تر نوشته مي شوند، در بيشر اوقات تنها به اين دليل كه سيستم هاي سخت افزاري مورد استفاده آنها، داراي ظرفيت و منابع كافي براي پردازش اين نرم افزارها، مي باشند. پيشرفت فن آوري در طراحي و ساخت سيستم ها و سخت افزارهاي
مدرن، سطح استفاده از منابع و ظرفيت آنها را نيز به طرز چشمگيري افزايش داده است. حافظه، ديسك هاي سخت، پردازشگر، كارت هاي گرافيك و ساير سيستم هاي سخت افزاري تنها به اقتضاي پيشرفت علم و فن آوري، ارتقا يافته و برنامه ها و نرم افزارهاي رايانه اي نيز به تبع آنها و به صورت كاملاً غير
ضروري، پيچيده، سنگين و حجيم شده اند. در اين شرايط، بسياري از سيستم هاي قديمي و نيز تجهيزات سخت افزاري مربوط به آنها، ناگهان به ابزاري بي مصرف و بيهوده تبديل شده و موجب ايجاد خسارت هاي سنگيتي گرديدند.
براي مثال MS-DOS 3.3، يكي از نخستين سيستم هاي عامل، تنها به ظرفيتي در حدود 700 كيلو بايت نياز داشت يعني چيزي در حدود نيمي از يك فلاپي ديسك معمولي. اين مقدار براي MS-DOS 6 به 16 برابر افزايش يافت، يعني ظرفيت 4 فلاپي ديسك معمولي. براي ويندوز 95 همه چيز تغيير كرد و اين سيستم عامل با نياز به ظرفيت 13 فلاپي ديسك در نوعي از ديسك هاي سخت با فرمت و شكل جديد يعني همان CD-ROM به بازار عرضه شد. و اكنون مايكروسافت، ‌براي عرضه ويندوز ويستا كه اخرين نسل از سيستم هاي عامل پركاربرد در جهان محسوب مي شود، چاره اي جز انتخاب DVD (با حجم 4.7 گيگابايت!) ندارد. اين يعني ظرفيتي معادل 13000 فلاپي ديسك كه زماني نيمي از آن براي نصب MS-DOS 3.3 كفايت مي كرد.
بايد پرسيد كه دستاورد اين همه پيشرفت چه خواهد بود و عاقبت كار به كجا خواهد انجاميد؟ابزار و تجهيزات غير ضروري در سيستم هاي عامل و برنامه اي كاربردي، محيط هاي گرافيكي سه بعدي، تصويرهاي داراي وضوح بالا و كيفيت حقيقي، برنامه هاي پيچيده و حجيم كه كاربرد مؤثري را ارائه نمي دهتد، همگي موجب استفاده بي رويه، بي منطق و لجام گسيخنه از منابع و ظرفيت هاي انرژي موجود در جهان مي گردند؛ گويا فردايي براي نسل هاي بعدي وجود نخواهد داشت.
به مدد همين پيشرفت كاذب، ويروس هايي چون Friday 13th با حجمي در حدود 2 كيلو بايت و آلودگي به ميزان 1813 بايت، به بدافزارهاي غول
پيكري چون Brontok.FT بدل شده اند كه حجم آنها دست كم به 12 مگابايت مي رسد!
راهكار:
در دنيايIT همه چيز ديوانه وار در حال پيشرفت است. ديسك هاي سخت، حافظه هاي سيستم، عملكردهاي سيستم هاي عامل و ... . اما آيا واقعاً نمي توان به موازات اين پيشرفت، برنامه هايي را طراحي كرد كه ساده تر و سبك تر و در عين حال مؤثر و كاربردي باشند؟
استفاده از فن آوري نانو اما، در اين يورش بيرحمانه انسان به منابع و ظرفيت هاي مهم طبيعت، مي تواند گره گشا و نجات بخش باشد. اين نوع فن آوري با استفاده اندك از انرژي و منابع آن، اثرات و كاربردهاي بسيار مفيد و مؤثرتري در زندگي بشر خواهد داشت.
دنياي فن آوري اطلاعات و جنبه هاي مختلف آن نيز بي شك از تأثيرات مثبت نانوتكنولوژي بي بهره نخواهد ماند. هم اكنون از اين فن آوري مي توان براي كاربردهاي بسيار ساده اما در عين حال سريع، دقيق و مؤثر استفاده كرد.
NanoScan، فن آوري جديدي ست كه با توجهي خاص به نانو تكنولوژي پا به دنياي IT و امنيت آن نهاده و قادر است صدها و هزاران كد مخرب فعال در سيستم هاي رايانه اي را بدون اشغال بخش زيادي از حافظه و ظرفيت سيستم رديابي و كشف كند. با ظهور اين فن آوري، دنياي امنيت IT، ناچار است كه دير يا زود استفاده از روش هاي سنتي و نرم افزارهاي پيچيده و حجيم را فراموش كرده و روند ايجاد پيچيدگي هاي غير ضروري و فربه كردن نرم افزارهاي امنيتي را متوقف سازد.
متاسفانه، نرم افزارهاي معمول به گونه اي طراحي و توليد ميشوند كه در سيستمي پر از برنامه،‌ عملكرد و محيطهاي اجرايي مختلف به كار گرفته شده؛‌ ملكردهاي متنوع و فراواني را به كاربران خود ارائه داده و در عين حال كاربردي و مؤثر نيز واقع شوند؛ فارغ ازاين كه، براي كليه اين فعاليت ها،
منابع و ظرفيت هاي قابل توجهي از سيستم و انرژي مورد نياز است كه افزايش استفاده از آنها مطمئناً به سود انسان نخواهد بود.
با ورود فن آوري نانو به دنياي IT، برگي جديد از تاريخ اين دانش ورق خواهد خورد و كاربران قادر خواهند بود درست مانند لحظه هاي آغازين تولد رايانه ها، يك برنامه كاربردي مفيد را با استفاده از ظرفيت يك فلاپي ديسك روي رايانه هاي خود نصب كنند و يا با استفاده از يك برنامه امنيتي 400 كيلوبايتي، تمام كدهاي مخرب موجود در كليه قسمت هاي رايانه خود را تنها در عرض 60 ثانيه، رديابي و كشف نمايند.
منبع: Panda Software
مترجم: اسماعيل ذبيحي ezabihi@mec-security.com
www.mec-security.com

ارایه اینترنت رایگان در کیش

معاون طرح، برنامه و فن‌آوري اطلاعات سازمان منطقه آزاد كيش از راه‌اندازي خدمات اينترنت رايگان براي گردشگران نوروزي در جزيره كيش خبر داد.
"احسان‌الله شريفي" روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: طرح پوشش اينترنت بي‌سيم از امروز راه‌اندازي شد و تا ‪ ۲۰‬فروردين ماه در جزيره كيش ادامه خواهد داشت.
وي نماد يك شهر الكترونيكي را تسهيل در دسترسي به اينترنت عنوان كرد و گفت: در ايام نوروز گردشگراني كه مجهز به لپ تاپ يا گوشيهاي تلفن همراه مجهز به سيستم "‪ "wifi‬مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند.
شريفي محدوده پوشش اين طرح را در مناطق شرقي جزيره و فرودگاه بين‌المللي كيش اعلام كرد و گفت: مناطق ‪ ۱۸‬گانه پرتردد گردشگري كيش شامل بازارها، هتلها و سواحل جزيره كيش تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند.
معاون طرح، برنامه و فناوري اطلاعات سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص برنامه‌هاي اين معاونت براي همگاني كردن استفاده از اين خدمات براي ساكنان كيش گفت: طراحي شبكه‌هاي بي‌سيم با تكنولوژي ‪ wifi‬و ‪ wimax‬در سطح جزيره انجام شده و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از ابتداي تابستان آينده فاز نخست آن به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي افزود: در مراحل بعدي اين طرح علاوه بر تمامي نقاط جزيره كيش محدوده مشخصي از سواحل اين جزيره مرجاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
به گفته وي، در قالب اين طرح، اينترنت از طريق آنتنهاي مخصوص با برد ‪ ۳۰۰‬متر به مركزيت مناطق ‪ ۱۸‬گانه شامل فرودگاه، مجتمع پارس، شهر آفتاب، هتل ارم، هتل پارميس، بازار پرديس ‪ ۱‬و ‪ ، ۲‬هتل شايگان، هتل پارسيان، بازار ونوس، اسكله تفريحي بزرگ، بازار مريم، مسجد امير، شهربازي، بازار مرواريد و سواحل مرجان ارايه مي‌شود.

كاهش تعرفه اينترنت در سال آينده

معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با اشاره به اين كه براي افزايش دسترسي به اينترنت در كشور به دنبال كاهش تعرفه‌هاي اينترنت هستيم،‌ گفت: در حال بررسي اين موضوع هستيم كه تعرفه‌ي اينترنت براي سال آينده كاهش پيدا كند، تا تمايل مردم براي بهره‌برداري از اينترنت در مصارف خانگي، صنعتي و تجاري افزايش يابد.
وفا غفاريان - رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ در جمع‌بندي فعاليت‌هاي مخابرات در سال 85 اظهار كرد: امسال برنامه‌هاي مخابرات بر چند محور عمده مانند به‌روزرساني وضعيت تلفن ثابت، افزايش ضريب نفوذ تلفن‌ همراه و كاهش قيمت سيم‌كارت در بازار، توسعه‌ي اينترنت و فراهم كردن زمينه‌ي خصوصي سازي شركت‌هاي مخابراتي متمركز شده بود كه تا حدود بسياري تحقق يافت.

بسيج روستايي در تلفن ثابت در سال آينده شكل مي‌گيرد

او در حوزه‌ي تلفن ثابت خاطر نشان كرد:‌ به روزرساني تلفن ثابت يكي از اهداف مهم مخابرات است تا ديگر متقاضي در نوبت دريافت تلفن باقي نماند و بتواند حداقل در مدت كوتاهي كمتر از يك هفته تلفن خود را دريافت كند.
غفاريان با اشاره اين كه به روزرساني تلفن ثابت در طول برنامه‌ي چهارم توسعه پيش بيني شده است و در آخر سال 88 اين امر بايد به طور كامل اتفاق بيفتد، گفت:‌ اين موضوع براي مخابرات بسيار مهم بود،‌ از اين‌ رو امسال سرعت بيشتري در به روزرساني تلفن ثابت انجام داديم كه در حال حاضر بيست و شش استان به وضعيت صددرصد به‌ روزرساني رسيده‌اند و چهار استان نيز در وضعيت بالاي 95 درصد به روزرساني قرار دارند.
او افزود:‌ بر اين اساس از تعداد 1016 شهر كشور در 1007 شهر آن واگذاري تلفن ثابت به روز انجام مي‌گيرد و تنها 9 شهر باقي مانده است كه آن هم تنها برخي از مراكز در اين شهرها به روز نيستند، به طور مثال در شهر تهران تنها يك مركز مخابراتي (شهيد كلانتري) به روز نيست و ساير مراكز آن به روز هستند كه اميدواريم به روزرساني تمام مراكز مخابراتي كشور در اوايل سال 86 تحقق پيدا كند.
معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، با اشاره به اين كه سال آينده، بسيج روستايي در تلفن ثابت ايجاد خواهد شد، گفت:‌ در كشور در حدود 68 هزار روستا وجود دارد كه 51 هزار روستا دسترسي به تلفن و ارتباطات دارند، اما 17 هزار روستاي آن بدون پوشش مخابراتي باقي مانده‌اند.
غفاريان با بيان ‌اينكه هر سال به طور متوسط در حدود سه هزار و 500 روستا به شبكه‌ي ارتباطي متصل مي‌شوند، تصريح كرد: در تلاشيم هر چه زودتر روستاهاي بدون پوشش به شبكه‌ي مخابرات متصل شوند بنابراين برنامه‌ريزي انجام داده‌ايم تا در طي دو سال يعني در سا‌ل‌هاي 86 و 87 تمام روستاهاي باقي مانده بالاي 50 خانوار را به شبكه‌ي ارتباطي متصل كنيم.

ضريب نفوذ تلفن همراه از 12 درصد، امسال به 24درصد رسيد

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران با اشاره به اين كه توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه از ديگر برنامه‌هاي مخابرات در سال 85 بود، گفت: امسال در مجموع مشتركان سه اپراتور يعني اپراتور اول (ارتباطات سيار)، اپراتور دوم (ايرانسل) و تاليا به ضريب نفوذ 24 درصد رسيده‌ايم كه اين ضريب نفوذ نسبت به سال گذشته‌ جهش بسيار بزرگي است و اميدواريم با واگذاري‌هاي كه تا خرداد سال آينده انجام مي‌گيرد،‌ به ضريب نفوذ 27 درصد برسيم كه اين ضريب نفوذ نسبت به 12 درصد سال گذشته بسيار مطلوب است اما نسبت به ضريب نفوذ تلفن همراه در منطقه و دنيا عقب هستيم.
وي با اشاره به اين كه يكي از نتايج مثبت در حوزه‌ي تلفن همراه شكسته شدن قيمت سيم‌كارت در بازار و از بين رفتن واسطه‌گري در اين عرصه بود، تصريح كرد:‌ اين امر امروز محقق شده است، چرا كه در هيچ زماني اين تعداد سيم‌كارت آن هم داراي تنوع براي اقشار مختلف جامعه قابل دسترس نبود، اين موضوع براي مخابرات بسيار ارزشمند است، چراكه سبب مي‌شود ضريب نفوذ تلفن همراه افزايش پيدا كند تا به آنچه در برنامه‌ي چهارم توسعه پيش بيني شده هرچه سريع‌تر برسيم.

تمام سيم‌كارت‌هاي دايمي ‌و اعتباري ارتباطات سيار تا خرداد ‌86 واگذار مي‌شود

غفاريان با بيان‌ اين كه امسال در حدود دو ميليون و ‌750 هزار سيم‌كارت تلفن‌ همراه دولتي ثبت‌نام شده است گفت: از اين تعداد دو ميليون و ‌116 هزار سيم‌كارت اعتباري و ‌634 هزار سيم‌كارت دائمي ‌بوده است كه در حال حاضر واگذاري سيم‌كارت دايمي ‌در هفت استان تهران، زنجان، قزوين، سمنان، ايلام، اردبيل و آذربايجان غربي به اتمام رسيده است همچنين واگذاري سيم‌كارت‌هاي دايمي ‌9 استان ديگر نيز آغاز شده و تا پايان امسال تمام خواهد شد.
رييس هيات‌مديره‌ي شركت مخابرات ايران با تاكيد بر اين كه اميدواريم تمام سيم‌كارت‌هاي دايمي ‌و اعتباري ارتباطات سيار تا خرداد ‌86 واگذار شود، خاطر نشان كرد: سيم‌كارت‌هاي اعتباري ثبت‌نام شده از سال آينده واگذار مي‌شوند اما در بعضي از استان‌ها مانند تهران و هرمزگان به دليل اين كه حجم ثبت نام بالا بوده است، قرعه كشي انجام خواهيم داد، همچنين متقاضيان براي دريافت اين سيم‌كارت‌ها بايد به دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه كنند.

پيش بيني مي‌كنيم در سال آينده بازار سيم‌كارت با افزايش تقاضا مواجه شود

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران درباره‌ي اين كه آيا ثبت‌نام سيم‌كارت‌ تلفن همراه دولتي در بهمن‌ماه امسال آخرين ثبت‌نام شركت ارتباطات سيار بود، ‌تصريح كرد: اين موضوع به رفتار تقاضاي بازار بستگي دارد، اگر اين رفتار مانند رفتار ثبت‌نام سيم‌كارت در بهمن ماه امسال باشد، ديگر نيازي به ثبت‌نام نيست و به طور طبيعي بايد به سمت به روز رساني در حوزه‌ي تلفن همراه حركت كنيم.
او افزود: اما برداشت ما اين نيست كه اين رفتار طبيعي باشد،‌ چرا كه ضريب نفوذ 24 درصد براي كشور ما بسيار پايين بوده و شايسته آن نيست. شايد بتوان گفت بازار سيم‌كارت تلفن همراه در پايان امسال در حالت تامل و صبر قرار داشت، از اين رو اين پيش بيني را داريم در سال آينده بازار سيم‌كارت تلفن همراه از نظر تقاضا افزايش داشته باشد.
غفاريان خاطر نشان كرد: اگر اين پيش بيني درست از آب درآيد و تقاضا افزايش پيدا كند به طور طبيعي ثبت‌نام خواهيم داشت، اما اگر اين رفتار مانند ثبت‌نام بهمن‌ماه امسال باشد به سمت به روزرساني حركت مي‌كنيم اما اين امر بعيد به نظر مي‌رسد كه با ضريب نفوذ 24 درصد كشش بازار متوقف شود.

اپراتور اول، سال‌ آينده سرويس GPRS ارايه مي‌كند

او درباره‌ي اينكه چه زماني اپراتور اول خدمات ارزش افزوده‌ مانند دسترسي به اينترنت و MMS را ارايه مي‌كند، گفت: با توجه به رقابتي شدن بازار تلفن همراه و ورود اپراتورهاي خصوصي در اين حوزه و ارايه‌ي سرويس‌هاي GPRS توسط ايرانسل كه امكان دسترسي به اينترنت و ارسال و دريافت صوت، تصوير و ديتا را به مشترك مي‌دهد، از اين رو ديگر تامل در اين عرصه معني ندارد، بنابراين بايد شركت ارتباطات سيار هر چه سريعتر در اين زمينه اقدام كند، چرا كه ارايه نكردن اين خدمات سبب مي‌شود مشتركان به سمت اپراتورهاي ديگر بروند، در واقع لختي در بازار تلفن همراه كشور معني ندارد و اگر اپراتوري از فرصت استفاده نكند به طور قطع رقيب استفاده خواهد كرد. بنابراين اپراتور اول در تلاش است تا سال‌ آينده سرويس‌هاي GPRS را به مشتركان خود ارايه كند.

رقابتي شدن حوزه‌ي تلفن همراه از تحولات ارزشمند مخابرات در سال 85

وي هدف عمده‌ي شركت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات را ايجاد فضاي رقابتي در اين حوزه دانست و گفت: در حقيقت رقابتي شدن حوزه‌ي تلفن همراه از جمله تحولات ارزشمند امسال است كه بايد آن را به فال نيك گرفت، از اين رو، ورود اپراتور سوم در سال 87 اين فضا را تشديد خواهد كرد و به جاي اين كه مردم براي دريافت سيم‌كارت در صف بايستند، اين اپراتورها هستند كه تمام تلاش خود را براي فروش سيم‌كارت با خدمات ويژه و هزينه‌هاي مناسب خواهند كرد.

نتوانستيم‌ به وعده‌ي استاندارد كردن تمام بزرگراه‌هاي تهران عمل كنيم

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران، درباره‌ي بهينه‌سازي كيفيت آنتن‌دهي تلفن همراه در تهران گفت: بهينه‌سازي شبكه‌ي تلفن همراه شهر تهران با پيچيدگي عميقي در طراحي مواجه است، اما با توجه به اين كه مشكل و روش رفع آن شناسايي شده است، در روند بهبود قرار داريم و هر روز با وضعيت بهتري مواجهيم.
او افزود: در حال حاضر 39 بزرگراه به طور كامل اصلاح شده و به وضعيت استاندارد رسيده است، اما هشت بزرگراه باقي مانده است كه البته قول داده بوديم تا پايان سال اين كار محقق شود، اما ميسر نشد. همچنين از 116خيابان‌ اصلي نيز در حدود 92 خيابان به استاندارد كامل رسيده است، 13 خيابان نزديك به استاندارد است و تنها يك نقطه‌ي كور دارند و 11 خيابان نيز هنوز استاندارد نشده‌اند كه اميدواريم سال آينده اين كار به پايان برسد تا به استاندارد‌سازي خيابان‌ها فرعي برسيم.

در مورد وضعيت تاليا سال آينده تصميم‌گيري خواهيم كرد

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران، درباره‌ي وضعيت سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا كه پيمانكار شركت مخابرات ايران است، گفت: تاليا متعهد شده بود تا پايان امسال مشتركان خود را به دو ميليون برساند و در 248 شهر پوشش داشته باشد، اما اين كار علي‌رغم تلاشي كه تاليا انجام داد تحقق پيدا نكرد و حتي به يك ميليون مشترك نيز نرسيده است.
او افزود: در جلسه‌ي اخيري كه با حضور وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان داشته‌ايم،‌ قرار شد كمك‌هاي لازم به تاليا براي جبران عقب ماندگي انجام گيرد،‌ چرا كه آن‌ها پيمانكار مخابرات هستند و خدمات ارتباطي به مردم مي‌دهند و بايد از آن‌ها حمايت شود، اما از سوي ديگر با توجه به اين كه تاليا به تعهدات به خود عمل نكرده و همان طور كه در قرارداد پيش‌بيني شده است، جريمه‌ي آن به قوت خود باقي است و به آن رسيدگي مي‌شود. اما ما با يك توازن معقول با تاليا پيش مي‌رويم و تا جايي كه مي‌شود كمك‌ و حمايت‌ لازم را از آن به عمل مي‌آوريم تا مشتركان آن بتوانند از خدمات مطلوب برخوردار شوند.

تاليا هنوز موافقت نهايي از بين بردن محدوديت زماني سيم‌كارت‌هايش را اعلام نكرده است

او افزود: در سال 86 در مورد وضعيت تاليا تصميم‌گيري خواهيم كرد، يكسري موارد را نيز به سازمان تنظيم مقررات اعلام كرده‌ايم تا سال آينده به آن رسيدگي شود. همچنين تاليا هنوز در خصوص از بين بردن محدوديت زماني سيم‌كارت‌هاي خود و كاهش تعرفه‌ها پيشنهاد مشخصي را به شركت مخابرات ايران اعلام نكرده است و تنها نامه‌اي براي قابل بررسي بودن اين موضوع به ما ارسال كرده و موافقت نهايي براي از بين بردن محدوديت زماني سيم‌كارت‌هاي خود را عنوان نكرده است.

ميزان استفاده از اينترنت در كشور امسال 3/2 افزايش يافت

معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات يكي ديگر از محورهاي فعاليت مخابرات را توسعه‌ي اينترنت در سال 85 عنوان كرد و گفت: در ابتداي سال گذشته تنها 10 لينك ورودي به كشور داشتيم كه هر لينك 155 مگابيت بر ثانيه است اما در حال حاضر اين تعداد به 23 لينك رسيده است و تمام آن‌ها زير بار هستند و اين امر سبب شده ميزان استفاده اينترنت در كشور امسال 3/2 افزايش پيدا كند.

آغاز عمليات اجرايي واگذاري شركت‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي در سال 86

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران برنامه‌ي اصلي سال آينده‌ي مخابرات را خصوصي‌سازي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه در هفته‌هاي گذشته چارچوب واگذاري شركت‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي توسط هيات دولت ابلاغ شد كه حاوي نكات حائز اهميت بود و تا حدودي روند خصوصي سازي در مخابرات را شفاف كرد.
او افزود: نكته‌ي اول اين است كه 33 شركت مخابراتي به طور يكپارچه در قالب شركت مخابرات ايران واگذار مي‌شوند كه اين امر كار واگذاري سهام به مردم را بسيار سريع و تسهيل مي‌كند. از سوي ديگر انسجام و يكپارچگي آن‌ها حفظ مي‌شود و مشتركاني كه از اين شركت‌ها خدمات مي‌گيرند، احساس نخواهند كرد كه اتفاقي در اين حوزه رخ داده است.
او افزود:‌ اما نكته‌ي دوم تبديل ودايع مشتركان تلفن ثابت و همراه به سهام است،‌ چرا كه اين امر سبب مي‌شود وديعه مشترك كه راكد در مخابرات به امانت باقي مانده است، وارد بازار بورس شود و به آن سود تعلق گيرد و در واقع مشترك در سود عملياتي مخابرات شريك خواهد شد، ضمن آن كه سهام آن افزايش قيمت پيدا مي‌كند، بنابراين در كنار سهم عدالت،‌ سهامي‌ كه در بورس عرضه مي‌شود و سهام مخابرات بخشي نيز به مشتركان مخابرات كه تامين‌كننده‌ي در‌آمدهاي مخابرات هستند، اختصاص داده شد.
او افزود: نكته‌ي سوم اين است كه اين با توجه به اين كه در اصل 44 تاكيد شده شبكه‌هاي مادر تخصصي در مجموعه‌ي دولتي باقي بماند، بنابراين شركت ارتباطات زيرساخت به سازمان ارتباطات زيرساخت تبديل مي‌شود و در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باقي مي‌ماند.
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران، خاطر نشان كرد: اما نكته مهم در رابطه با وضعيت كاركنان شركت‌هاي مخابراتي است، با توجه به اين كه منطق شركت‌هاي خصوصي سودآوري و كاهش هزينه است اين دغدغه وجود داشت كه اين فشار بر روي كاركنان تحميل نشود، بنابراين با توجه به اين كه كاركنان سرمايه مخابرات هستند، از هيات وزيران خواستيم در اين ابلاغيه تاكيد كند كليه‌ي تعهداتي كه شركت مخابرات ايران امروز به كاركنان خود مانند حقوق، بيمه و بازنشستگي را دارد، شركت خصوصي مذكور نيز اين تعهد را داشته باشد كه در اين ابلاغيه ذكر شده است.
او افزود: چارچوب كاري و برنامه اجرايي خصوصي سازي در مخابرات مشخص شده است و اميدواريم در سال 86 وارد عمليات اجرايي شويم و سهام اين 33 شركت به همان ترتيب كه پيش بيني شده به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود كه به نظر مي‌آيد مخابرات در اين زمينه در كشور پيشتاز بوده است.

مشتركان در روز اول سال از حجم مكالمات خود بكاهند تا شبكه مختل نشود

وفا غفاريان در پايان درباره‌ي تمهيدات مخابرات در ايام نوروز خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه سال گذشته در مناطق مهمان‌پذير كشور مانند مناطق شمالي،‌ يا استان‌هاي اصفهان و شيراز با يك بحران در حوزه‌ي تلفن همره مواجه شديم، در اواسط امسال برنامه‌هاي ويژه‌اي براي شهرهاي مهمان پذير مانند مناطق شمالي، اصفهان، و شيراز اجرا كرديم كه تجهيزات لازم در بخش سوئيچ، لينك‌هاي ارتباطي و راديويي و BTS نصب شده است از اين رو اميدواريم براي نوروز امسال مشكلي براي مشتركان به وجود نيآيد،‌ البته در روز اول و دوم به طور طبيعي به دليل افزايش حجم تماس‌ها اختلالات عادي است اما در روزهاي بعدي نبايد اين اتفاقات رخ دهد. از اين رو توصيه ما به مشتركان در روز اول سال اين است كه از حجم مكالمات خود بكاهند تا شبكه به يكباره مختل نشود.

عودت اضافه پرداخت به ایرانسل

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: با توجه به سپري شدن سال اول از قرارداد ‌١٥ ساله‌ي اپراتور دوم تلفن همراه، قرار است ايرانسل سيستم صدور صورت‌حساب خود را بر اساس تعرفه‌هاي جديد و مطابق قوانين و مقررات مندرج در موافقت‌نامه‌ي پروانه مربوطه را به سازمان اعلام كند تا سال آينده در مورد آن تصميم‌گيري و پس از ابلاغ، متناسب با آن سيستم صدور صورت‌حساب خود را اصلاح كنند.
محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: مذاكرات بر مبناي موافقت‌نامه‌ي پروانه به منظور اصلاح محاسبه‌ي تعرفه از دقيقه به ثانيه انجام پذيرفته و در صورت ارتقا با موافقت‌نامه و توافق نهايي اضافه‌ي پرداخت مبالغ مشتركان به آن‌ها باز پرداخت داده خواهد شد.
وي با بيان اين كه نرم‌افزار مورد نظر در رابطه با اين كار، اصلاح و براي اجرا آماده شده است، گفت:‌ ايرانسل بايد هرچه سريع‌تر در اين زمينه اقدام كند و پس از آن مي‌تواند پيشنهاد افزايش تعرفه‌ها را مطرح و ارايه كند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه داد: در ابتداي شروع به كار ايرانسل و واگذاري سيم‌كارت‌ها به دليل محدود بودن شبكه‌ تعرفه‌ي ‌٩/٤٩ تومان اعمال شد اما به آن‌ها اعلام كرديم كه بعد از گسترش شبكه خود مي‌توانند پيشنهاد افزايش آن را داشته باشند؛ البته آن‌ها مجاز به افزايش تعرفه و محاسبه آن به مبلغ ‌٢٠ درصد بالاتر از تعرفه‌ي موثر اپراتور اول‌اند.
خسروي ادامه داد: اپراتور دوم تلفن همراه قصد افزايش تعرفه را براي مشتركان ايرانسل به خارج از شبكه را دارد و اعلام كرده كه در رابطه با تعرفه‌ي مكالمات ايرانسل به ايرانسل افزايشي را نخواهد داشت و به همين دليل به مبلغ ‌٩/٤٩ تومان براي مشتركان ايرانسل به ايرانسل و مبلغ ‌٧٦ تومان را براي مشتركان خارج از شبكه پيشنهاد داده كه موضوع در سازمان در دست بررسي و تصميم‌گيري است.

چرا تجارت الکترونیکی؟

علی احسانی - حدود 30 سال از پیوستن چهار شبکه بنیان گذار اینترنت به یکدیگر سپری شده است .درطی این سال بشر پیشرفت های فراوانی کرده است که شاید خود حتی تصور چنین سرعت پیشرفتی را نداشت.فناوری های جدید مانند وب نیز استفاده از اینترنت را به مراتب راحت تر کرده است ،اما انسان برای راحتی بیشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ایجاد فناوری های نو نهاده است. تجارت الکترونیک یکی از این فناوری ها است که در پشت نام به ظاهرساده اش ،مفهومی فراتر از آنچه در اذهان ماست پنهان شده است.آنچه در این مقاله آمده است شامل مباحثی از مبانی تجارت الکترونیک می باشد . شرح مختصری از تاریخچه تجارت الکترونیک ،چگونگی آن در دوران قبل وبعد از به وجود آمدن اینترنت ، ذکر برخی پروژهای موفق یا شکست خورده و دلیل پیروزی یا
ضعف آنها ،توضیح بعضی مدل های تجارت الکترونیک و مزایای استفاده از آن
تجارت الکترونیک چیست؟
اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن تعریفی مناسب از آن می باشد . با توجه به جوان بودن رشته فناوری اطلاعات و علی الخصوص تجارت الکترونیک هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است و در حال حاضر هر کس از دیدگاه خود به مساله روی آورده . ابتدا با برخی مفاهیم و تعاریف از دیدگاه پروفسور توربان آشنا می شویم. \" تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش کالا ،خدمات و اطلاعا ت از طریق شبکه های ارتباطی \"این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است :
1-از دید ارتباطات :تجارت الکترونیک رساندن کالا،خدمات، اطلاعات و یا پرداخت پول از طریق شبکه های کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر است .
2- از دید فرآیند تجارت:تجارت الکترونیک کاربرد فناوری در فرآیند داد و ستد در تجارت است.
3-از دید خدمات:تجارت الکترونیک وسیله ای است که آرمان های مشتریان ، شرکت ها و مدیران را جهت رسیدن به کیفیت بهتر،سرعت بیشتر و خدمات بهتر را با هزینه کمتر برآورده می کند.
4- از دیدگاه online:تجارت الکترونیک قابلیت خرید،فروش،داد و ستد محصولات و اطلاعات از طریق اینترنت و یا هر شبکه onlineدیگر را فراهم می کند .برخی از مردم تجارت را به معنی داد و ستد بین شرکت های تجارتی می دانند. وقتی از این معنی استفاده شود دامنه تجارت الکترونیک بسیار محدود می شود ،بنابرین اغلب از واژه کسب و کار الکترونیکی به جای آن استفاده می کنند که این تعریف تمام فعالیت های تجاری شامل خرید و فروش ،ارائه خدمات پس از فروش ،ارتباط های تجاری بین شرکت ها و ...را در بر می گیرد.
تاریخچه الکترونیک
ارتباطات الکترونیک بین موسسات تجاری چیز تازه ای نیست ،بلکه سال ها به شکل تبادل الکترونیکی اطلاعات (EDI=electronic data nterchange)که توسط شبکه های (VAN=value added networks)پشتیبانی می شدند و از طریق خطوط تلفن اختصاصی عمل می کردند ،وجود داشته است . واژهEDl غالباً به منظور جابجایی الکترونیکی اسناد تجاری مرسوم (فاکتورو...) استفا ده می شود . در واقع منظور از EDI تجارت بدون
کاغذ می باشد. تعریفی که برای Del ارائه شده است چنین است: «انتقال اطلاعات تجاری سازمان دهی شده توسط استا نداردها ی اطلاع رسانی مورد توافق از یک سیستم کامپیوتری به دیگری از طریق تجهیزات الکترونیکی.»ارائه توضیح مختصری درباره این تعریف به درک موضوع کمک قابل توجهی خواهد کرد . منظور از \"اطلاعات تجاری سازمان دهی شده \"استفاده از روشی دقیق ، قابل فهم و مورد قبول برای جمع آوری اطلاعات است . این قبیل
اطلاعات شامل :کد کالا،قیمت پایه،محل تحویل کالا و سایر موارد ی می باشد که یک سفارش خرید یا یک صورتحساب را تشکیل می دهد.
صورتحسابهای دو شرکت مختلف ،معمولاً با هم تفاوت دارند . ممکن است جای قرار گرفتن اسم مشتری و یا آدرس او تفاوت داشته باشند و یا تاریخ به شکل های مختلفی نوشته شود .
عبارت \"استانداردهای اطلاع رسانی مورد توافق\" بیان می کند که اختلاف های موجود بین صورتحساب ها با تعیین یک روش مورد توافق و ثابت برای ارائه اطلاعات به حداقل خواهد رسید.تا کنون تلاش های گسترده ای برای تدوین این استانداردها در سطح بین المللی انجام شده است. عبارت« از یک سیستم
کامپیوتری به دیگری» بیانگر این است که دو سیستم می توانند در دو سازمان مجزا و یا در یک سازمان قرار داشته باشند. در واقع از EDIبرای ارتباطات درون سازمانی نیز استفاده می شود. عبارت \"از طریق تجهیزات الکترونیکی \"نیز بیان میکند که هیچگونه مداخله انسانی در این مبادله وجود ندارد. تا سال ها EDI تنها شکل قابل تصور از تجارت الکترونیک بود اما رشد وگسترش شبکه جهانی اینترنت وابداع وب به کلی مفاهیمی را که در این زمینه وجود داشت متحول کرد . با بوجود آمدن تبادل الکترونیکی داده ها حوزه استفاده تجارت الکترونیک از شرکت های بزرگ و موسسه های مالی به کارخانه ها ، خرده فروش ها ، شرکت های خدماتی و....و حتی تا رزرو بلیت در آژانس های مسافرتی و فروش اجناس دست دوم گسترش یافت.استفاده از تجارت الکترونیک در حدود 1970 با نوآوری هائی نظیر انتقال الکترونیکی سرمایه که در آن سرمایه ها رامی توان به صورت الکترونیکی جابجا نمود گسترش یافت . یک سیستم انتقال سرمایه به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که به وسیله بانک ها وموسسه های دیگر از قبیل اتاق های پایاپای جهت انتقال منابع بین بانک ها انجام می گیرد ،تا همین اواخر سیستم مزبور کاملاً بر اساس اسناد کا غذ ی عمل می کرد و با توسعه آن در زمان ، جهت انتقال منابع داخلی و بین المللی به تدریج دارای چهارچوب و استانداردهای مشخصی گردیده بود.
این وضعیت هنگامی تغییر نمود که اطلاعات مربوط به دستور انتقال سرمایه بر اساس اسناد کاغذی ،توانست به یک سری دستورات کد شده و ماشینی تبدیل شود. با توسعه شبکه های جدید ایجاب می نمود تا پیام ها به صورت استانداردهای خاصی مبادله گردند. استفاده از اين فناوري به شركت هاي بزرگ
و مو سسه هاي مالي محدود مي شد. با پيشرفت اينترنت وب موجبات ابداع تجارت الكترونيك به مفهوم امروزي فراهم شد. بنيان شبكه اينترنت در ابتدا ايجاد شبكه اي بود كه تمركز موجود در كامپيوترها ي كشورهاي عضو پيمان ناتو از بين برود تا در صورت حمله احتمالي شوروي سابق به اين مراكز ديگر
پايگاهها به كار خود ادامه دهند . بعد هادر سال 1969چهار دانشگاه ايالات متحده به اين شبكه پيوستند و كم كم اينترنت وارد اولينمرحله خود يعني مرحله نظامي شد . در ادامه دانشگاهيان به اين نتيجه رسيدند كه مي توانند از اينترنت براي رسيدن به اهداف آكادميك خود بهره گيرند . با آمدن وب تقريبا تمام ويژگيهاي دوره آكادميك بجز پست الكترونيك منسوخ شد . براي كاركردن با وب نياز ي به دانش كامپيوتر چنداني نبود . بافراگير شدن وب ، شركتها وصنايع هم براي كسب وكار نگاه خود را متوجه اينتر نت كردند وبه اين ترتييب دوره تجاري ايينتر نت آغاز شد و استفاده از تجارت الكترونيك به سرعت
گسترش يافت . يكي از دلايل اين گسترش ، توسعه شبكه هاي جديد، پروتكل ها و نرم افزار هاي كار بردي بوده است ودليل ديگرافزايش رقابت بين شركتهاي تجاري بود .
بكار گيري پروتكل و زير ساختهاي اينترنتي ، EDLرا از يك سيستم ارتباط معين كه بر اساس خطوط ارتباط بين شركتهاي بزرگ و روابطي ثابت عمل مي كند ، متحول ساخته و آن را تبديل به يك سيستم انعطاف پذير مي كند كه دئامنه آن شركت هاي بسيار بيشتري را در بر مي گيرد. شركت هايي كه حتي ممكن است يكديگر را نشناسند. EDL از طريق اينترنت ، يك دهم EDL از طريقVAN هزينه در بر دارد و به همبن دليل اينترنت باعث توسعه EDL مي شود. به عنوان مثال وقتي كه شركت بوئينگ ، سيستم محدود VAN- EDLخود را به يك سيستم EDL اينترنتي تغيير داد مشترياني كه در يك سيستم سفارش قطعات شركت مي كردند 5 برابر شدند. بر اساس يك تحقيق كه در سال 1999 در ميان شركت هاي كشورهاي صنعتي انجام گرفته است، علي رغم قدمت كاربرد EDL ،تعداد شركت هاي داراي وب سايت به مراتب بيشتر از شركت هايي بوده كه از EDL استفاده مي كرده اند.علاوه بر استفاده از EDL ، سه شكل عمده ديگر تجارت الكترونيكي نيز وجود دارد:
- استفاده از اينترنت و صفحات وب
- بهره گيري از اينترانت ها (شبكه هايي كه
در داخل شركت ها استفاده مي شوند و از پروتكل Lp استفاده مي كنند) كه باعث سر و سامان بخشيدن به فعاليت هاي داخلي شركت مي گردد.
- گسترش اكسترانت(شبكه هاي موجود بين شركت هايي كه طرف تجاري هم هستند و براي تبادل اطلاعات از پروتكل يكساني استفاده مي
كنند) شركت ها به منظور همكاري با شركاي تجاري. جنين شبكه هايي ممكن است بسياز عظيم باشند مثلاً اكسترانت هيتاچي شامل بيش از 2100 شركت است و نيز اينتزانت شركت فورد،120000 ايستگاه كاري را بهم متصل مي كند.مدل هاي تجارت الكترونيك اگر براي داد و ستد از طريق اينترنت سه
طرف كلي دولت، كسب و كار، و مصرف كننده را قائل شويم، ماتريس زير تمام مدل هاي قابل تصور تجارت الكترونيك را شامل مي شود. از
ميان نه مدل نشان داده شده در اين شكل تنها مدل هاي B2B وb2c معرف تجارت الكترونيكي مي باشند.
در ادامه اين مدل ها معرفي مي شوند:
B2B (Business to Business) : تمام افراد طرف قرار داد و استفاده كنندگان از این نوع تجارت الكترونيك ، شركت ها و يا سازمان ها هستند . اين
نوع تجارت بيشترين سهم را در تجارت الكترونيك داراست. شكل خاصي از اين مدل كه به تجارت گروهي معروف است هنگامي اتفاق مي افتد كه اشخاص يا شركت ها يا گروههاي تجاري با هم روي يك زمينه تجاري فعاليت مي كنند، مانند زماني كه چند شركت در جاهاي مختلف با هم روي طراحي اتومبيلي فعاليت مي كنند.
B2C ( Business to consumer) : شامل فروش محصولات از شركت ها و ارايه كنندگان خدمات به خريدارهاي شخصي مي شود. اين نوع تجارت الكترونيك خرده فروشي الكترونيك نيز ناميده مي شود. هر گاه يک شركت بزرگ خدمات يا توليدات خود را در اختيار يك كمپاني كوچك تر قرار دهد و حال آنكه اين كمپاني مشتري هاي ثابت خود را داشته باشد و به آنها سرويس دهد ، اين مدل B2B2C ناميده مي شود. نوه ديگر تجارت الكترونيك B2C آن است كه شركتي خدمات ، اطلاعات و توليدات خود را به كارمندانش ارائه مي دهد. اين مدل به اختصار B2E ناميده مي شود. داد و ستد در اينترنت به شيوه هاي
ديگري نيز امكان پذير است از جمله مي توان به مدل هاي زير اشاره كرد:
C2B (to Business ( consumer: افرادي كه مي خواهند خدمات و توليدات خود را از طريق اينترنت به شركت ها و سازمان ها بفروشند اين سمت
را به وجود مي آورند همانند شخصي كه در جستجوي فروشنده اي براي اجناس خود باشد.
C2C(to consumer ( consumer: در اين مدل يك شخص محصولش را به شخص ديگري مي فروشد . به طور مثال فروختن اتومبيل شخصي خود ه ديگران از طريق اينترنت و ارايه خدمات به اشخاص و يا فروختن دانش شخصي به ديگري در اين مدل جاي مي گيرد.
سايت هايي كه اجازه مي دهند تا اشخاص عادي اموال خود را براي حراج در آنها قرا ر دهند از اين قبيل اند و حالت خاصي از C2C نيز زماني است كه افراد موسيقي و فيلم و نرم افزار و ديگر كالاهاي ديجيتالي را با هم معاوضه مي كنند.
امروزه با گسترش فناوري هاي بيسيم نوعي خاصي از تجارت الكترونيك سيار مي گويند.
مزاياي تجارت الكترونيك
الف- مزاياي تجارات الكترونيك براي كسب و كارهادر محيط تجاري رقابتي و دائماً در حال تغيير امروز، كسب و كارها ديگر نمي توانند
بر يك بازار ثابت و پايدار براي محصولات خود متكي باشند. آنها بايد در زمينه كيفيت ، قيمت و خدمات پس از فروش با رقبايي كه روز به روز در حال افزايش هخستند، رقابت نمايند، براي موفقيت در بازار آنها نه تنها بايد قيمت ها را پايين آورد بلكه بايد تغييرات عمده بيشتري را در روش هاي توليد ، روابط تجاري و حتي فرهنگ سازماني خود به عمل آورند. وجود يك بازار الكترو نيكي در اينترنت به نحو بارزي موجب افزايش بهره وري و رقابت بين شركت ها اعم از توليد كننده و مصرف كننده مي گردد. اينترنت موجب دسترسي به يك بازار Onlne و شبانه روزي با ميليون ها مصرف كننده و هزاران خدمت و محصول مي گردد. در ادامه به مزاياي ااستفاده از تجارت اشاره شده است:
1) كاهش قيمت خريد مواد اوليه:
خريد مواد اوليه و يا خدمات براي يك شركت مي تواند فرآيندي پيچيده و چند مرحله اي باشد . در ابتدا خريداران بايد توليد كنندگان را پيدا كرده و مشخص كنند كه مقدار مورد نياز كالا، زمان تحويل ، كيفيت و قيمت مناسب است يا خير؟ به محض اينكه توليد كننده اي انتخاب شد نقشه ها و اطلاعات با جزئيات كامل براي توليد كننده فرستاده مي شود تا محصول مورد نظر كاملاً با مشخصات مورد نظر مشتري تطابق داشته باشد. با فرض اينكه محصول نمونه مورد قبول قرار گرفته و خطوط توليد آماده هستند، خريدار سفارش خريد براي مقدار مشخصي از كالاها را مي فرستد و .... پيش از اين شركت هاي بزرگ با
استفاده از EDI نيروي كار ، هزينه هاي چاپ و پست را در مراحل تأمين مواد مورد نياز خود كاهش مي دادند. ماشيني كردن جريان كار براي تأمين محصول به اين معناست كه كارمندان اين بخش وقت بيشتري براي تمركز روي مذاكره به منظور به دست آوردن قيمت هاي بهتر و نيز ايجاد روابط
با توليد كنندگان دارند. شركت هايي كه از EDI استفاده مي كنند معمولاً 5 تا 10 درصد در هزينه هاي خود در بخش خريد صرفه جويي مي كنند. اينترنت پتانسيل هاي بيشتري براي كاهش اين هزينه ها دارند به علاوه اينترنت در ها را به سوي انجام معاملات تجاري با توليد كنندگان جديد و نيز توليد كنندگان
كوچك كه سابقاً تنها از طريق فاكس يا تلفن ارتباط برقرار مي ساختند، مي گشايد.
2) كاهش زمان چرخه توليد
چرخه توليد عبارت است از كل زماني كه طول مي كشد تا يك محصول ساخته شود . در طي چرخه توليد، هزينه هاي ثابت مشخصي كه با ميزان توليد تغيير نمي كند و وابسته به زمان هستند، وجود دارد. اين هزينه هاي ثابت شامل استهلاك تجهيزات ، هزينه هاي ساختماني و خدمات رفاهي و هزينه مديريت و سرپرستي مي باشد. اگر زمان ساخت يك محصول به جاي 10 روز به 7 روز كاهش پيدا كند،آنگاه هزينه هاي ثابت به ازاي هر محصول كمتر مي شود چرا كه زمان كمتري صرف شده است. تجارت الكترونيك باعث كاهش چرخه هاي زماني شده و اجازه مي دهد تا محصولات بيشتر با هزينه مساوي يا كمتر توليد شود. ايجاد ارتباطات الكترونيكي به تأمين كننده ها و مشتريان ، شركت ها را قادر ساخت تا انتقال و دريافت سفارش هاي خريد به صورت حسابها و رسيد ها در زمان بسيار كمتري نسبت به قبل صورت گيرد. برخي از شركت ها حتي مشخصات محصولات و نقشه ها را در شبكه ها به اشتراك گذاشتند تا مراحل طراحي و توسعه محصول تسريع شود.
3) افزايش كاريابي و اثر بخشي در خدمت دهي به مشتريانشركت ها از اينترنت براي خدمت دهي به مشتريان نيز استفاده مي كنند. داشتن مشخصات محصولات ، پشتيباني فني و ديگر اطلاعات به صورت Online نه تنها باعث صرفه جويي از طريق فارغ شدن كارمندان بخش خدمات مشتريان
از پاسخ گويي به سؤالات پيچيده و روابط با مشتري مي گردد، بلكه باعث مي شود مشتريان راضي تر باشند. علاوه بر افزايش رضايت مشتريان ، شركت هايي كه از اينترنت براي خدمت مشتريان استفاده مي كنند ادعا مي كنند كه از طريق انجام سفارشات و پشتيباني فني Online صرفه جويي زيادي انجام شده است. تحقيقات مؤسسه فورستر نشان مي دهد كه به طور كلي 500 تا 700 دلار براي فرستادن يك كارشناس به محل مورد نظر ، 15 تا 20 درصد براي بررسي درخواست مشتري از طريق تلفن و حدود 7 دلار براي انجام اين كار از طريق اينترنت صرف مي شود. ساير مزاياي تجارت الكترونيك
براي مؤسسات تجاري به شرح زير مي باشد:
كاهش هزينه هاي انبار داري ، كاهش هزينه هاي بازار يابي ، كاهش هزينه هاي فروش ، خذف واسطه گري، ايجاد كانال هاي جديد فروش محصولات و افزايش تقاضا و ....
ب- مزاياي تجارت الكترونيك براي مصرف
كنندگانمؤسسات تجاري به منظور افزايش بهره وري ، كاهش هزينه ها و بالا بردن كيفيت خدمت مشتريان ، بر روي تجارت الكترونيك سرمايه گذاري مي كنند. مشتريان نيز جذب خريد از طريق اينترنت مي شوند چون در مي يابند كه قدرت انتخابشان به طور حيرت آوري افزايش پيدا مي كنند، اطلاعات بيشتر و بهتري براي خريد بدست مي آورند و خريد راحت تري انجام مي دهند. افراد پر مشغله نيز مي توانند در وقتشان صرفه جويي كنند . اطلاعات بهتر ،
انتخابهاي بيشتر و هزينه هاي عملياتي كمتر كسب و كارها و مشتريان را به طور همزمان به سمت تجارت الكترونيك سوق مي دهد. در ادامه به مزاياي استفاده ار تجارت الكترونيك براي مصرف كنندگان اشاره شده است.
1) افزايش امكان انتخاب
تعداد فروشگاههايي كه بر روي اينترنت قابل مشاهده هستند ، بسيار بيشتر از مغازه هايي كه حتي در محله هاي بسيار پر جمعيت وجود دارند. همچنين بسيار بيشتر از مغازه هايي است كه يك مشتري با حد معقولي از رانندگي يا از طريق كاتالوگ هايي كه از طريق پست دريافت مي شوند ، مي توانند به آنها دسترسي پيدا كنند . يك مشتري e Onlin مي تواند از مغازه اي در شهر يا كشوري ديگر و يا حتي از مغازه اي كه در شكل سنتي وجود ندارد خريد نمايد. روزنامه ها مثال روشني در اين زمينه هستند. ساكنين شهرهاي بزرگ نسبت به ساير مناطق به تعداد بيشتري از روزنامه هاي ملي و محلي دسترسي دارند. در حالي كه بر روي اينترنت يك خواننده مي تواند اخبار هزاران روزنامه در سراسر جهان را مطالعه كند
2)آسايش بيشتر
بسياري از خريدارن راحتي و آسايش بيشتر رادليل خريد از طريق اينترنت بيان كرده اند. خريد از طريق اينترنت باعث صرفه جويي در زمان مي شود. مشتري نيازي به خروج از خانه و تنظيم برنامه زماني خود با ساعات كار فروشگاهها ندارد. همچنين نيا زي ندارد كه براي مدت طولاني منتظر پاسخ تلفني
كارمندان بخش خدمات مشتريان باشد. براي آسايش بيشتر مشتريان، بسياري از سايت ها سفارشات را همان روز يا روز بعد به مشتريان تحويل مي دهند. بسياري از شركت ها پشتيباني فني و راهنماي حل مشكلات را هم بر روي سايت خود عرضه مي كنند .
3) سفارشي نمودن
اينترنت موجب افزايش قابليت سفارشي نمودن مي گردد. برخي كسب و كارهاي اينترنتي ، بويژه وسايل ارتباط جمعي، در حال حاضر محصولات را كاملاً سفارش مي سازند به طوري كه كاملاً مجزا از ديگر محصولا مي شود. خوانندگان مي توانند تنها اخباري را انتخاب كند كه مي خواهند بخوانند و اين به معناي تحويل كالاي مورد نظر به صفحه وب شخص يا پست الكترونيكي وي مي باشد. مشتريان مغازه هاي موسيقي e Onlin قابليت انتخاب CD هاي ضبط
شده را دارا بوده و در صورت تمايل مي توانند آهنگ هتاي مورد نظر خود را براي ضبط انتخاب كنند.
4) قيمت هاي كمتر
مصرف كنندگاني كه از طريق اينترنت به خريد كالاها اقدام مي كنند معمولاً 8 تا 30 دلار به ازاي هر معامله پرداخت مي كنند كه اين مبلغ در مورد معاملات سنتي تقريبا 80 دلار به ازاي هر معا مله به طور ميانگين است. برخي خورده فروشان اينترنتي تخفيف هايي را ارائه مي كنند . براي مثال برخي فروشندگان Online كتاب ، برخي كتابها را 40 درصد تخفيف نسبت به قيمت كتاب فروشي هاي معمولي ارائه مي كنند. (به طور مثال سايت Amazon.com را ببينيد )

مدلی از تجارت الکترونیکی مناسب در ایران
بايد توجه داشت كه اين نوع تجارت بخش‌هاي مختلفي دارد و ما مي‌توانيم با بهره گيري از برخي از اين بخش‌ها‌، به تجارت الكترونيكي نسبي (Partial E-ommerce ) دست يابيم. در تجارت الكترونيكي نسبي برخي از فرآيندهاي كاري به صورت غير الكترونيكي ونسبي
انجام ميشود و به عنوان مثال فروشگاه زنجيره‌اي شهروند داراي زير ساخت‌هاي يكپارچه الكترونيكي نسبت و مبادلات پولي را نيز به صورت نسبي انجام مي‌دهد.اين نوع فروشگاهها از اينترنت به عنوان يك پل ارتباطي با مشتريان حوزه بهره گرفته و پس از دريافت سفارش آنها اجناس را تحويل داده و نقدا وجه آن را دريافت ميكند. مدل تجارت الكترونيكي نسبي با توجه به زير ساخت‌هاي فعلي كشور ما نمونه بسيار كارآمدي به شمار مي‌آيد.بنابراين در ايران با توجه به محدويت‌هاي كه در زمينه‌‌هاي زير ساختي تجارت الكترونيكي و ICT وجود دارد مي‌توان مدل تجاري موفقي را ارايه كرد. چنان كه مدل تجاري
اي كه فروشگاه شهروند در حال حاضر از آن استفاده مي‌كند. به رغم اشكالاتي كه دارد مدلي است كه احتمال موفقيت در آن، به ويژه در شرايط كشور ما وجود دارد، زيرا در اين پروژه، اساس كار را بر پومي سازي تجارت الكترونيكي ، يعني فروش از طريق اينترنت با استفاده از زير ساخت‌هاي موجود قرار
داده‌اند و عدم وجود زيرا ساخت‌هاي بانكي و اعتباري مناسب به صورتOnline، مانع ورود اين شركت به حوزه تجارت الكترونيكي شده است. در اين حالت مشتريان، جنس را از طريق اينترنت خريداري كرده و در منزل تحويل مي‌گيرند و همان جا هم پول را پرداخت مي‌كنند. منظور اين نيست كه مدل تجاري فروشگاه شهروند بي عيب و نقص و كامل است يا اين كه سايت مزبور اشكالات فني ندارد، بلكه مي‌خواهيم بگويم كه بومي سازي انجام شده در مدل تجاري آن را مي‌توان‌، تا آن زمان كه بستر بانكي و اعتباري لازن در كشور فراهم نشود. در ساير فروشگاه‌هاي الكترونيكي نيز به كار گرفت.
تجارب موفق در تجارت الكترونيك
1) جنرال الكتريك
بخش روشنايي شركت جنرال الكتريك گزارش مي دهد كه اثرات قابل توجهي در بخش پاسخ گويي به مشتريان ، خدمات بهتر و كاهش نيروي كار و هزينه مواد اوليه به دليل تغيير رويه خريد سيستم هاي عظيم دستي به سمت سيستم هاي الكترونيكي با استفاده از پروتكل هاي اينترنت فراهم مي گردد. كارخانه هاي بخش روشنايي شركت جنرال الكتريك در هر روز ، صدها تقاضا براي تعيين قيمت به بخش منابع مي فرستادند تا قيمت قطعات ماشين ها را به دست آورند.
براي هر تقاضا ، نقشه ها بايد از بايگاني درخواست مي شد ، بازخواني مي شد، به بخش مورد نظر منتقل مي شد ، فتوكپي گرفته مي شد، همراه با اوراق قيمت به فرم تقاضا پيوست مي شد ، در پاكت ها گذاشته مي شد و سپس پست مي شد. اين فرايند حداقل 7 روز طول مي كشيد و بسيار وقت گير بود به طوري كه بخش منابع به طور معمول تنها مي توانست در آن واحد به 2 يا 3 توليد كننده جوابگو باشد. در جنرال الكتريك هزينه هاي مربوط به نيروهاي كاري بخش خريد 30 درصد كاهش داشته است و براي 60 درصد كارمندان مجدداً تعيين وظيفه شده است. بخش منابع در ماه ، حداقل 6 تا 8 روز وقت اضافي دارد تا بر روي كارهاي حساس ديگري به جز كاغذ بازي ، فتوكپي و ارسال نامه بپردازد. هزينه مواد اوليه نيز تا 20 درصد تنزل پيدا كرده است چرا كه دستيابي به توليد كنندگان بيشتر به صورت Online باعث ايجاد رقابت بيشترشده و اين امر به نوبه خود قيمت ها را كاهش داده است. اين شركت در سال 1997 بيش از يك ميليارد دلار جنس و كالا از طريق اينترنت خريداري كرد. جنرال الكتريك محاسبه كرده است كه در عرض سه سال آينده تنها از طريق كار آمد ساختن هر بيشتر خريدها و 500 تا 700 ميليون دلار در سال صرفه جويي در شركت ايجاد خواهد شد.
2)تجربه سيسكو:
از سال 1997 سيسكو، بزرگترين توليد كننده روترهاي شبكه ، 70 درصد خدمات مشتريان را به صورت Online در آروده است. اين امر موجب حذف 250 ميليون تماس تلفني در ماه و صرفه جويي به ميزان 525 ميليون دلار در سال شده است. اين رقم معادل 9 درصد كل درآمد و 17 درصد كل هزينه هاي اجرايي شركت بوده است. شركت سيسكو گزارش كرده است كه بهره وري خدمات مشتريان اين شركت با استفاده ار تجارب الكترونيك 200 تا 300 درصد افزايش يافته است.
3) تجربه ميكرون كامپيوترز:
ميكرون كامپيوترز يك فروشنده كامپيوتر و لوازم جانبي آن است كه بسيار از اطلاعات لازم براي خريد را از طريق وب سايت خود در اختيار مشتريان قرار مي دهد. در حالي كه بيش از اين كارمندان بخش فروش براي مذاكره با مشتريان به طور متوسط 20 دقيقه زمان اختصاص مي دادند، براي مذاكره با شترياني
كه قبلاً به وب سايت اين شركت مراجعه كرده اند، تنها 2 دقيقه زمان لازم است. با يك محاسبه ساده مشخص مي شود كه با استفاده از تجارب الكترونيك در اين بخش كارايي 10 برابر افزايش پيدا كرده است.
4) تجربه فدرال اكسپرس:
فدرال اكسپرس در سال 1983 از نرم افزاري استفاده كرد كه شركت ها را از طريق شبكه هاي خصوصي به هم كتصل مي كرد و در عرض 12 سال ،
50000 مشتري جمع كرد. در طي سال هاي 1995 تا 1998 با ورود اينترنت و انجام تجارت الكترونيك در اينترنت تعداد مشتريان به حدود يك ميليون جهش پيدا كرد. فدرال اكسپرس تخمين مي زند كه 68 درصد از 3 ميليون بسته اي كه روزانه جابجا مي شود در حال حاضر توسط شبكه ها انجام مي شود.
5) تجربه موتور ولا:
شركت موتور ولا با اتكا به شبكه ارتباطي خود قادر است نيازهاي مشتري براي يك پيجر را جمع آوري كرده و آنم را به كارخانه توليدي خود مكنتقل كند تا يك مدل مخصوص از نظر فرم ظاهري ، رنگ و ساير ويژگيها ساخته شود. فرداي روزيكه سفارش انجام شد، مشتري پيجر مورد نظر ش را در يك بسته پستي دريافت مي كند . به اين ترتيب موتور ولا توانسته است به عنوان پيشتاز بازار در اين زمينه مطرح شود.
6) محدوديت هاي تجارب الكترونيك:
تجارب الكترونيك هم محدوديتهاي تكنولوژيكي و هم محدوديت ها غير تكنولوژيكي دارد. محدوديت ها اصلي تجارب الكترونيك در جدول زير بيان شده است . اما با وجود اين محدوديت ها ، پيشرفتهاي هر روزه در فناوريهاي جديد كه موجب حذف قسمت زيادي از هزينه ها در تجارب الكترونيك مي شود، موجب شده استفاده كنندگان از تجارب الكترونيك هر روز بيشتر شود. محدوديت هاي تجارت الكترونيك محدوديت هاي تكنولوژيكي تجارت الكترونيك محدوديت هاي غير تكنولوژيكي تجارت الكترونيك
1- استانداردهاي مودر قبول عام براي كيفيت ، امنيت و اعتبار وجود ندارد
2- نگراني از امنيت مصرف كننده ها ار از خريد مي ترساند.
3- پهناي باند كافي وجود ندارد.
4- در تجارت الكترونيك فروشنده ناشناس است.
5- ابزارهاي نرم افزاري در حد مورد قبول نيستند.
6- سود تجارت الكترونيك به سادگي قابل اندازه گيري نيست.
7- هنوز مشكلاتي در تطابق اينترنت و نرم افزارهاي تجارت الكترونيك با برخي برنامه ها و پايگاههاي داده وجود دارد
8- برخي خريدارهها مايلند محصول خريد شده را لمس كنند و خود را با تجارت الكترونيك وفق نمي دهند.
9- اينترنت هنوز گران است.
10- مردم هنوز به تبادلات بدون كاغذ اعتماد ندارند.
11- علاوه بر سرويس دهنده ها شبكه نياز به web server هاي خاص مي باشد.
12- با كمبود خريدار و فروشنده مواجهيم

March 15, 2007

ناتوانی صدوقی در رویارویی با خبرنگاران

ITanalyze.ir - شرکت ارتباطات سیار همواره و به علت گستردگی مشکلات و ناتوانی در پاسخ به مشترکان و افکار عمومی سعی می کند تا با برگزاری نشست های گزینشی به نوعی سرپوش بر عملکرد مساله دار خود بگذارد.
عملکردی که علیرغم وعده های کم اثر به ویژه در زمینه کیفیت تلفن همراه هنوز هم به عنوان یکی از پاشنه های آشیل وزارت ارتباطات مطرح بوده و وزیر ارتباطات همواره باید پاسخگوی مشکلات موجود باشد.
نشست گزینشی مدیر عامل ارتباطات سیار در حالی برگزار شد که اخبار همچنان حکایت از گسترش بی رویه و غیر قابل مهار اختلال این شبکه دولتی در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور دارد. شبکه ای که با 15 سال سابقه وضعیت بسیار متفاوتی از لحاظ کیفی با رقبای کمتر از یک سال سابقه کار خود ندارد.
سایت آی تی ایران نیز در این مورد نوشت، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار به منظور جلوگیری از پرسش سوالات متعدد از رییس شرکت ارتباطات سیار از حضور خبرنگاران برخی رسانه ها در آخرین جلسه مطبوعاتی این شرکت در سال 1385 جلوگیری به عمل آورد.
د رتازه ترین جلسه مطبوعاتی رییس شرکت ارتباط سیار که عصر سه شنبه گذشته در محل این شرکت برگزار شد از بسیاری از رسانه های حوزه آی تی و مخابرات دعوت به عمل نیامد. این در حالی است که بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه هایی که پرسش های آنان عملا مطابق با سلایق مدیران شرکت ارتباطات سیار است همواره به جلسات مطبوعاتی شرکت ارتباطات سیار دعوت می شوند.
گفتنی است که میزان ارتباط رسانه های حوزه آی تی و کامپیوتر با روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار طی یک سال اخیر به حداقل خود رسیده و این موضوع اعتراض بسیاری از خبرنگاران این حوزه را دربر داشته است.
گفتنی است وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباط سیار در آخرین جلسه مطبوعاتی خود که با حضور تنها تعدادی از نمایندگان رسانه ها برگزار شد گفته است تعداد پیام های اس ام اس در ایام نوروز به روزانه 100 میلیون می رسد.
صدوقی در مورد عدم تحقق وعده مخابرات در ارایه سیم کارت های اعتباری ثبت نامی تا پایان سال که پیش از این در تبلیغات گسترده این شرکت عنوان شده بود توضیحی نداده است. گفتنی است یک میلیون و هشصتد هزار سیم کارت تا بهمن ماه توسط شرکت ارتباطات سیار ثبت نام شد و به مشترکان این وعده داده شد که سیم کارت های اعتباری خود را تا پایان سال تحویل خواهند گرفت.

کار GCها به زودی تمام می شود

مدير عامل شركت مخابرات ايران، عملكرد پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار را طي چند ماه اخير مثبت ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه GCها در اجراي تعهدات خود به نتايج مثبتي دست يافته‌‏اند و پيش‌‏بيني مي‌‏شود كه به زودي كليه تعهدات خود را عملياتي كنند.

مهندس صابر فيضي، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به برگزاري جلسات متناوب وزارت ارتباطات با پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار، اظهارداشت: با توجه به اين‌‏كه GCها در تعداد، تحويل و بررسي كيفيت آنتن‌‏هاي BTS در ماه‌‏هاي اخير به پيشرفت قابل توجهي رسيده‌‏اند؛ اميدواريم كه با جلسات انجام شده به يك نتيجه نهايي در خصوص وضعيت اين پيمانكاران برسيم.
مهندس فيضي، ادامه داد: بخشي از سايت‌‏هاي BTS نصب شده توسط GCها روشن و در حال كار است.
مديرعامل شركت مخابرات ايران، تصريح كرد: با توجه به مشكل نقدينگي اين پيمانكاران و از آنجايي كه به دليل مشكلات مالي راه‌‏اندازي بسياري از سايت‌‏هاي BTS نيمه كاره مانده است قصد داريم براي تحويل موقت كار از سوي GCها به آن‌‏ها مبالغي را پرداخت كنيم، اين در شرايطي امكان‌‏پذير خواهد بود كه از لحاظ حقوقي مشكلي پيش نيايد.
وي، با تاكيد بر اين‌‏كه GCها و شركت ارتباطات سيار در مراحل توافق نهايي هستند، يادآور شد: هر دو طرف در حال بررسي جزئيات كار هستند و در جلساتي كه در اين خصوص برگزار مي‌‏شود مشكلات را مطرح مي‌‏كنند.
مهندسي فيضي، خاطرنشان كرد: فعاليت GCها تاكنون متوقف نشده و اميدواريم كه تا پايان سال جاري به يك توافق نهايي با آنها برسيم.

واردات ATM محدود شد

احمد کریمی صفت با اشاره به مصوبه دولت برای محدودکردن ورود تجهیزات دستگاه های خودپرداز بانکی به کشور پیش بینی کرد:‌در راستای پشتیبانی از تولیدات داخلی ،‌ تا پایان سال 88 تمام نیاز کشور در بخش دستگاه های خودپرداز در داخل تامین شود.
به گزارش خبرنگار مهرعضو کارگروه بانکداری نوین در نشست مطبوعاتی با بیان این که کارگروه بانکداری نوین از مرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این کارگروه فعالیت بانک ها در سه بخش کارت های بانکی، دستگاه های خودپرداز و pos ها را مد نظر قرار داد.
احمد کریمی صفت تعداد کارت های صادرشده سیستم بانکی تا مردادماه سال جاری را 16 میلیون، دستگاه های خودپرداز را 6 هزار و پایانه های فروش را 110 هزار عنوان کردو اظهارداشت: براساس آخرین آمار تعداد کارت های بانکی با رشد 30 درصد به 21 میلیون، دستگاه های خودپردازبا رشد 27 درصد به 7 هزارو 300وپایانه های فروش با رشد 85 درصد به 180رسید.
وی اهداف کل مجموعه سستم بانکی ، دولت و سیاست بانکی مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک در هر بانک را در سه فاز کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ذکر کرد و افزود: براساس این اهداف باید نسبت تعداد کارت های بانکی به خودپرداز ها در پایان سال 88 به دو هزار برسد.
عضو کارگروه بانکداری نوین یکی دیگر از اهداف بانکداری نوین را رسیدن تعداد کل کارت های صادره به تعداد افراد جامعه عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر باید تا پایان سال 88، تعداد کارت های بانکی به 75 میلیون افزایش یابد.
کریمی صفت یش بینی کرد تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد جمیعت به 35 دستگاه و تعداد پایانه های فروش نیز به 870 افزایش یابد.
وی یکی از چالش های عمده چند ماه گذشته بانکداری نوین را تولید دستگاه های خودپرداز بانکی در کشور دانست و تصریح کرد: چند شرکت داخلی شروع به ساخت این دستگاه ها کرده و با چند بانک نیز قراردادهایی را منعقد نموده اند.
به گفته وی دولت به منظور محکم کردن پشتوانه داخلی سازندگان این دستگاه ها در کشور با صدور مصوبه ای ورود تجهیزات این دستگاه ها به کشور را محدد کرده است.
عضو کارگروه بانکداری نوین اظهارامیدواری کرد که در پایان سال 88 هیچ دستگاه خودپردازی از خارج کشور وارد نشود و تمام نیازها در این بخش از طریق تولیدات داخلی تامین شود

جزييات خصوصي‌سازي در مخابرات

مسوول كميسيون خصوصي‌سازي در بخش مخابرات گفت: زمان نهايي شدن خصوصي‌سازي در مخابرات، به نظر سازمان خصوصي‌سازي و تنظيم بازار از بعد نقدينگي بستگي دارد و تلاش ما اين است كه اين امر هرچه سريع‌تر و در سال ‌٨٦ محقق شود.
صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي روند خصوصي‌سازي در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اظهار كرد: با توجه به اين كه شركت‌هاي مخابراتي جزو شركت‌هاي صدر اصل ‌٤٤ قرار دارند، خصوصي‌سازي آن‌ها از مردادماه امسال با ابلاغ بند ج اصل ‌٤٤ اعلام شد، بر اين اساس بنا بر تاكيد وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بر هر چه سريع‌تر آغاز كردن اين روند در مخابرات از همان زمان فعاليت‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي را شروع كرديم.
او افزود: پس از ارزيابي چگونگي خصوصي‌سازي در مخابرات به يك جمع‌بندي نهايي با وزارت اقتصاد و دارايي رسيديم كه اين امر در قالب مصوبه‌اي در تاريخ ‌٨/١٢/٨٥ از سوي هيات دولت به مخابرات ابلاغ شد.
وي با بيان اين كه اين مصوبه تاكيد كرده است كه شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي آن در قالب شركت مادر تخصصي و به صورت يكپارچه واگذار شوند، البته پيش از اين در سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ نيز به آن اشاره شده بود، گفت: براي ما نيز اين موضوع بسيار اهميت دارد، چرا كه سبب مي‌شود ساختار شركت‌هاي استاني مخابرات، ارتباطات سيار و فن‌آوري اطلاعات بر هم نريزد و به شكل يكپارچه و با تراز تلفيقي بر روي آن‌ها عمل مي‌شود كه پس از آن واگذاري انجام مي‌گيرد و در نتيجه نگراني بابت شركت‌هاي زيان‌ده كه در دل شركت مخابرات ايران‌ هستند ديگر وجود ندارد و در واقع اين امر كار خصوصي سازي را تسريع مي‌كند.
او درباره‌ي زمان تحقق خصوصي‌سازي در مخابرات گفت: بر اساس مصوبه‌ي ابلاغ شده، زمان واگذاري را سازمان خصوصي‌سازي تعيين مي‌كند، اما پيش‌بيني مي‌كنيم اين كار در طول سال ‌٨٦ انجام و در طي اين سال، سهام مخابرات واگذار شود.
مدير عامل شركت مخابرات ايران با اشاره به اين كه بر اساس ابلاغيه اصل ‌٤٤، ‌٨٠ درصد از سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، افزود: تعيين ميزان درصد سهام براي واگذاري را سازمان خصوصي‌سازي مشخص مي‌كند، اما در سياست‌هاي اصل ‌٤٤ آمده است تا بخشي از اين سهام مي‌تواند به شكل سهام عدالت باشد و تا پنج درصد نيز به شكل اقساطي به كاركنان مربوطه واگذار مي‌شود و ‌٢٠ درصد آن نيز واديع مشتركان است و مابقي در بورس عرضه مي‌شود.
فيضي افزود: با توجه به اين كه در ابلاغيه‌ي اصل ‌٤٤ تاكيد شده است كه شبكه‌ي مادر بايد دولتي باقي بماند، از اين رو براي تحقق اين امر، با توجه به تعريفي كه از شركت مادر داشتيم كه شركت ارتباطات زير ساخت به عنوان شركت مادر به شمار مي‌آيد، بنابراين اين شركت از شركت مخابرات ايران جدا مي‌شود و به عنوان يك سازمان به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات منتقل مي‌شود.
او با اشاره به اين كه ميزان مبلغ دفتري حقوق صاحبان سهام مخابرات در حدود شش هزار ميليارد تومان است خاطر نشان كرد: اين رقم ارزش دفتري آن است كه به طور طبيعي در جريان خصوصي‌سازي و قيمت گذاري افزايش چند برابر خواهد داشت كه در حال حاضر نمي‌توان آن را به طور دقيق مشخص كرد.
او درباره‌ي چگونگي تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت به سهام گفت: اين ودايع بر اساس خواسته‌ي مشتركان به سهام تبديل مي‌شود و بر اساس فراخواني كه اعلام خواهيم كرد اگر مشتركاني تمايل ندارند وديعه‌ي آن‌ها به سهام تبديل شود بايد آن را به مخابرات اعلام كنند، از اين رو وديعه‌ها‌ي آن‌ها در مخابرات باقي خواهد ماند و هر زمان درخواست لغو امتياز تلفن خود را داشته باشند اين وديعه به آن‌ها عودت داده خواهد شد.
او افزود: ودايع مشتركان در تلفن همراه با توجه به دوره‌هاي ثبت‌نام و قيمت سيم‌كارت متفاوت است كه به ترتيب وديعه‌ي مشتركان ‌٢٩٠، ‌٢٥٠ و ‌١٧٠ هزار تومان است.
او با بيان اين كه در حال حاضر ودايع تلفن ثابت در پنج شهر ‌٩٥ هزار تومان، در شهرهايي كه بيشتر از ‌٢ هزار شماره كار مي‌كند، ‌٧٥ هزار تومان و در روستاها و شهرهايي كمتر از ‌٢ هزار شماره وجود دارد ‌٥٥ هزار تومان است، گفت: اما در مقاطع مختلف از يك هزار تومان وديعه وجود دارد تا به امروز كه در حدود ‌١٠٠ هزار تومان است، بنابراين بايد ارزش اين ودايع به شكل هم تراز درآيد كه اين امر در قوانين خصوصي‌سازي بررسي و مشخص خواهد شد.
او خاطر نشان كرد: اگر ودايع مشتركان به سهام تبديل شود به طور طبيعي به نفع آن‌هاست، چرا كه مي‌توانند سود پول خود را از كاركرد آن بردارند، اما اگر اين پول به شكل وديعه باقي بماند نه تنها سودي به آن تعلق نمي‌گيرد بلكه ارزش خود را از دست مي‌دهد.
مدير عامل شركت مخابرات ايران در پايان درباره‌ي وضعيت كاركنان شركت‌هاي مخابراتي خاطر نشان كرد: بر اساس ماده‌ي شش مصوبه‌ي هيات دولت، كليه‌ي تعهدات شركت مخابرات ايران واگذار شده به كاركنان اعم از حقوق، مزايا، بيمه، بازنشستگي و ساير تعهدات، كماكان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده است، از اين رو حقوق آن‌ها حفظ مي‌شود.

پرونده فیبر نوری در مجلس

حسن سالك رضائي - اهميت شبكه فيبر نوري كشور كه اكنون با حدود ‪ ۶۵‬هزار كيلومتر طول در مسيرهاي اصلي و فرعي، تقريبا تمامي ارتباطات بين شهري و بخش اعظم ارتباطات بين‌الملل صوت، تصوير و اينترنت را دربر مي‌گيرد، انكارناپذير است.
براي رسيدن به اين مقدار شبكه تاكنون حدود ‪ ۶۶۰‬ميليارد تومان، طبق گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري شده است، با اين حال اين شريان حياتي و راهبردي از بدو بنياد در ايران در سال ‪ ۷۶‬با خطر آشكار و پنهاني به‌نام قطعيهاي ناخواسته دست به گريبان بوده است.
طبق آمار شركت ارتباطات زيرساخت اين قطعيها در سال ‪ ۱۵۳ ،۸۴‬و در مدت سپري شده از سال ‪ ۱۶۱ ،۸۵‬مورد بوده است.
اين تعداد پرشمار و رو به‌افزايش، اختلالهاي بعضا طولاني‌مدت را در سامانه‌هاي ارتباطي صوتي، تصويري و اينترتي داخلي بويژه بين‌المللي ايران ايجاد مي‌كنند كه خسارات فراوان مالي و نيز معنوي دارد.
از جمله با قطع مسير فيبرنوري جاسك - فجيره از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬آذرماه گذشته، حدود ‪ ۴۲‬درصد از ارتباطات صوتي و اينترنتي بين‌المللي ايران دچار اختلال شد.
مشابه اين حادثه، ‪ ۹‬ديماه ‪ ۸۴‬رخ داد كه پنج روز ادامه يافت و با توجه به اينكه اين مسير در آن زمان ‪ ۹۰‬درصد ترافيك ارتباطات بين‌الملل ايران را زير بار داشت، شبكه اينترنتي با افت ‪ ۴۰‬و صوتي با افت ‪ ۸۰‬درصد مواجه شد.
عمليات تعميراتي و عمراني دستگاه‌هاي مختلف مانند ادارات راه، آب و فاضلاب، شركت گاز و شهرداريها تا عوامل ناشناخته، مردم و لنگركشتي از جمله عوامل قطع مسير فيبر نوري جاسك - فجيره در زير دريا، برشمرده شد و درصدهايي نيز براي ميزان تاثير آنها در قطعيها بيان شده است.
پاسخ مسوولان اين بخش در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برابر اين پرسش كه چرا تاكنون فكري براي كاهش شمار و جلوگيري از تكرار قطعيهاي اين شريان ارتباطي حساس، نشده بيشتر نبود قانون مدون براي حفظ حريم فيبرنوري" است.
لايحه‌اي حدود يك سال و نيم پيش با عنوان "صيانت از حريم فيبر نوري كشور" از سوي دولت وقت تقديم مجلس شد تا پس از تبديل به قانون، حريم خاصي براي اين شبكه در نظر گرفته شود و مسببان قطع شبكه نيز بايد هزينه‌هاي ارتباط مجدد آن را بپردازند.
اين لايحه تاكنون در ميان لوايح و طرحهاي مختلف در اولويت، منتظر تصويب باقي مانده است و "رمضانعلي صادق‌زاده" رييس كميته مخابرات و نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد علت چنين وضعيتي، تقديم اين لايحه به مجلس بدون قيد فوريت بوده است.
لايحه حريم فيبر نوري اين بار با قيد فوريت به مجلس مي‌رود
.......................................................

"محمد تقي ظهوري‌فر" مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا، از پيشنهاد تصويب لايحه جديدي در اين‌باره در كميسيون زيربنايي دولت در هفته گذشته اما با قيد فوريت، خبر داد.
ظهوري‌فر ادامه داد: اين لايحه پس از تاييد در هيات دولت، براي تصويب به مجلس ارسال مي‌شود ولي از اينكه چه هنگامي اين لايحه در دستور كار هيات دولت قرار گيرد، آگاهي ندارم.
دكتر "صمد مومن‌بالله" معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات نيز به خبرنگار ايرنا گفت: با ارسال نامه‌اي به معاون اول رييس جمهوري، تسريع در تصويب لايحه صيانت از حريم فيبر نوري در هيات دولت و ارسال آن به مجلس را خواستار خواهيم شد.
وي افزود: ضرورت طرح اين درخواست، جلوگيري از وارد شدن خسارت زيادي است كه هرلحظه به اين سرمايه ملي آسيب مي‌زند و مثلا مردم عادي مانند كشاورزان و ادارات مختلف، حفاريها و نصب علائمي در كنار جاده‌ها، سبب ايجاد اين مشكلات مي‌شوند.
مومن‌بالله گفت: بايد حفاظت از حريم فيبر نوري را بصورت قانون درآوريم تا افراد و دستگاههاي مختلف پيش از انجام اقدامات، حريم آن را حفظ كنند و اگر خسارتي زدند، هزينه را جبران كند كه اين امر اجتناب ناپذير است.
وي با ذكر اينكه بايد فيبر نوري به‌عنوان يك سرمايه ملي ديده شود زيرا تمامي ارتباطات داخلي و بخش اعظمي از ارتباطات خارجي كشور را تامين مي‌كند انجام مي‌شود، افزود: اگر اين ضرورت احساس شود كه حريم جاده‌ها مربوط به يك سازمان خاص نيست، آنگاه براي فيبر نوري هم در كنار جاده‌ها حريمي خاص و محفوظ تعيين مي‌شود و اين شبكه مثلا در بيابانهايي كه دسترسي به آنها نيست، نصب نمي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ‪ ICT‬در پايان گفت: به كميسيون فرعي زيربنايي دولت، پيشنهاد داديم در كنار جاده‌ها، دو متر حريم براي فيبر نوري در نظر گرفته شود كه بايد همكاران در وزارت راه، بپذيرند ولي برخي دوستان در اين وزارتخانه با اين امر مخالفت مي‌كنند.
از سوي ديگر عامل دوبار قطع فيبر نوري حساسي چون مسير زيردريايي جاسك - فجيره كه هنوز بخش اعظم ارتباطات بين‌الملل ايران از طريق آن انجام مي‌شود عملكرد نامطلوب پيمانكار خارجي عنوان مي‌شود كه اين فيبر را در عمق مناسبي دفن نكرده است.
براي مسير جديد فيبر نوري، يك پيمانكار ايراني براي احداث مسير جديد فيبر نوري در زيردريا انتخاب شد اما "وفا غفاريان" رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران امروز (چهارشنبه) به خبرنگار ايرنا گفت: اين پيمانكار در انجام تعهدات خود تاخير فراوان داشته و شركت ارتباطات زيرساخت از آن خلع يد كرده است.

بهره‌گيري از حساب اينترنتي دانش آموزي

رييس كار گروه خدمات نوين و كارت، از افتتاح حسابهاي اينترنتي دانش آموزي و دانشجويي از روز جاري(چهارشنبه) در سراسر كشور خبر داد.

"ولي الله فاطمي اردكاني" در نشست خبري "خدمات نوين و كارت"، افزود: مراحل اوليه افتتاح حساب اينترنتي براي دو ميليون و ‪ ۳۴۰‬هزار دانش آموز تاكنون انجام شده است.
وي تصريح كرد: با تكميل اين طرح در سه ماهه ابتداي سال آينده ‪ ۱۴‬ميليون دانش آموز و دانشجو داراي حساب اينترنتي خواهند شد.
وي اظهار داشت: اين حساب تنها قابليت دسترستي از طريق اينترنت را دارد و دانش آموزان و دانشجويان مي‌توانند توسط اين حساب وجه مورد نظر خود را انتقال دهند.
وي، موجودي لازم براي افتتاح هر حساب اينترنتي را ‪ ۱۰‬هزار ريال اعلام كرد و افزود: اين مبلغ توسط شركت مخابرات براي افتتاح حساب واريز شده است.
به گفته وي، در آينده نزديك به موجودي اين حسابها سود مناسبي تعلق خواهد گرفت.
وي در خصوص اهداف كارگروه خدمات كارت، گفت: اين كارگروه براي تضمين دسترسي آسان عامه مردم به خدمات بانكي، بهبود كيفيت خدمات و جبران خسارت مالي در مسير ارايه خدمات تشكيل شده است.
فاطمي با اشاره به ناقص بودن وضعيت بانكداري الكترونيك در كشور، گفت: اين كارگروه تمام تلاش خود را براي بهبود وضعيت كنوني انجام خواهد داد.
وي، متوسط رشد سالانه صدور كارت را بيش از ‪ ۵۰‬درصد اعلام كرد و افزود: متوسط سالانه رشد نصب خودپرداز ‪ ۵۹‬درصد و پايانه فروشگاهي ‪ ۶۱‬درصد است.
وي گفت: همچنين ضريب رشد صدور كارت در سال ‪ ۸۴‬حدود ‪ ۳۹‬درصد بوده است.
دبير كارگروه خدمات كارت، صدور "كيف پول الكترونيكي" را از برنامه‌هاي آينده سيستم بانكي كشور عنوان كرد و گفت: ‪ ۵۵‬ميليون كارت كيف پول تا سه سال آينده در سراسر كشور صادر خواهد شد.
وي تصريح كرد: كارت كيف پول الكترونيكي وسيله مناسبي براي پرداخت و جابه جايي متوسط نقدينگي در كشور خواهد بود.
وي در خصوص وضعيت بانكداري الكترونيك در كشور، گفت: در حال حاضر حدود ‪ ۸۰‬درصد عمليات بانكي توسط شعب و تنها ‪ ۲۰‬درصد عمليات توسط بانكداري الكترونيكي انجام مي‌شود.
وي تصريح كرد: با اقدامهاي انجام شده اين رقم در سه سال آينده بر عكس مي‌شود و تنها ‪ ۲۰‬درصد از عمليات بانكي توسط شعب انجام خواهد شد.
وي، نرخ رشد صدور كارت، نصب دستگاههاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروش را به ترتيب ‪ ۶۹/۲ ، ۱۱۸‬و ‪ ۸۴‬درصد اعلام كرد.
فاطمي در پايان با اشاره وضعيت كارتهاي بانكي گفت: تمام كارتهاي بانكي از ابتداي سال آينده جهت جلوگيري از عمليات ناموفق در كشور بيمه مي‌شوند.
وي، متوسط عمليات ناموفق كارتهاي بانكي را ‪ ۳۰‬درصد اعلام و اظهار اميدواري كرد: بيمه، ميزان نگراني افراد از استفاده كارتها را كاهش دهد.

عدم اختلال ایرانسل در نوروز

مدیر روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه، از عدم اختلال و محدودیت مکالمه، از طریق سیم‌کارت‌های ایرانسل در ایام نوروز خبر داد.

عدنان مصلایی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شرکت ایرانسل، برای روزهای ابتدایی تعطیلات نوروزی در سال 86، پیش‌بینی سه میلیون و 500 هزار بار ترافیکی کرده است، این در حالی است که آمار واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل تاکنون به حدود یک میلیون سیم‌کارت رسیده است.
مصلایی، تصریح کرد: ‌با توجه به افزایش بار ترافیکی مکالمه در روزهای ابتدایی فروردین، با تمهیدات در نظر گرفته شده، مشترکان اپراتور دوم با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نخواهند بود.
مصلایی، خاطرنشان کرد: ایرانسل، به منظور افزایش بار ترافیکی اپراتور دوم، چندین ساعت مکالمه رایگان برای کاربران در نظر گرفته است.
مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل، در پایان گفت: در زمینه سرویس‌های GPRS و MMS و SMS نیز مانند تماس، هیچ منع و عدم پوششی وجود ندارد و برای کاربران این امکان فراهم است که به راحتی ارتباط برقرار کنند.

استاندارد شبکه موبایل در 33 بزرگراه

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، گفت: تاكنون كيفيت شبكه اپراتور اول تلفن همراه، در ‪ ۳۴‬بزرگراه از مجموع ‪ ۴۷‬بزرگراه تهران به‌حد استاندارد رسيده و پنج بزرگراه نيز در مراحل آخر رسيدن به استاندارد است.
دكتر "وفا غفاريان" كه آبان‌ماه گذشته اعلام كرده بود، تا پايان امسال شبكه تهران كاملا استاندارد خواهدشد، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا با اعلام اينكه قدري از برنامه عقب هستيم ، افزود: از مجموع ‪ ۱۱۶‬خيابان مهم و اصلي تهران نيز ، اكنون كيفيت شبكه در ‪ ۹۲‬خيابان كاملا استاندارد شده است.
وي ادامه داد: كيفيت شبكه در ‪ ۱۳‬خيابان نيز نزديك به استاندارد است و در هفته نزديك به پايان سال به استاندارد مي‌رسند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، در زمينه به روز شدن واگذاري تلفن ثابت نيز، گفت: در ‪ ۲۶‬استان كشور و مجموعا يكهزار و هفت شهراز مجموع يكهزار و ‪ ۱۶‬شهر كشور، اكنون واگذاري به روز شده است و متقاضي در مدتي حدود يك هفته مي‌تواند تلفن ثابت خود را دريافت كند.
غفاريان، ‪ ۹‬شهر باقيمانده كشور را نيز، دو شهر اصفهان و نجف آباد در استان اصفهان، تهران و كرج در استان تهران ، مشهد در استان خراسان رضوي و اهواز ، دزفول و دو شهر ديگر در استان خوزستان عنوان كرد و گفت: در اين شهرها نيز در اوايل سال آينده واگذاري به روز مي‌شود.
به گفته رييس هيات مديره شركت مخابرات ، در شهر تهران نيز تنها در دو مركز و در كرج تنها در يك مركز واگذاري تلفن ثابت به روز نشده است.
غفاريان بابيان اينكه برنامه دو سال آينده وزارت ارتباطات‌بسيج برقراري ارتباط با تلفن ثابت در روستاهاست، گفت: ازحدود ‪۶۸‬هزار روستاي كشور اكنون حدود ‪ ۱۷‬هزار تلفن ندارند كه عمدتا روستاهاي صعب العبور و بدون برق هستند كه تا پايان سال ‪ ۸۷‬تمامي آنها را صاحب تلفن خواهيم كرد.
وي همچنين از خلع يد پيمانكاري ايراني كه چندي پيش برنده مناقصه احداث يك مسير جديد فيبر نوري زيردريايي در جنوب ايران شده بود به دليل تاخير فراوان در انجام تعهداتش، توسط شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد.

March 13, 2007

رد پیشنهاد اصلاح تعرفه ایرانسل

پیشنهاد شرکت ایرانسل، به منظور اصلاح تعرفه مبنی بر اعطای اختیار به مشترکان و محاسبه تعرفه مکالمه ایرانسل به ایرانسل بر اساس هر دقیقه 49.9 تومان و ایرانسل به خارج از شبکه بر اساس هر دقیقه 76 تومان توسط سازمان تنظیم مقررات رد و برگرداننده شد.

مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ایرانسل، ابتدا باید تعرفه مکالمات مشترکان را بر حسب ثانیه محاسبه کرده و سپس پیشنهاد افزایش آن را ارائه دهد.
خسروی، گفت: ایرانسل می‌تواند پیشنهاد افزایش تعرفه را در قالب قانون و پروانه مربوطه (که مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن، 20 درصد بالای تعرفه موثر اپراتور اول است) را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد.
رییس سازمان تنظیم مقررات، تصریح کرد: تبلیغ تعرفه 49.9 تومانی و محاسبه مکالمه برحسب دقیقه که باعث تحمیل هزینه بیشتر بر مشترکان می‌شود، کاری غیر قانونی است که با این موضوع برخورد شده و تصمیمات بعدی نیز در راه است.
وی، افزود: در صورت عدم اصلاح این موضوع، اجازه برقراری ارتباط شهرهای بعدی به ایرانسل داده نمی‌شود و برخورد بعدی نیز قطع ارتباط ایرانسل خواهد بود؛ البته چون این امر فشارهایی را به مشترکان فعلی این شرکت وارد می‌آورد، با تلاش هیات‌مدیره ایرانسل و تغییرات نرم‌افزاری از سوی آن‌ها این اتفاقا رخ نخواهد داد.
خسروی، تاکید کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه از دقیقه به ثانیه، اجازه برقراری ارتباط سایر شهرهای کشور به ایرانسل داده نمی‌شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان گفت: خسارات وارده به مشترکان ایرانسل در خصوص محاسبه تعرفه برحسب دقیقه به جای ثانیه نیز طبق اعلام مسوولان ایرانسل، "تا ریال آخر" بازخواهد گشت.
ايرانسل از آنچه توليد داخل بوده استفاه كرده‌است
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات،اعلام كرد ايرانسل گزارشي درباره چگونگي اجراي بند ‪ ۶‬ماده واحده مجلس پيرامون خريد ‪ ۵۱‬درصد تجهيزات از داخل ارايه كرده كه براساس آن دستگاه‌هاي توليد داخل را خريداري كرده‌است.
"محمود خسروي" روزسه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا افزود: وقتي در زمان كسب حق امتياز اپراتور دوم و بعد از آن توليد داخلي تجهيزات شبكه تلفن همراه وجود ندارد ، نمي‌توان به متولي اعلام كرد از ‪۵۱‬ درصد توليد داخل استفاده كند.
معاون وزير ارتباطات گفت: بنا بر اين ، ايرانسل خود انتقال فناوري را آغاز كرده است و از جمله در قراردادي كه با شركت " هوابي" چين داشته، آن را ملزم كرده كه خط توليد خود را بعد از مدتي به ايران بياورد.
به گفته وي، " با اينكه ساله‌اي سال است كه بيش از يك سوم شبكه تلفن همراه ايران از نوكيا تامين مي‌شود، تنها ايرانسل بوده كه‌مديرعامل‌اين شركت را به ايران آورده و اعلام كرده اگر مي‌خواهد درشبكه ايرانسل شركت كند بايد فناوري خود را به ايران انتقال دهد و در ايران توليد كند".
هفته گذشته از وزير صنايع و معادن نقل شد كه گفته است چون ايرانسل به اين بند از ماده واحده عمل نكرده، ممكن است قرارداد آن معلق شود.
خسروي گفت: در ايران همه جلوي كار را مي‌توانند بگيرند ، اصل مطلب اين است كه بتوان زمينه انجام كاري را فراهم كرد.
وي افزود: وزارت صنايع ابتدا بايد خط توليد داخلي تجهيزات تلفن همراه راراه بيندازد و اين خط توليد گواهينامه تاييد بگيرد، آنگاه اگر كسي به تعهدش در قبال استفاده از تجهيزات داخلي عمل نكرد، قابل بازخواست است.
معاون وزير ارتباطات همچنين گفت: به‌رغم اينكه اپراتور دوم تلفن همراه مانند كودك تازه متولد شده‌است و نياز به‌مراقبت دارد، ولي وجودش خيرو بركت -هاي زيادي مثل رقابتي شدن فضاي كار، پايين آمدن تعرفه‌ها و خدمات جديدتر و بهتر (مثل اينترنت از طريق تلفن) دارد و مشتري‌مداري وقتي مفهوم مي‌يابد كه رقابتي باشد.
وي ادامه داد: پروژه اپراتور دوم بدون يك ريال هزينه كردن ايران، حدود يك ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور كرده و بين چندهزار نفر بصورت مستقيم،از نصب‌كنندگان تجهيزات گرفته تا توزيع‌كنندگان سيم‌كارت، كار ايجاد كرده واين گونه صحبتها مقداري روي سرمايه‌گذاران خارجي و مردم تاثير دارد.

شورای عالی IT رانت ایجاد نمی کند

شوراي عالي فناوري اطلاعات از بدو شروع به كار خود، با ايجاد كارگروه آزادسازي و خصوصي سازي، نگاه و تاكيد ويژه‌اي به همكاري با بخش خصوصي دارد.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات، مهندس عبدالمجيد رياضي، دبيرشورا در جلسه امروز كارگروه آزادسازي و خصوصي سازي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور گفت، تعامل با بخش خصوصي در اولويت‌ برنامه‌هاي شورا بوده و ضرورت دارد تا اين مهم هر چه سريع‌تر در كليه بخش‌ها نيز نهادينه شود.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات افزود: كليه بخش‌ها و كارگروه‌هاي شورا و معاونت فناوري اطلاعات موظف به تلاش گسترده به منظور تسهيل برنامه‌ها و طرحهاي بخش خصوصي در توسعه IT كشور است.
رياضي گفت، در شوراي عالي فناوري اطلاعات حوزه ويژه‌اي به منظور پيگيري تعامل با بخش خصوصي تاسيس و با تلاش‌هاي بي‌وقفه و ارتباط با تشكل‌هاي بخش خصوصي در حال رايزني و انعكاس نظرات بخش خصوصي به شورا است ، كه جا دارد از همكاري اين تشكل‌ها كه به موفقيت‌هاي خوبي هم منجر شده است، تشكر كنم.
دبير شورا افزود: متاسفانه در يكي از تشكل‌هاي بخش خصوصي به علت در هم آميختن اغراض شخصي و منافع گروهي يك يا دو نفر، ناخرسندي خيلي از شركت‌هاي بخش خصوصي را فراهم نمود. كما اين كه اعضاي اين تشكل‌ بامراجعه به دبيرخانه شورا خواستار اخذ تصميم جدي براي رفع موانع همكاري بخش خصوصي با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كه توسط اين تشكل به وجود آمده شده‌اند.
همانطور كه همه مي‌دانيم، وظيفه دولت سياست گذاري ، هدايت و نظارت است و مديريت دلسوزانه و مدبرانه در بخش خصوصي عامل اصلي ترقي و پيشرفت صنف خواهد بود. اما دو سه نفر از مديران اين تشكل، كه مدت‌هاست در فضاي ناعادلانه بر صندلي رياست تكيه زده‌اند ، عامل ازهم پاشيدگي و تشديد اختلافات اعضا شده و در تلاش هستند بي‌كفايتي خود را به مسؤلين دولتي نسبت دهند و به جاي انتقاد سازنده از مسؤلين دولتي و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصي و علمي، متاسفانه به شعر و گزافه‌گويي پناه برده‌اند، زيرا از استدلال منطقي عاجزند. من تاكيد مي‌كنم دبيرخانه شورا از همه ظرفيت ‌هاي خود براي شركت‌ هاي بخش خصوصي كه واقعا دنبال تجارت پاك، مطلوب و توسعه فناوري اطلاعات در كشور هستند استفاده نموده ولي مخالف هرگونه تبعيض و ايجاد رانت و انحصار براي گروه خاص هستيم.
رياضي در پايان افزود ؛ مكاتبات دبيرخانه شورا براي همكاري با كليه اصناف بخش خصوصي و جلسات منعقده و هم‌چنين مستندات امتناع يكي از اين تشكل ها جهت تعامل سازنده، در دبيرخانه دبيرخانه شورا محفوظ است

ارایه گزارش عملکرد ارتباطات سیار

مديرعامل شركت ارتباطات سيار, گفت: واگذاري سيم‌‏كارت‌‏هاي ثبت‌‏نامي در نه استان ديگر كشور از فردا آغاز مي‌‏شود و تا پايان سال شمار استان‌‏هايي كه سيم‌‏كارت‌‏هاي ثبت‌‏نامي در آنها واگذار شده است به 15 استان مي‌‏رسد.

به گزارش خبرنگار ايلنا, وحيد صدوقي, در آخرين نشست خبري خود در سال 85 به ارائه گزارش عملكرد اين شركت پرداخت و گفت: واگذاري سيم‌‏كارت‌‏هاي ثبت‌‏نامي توسعه ظرفيت شبكه تلفن همراه و پروژه ارتقاي كيفيت شبكه در استان تهران از جمله فعاليت‌‏هاي انجام شده در سال 85 بوده است.
وي، با اشاره به واگذاري 6/6 ميليون سيم‌‏كارت در سال 85 ، اظهارداشت: حجم واگذاري سيم‌‏كارت در سال 85 بزرگ‌‏ترين دليل كاهش قيمت آن در بازار آزاد بوده است.
صدوقي، با بيان اين‌‏كه تعداد مشتركين اپراتور اول تلفن همراه در كشور 15ميليون و 154 هزار است، تصريح كرد: فاز 3 توسعه شبكه راديويي با ظرفيت 5/4 ميليون توسط GCها , فاز 3+ توسعه شبكه راديويي با ظرفيت 4 ميليون مشترك و فاز 4 توسعه شبكه راديويي از جمله پروژه‌‏هاي توسعه‌‏اي در دست اجرا توسط شركت ارتباطات سيار است.
وي، همچنين از بهره‌‏برداري از برخي از سرويس‌‏هاي شبكه هوشمند تلفن همراه, پياده‌‏سازي سيستم خدمات مشتريان, پياده‌‏سازي پايلوت ارتباطات پرسرعت در تلفن همراه به عنوان ديگر طرح‌‏هاي توسعه‌‏اي در اين بخش نام برد و خاطرنشان كرد: با وجود فعاليت‌‏هاي صورت گرفته، اميدواريم از شهريور ماه سال 86 به ارائه سرويس GPRS كه توسط اپراتور اول بپردازيم.
صدوقي، همچنين از وضعيت پيمانكاران عمومي شبكه ارتباطات سيار پس از 22 ماه فعاليت نام برد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 416 سايت BTS توسط GC ها از مجموع 4 هزار و 700 سايت مورد تعهد زير بار آمده و راه‌‏اندازي شده است.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار, گفت: ما نقاط مثبت قرارداد GC ها را مي‌‏‌‏بينيم و تا به حال بحث جرايم آنها را مطرح نكرده‌‏ايم.
وي، از رشد 56 درصدي راه‌‏اندازي بانك‌‏هاي BTS اين شركت در سال 85 خبر داد و يادآور شد: در حال حاضر اپراتور اول با 166 اپراتور در 82 كشور جهان رومينگ دارد.
صدوقي، همچنين از رشد 100 درصدي ضريب نفوذ تلفن همراه در 19 استان كشور طي يك سال آينده خبر داد و گفت: تهران با 38 درصد كمترين رشد ضريب نفوذ در كشور را داشته است.
وي، گفت: در حال حاضر 5 ميليون مشترك تلفن همراه در استان تهران وجود دارد و ترافيك شبكه تهران بيش از 90 درصد افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار, گفت: واگذاري سيم‌‏كارت‌‏هاي ثبت‌‏نامي سال 85 از اوايل اين هفته آغاز و تاكنون توزيع 7 استان به پست واگذار شده است و تا پايان هفته ديگر نيز 9 استان ديگر به جمع استان‌‏هاي ثبت‌‏نامي اضافه خواهد شد.
وي، گفت: در سال 85 ، تنها واگذاري سيم‌‏كارت دايمي 15 استان انجام مي‌‏پذيرد و مابقي سيم‌‏كارت‌‏هاي دايمي و اعتباري در بهار سال آينده انجام خواهد شد.
صدوقي، ادامه داد: 75 درصد سيم‌‏كارت‌‏هاي دايمي منطقه مشتركين اپراتور اول تلفن همراه هستند و در اين هفته نيز قصد داريم سيم‌‏كارت‌‏هاي استان‌‏هاي همدان, لرستان, خراسان شمالي و جنوبي, يزد, خوزستان, مركزي, فارس, چهارمحال و بختياري و اصفهان را به غير از شهرهاي شهرضا, نجف‌‏آباد, سميرم و رضوان‌‏شهر واگذار كنيم.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار, همچنين از توسعه كيفي شبكه تلفن همراه در برخي شهرها, جاده‌‏ها و روستاهاي كشور و نيز برقراري سرويس MMS و GPRS در سال آينده خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از 32 بزرگراه تهران و 100 خيابان اصلي مشكل اختلال تلفن همراه داشته است و سعي داريم توسعه كيفيت تهران را دايمي كنيم.
وي، گفت: امكان دارد سيم‌‏كارت‌‏هاي اعتباري ثبت‌‏نام شده در تهران به صورت قرعه‌‏كشي و بر اساس تعيين اولويت واگذار شود.
صدوقي، حجم رشد SMS را طي ماه‌‏هاي آخر سال بسيار بالا ارزيابي كرد و گفت: در دي‌‏ماه گذشته روزانه 30 ميليون SMS ، بهمن‌‏ماه 40 ميليون و اسفندماه روزانه 50 ميليون SMS از طريق شبكه تلفن همراه ارسال مي‌‏شود. به اين معني كه ماهانه مشتركين تلفن همراه 5/ 1 ميليارد SMS ارسال مي‌‏كنند و پيش‌‏بيني مي‌‏شود در ايام عيد ميزان استفاده مشتركين از اين سرويس روزانه به 100 ميليون برسد.
مدير عامل شركت ارتباطات سيار, گفت: دو مركز جديد SMS با ظرفيت 6 ميليون براي پيشگيري از ترافيك شبكه ايجاد كرده‌‏ايم كه در حال حاضر ظرفيت SMS شبكه تلفن همراه اپراتور اول به 21 ميليون رسيده است.
وي، از ارائه سرويس WLL روستايي در روستاهاي مختلف كشور به عنوان يكي از مهم‌‏ترين برنامه‌‏هاي سال آينده اين شركت خبر داد و گفت: سعي ما اين است كه مشكل تلفن همراه را در استان‌‏ها به اين وسيله رفع كنيم.
صدوقي، گفت: تا پايان اين هفته، متقاضيان سيم‌‏كارت ثبت‌‏نامي سال 85 فرصت دارند نسبت به استرداد وجوه پرداختي خود اقدام كنند و تاكنون نيز 100 نفر نيز در اين خصوص مراجعه كردند.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار, گفت: درآمد كل شركت ارتباطات سيار در سال 85 يك هزار و 500 ميليارد تومان بوده است كه در بودجه مبلغ 500 ميليارد تومان آن به عنوان سود امسال پيش‌‏بيني شده است.

حضور به عنوان بازدیدکننده در سبیت

رئیس مجمع ناشران الکترونیک، در پاسخ به چرایی نداشتن غرفه در نمایشگاه سبیت آلمان و حضور صرف 12 نفر تنها به عنوان بازدیدکننده گفت: لازمه حضور و صادرات، بازارسنجی و تحلیل نیاز بازار است؛ چراکه صادرات بدون انجام نیازسنجی ماندگار نخواهد بود.
محمدامین شهرستانی رئیس مجمع ناشران الکترونیک، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص حضور ناشران الکترونیک در نمایشگاه سبیت آلمان، اظهار داشت: تیم 12 نفره‌ ناشران الکترونیک ایرانی، به عنوان "بازیده‌کننده" در سبیت حضور خواهند یافت.
وی، افزود: صادرات امر ساده‌ای نیست و درصورت عدم نظم‌دهی صحیح به بازار، چیزی جز "بد نامی" برای کالاهای ایرانی نخواهد داشت. شهرستانی، در خصوص توانایی نشریات الکترونیک ایرانی برای رقابت با خارجی‌ها، خاطرنشان کرد: تجارت جهانی به خصوص درحوزه نرم‌افزار، به دلیل عدم وابستگی به بسیاری از بروکراسی‌های دولتی پیچیده نبوده و در صورت یافتن رابط های تجاری مناسب، کنارآمدن با زبان بین‌المللی صادرات نرم‌افزار از سایر صنایع راحت‌تر خواهد بود.
وی، جو عمومی کشور و جو بین‌المللی را برای باز شدن باب تجارت در این حوزه تاثیرگذار دانست و گفت: در صورت انجام اقدامات هوشمندانه، ارائه خدمات با قیمت متمایز از دیگر کشورها و ارائه کالای استاندارد، قطعا به راحتی به بازارهای جهانی راه خواهیم یافت.
رئیس مجمع ناشران الکترونیک، در پایان، گفت: در حال حاضر، شرکت‌های موفق انگشت‌شماری داریم که باید تجربه‌های خود را در معرض آموزش سایر شرکت‌ها بگذارند و لازم است تا بازاریابی بین‌المللی به شکل ستادی و متمرکز سامان‌دهی شود.

اختلال در شبکه موبایل دامغان

تعدادي از تلفن‌هاي همراه شهروندان شاهرودي و دامغاني از شب گذشته تاكنون دچار اختلال شدند.
اكنون تماس با تلفن‌هاي همراه در اين دو شهر به سختي انجام مي‌شود و در بسياري از موارد اين تلفن‌ها با نداشتن آنتن ، قطع شبكه و اشغال شبكه همراه است .
رييس اداره مخابرات شاهرود در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ، دليل بروز اين اختلالات را برگردان ‪ ) BSC‬سوئيچ ) مخابراتي عنوان كرد و گفت:اين اقدام برخي از تلفن‌هاي همراه شهرهاي شاهرود و دامغان را بااختلال مواجه كرده‌است.
كمال فرخزاد افزود : اكنون پرسنل فني اين اداره مشغول رفع اين مشكل هستند و پيش بيني مي‌شود تا ظهر امروز،اختلالات تلفنهاي همراه اين دو شهر رفع شود.

نقش سازمان‌ها در حوزه بازي‌هاي الكترونيكي

در دومين جلسه شوراي راهبري كارگروه بازي‌هاي الكترونيكي شوراي عالي اطلاع‌رساني، نمايندگان پانزده سازمان دولتي به بررسي چگونگي همكاري جهت برآوردن نيازهاي حوزه بازي‌هاي رايانه‌اي پرداختند.
در اين جلسه كه روز سه‌شنبه در محل شوراي عالي اطلاع رساني برگزار شد، "بهروز مينايي"، معاون فني اين شورا با مرور نتايج اولين جلسه شوراي راهبري، مهمترين اولويت‌هاي كاري را كه در دوازده محور بود، برشمرد.
وي اين محورها را شامل "نظارت برانتشار بازي‌ها"، "سامان‌دهي گيم‌نت‌ها"، "رده‌بندي و درجه‌بندي سني بازي‌ها"، "تعيين متولي توليد بازي‌هاي رايانه‌اي"، "تدوين قوانين" و "تخصيص منابع مالي براي توليد" دانست.
مينايي، "تدوين استانداردهاي فني و محتوايي"،"فرهنگ‌سازي براي توليد"، "تهيه بانك اطلاعاتي براي جلوگيري از دوباره كاري"، "فعال كردن مراكز مطالعاتي"، "تقسيم وظايف بين دستگاه‌ها" و "هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف" را از ديگر اولويت‌ها در حوزه بازي‌هاي رايانه‌اي عنوان كرد.
وي محوراصلي بحث دومين جلسه شوراي راهبري را روش هماهنگي و همكاري در خصوص بازي‌هاي رايانه‌اي ميان دستگاه‌هاي مختلف دانست.
همچنين در ادامه اين جلسه، شركت‌كنندگان به‌بررسي مدلي از تقسيم وظايف در حوزه بازي‌هاي الكترونيكي پرداختند.
گفتني است در اين جلسه، نمايندگاني از وزارت علوم تحقيقات و فناوري، گروه‌مشاوران هنري رئيس جمهور،گروه مشاوران وزارت ارشاد،بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي، سازمان صدا و سيما و انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش وپرورش حضور داشتند.

March 12, 2007

ایران به‌دنبال کسب سهم از بازار جهانی موبايل

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تولید گوشی تلفن همراه در کشور با هدف تامین نیاز داخل و کسب سهمی از بازارهای جهانی صورت می‌گیرد.
مهدی مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مذاکرات با شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه برای راه اندازی خط تولید در کشورهمچنان ادامه دارد و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بازارهای جهانی فروش گوشی تلفن همراه، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کشور باید سهمی از این بازار را طی یک زمانبندی مشخص به دست آورد.
مفیدی با بیان این که شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه به‌راحتی از سهم خود در بازارهای جهانی نمی گذرند، تصریح کرد: این شرکت‌ها امتیاز صاردات را به کشورهایی که ازتکنولوژی آنها استفاده می کنند، به سختی انتقال می دهند.
وی افزود: ما معتقدیم که یک شرکت سازنده خوب باید بتواند از ابتدا برای محصولات مونتاژ شده خود در سایر کشورها بازاریابی کند. از این رو، مذاکرات با این شرکتها کمی طولانی شده است.
چندی پیش در اولین گام خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران درپی تفاهم این کارخانه و ال جی الکترونیکس کره جنوبی راه اندازی شد.
در مرحله اول تولید این گوشی ها به صورت اس کی دی و در طول کمتر از چهار ماه آینده و با نصب ماشین آلات پیشرفته و تخصصی امکان تولید به صورت سی کی دی فراهم می شود.

ايرانسل نوكيا را به ايران مي آورد

اپراتور دوم تلفن همراه براي افزايش سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه خود به ميزان 51 درصد، با همكاري نوكيا قصد دارد كارخانه تجهيزات تلفن همراه در كشور را راه اندازي و اقدام به انتقال تكنولوژي كند.
مدير عامل ايرانسل در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سوال كه چرا سهم توليد داخل در اپراتور دوم هنوز به 51 درصد نرسيده است و اين شركت چه زماني اقدام به افزايش سهم توليدكنندگان داخلي در تجهيزات شبكه اپراتور دوم به 51 درصد خواهد كرد؟ گفت: در حال حاضر شركت چيني هواوي با همكاري شركت صنايع مخابراتي ايران( يكي از پيمانكاران ايرانسل) اقدام به راه اندازي يك كارخانه توليد تجهيزات شبكه تلفن همراه كرده است.
عليرضا قلمبر دزفولي ادامه داد: طرح مشتركي از سوي نوكيا و ايرانسل در اين رابطه در حال اجراست كه كليات اين طرح نيز مورد موافقت نسبي وزارت صنايع قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: طبق اين طرح نوكيا براي اولين بار با همكاري يك اپراتور ايراني اقدام به راه اندازي كارخانه توليد تجهيزات شبكه موبايل همراه با انتقال تكنولوژي به كشور خواهد كرد.
دزفولي در مورد جلسه اين شركت و مدير بخش شبكع نوكيا با وزير صنايع نيز تأكيد كرد: در اين جلسه وزير صنايع تنها خواستار تسريع در خصوص افزايش سهم توليد داخل در شبكه تلفن همراه ايرانسل شد و بحث اولتيماتوم مطرح نشد.
وي تصريح كرد: تأخير در اجراي اين امر مربوط به مباحث داخلي شركت نوكيا و ادغام بخش شبكه اين شركت با زيمنس آلمان بود.
دزفولي گفت: پيش بيني مي كنيم با راه اندازي كارخانه توليد تجهيزات تلفن همراه توسط ايرانسل و نوكيا سهم توليد داخل در شبكه اپراتور دوم ظرف سال آينده به 51 درصد برسد. ضمن اينكه اكنون اين ميزان به 32 درصد رسيده است.
مدير عامل ايرانسل تأكيد كرد: اين شركت تمامي پيمانكاران خود را متعهد به استفاده از تمام تجهيزات توليد داخل كرده است.
وي در مورد تغيير محاسبه مكالمه مشتركان از دقيقه به ثانيه گفت: تغييرات نرم افزاري موردنظر اين امر انجام شده و پيشنهاد تغيير محاسبه به سازمان تنظيم مقررات داده شده كه تا پايان سال جاري اين تغيير اجرايي مي شود.
دزفولي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اپراتور به وعده خود مبني بر پوشش 70 شهر عمل مي كند يا خير؟ گفت: در حال حاضر 25 شهر تحت پوشش اين شبكه قرار گرفته است و 20 شهر نيز به زودي وارد شبكه خواهند شد. شبكه 41 شهر ديگر نيز آماده و تنها نيازمند ارائه زيرساخت است.

آنتن دهي وزارت ارتباطات در سال 85

خبرگزاري فارس: سال 85 براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يا همان ICT كه چند سالي مي‌شود پوست انداخته و از پست و تلگراف و تلفن تغيير نام داده است، سال پر فراز و نشيب و نسبتاً موفقي بود.
در اين گزارش كه به قلم علي طالب زاده خبرنگار حوزه IT فارس تهيه شده نگاهي هر چند اجمالي به مهمترين و پر رنگ‌ترين حوادث، تحولات و اتفاقات رخ داده در اين وزارتخانه خواهد انداخت.

_كيفيت شبكه تلفن همراه مشكلي براي تمام فصول
شايد از معدود مشكلاتي كه وزارت ارتباطات چه در سالهاي گذشته و چه در سالهاي اخير با آن كم و بيش درگير بوده و هست، مشكل كيفيت شبكه تلفن همراه است. مشكلي كه گويا با تلفن همراه به نوعي عجين شده و خو گرفته است! از سال 1373 كه اولين تلفن همراه ايراني زنگ خورد كمتر كسي به آن روي خوش نشان مي‌داد و آن را وسيله‌اي لوكس و اشرافي و از ما بهتران مي‌دانستند!
اما پس از گذشت چندين سال و شيرين افتادن اين تكنولوژي نو و دوست داشتني به كام مشتركاني كه در ابتدا كمتر از 10 هزار نفر بود و اكنون به 16 ميليون نفر رسيد مشكلات كيفي شبكه نيز خود را نشان داد. اين مشكل از آن سالهاي ابتدايي دهه 80 تاكنون گريبانگير شبكه است. چندين طرح، پروژه و عمليات ضربتي چه در دولت‌هاي گذشته و حال براي بهبود كيفي شبكه اجرا شده است.
حتي كار به گرفتن مشاور انگليسي ايركام و پرداخت پول كلان براي رفع اين اختلالات رسيد ولي كاري از پيش نرفت.
دولت نهم كه سكاندار وزارت ارتباطات خود را به دست يك استاد دانشگاه و درس خوانده مخابرات در پاريس سپرد، قصد داشت كه اين مشكل را برطرف كند. ولي وزير ارتباطات نيز به اين مشكلات عديده و طاقت فرسا معترف شد.
سليماني گفته بود« كه 3 مشكل تداخل فركانس، جابجايي و طراحي نامناسب بدترين مشكلات شبكه تلفن همراه در تهران هستند.»
اين وزارتخانه‌ با طراحي دوباره و با تلاش كارشناسان داخلي تاكنون توانسته 47 بزرگراه تهران و 7 خيابان اصلي شهر را بهينه‌سازي و تعدادي از آنتن‌هاي BTS را روانه قرنطينه كند.
به گفته خود مسئولان وزارت ICT كيفيت شبه تلفن همراه از تيرماه بهتر شده است. اما مردم كه بهترين قاضي به شمار مي‌روند تا حدودي نظر مخالف دارند و معتقدند هنوز هم قطعي، عدم جواب از طرف مقابل و اختلال وجود دارد.

***پيام كوتاه صنعت جديد و پولساز
شايد يكي از معضلات و مشكلات وزارت ارتباطات كه از همان روزهاي نخست سالجاري و دقيق‌تربگوييم شب سال نو گريبانگير اين وزارتخانه شد، عدم ارسال پيام كوتاه‌ (SMS)هاي مشتركان بود. اين مشكل به حدي بالا بود كه اكثر مشتركان در تلاش براي ارسال پيام كوتاه تبريك سال نو ناكام مي‌ماندند.
اوايل سال تعداد مشتركان تلفن همراه كمتر از 9 ميليون نفر بود. اين در حالي بود كه ارتباطات سيار قبل از سال نو 85 اعلام كرده بود كه تمام مشتركان از اين پس صاحب SMS خواهند شد.
ارسال پيام كوتاه چنان جذاب بود كه مخابرات نيز بر روي درآمد آن حساب باز كرده بود. طبق اعلام شركت مخابرات ايران مشتركان تلفن همراه تا پايان سالجاري 8 ميليارد اس ام اس ارسال مي‌كنند كه 122 ميليارد تومان براي دولت درآمد در پي دارد.

***وزارت ارتباطات: آتش زدم به مالم!
يكي ديگر از اتفاقاتي كه در سال 85 در حوزه ICT رخ داد، فروش شماره‌هاي رند تلفن همراه توسط دولت بود.
وزارت ارتباطات در توجيه اين كار مدعي شد كه اين عمل در اكثر كشورها صورت گرفته و اشكالي نيز ندارد.
آنها حتي از شوراي اقتصاد مصوبه گرفتند و شروع به حراج شماره‌اي رند و مرتب تلفن همراه كردند.
تاكنون 2 بار اين مزايده صورت گرفته است كه بيشترين مبلغ پرداختي براي اين شماره‌ها 44 ميليون تومان براي شماره 0912_ 2222222 بود.
البته مخابرات تا سقف 30 ميليون تومان نيز قيمت براي شماره‌ها گذاشته بود. كارشناسان معتقدند كه اين كار سبب افزايش كاذب برخي از شماره‌ها در بازار سيم‌كارت مي‌شود.
اما دولتيان مي‌گويند اين كار تنها براي كسب درآمد و برقراري عدالت و جلوگيري از رانت است.

*** اينترنت ملي براي براي برداشتن پاي ملوانان فجيره از روي سيم
يكي ديگر از مباحث جالبي كه از سوي مسئولان وزارت ارتباطات در سالجاري مطرح و پيگيري شده بود، بحث ايجاد يك شبكه مستقل اينترنت به نام شبكه «اينترنت ملي» در كشور بود.
استدلال مسئولان وزارت ارتباطات براي اين كار نيز ذخيره جلوگيري از خروج اطلاعات اينترنتي به خارج و در اختيار قرار گرفتن اين اطلاعات در دست بيگانگان بود و شايد برداشتن پاي ملوانان بندر فجيره از روي سيم هاي اينترنتي كشور كه همچون گذشته باعث قطع خطوط ارتباطي نشوند.
براي اين طرح سر و صداي بسياري برپا شد ولي تاكنون خبري جدي از اين شبكه نشده است و تنها چندين مدرسه به اينترنت پرسرعت متصل شده‌اند.
كارشناسان IT مي‌گويند ما نمي‌توانيم شبكه‌اي مستقل از اينترنت يا وب جهاني باشيم و به ناچار بايد همسو با حركت جهاني شويم. تنها مي‌توانيم شبكه اينترانت ملي داشته باشيم.

*** افزايش تعرفه واردات گوشي براي حمايت از توليد نكرده
يكي از اتفاقات جنجالي و بحث‌انگيز در حوزه ICT افزايش يك باره و ناگهان تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. البته وزارت ارتباطات در اين باره شايد تقصير كار نبود. وزارت صنايع پيشنهاد و كميسيون ماده يك تصويب كرد.
بازار با اين تصميم دچار شوك شديد شد و سيل گوشي‌هاي قاچاق به داخل نيز آغاز شد و اكنون نيز اين روند وجود دارد. تاكنون تنها يك شركت داخلي اقدام به مونتاژ گوشي " ال جي " در ايران كرده است.

*** به روزرساني واگذاري تلفن ثابت برگ برنده دولت
يكي از افتخارات وزارت ارتباطات به گفته خود دولتيان واگذاري به روز تلفن ثابت در 25 استان بود.
اين امر به گفته وزير ارتباطات در دولت نهم تحقق يافت. سليماني گفته بود در سال‌هاي گذشته برخي از افراد براي اخذ تلفن ثابت چندين سال فيش به دست مي‌ماندند ولي اكنون چند روزه صاحب خط تلفن ثابت مي‌شوند. وزارت ارتباطات قصد دارد كه تا پايان سالجاري واگذاري تلفن ثابت را در 30 استان كشور به روز كند.

*** ورود ايرانسل و شوك قيمتي در بازار
يكي از اتفاقاتي كه در سالجاري باعث شد فضاي مخابراتي كشور رقابتي تر شود ورود يك اپراتور جديد تلفن همراه به نام «ايرانسل» به بازار تلفن همراه بود.
سيم‌كارت اين اپراتور پس از 2 سال تاخير و در گير و دار دعواي شركت تركسل با مسئولان وزارت ارتباطات وارد بازار شد.
اين اپراتور با نام تجاري ايرانسل و با شريك خارجي خود يعني MTN آفريقاي جنوبي و با همكاري بانك ملي، بنياد مستضعفان و نيز صاايران شناخته مي‌شود.
پس از عرضه سيم‌كارت، توسط اين اپراتور كه با شروع خوبي نيز همراه نشد بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كاهش قيمت سيم‌كارت در بازار را كرده بودند.
اتفاقي كه ديري نپائيد رخ داد. در حال حاضر سيم كارت دولتي از رقم 800 هزار تومان در ابتداي سال 85 به كمتر از 300 هزار تومان نيز رسيده است.
كاهش بهاي سيم‌كارت نيز به نوعي برگ برنده سليماني و وزارتخانه‌ متبوع‌اش بود. اپراتور دوم توانست به تبليغات گسترده و ارايه سرويس‌هاي جديد بسياري از مشتركان تلفن همراه دولتي را به سوي خود بكشاند.

*** افت قيمت سيم‌كارت خدمت ديگر از وزارت ICT
يكي از مباحثي كه به نوعي به نام وزارت ICT در سالجاري تمام شد، كاهش شديد بهاي سيم‌كارت در بازار آزاد بود. دولت معتقد بود كه با اجراي سياست‌هاي دولت نهم از جمله آماده‌سازي ورود ايرانسل به بازار و نيز كاهش بهاي وديعه ثبت نام سيم‌كارت در سالجاري توانسته بهاي سيم‌كارت افول كند.

*** قرارداد 168 ميليارد توماني
اين قرارداد توسط وزارت صنايع و وزارت ارتباطات با شركتهاي داخلي براي ساخت تجهيزات شش ميليون خط تلفن همراه منعقد شد كه در نوع خود كم‌نظير بود. دولت هدف از قرارداد را فرصت بخشيدن به شركت‌هاي تواناي داخلي و استفاده از تجربيات متخصصان داخلي بيان كرد. البته هنوز توليد اين كنسرسيوم كه برخي از منتقدان از حضور برخي از شركتهاي شبه دولتي در آن گله‌مند بودند، آغاز نشده است.

***تحقق هدف دولت در كاهش قيمت تلفن همراه
يكي از ناكاميهاي وزارت ارتباطات در سال 85 را بايد عدم استقبال مردم از ثبت نام سيم‌كارت دولتي در بهمن ماه دانست. در اين دوره كه دولت با ابتكاري تازه بهاي ثبت‌نام را از 360 به 280 هزار تومان كاهش و آن را به دو قسط 150 و 138 هزار توماني تقسيم كرد سعي به جذب مشتري كرده بود.
وزارت ارتباطات حتي اقدام به ثبت‌نام سيم‌كارت اعتباري با رقم ناقابل يك هزار تومان كرد كه آن نيز به جايي نرسيد.
در اين دوره تنها كمتر از 3 ميليون نفر اقدام به ثبت‌نام سيم‌كارت دولتي كردند كه حدود دو سوم آن اعتباري بود و مبنع درآمدي براي دولت محسوب نمي‌شود. تنها در تهران كمتر از 100 هزار نفر براي سيم‌كارت دائمي دولتي ثبت‌نام كردند، اين شكست بزرگي براي اپراتور اول محسوب مي‌شد. چرا كه در بهمن ماه سال 84 بيش از 8 ميليون نفر براي سيم‌كارت دولتي در مراكز پستي صف كشيده بودند.
فعالان بازار عدم شناخت درست كارشناسان دولتي از بازار، ورود سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني ايرانسل عرضه سيم‌كارت اعتباري تاليا و كاهش شديد بهاي سيم‌كارت دولتي در بازار را از مهمترين دلايل اين ناكامي براي وزارت ICT مي‌دانند.
با توجه به اين امر كارشناسان معتقدند كه ديگر زمان فروش مصرف سيم‌كارت به مردم به سر رسيده و دولت‌ بايد به فكر ارايه خدمات نوين چون GPRS و MMS به مشتركان خود باشد تا همين 16 ميليون مشترك نيز به طرف اپراتور ديگري روي گردان نشوند.

ودايع مشتركان مخابرات بايد به روز محاسبه شود

يك كارشناس مخابرات گفت: ودايع مشتركان مخابرات كه از آنها به منظور توسعه شبكه هاي مخابراتي استفاده شده است، نبايد طبق مبالغ پرداختي در سالهاي گذشته ، محاسبه و به سهام تبديل شود.
يك كارشناس مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت:قسمت عمده شبكه هاي مخابراتي بخش دولتي با سرمايه حدود 38 ميليون مشترك شكل گرفته است. با توجه به اينكه مبالغ دريافتي از مشتركان در جهت توسعه شبكه هاي مخابراتي سرمايه گذاري شده است ، بنابراين مشتركان صاحبان فعلي شبكه هاي مخابراتي بوده و نمي توان با مبالغ ساليان گذشته كه در حال حاضر از جهت مبلغ اندك است آنها را سهامدار كرد.
وي ادامه داد: فردي كه دهها سال پيش و با مبلغ 2 هزارتومان ، مشترك مخابرات شده است با فرض هر سهم هزارتومان نمي توان به او 2 سهم داد، بلكه 2 هزارتومان بايد به «قيمت روز» محاسبه شود. كه با اعمال ضريب تورم ساليانه سهم اين مشترك 2000 سهم خواهد بود .
اين كارشناس مخابرات افزود: بنابراين ابتدا لازم است نظر موافق سرمايه گذاران (مشتركان مخابرات) جلب شود، و براساس« قيمت روز»، سرمايه گذاري آنها محاسبه و به سهام تبديل شود كه قطعاً راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان مردم در هر دو مورد ضروري است.
وي گفت: براساس فرمايشات اخير مقام معظم رهبري بايد از هرگونه شتاب زدگي پرهيز كرد كه باعث عدم تحقق عدالت اجتماعي به عنوان يكي از اهداف اصلي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي شود.
اين مقام مطلع گفت: مصوبه شماره 163955/ت 36544هـ از كميسيونهاي دولت عبور نكرده است و به طور مستقيم در هيات وزيران مطرح و تصويب شده است.

درخواست مركز پژوهش‌ها براي ورود به نسل 3

مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه راهكارهايي خواستار استفاده بهينه از فناوري‌‏هاي نسل سوم و چهارم مخابرات سيار (تلفن همراه) در كشور شد.

به گزارش ايلنا،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌‏هاي نوين مركز پژوهش‌‏هاي مجلس در پاسخ به درخواست رمضان‌‏علي صادق زاده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، ضمن بررسي راهبردهاي به كارگيري نسل سوم و چهارم تلفن همراه در ايران، تصريح كرد: براي ورود به عرصه فناوري نسل‌‏هاي بالاتر تلفن همراه و پياده‌سازي موفق آنها بايد اقداماتي انجام شود كه از جمله آنها بازاريابي سرويس‌هاي نسل سوم مخابرات سيار براساس داده‌هاي آماري واقعي يا نظرسنجي كاربردي از يك جامعه نمونه است.
براساس اين گزارش؛ فناوري مخابرات سيار نسل سوم كه بر اساس تكنيك‌هايCDMA طراحي و پياده‌سازي مي‌شود، قادر به عرضه پهناي باند بيشتر و در نتيجه ارائه سرويس‌هاي مختلف با كيفيت بهتر و نيز سرويس‌هاي جديد است و از آن جا كه اين فناوري به هزينه بيشتري براي راه‌اندازي و نصب نياز دارد؛ لذا بررسي وضعيت ميزان استقبال مشتركين و درآمدزايي اين سرويس‌ها توسط بازار سنجي به روش كاملا عملي از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا بازارسنجي در راه‌اندازي و سرمايه‌گذاري براي فناوري مخابرات سيار نسل سوم نقش اساسي بر عهده دارد.
مركز پژوهش‌‏ها، سپس بر لزوم بررسي سياست‌‏هاي كشورهاي مختلف جهان در زمينه راه‌اندازي سيستم‌‏هاي مخابراتي سيار نسل سوم تاكيد كرد و افزود: بعضي از كشورها، خود، باني و عرضه‌كننده اين فناوري هستند و در نتيجه تجارب اين كشورها بسيار مهم است و بايد دلايلي كه دولت‌ها و شركت‌هاي مختلف را بر آن داشته است كه فناوري نسل سوم مخابرات سيار را در دست بررسي قرار دهند و سرمايه‌هاي بسيار زيادي چه در بخش تحقيقات و چه در بخش صنعت هزينه كنند و نهايتا چنين سيستمي را راه‌اندازي نمايند، مورد بررسي كارشناسانه و دقيق قرار گيرد.
در همين حال اگرچه تجارب اين كشورها مهم است؛ اما بايد به اين نكته توجه شود كه فعلا كشور ايران به عنوان عضوي از جامعه مخابراتي، بيشتر نقش مصرف‌كننده اين فناوري را خواهد داشت و لذا بايد به توجيهات كشورهايي كه موقعيتي شبيه ايران دارند، نيز توجه كرد و آن‌ها را مورد نقد و بررسي قرار داد.
در بخش ديگري از نتايج بررسي مركز پژوهش‌‏ها آمده است؛ در بسياري از كشورها روند حركت در فناوري‌تلفن همراه از نسل 2 به 5/2 و 3 بوده است و در حال حاضر محققان بر روي فناوري WIMAX كه صرفا در زمينه خدمات داده‌اي كاربرد دارد، مطالعه مي‌كنند. توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه با توجه به شبكه فيبر نوري و ساير امكاناتي كه در كشور وجود دارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان خدمات صوت را در حد نسل 2 يا 5/2 نگه داشت و براي ارائه خدمات داده‌اي از اين فناوري بهره برد؟
مركزپژوهش‌‏ها، افزود: براي طراحي شبكه‌هاي جديد بايد آينده‌نگري كرد و شبكه‌اي همگرا كه كاملا مبتني بر IP است، طراحي نمود. با اين وجود شايد بتوان اين دو فناوري نسل 3 و WIMAX را به صورت موازي در كنار هم مورد استفاده قرار داد.
مركز پژوهش‌‏ها با بيان اين مطلب كه تمام نقاط ضعف در استفاده از خدمات نسل سوم تلفن همراه در طول مدت‌‏زمان راه‌اندازي آن در كشورهاي مختلف - از سال 2001 - شناخته شده و به مرور رفع گرديده‌اند، افزود: اما فناوري WIMAX هنوز در ابتداي راه است و در حوزه تلفن ثابت مطالعات آن انجام شده و مسير پياده‌سازي را نيز تا نيمه راه طي كرده است؛ لكن در حوزه تلفن همراه فقط مطالعاتي در زمينه تعريف استاندارد و پروتكل آن انجام شده است.
مركز پژوهش‌‏ها در بخش ديگري خواستار بررسي ميزان استقبال و عوامل موفقيت در ورود به نسل 5/2 تلفن همراه و بالاتر در جهان و ايران شد و افزود: اختصاص طيف فركانسي به مخابرات سيار نسل سوم در ايران، واگذاري طيف فركانس مخابرات سيار نسل سوم جهت بهره‌برداري از شبكه، آموزش نيروهاي متخصص در كشور و حمايت از شركت‌‏هاي داخلي جهت توليد تجهيزات مورد نياز شبكه مخابرات سيار نسل سوم نيز ضرورت دارد.
پايان پيام

ايرانسل:از توان خصوصي‌ها استفاده كرديم

طبق مقررات، استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخل کشور - در حد 51 درصد - باید در طول انجام پروژه ایرانسل صورت گیرد، با این حال به نظر نمی‌رسد که انجام با فشار این امر در سال نخست فعالیت، چندان مورد توجه مسوولان باشد.
عدنان مصلایی، مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص مباحث اخیر مطرح درباره عملکرد شرکت ایرانسل، اظهار داشت: تاکنون در پروژه ایرانسل، بیش از 30 درصد از توان داخلی استفاده شده و علاوه برعهده گرفتن بخشی از کار توسط صایران، با شرکت نوکیا نیز توافقاتی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران صورت گرفته که در صورت تحقق آن، به بالای 70 درصد استفاده از توان داخلی خواهیم رسید.
مصلایی، رسیدن به توان استفاده از توان داخلی در پروژه ایرانسل را "شاهکار" عنوان و خاطرنشان کرد: باید باور کرد که ایرانسل 9 ماه است به صورت جدی کار خود را آغاز و هزاران آنتن BTS نصب کرده و تمامی عوامل انسانی آن نیز داخلی هستند.
مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل، تصریح کرد: سوء برداشت‌ها و بزرگ‌نمایی‌های مطرح شده، ضربه به سرمایه‌گذاری خارجی، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی است، البته ایرانسل، نمونه فوق‌العاده‌ای از اجرایی شدن اصل 44 نیست، اما می‌تواند نمونه‌ خوبی باشد.
مصلایی، افزود: ایرانسل، تاکنون نزدیک به یک میلیارد دلار ارز وارد مملکت کرده و با تمام کم‌وکاستی‌ها، تلاش‌ها در جهت عملکرد بهتر نیز ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی اپراتور دوم، با بیان این‌ مطلب که متجلی شدن اصل 44، بیش از هر چیز به نفع مردم است، اظهار داشت: خصوصی‌سازی، منجر به ایجاد رقابت سالم در بازار و تعیین قیمت‌های مناسب‌تر خواهد شد و این امر در نهایت به نفع مردم خواهد بود، همان‌طور که با ارائه خدمات ایرانسل، قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول نیز کاهش و زمان شارژ تالیا افزایش یافت.
وی، در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد شهر در کشور تحت پوشش قرار گرفته و آیا در روزهای اندک باقی‌مانده تا پایان سال، 70 شهر وعده داده شده زیربار خواهند رفت؟ گفت: تاکنون 25 شهر وارد شبکه شده‌اند و علاوه بر آن آنتن‌های BTS در 40 شهر نصب و تست آن‌ها نیز انجام شده که اتصال این تعداد به شبکه مرکزی باید انجام شود.
مصلایی، با اشاره به تلاش 24 ساعته نیروهای انسانی ایرانسل، اظهار امیدواری کرد که تمام 70 شهر تعیین شده، تا پایان اسفند ماه تحت پوشش اپراتور دوم قرار گیرند.
وی، در خصوص تبلیغات ایرانسل نیز گفت: تبلیغات ما اغواکننده نیست، بلکه ایرانسل به دلیل ارائه خدمات جدید، مجبور به اطلاع‌رسانی است و هیچ شیوه دیگری برای آگاه‌سازی مردم وجود ندارد.

مكالمات با موبايل كوتاه باشد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مکالمات کوتاه تلفن‌های همراه شهروندان در دو روز نخست سال جدید به منظور برقراری ارتباط مناسب از طریق شبکه ارتباط سیار را خواستار شد.
مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، کاربران تلفن همراه در ایام نوروز 86، از جهت ارتباطی با مشکلی در شبکه ارتباطات سیار در سراسر کشور مواجه نخواهند بود و این موضوع در مورد ارتباط تلفنی ثابت نیز صدق می‌کند.
وی، گفت: در مناطقی که حجم حضور مسافران نوروزی - بر اساس شرایط جوی - بسیار زیاد است، نباید مشکلی از جهت ارتباطی وجود داشته باشد؛ چراکه برای حل مشکل ترافیکی و تعادل بار ترافیک مکالمه، تمهیداتی در سراسر کشور صورت گرفته است، به گونه‌ای که در مناطق پر جمعیت و محل بیشتر مراجعات مردم، پیش‌بینی شده تا با استفاده از آنتن‌های BTS، ترافیک متعادل شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، یکی از مسیرهای عمده‌ای که در آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته را مناطق جنگی دانست و خاطرنشان کرد: این مناطق، مسیر حرکت کاروان‌های راهیان نور است و به همین جهت، با ارسال BTSهای سیار، مشکلی از جهت ارتباطی در این مناطق وجود نخواهد داشت.

March 11, 2007

جرم و گمنامی در فضای مجازی

وحیده محمد‌میرزایی - شبکه جهانی دیجیتال در قرن بیست و یکم همان نقشی را ایفا می کند که کارخانه ها در زمان انقلاب صنعتی ایفا کرده اند .آن زمان مردم زندگی روستایی را رها کرده و به کار منظم در کارخانه ها و زندگی در شهرها روی آورده و برای ظهور اشکال تازه ای از دولتها مبارزه کردند . اکنون نیزبا تاثیر شبکه های تبادل اطلاعات ،جامعه جهانی ناگزیر است ساختار سیاسی و نگرش کلی خود را درباره تمامی ساختارهای اجتماعی تغییر دهد." «مانوئل کاستلز»

چکیده
فضای مجازی یک نوع اجتماع و همسایگی بزرگی است که میلیون ها کامپیوتر و استفاده کتتدگان آن را در سراسر جهان به هم می پیوندد . با غلبه اینترنت بر زندگی روزانه ی انسانها طبیعی به نظر می رسد که بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون اینترنت کشیده شوند و در آتجا شکل گیرتد. امروزه ، امور زیادی از قبیل خرید و فروش ، تحصیل، مشاوره خانوادگی ، ازدواج وحتی مشاوره های پزشکی میان پزشکان و بیماران در اینترنت انجام می گیرد . از ابن رو هیچ جای تعجبی نیست که مجرمان اینترنتی در فضای مجازی مرتکب جرم شوند . به خصوص گمنامی این فضا بر گسترش این نوع جرایم دامن می زند ، در این فضا کمتر هویت واقعی مشخص می شود و افراد باکتمان هویت خویش به راحتی مرتکب انواع جرائم می شوند این مقاله در یچه ایست کوچک به معرفی جرم مجازی و عناصر آن و رابطه آن باگمنامی .

مقدمه
بشر در طول حیات خود با دوره های گوناگونی از تحول و تکامل مواجه بوده است . زمانی کشاورزی محوریت داشت ، اما بشر پس از مدتی به این نتیجه رسید که با تحقق یک جامعه صنعتی می تواند به آرزوهای خود دست یابد . لذا تمام هم خود را در این راه نهاد و دورانی صنعتی را رقم زد که اوج آن را در سده نوزدهم میلادی شاهد هستیم . اما از اواخر قرن بیستم ، زمزمه های محوریت یافتن عنصر دیگری شنیده شد . این عنصر که در همان دوران صنعتی واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانیده بود، به تدریج با پا گذاشتن به سده بیستم موقعیت خود را تثبیت کردو تا آنجا پیش رفت که به دوران صنعتی پایان داد و بشر را وارد عصر پسا مدرنی یا پسا صنعتی کرد.این عنصر با ارزش اطلاعات نام دارد و حدود یک قرن است که بشر تلاش خود را صرف تجلی آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کرده است . بی تردید هر کاری ابزاری می خواهد و ابزار تحقق یک جامعه به واقع اطلاعاتی2 ، فناوری اطلاعات و ارتباطات3 است . دلیل اشاره به عامل ارتباطات در کنار اطلاعات ، به لحاظ جایگاه ویژه آن در توسعه و تکامل است . ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی،از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب می شدند و می توان گفت اگروجود نداشتند بشر هیچ گاه نمی توانست به این حد از رشد و بالندگی برسد . اوج این رشد و بالندگی را می توان در ظهور شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد ، تحولی بنیادین را در دو حوزه رایانه4 و مخابرات5 رقم زدند . این شبکه ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه ای متصل به یکدیگر تشکیل شده اند ، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگی های کاملا متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آوردنده اند که عده ای آن را فضای مجازی6 نامیده اند و عده ای هم عنوان فضای سایبر7 را برای آن برگزیده اند 8.(جلالی فراهانی،1383 ) این فضا فضای گمنامی است ، افراد در آن خود را با حرف معرفی می کنند و کسی به طور حقیقی دیگری را نمیشناسد . افراد در این فضا از طریق شبکه های بین المللی دور هم جمع می شوند ، جرم هم یکی از دیده های اجتماعی است و اافراد از زمانی که دور هم جمع شده اند جرم نیز با آنان همراه شده است ، در این فضا افراد به طور مجازی دور هم جمع می شوند پس می توان حدس زد که این عرصه هم مانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی ، از گزند این پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک اجتماع به نام جرم در امان نمانده است .
با توجه به این مقدمات ، دراین مقاله در پی این هستم که بدانم جرم اینترنتی یا جرم در فضای مجازی یا به عبارت بهتر جرم مجازی چیست و چه عناصری دارد که آن را ازجرم واقعی متمایز می کند ؟ و این جرم چه رابطه ای با گمنامی این فضا دارد ؟ و چه محدودیتهای در برخورد با آن وجود دارد ؟

اینترنت و فضای مجازي
اینترنت شبکه شبکه ها است . شبکه گسترده جهانی که شبکه های مختلف رایانه ای در اندازه های متعدد و حتی رایانه های شخصی را با استفاده از سخت افزار ها ونرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می کند . این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن ، رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای را به یکدیگر متصل می کند و با اختصاص نشانی های الکترونیکی مشخص به هر یک از آنها برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند ، فراهم می کند و تبادل اطلاعات را میان آنان را به صورت متن ، صدا ؛ تصویر و فیلم میسر می سازد . (عراقچی، 1377) اینترنت به عنوان یک وسیله ، دارای قابلیت عظیمی برای افزایش تنوع اطلاعات و سرگرمی های در دسترس افراد و سازمان های سراسر جهان است . این وسیله یک فضایی را برای افراد به وجود می آورد که هر شخصی که به آن دسترسی دارد می تواند در حالتهای مختلفی که در محیط آن- لاین 9 وجود دارد شرکت کند و دیدگاه ها ونظراتش را در قالب متن ، صدا ، تصویر یا صوت بیان کند و نیز می تواند به حجم گسترده ای از اطلاعات و برنامه های ارائه شده از سوس دیگران دسترسی یابد . به همین دلیل ، اینترنت قابلیت عظیمی برای ایجاد یک جامعه پویا دارد ؛
جامعه ای که در آن آزادی بیان و پویایی فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و زبانی افزایش می یابد . با این حال ، باید به نقش منفی وبحرانی که این دسترسی و مشارکت فعال به این فن آوری نوین ایجاد می کند ، توجه کنیم . محیط سایبر یا فضای مجازی هم از دستاوردهای این وسیله ارتباطی جدید است که فضایی مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی است که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد ، فرهنگها ، ملتها و کشورها و به طور کلی هر آنچه درکره خاکی به صورت ملموس و فیزیکی وجود دارد در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود دارد و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران است به طریق رایانه ، اجزای آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط هستند .10

جرم و جرایم اینترنتی11
"جرم يك نوع ضررو ضربه اجتماعي است كه قانون آن را مستحق مجازات مي داند ".12مانند دزدي ‏‏‎‎ْ، قتل ،كلاهبرداري ،غارت و موارد ديگر . به تازگي واژه جديدي به نام جرايم در شبكه هاي رايانه اي نمود پيدا كرده است كه دلالت بر استفاده از تكنولوژي رايانه اي براي ارتكاب جرم و يا اعمال غير قانوني دارد . به عبارت ديگر جرايم اينترنتي به فعاليتهايي اطلاق مي شود كه در آن كامپيوترها،تلفن ها و ساير عناصر تكنولوژيكي براي اهداف نامشروع مانند دزدي ، كلاهبرداري ، ضررهاي الكترنيكي ، سوء استفاده هاي جنسي از بچه ها و زنان به كار گرفته مي شوند تا همان ضربه و ضررهايي كه در جرائم سنتي نيز شناسايي شده اند و يا انواع جديدي از ضررها كه در مقوله ي جرائم سنتي قرار نمي گيرند ، صورت گيرند . از انواع اين جرائم جديد مي توان به ورود غير مجاز به اطلاعات كامپيوتري و پخش ويروس ها اشاره كرد. كارشناسان جرائم اينترنتي در آمريكا13 براي مفهوم سازي اين جرايم ،طبقه بندي به شرح زير از آنها ارائه مي دهند و اين گونه جرايم را در سه طبقه جاي مي دهند تا تمايز وتشابه آن ازجرايم سنتي مشخص گردد:
طبقه اول جرايمي هستند كه در آنها كامپيوتر هدف جرم واقع مي شود . مانند دزدي اطلاعات كه يكي از بزرگترين نگراني ها را براي بسياري از دولتها و شركتها است در اينجا مجرم سعي مي كند به صورت غير مجاز به كامپيوتر و سيستم هاي اطلاعاتي افراد و يا دولتها دست يابد و از آنها سوء استفاده كند.
طبقه دوم جرايمي هستند كه مجرمان ازكامپيوتر به عنوان ابزار و وسيله ارتكاب جرم استفاده مي كنند و همان جرايم سنتي را كه در عالم واقع نيز اتفاق مي افتد ، مرتكب مي شوند.
طبقه سوم جرايمي هستند كه در آنها استفاده كردن از كامپيوتر در ارتكاب جرم ، غير مهم است اما آن را آسان مي سازد . براي نمونه ، وقتي مجرمان از كامپيوتر براي ارسال نامه ، نقشه و يا فرستادن عكسهاي مستهجن استفاده مي كنند تا قربانيان خود را به دام بيندازند و يا آنان را در عالم واقع به صحنه جرم بكشاند.14

عناصر اصلي جرايم اينترنتي
براي درك ماهيت جرايم اينترنتي و تميز آن از جرايم غير اينترنتي ، بحث در مورد عناصر اصلي اين جرايم ضروري به نظر مي رسد . اين عناصر به شرح زير هستند:
مجرم
يكي از عناصر اصلي جرم ، مجرم و انگيزه وي مي باشد . در بسياري از جرايم اينترنتي ، به خصوص در جرايمي كه كامپيوتر و سيستم هاي رايانه اي هدف جرم واقع مي شوند، مجرم فرد جواني است كه براي ماجراجويي ، تفريح و سرگرمي به صورت غير قانوني وارد كامپيوتر افراد يا شركتهامي شود و مشكلاتي را براي افراد و استفاده كنندگان آن شبكه ها ايجاد مي كنند . خود نمايي و مورد تحسين قرار گرفتن در ميان همسالان ، يكي از انگيزه هاي مهم براي مجرمان جوان است15 . اما گاهي اوقات مجرم فرد بزرگسالي است كه به دنبال كسب اطلاعات مهم و دزديدن و فروختن آنهاست. در اين مواقع و در اينگونه جرايم ، مجرمان به طور عمده افرادي هستند كه در شركتها و كمپاني ها شاغل هستند و دسترسي به اطلاعات آن شركتها برايشان سهل الوصول است ، لذا سيستم را از درون مورد حمله قرا مي دهند.

محل جرم در هنگام وقوع جرم
محل و جايگاه فيزيكي مجرم در ارتباط با صحنه جرم يكي از ويژگي هاي جرايم اينترنتي است كه آن را به شدت از ساير جرايم جدا مي كند . در بيشتر جرايم سنتي ، مجرم در صحنه ي جرم حضور فيزيكي دارد و يا ارتباط وي با صحنه ي جرم براي ماموران پليس قابل اثبات است . از اين رو ، ماموران مي توانند مجرم را دستگير كنند و او را مورد محاكه قرار دهند ؛ اما در مورد جرايم اينترنتي چنين نيست ، چون مجرم در محل جرم حضور فيزيكي ندارد، لذا دستگيري او مشكل است . حتي در بيشتر موارد ممكن است مجرم از كشور و از يك نقطه ي دور عمل كند.

قرباني
با توجه به ماهيت جرايم اينترنتي ، در بيشتر مواقع قربانيان دولتها ، آژانس ها و كمپاني هاي مختلف هستند كه هر كدام برنامه و منافع خاص خود را دنبال مي كنند . اين امر بعضي وقتها موجب كندي روند قانون گذاري عليه جرايم اينترنتي مي شود 16. در صد بزرگي از جرايم اينترنتي نيز عليه افراد صورت مي گيرد ؛ اما از آنجا كه قدرت و نفوذ آنان نسبت به دولتها و كمپاني ها ناچيز است ، در عمل كمتر مورد توجه قرا مي گيرند .

تهديد
تا همين اواخر مردم و حتي دولتها ، جرايم اينترنتي را به عنوان يك تهديد بزرگ و جدي به حساب نمي آوردند . از اين رو ، در ساخت هاي امنيتي ملي و بين المللي كمتر به آنها توجه مي شد . در عوض آنچه كه توجه دولتها را به ويژه در سطح بين المللي به خود جلب مي كرد ، قاچاق اسلحه و مواد مخدر بود . يعني به جرايم اينترنتي كه بيشتر در حوزه تجارت مفاسد اخلاقي و فساد پولي بوده است ، كمتر توجه مي شد. در حالي كه تهديد ناشي از اينگونه جرايم بسيار پويا بوده است . همان طور كه بوزان و همكارانش بحث مي كنند ، تهديد جرايم اينترنتي يك مجموعه متنوع و نامتجانس است ؛ زيرا تعداد زيادي از افراد در بخش هاي مختلف، از نظامي گرفته تا بخش اجتماعي ، كنش متقابل دارند17. در حالي كه در يك مجموعه متجانس ، تهديد به يك يا چند عامل و بازيگر اجتماعي به يك يا دو بخش محدود مي شود . از اين رو ، تهديد هاي ناشي از جرايم اينترنتي را بايد بسيار جدي گرفت و با آن مقابله كرد.

جهاني شدن و تسهيل جرايم اينترنتي
ورود اينترنت و رايانه به زندگي نسل امروز حتي بر ساختارهاي سياسي و اجتماعي جامعه نيز تاثير گذاشته است و به عنوان يك وسيله ارتباطي جديد و پويا ‎، امكاناتي را فراهم ساخته است كه از طريق رسانه هاي ارتباطي گذشته غير ممكن بود . اما در كنار گسترش اين خدمات و منابعي براي خدمات بهتر ارتباطي ، تفريحي ، آموزشي ، نگراني هايي در كل جهان درباره محتواي اين خدمات به وجود آمده است . بعضي معتقدند كه براي كنترل محتواي اينترنت هيچ كاري نمي توان كرد.، در حالي كه برخي بر اين باورند كه تنها از طريق همكاري هاي بين المللي مي توان اين مشكل را حل كرد . جهاني شدن و فن آوري هاي نوين ارتباطي منافع زيادي ، اعم از اقتصادي ، آموزشي و فرهنگي ، را براي جامعه هاي بشري به ارمغان آورده است .(عليوردي نيا،1384) اما در عين حال، جهاني شدن باعث ايجاد فرصتهاي جديد براي جرايم مختلف شده است . پيشرفتهاي تكنولوژيكي و جهاني شدن وسايل ارتباط جمعي ازجمله اينترنت ، علاوه بر ايجاد فرصتهاي قابل توجه براي توسعه اجتماعي ، فرصتهاي بسياري را براي شكل هاي نوين و سنتي جرم ايجاد كرده است . در مقايسه با جرايم معمولي ، جرايمي كه با استفاده از امكانات اينترنتي انجام مي شود ، مستلزم استفاده از منابع نسبي كمتري است و ارتكاب اين دسته از جرايم مي تواند در فضايي صورت گيرد كه افراد مختلف در آن حضور فيزيكي ندارند . همچنين در بسياري از كشورها اين گونه تخلف ها يا به دقت تعريف نشده اند و يا اينكه به هيچ وجه تعريف نشده اند ؛ از اين رو ، مخاطره هاي درگير شدن در اين دسته از تخلف ها و نيز احتمال رد يابي و دستگيري مجرمان بسيار كم است 18. اينترنت تا حدودي متفاوت از ساير رسانه های اطلاع رساني است ، زيرا مخاطبان آن مي توانند خاص يا بسيار عام باشند ، تبادل اطلاعات در آن بسيار سريع و آسان اتفاق مي افتد و هويت توليد كنندگان اطلاعات و مصرف كنندگان آن به طور نسبي پنهان است .

گمنامی در فضای مجازی
اینترنت به عنوان یک دنیای جدید ومحیطی گسترده ، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می کند . فضایی بسیار گسترده که حتی می توان آن را دنیایی جدید خواند ، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است 19. این فضا هویت نامشخص و به صورت مستمر متحولی را ، به ویژه برای برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرکهای فراوانی مواجه است ، می آفریند . اینترنت فضای آزاد گلخانه ای را ایجاد ایجاد می کند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و بر آن تاثیر نمی گذارند . اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد20.اینترنت با امکان برقراری ارتباط به طور همزمان میان بسیاری از افراد در اقصا نقاط جهان ، با در هم شکستن فواصل زمانی و مکانی ، با تبدیل افراد به پیام های روی صفحه و متونی که می توانند همچون نقابهایی بر چهره افراد عمل کنند ، سازنده فضای مجازی است ، این فضا فضای گمنامی استدر این فضا هیچ مخزن مرکزی ، محل کنترل و یا کانالهای ارتباطی مشخصی ندارد به همین علت امکان کنترل محتوای آن وجود ندارد . ناشناس ماندن در اینترنت ، برای مجرمان اینترنتی بالقوه ، فرصتهای جدیدی فراهم می کند . هویت یک مجرم اینترنتی می تواند با استفاده از سرویس دهنده های مختلف ویا با استفاده از نامهای مختلف مکتوم باقی بماند.ناشناس ماندن ، مجرم را در یک موقعیت برتر قرار می دهد .(راودراد،1384)گمنامی ، بی چهرگی و بی نامی افراد در اینترنت نه تنها پیگرد قانونی جرم و مجرمان را در فضای رایانه ای مشکل می سازد ، بلکه زمینه گسترش آنها را نیز فراهم می کند .(محمدی،1384)

محدوديتهاي برخورد قانوني با مجرمان اينترنتي
برخورد قانوني با مجرمان اينترنتي محدوديت‌هاي زيادي دارد كه شامل موارد زير است:
در حال حاضر براي برخورد با مجرمان اينترنتي محدوديت‌هاي قضايي وجود دارد. قوانين فعلي در مورد رسانه‌ها، قابل كاربرد در فضاي مجازي نيستند . در بسياري مواقع فرد مجرم ممكن است در كشور ديگري باشد و در اين صورت به همكاري هاي بين المللي نياز است .
وجود سرويس هايي كه زمينه ارتباطات بي نام وناشناس ماندن افراد را فراهم مي آورند . اگرچه ، اين بي نامي منافع زيادي براي كاربران دارد كه شامل حفظ حريم خصوصي آنان هم مي شود ، اما به مجرمان هم امكان سوء استفاده را مي دهد . آنان مي توانند بدون اينكه شناخته شوند ،به راحتي مرتكب جرم شوند.
در بسياري از جاها ، به دليل جديد بودن تكنولوژي ، هنوز پليس آموزش ديده و همين طور امكانات مناسب تكنولوژيكي براي مبارزه با جرايم اينترنتي وجود ندارد . براي مثال ، در گزارش ، سال 1999 دادستاني كل آمريكا نمونه اي آمده است كه در آن زني به پليس محلي شكايت مي كند كه مردي اطلاعات وقيحانه اي را در مورد دختر نه ساله اين زن در اينترنت منتشر و در آن شماره تلفن منزل را نيز قيد كرده است . تلفن هاي غير اخلاقي به اين خانواده در طول 24 ساعت آنان را كلافه كرد. اما پاسخ پليس به آنان اين بود كه شماره تلفن خود را عوض كنند . دليل اين ساده انگاري پليس هم اين بود كه در آن محل خاص پليس هيچ گونه آشنايي با اينترنت و راههاي مقابله با تهديدات اينترنتي نداشته است .(راود راد ،1384)

نتیجه گیری
عصر بزرگراههای ارتباطی و گسترش فضای مجازی با همه امیدها برای تسریع و بهبود ارتباط انسان ها در سطوح محلی، ملی و بین المللی مدت ها است که از راه رسیده است . تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی جنبش جهانی یی در حوزه ارتباطات و انتقال محتواها و پیام های ارتباطی در سریع ترین زمان ممکن است ، به وجود آورده اند . در عین حال ، همین تکنولوژی جدید موجب تسهیل انجام اعمال خلاف قانون و رشد جرایم با استفاده از شیوه های جدید تر شده اند . همان طور که در مورد تکنولوژی های دیگر هم صادق است ، تکنولوژی ارتباطی جدید از یک طرف امکان بهبود روابط انسانی را افزایش داده ، و از طرف دیگر تهدیدهای تازه ای برای آن فراهم آورده است .(راودراد،1384) اینترنت هم مانند تمام زاییده های دنیای نوین چاقوییست دو لبه .هنوز دولتها به دلیل سرعت رشد کما بیش غیر قابل پیش بینی اینترنت چه از حیث گستردگی جغرافیایی و به خصوص از حیث شیوه های گوناگون انتقال اطلاعات و ایجاد تشکل های آزاد در اینترنت نمی توانند برتمام آن به طور کامل تسلط داشته باشند و این برای تمام آنانکه می خواهند پیامشان را آزادانه به گوش دیگران برسانند هدیه ای فرخنده است . این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می دهد ، از یک سو ارتکاب جرایم را سهل تر می سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می کند و از سوی دیگر به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان ، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است .21 این فضا به عنوان یک جهان مجازی تنها عیبش این است که یک نهاد قضایی مجازی ندارد و نمی تواند داشته باشد ، پس در چنین فضایی امکان اثبات هیچ اتهامی وجود ندارد.اینترنت دارای ساخت جهانی است و همین ویژگی مساله کنترل را آشکار می سازد . از این رو ، همکاری های میان کشور ها را در سطح بین المللی می طلبد . اما مادامی که یک رویکرد مشترک در میان ملتها برای برخورد با جرایم و مجرمان اینترنتی وجود نداشته باشد ، حتی اگر مجرمان شناسایی هم شوند ، باز این شانس را خواهند داشت که آزاد بمانند و به کار خود ادامه دهند.

منابع
جلالی فراهانی ، امیر حسین . پیشگیری از جرایم رایانه ای ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 47، 1383
راود راد ، اعظم . مسائل اجتماعی زنان در اینترنت ، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 2و3 ،1384، صص90-74
صادقی فسایی، سهیلا . محمدی ، شهریار . نگاهی جرم شناسانه بر جرایم ، امنیت و کنترل در اینترنت ، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 2 و 3 ، 1384، صص113-94
عراقچی ، سید عباس . اینترنت: عرصه ای جدید در تعامل فرهنگ ها ، مجله سیاست خارجی ، شماره 2، سال دوازدهم ، 1377
علیوردی نیا ، اکبر. اینترنت و سوء مصرف مواد مخدر ، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 2 و 3 ، 1384، ص170-156

سالم سازی جامعه اطلاعاتی

مترجم: علی ملائکه - ما جامعه‌مان را جامعه اطلاعاتی می‌نامیم، زیرا سرویس‌های متمرکز اطلاع‌رسان در آن نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

این جامعه به عنوان یک ساختار اجتماعی تنها با ICT (تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مخابراتی) امکان‌پذیر شده است. این جامعه از هم اکنون مسائل بنیادی اخلاقی بوجود آورده است که پیچیدگی و ابعاد جهانی آن به سرعت در حال تحول است.

بهترین راهبرد برای ساختن یک جامعه اطلاعاتی که از لحاظ اخلاقی سالم باشد چبست؟ بگذارید نتیجه‌گیری‌ام را پیشاپیش بگویم.

وظیفه ما این است اخلاق اطلاعاتی تدوین کنیم که بتواند به جهان داده‌ها، اطلاعات، دانش و ارتباطات به عنوان یک محیط جدید یعنی سپهر اطلاعاتی بپردازد. این اخلاق اطلاعاتی باید بتواند با چالش‌های اخلاقی نوینی که در این محیط جدید ظهور می‌کنند، بر اساس احترام به اطلاعات، نگهداری و حفظ ارزش‌های آن برخورد کند. این اخلاق باید اخلاقی زیست‌محبطی برای زیست‌محیط اطلاعاتی باشد.

شکاف دیجیتال (Digital Divide) منشاء اغلب مشکلات اخلاقی است که از تحول جامعه اطلاعاتی ناشی می‌شود. این شکاف ترکیبی از یک شکاف عمودی و یک شکاف افقی است. شکاف عمودی ما را از نسل‌های گذشته جدا می‌کند. ما در کمتر از یک قرن از وضعیتی منقاد طبیعت، به مدد حالتی از قدرت که توان بالقوه نابودی کامل را دارد، به وضعیت کنونی رسیده‌ایم که در آن دارای ابزارها و وسایلی برای مهندسی‌کردن کل واقعیت‌های جدید، تطبیق‌دادن آنها با نیازهای‌مان و ابداع آینده هستیم.

ما برای اولین بار در تاریخ مسئول خود وجود محیط‌های جدید هستیم. قدرت تکنولوژیک ما هنگفت است و به طور بی‌وقفه‌ای دارد رشد می‌کند. این قدرت هم اکنون آنقدر گسترده شده که بر سد میان امر طبیعی و امر مصنوعی فائق آمده است. بنابراین مسئولیت‌های اخلاقی ما در برابر جهان و نسل‌های آینده به همان اندازه سنگین‌تر است.

متاسفانه قدرت تکنولوژیک و مسئولیت‌های اخلاقی لزوما با هوشمندی و خرد اخلاقی دنبال نمی‌شوند. ما هنوز مانند کودکان، سبکسرانه و بی‌حزم و احتیاط با جهانی شگفت‌آور بازی می‌کنیم. ممکن است ما قدرتی هیولایی بر آن داشته باشیم، اما برای هدایت‌‌‌‌شدن در این محیط برساخته‌خودمان تنها می‌توانیم بر نیات خیر خطاپذیرمان تکیه کنیم.


شکاف عمودی نشانگر پایان مدرنیته است. پروژه مدرنیته تسلط و توفق کامل بر واقعیت درک‌شده به عنوان محیط فیزیکی است. عصر اطلاعات بر اساس پروژه مدرن ساخته می‌شود، اما جوهر آن دیگر تنها شکل دادن به دنیای فیزیکی نیست. بلکه این عصر شامل خلق‌کردن و ساختن محیط‌هایی جانشین و غیر- طبیعی است که جایگزین دنیای فیزیکی می‌شوند یا زیربنای آن را تشکیل می‌دهند.

ذهن مکانیکی به طبیعت می‌پرداخت و می‌خواست بر آن تسلط یابد یا آن را تغییر دهد، ذهن اطلاعاتی دنیای خودش را می‌سازد، و بنابراین در پرداختن به آن، در واقع با ساخته‌های خودش سر و کار دارد.

اما شکاف دیجیتال همچنین شامل شکاف افقی جدیدی درون انسانیت، بین درونی‌ها و بیرونی‌هاست. مرزهای سپهر اطلاعاتی میان شمال و جنوب، شرق و غرب،کشورهای صنعتی‌شده و کشورهای رو به توسعه، نظام‌های سیاسی و سنت‌های دینی، نسل‌های جوانتر و سالمندتر، حتی میان اعضای یک خانواده فاصله می اندازند.

اما دقیق‌تر به نظر می‌رسد که بگوییم شکاف دیجیتال میان افراد رخ می‌دهد تا کشورها یا کل جوامع. این شکاف میان افراد دارای سواد کامپیوتری و افراد بی‌سواد از این لحاظ (e-analphabateism)، بین افراد غنی از اطلاعات و افراد فقیر از این لحاظ فاصله می اندازد، بدون توجه به اینکه این افراد چه ملیتی داشته باشند یا در کدام منطقه زندگی کنند.

ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی مسئله شکاف دیجیتال آنقدر چشمگیر و غیرقابل بحث است که هیچکس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. دو میلیارد نفر در جهان به برق دسترسی ندارند، چهار میلیارد نفر کمتر از 1500 دلار در سال درآمد دارند و دو میلیارد نفر حتی یکبار هم در عمرشان تلفن نزده‌اند. این افراد را "محروم" یا "بی‌بهره" از لحاظ دیجیتال خواندن،کوچک شمردن بیمارگونه و اهانت‌آمیز آنهاست کاملا بجاست که مدعی شویم فراهم‌آوردن میزانی پایه از غذا، بهداشت و آموزش و پذیرش حقوق اولیه بشر در مقیاسی جهانی باید در میان بالاترین اولویت‌های ما باشد.

البته در اینجا باید تاکید کرد که دست‌کم گرفتن شکاف دیجیتال، و بنابراین اجازه‌دادن به وسیع‌تر شدن آن، به معنای بدتر شدن این مشکلات هم هست. در حالیکه همیاری‌ها و تعامل‌های سیستمی در مقیاسی جهانی در حال اوج‌گیری است، هیچ مشکل عمده‌ای به تنهایی بروز نمی‌کند. پرکردن این شکاف دیجیتال احتمالا بخشی از این راه‌حل و آن را حل‌نشده باقی‌گذاشتن یقینا بخشی از این مشکل است.

شکاف دیجیتال باعث تضعیف و تبعیض می‌شود، و وابستگی بوجود می آورد. این شکاف می‌تواند اشکال جدید استعمار و آپارتاید را موجب شود که باید از آنها جلوگیری کرد، با آنها مخالفت ورزید و نهایتا ریشه‌کن‌شان کرد.

چگونه می‌توانیم با این چالش‌های اخلاقی جدید کنار بیاییم؟ از آنجایی که شکاف دیجیتال مشکلی است که بیشتر بر افراد تاثیر می‌گذارد تا جوامع، راه‌حل‌هایی می‌توانند موثر باشند که از پایین به بالا و توده‌محور باشند، اما متاسفانه نمی‌توان صرفا راه‌حل‌های قدیمی برای مشکلات اخلاقی گذشته را مصادره کرد و به طور مکانیکی در سپهر اطلاعاتی مجددا به کار بست.

تکنولوژی‌ها صرفا ابزار نیستند، بلکه ناقلان قابلیت‌ها،ارزش‌ها و تفسیرهایی از واقعیت محیطی هم هستند.

طبیعتا سایر ابداعات تکنولوژیک دیگر (برای مثال انقلاب‌های چاپ یا صنعتی) عواقب اخلاقی فوری خود را داشتند. برخی از آنها هنوز با ما هستند : بی‌سوادی جهانی، آزادی بیان، توسعه پایدار یا ‌آلودگی را در نظر بگیرید. با این حال تاثیر اخلاقی تکنولوژی‌های قبلی در زمینه‌ای صورت می‌گرفت گه در آن طبیعت آقا بود و ما بندگانش.

معضلات اخلاقی در مقیاس زمانی بسیار طولانی‌تری بوجود آمده‌اند، آنها ماهیت جهانی و فراگیری را که ما در این روزها بی‌درنگ به ICT منتسب می‌کنیم ندارند و در زمینه‌ای جای نمی‌گیرند که در آن امر مجازی شروع به مهم‌ترشدن و واقعی‌ترشدن از امر فیزیکی کرده است. مسئله این است که توسعه اخلاقی ما بسیار آهسته‌تر از رشد تکنولوژیک ما صورت گرفته است. ما بسیار بیشتر از آنچه می‌توانیم درک کنیم، می‌توانیم عمل کنیم.
ارتقای حساسیت اخلاقی ما روندی کند دارد.

سپهر اطلاعاتی محیطی است که اساسا غیرملموس و غیرمادی است، اما به این خاطر، نمی‌توان ان را کمتر واقعی یا حیاتی شمرد. معضلات اخلاقی که این محیط ایجاد می‌کند را می‌توان به بهترین وجه به صورت مسائلی زیست‌محیطی ادراک کرد.

این مسائل شامل آموزش به عنوان تعلیم ظرفیت‌سازی؛ حفظ، انتشار، کنترل کیفیت، اعتبار، جریان آزاد و امنیت اطلاعات؛ افزایش دسترسی جهانی؛ پشتیبانی فنی برای خلق "فضاهای" دیجیتال جدید؛ سهیم‌‌شدن و تبادل محتوا‌ها؛ آگاهی عمومی؛ احترام به تنوع، تکثرگرایی، مالکیت و حریم شخصی؛ کاربرد اخلاقی ICT؛ تلفیق‌کردن ICT سنتی و نوین می‌شوند.
ما برای حل این مسائل و مسائل مشابه به رویکرد قاطع زیست‌محیطی نیازمندیم، که می‌تواند راهنمای منسجمی برای توسعه عادلانه این فضای جدید برای حیات فکری باشند. به طور خلاصه ما به یک اخلاق اطلاعاتی نیازمندیم.

اخلاق اطلاعاتی یک اخلاق نوین زیست‌محیطی برای جامعه اطلاعاتی است. این اخلاق مدعی است که شکاف دیجیتال را می‌توان پر کرد. آنچه لازم است انجام دهیم، این است که با هر نوع "تخریب"، "تحریف"،"تنزل" (کاهش قابل‌توجه در کمیت،محتوا، کیفیت، ارزش) یا "انسداد" سپهر اطلاعاتی یا به عبارت دیگر آنچه در اینجا با عنوان "آنتروپی اطلاعاتی" به آن اشاره می‌شود،مبارزه کنیم.

کاربرد اخلاقی ICT و توسعه مداوم یک جامعه اطلاعاتی عادلانه به وجود یک سپهر اطلاعاتی همگانی و ایمن برای همه وابسته است، جایی که ارتباط و همکاری بتواند به نحوی منسجم در انطباق با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در رسانه‌ها شکوفا شود.

توسعه پایدار به معنای آن است که علاقه ما به ساختار درست سپهر اطلاعاتی باید با ملاحظه‌ای اخلاقی به همان اندازه مهم درباره نحوه تاثیر و تعامل آن چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی با محیط فیزیکی، سپهر زیستی (بیوسفر) و به طور کلی زندگی انسانی همراه شود.

پرکردن شکاف دیجیتال به معنای بوجودآوردن یک مدیریت زیست‌بوم(اکوسیستم) اطلاعاتی است که می‌تواند چهار هنجار پایه‌ای اخلاق اطلاعاتی جهانی را تحقق بخشد:

1. آنتروپی اخلاقی نباید در سپهر اطلاعاتی ایجاد شود.
2. آنتروپی اطلاعاتی در سپهر اطلاعاتی باید پیشگیری شود.
3. آنتروپی اطلاعاتی بابد از سپهر اطلاعاتی حذف شود.
4. اطلاعات باید بوسیله گسترش‌دادن، بهبود بخشیدن، غنی‌کردن و گشودن سپهر اطلاعاتی ارتقا یابد و این وضعیت باید با تضمین کیفیت، کمیت، تنوع، امنیت، مالکیت، حریم شخصی،تکثرگرایی و دسترسی اطلاعاتی محقق شود.

این اصول جهانشمول مظهر تکوین یک گفتمان اخلاقی در فرهنگ غربی است که تدریجا دیدگاه انسان‌محورش را کنار گذاشته است. آنها یک اخلاق مبنی بر احترام به هر دو جهان فیزیکی و غیرمادی را بازسنجی می‌کنند. اخلاق اطلاعاتی برای جامعه اطلاعاتی باید ارزش آنچه را که غیرمادی و غیرملموس است، مورد ملاحظه جدی قرار دهد. این بهترین طریق برای اشاعه توجه و احترام به سپهر اطلاعاتی است.
واقعیت، چه طبیعی و چه غیرمادی، صرفا برای تسلط، کنترل و بهره‌کشی وجود ندارد. واقعیت همچنین باید در وجود خودمختارش موضوع احترام باشد. این است آنچه می‌توان از رویکرد زیست‌محیطی دریافت. اما تاریخ چرخش‌های طعنه‌آمیز خاص خود را دارد، و به نظر می‌رسد دقیقا همان جوامع دارای تکنولوژی پیشرفته بوجودآورنده انقلاب اطلاعاتی کمتر از همه قادر بوده‌اند با تاثیر اخلاقی آن کنار بیایند.

چرا؟ زیرا یکی از پرثمرترین کمک‌ها به رویکرد زیست‌محیطی از فرهنگ‌های پیش‌صنعتی و غیرصنعتی ناشی می‌شود که توانسته‌اند رویکردی غیرمادی‌گرایانه و غیر مصرف‌گرایانه را به جهان حفظ کنند. این فرهنگ‌ها هنوز آنقدر روحانی هستند که در هر دو واقعیت فیزیکی و غیرمادی وجود چیزهایی را بپذیرند که صرفا به عنوان اشکالی از وجود، ذاتا ارزش احترام دارند. همین فرهنگ‌ها هستند که می‌توانند به ما کمک کنند سپهر اطلاعاتی را به صورتی فضایی مدنیت‌یافته‌‌تر درآوریم. اخلاق زیست‌محیطی سپهر اطلاعاتی با تکیه‌کردن بر بیرونیان از آن می‌تواند ساخته شود.

وظیفه جامعه بین‌المللی در سال 2003 در "اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی" و در" بیست و یکمین کنگره جهانی فلسفه" این خواهد بود که اجماعی جهانی در مورد هسته‌ای از ارزش‌ها و اصول اخلاقی برای جامعه اطلاعاتی را بوجود آورد.
نیازی عمیق و گسترده برای تجزیه و تحلیل و راهنمایی اخلاقی وجود دارد. اشاعه صورت‌بندی از اصول به رسمیت‌شناخته جهانی و معیارهای اخلاقی مربوط به استفاده از ICT بر اساس یک اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی مشارکتی عمده در در ساختن جهانی بهتر خواهد بود. مسئله تحمیل معیارهای قانونی، مقررات سختگیرانه یا اعطای قدرت به برخی سازمان‌های کنترل کننده نیست.
هدف ‌این است که ملاحظات اخلاقی از سپهر زیستی به سپهر اطلاعاتی گسترش یابند، انسانیت به نیازهای اخلاقی زیست‌محیط‌های غیرملموس و فکری حساس شود، و راهی برای پرکردن شکاف اطلاعاتی نشان داده شود. چالش رو در روی ما این است که با همکاری هم اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی منسجم و محکمی برای آینده انسانیت ساخته بسازیم. ساختن یک جامعه اطلاعاتی عادلانه برای همه فرصتی تاریخی است که درست نیست آن را از دست دهیم.
این نوشته متن اصلاح‌شده سخنرانی لوچیانو فلوریدی (Luciano Floridi) در مباحث صد و شصت و یکمین اجلاس موضوعی هیات اجرایی یونسکو باعنوان "تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش" است که در 31 ماه مه 2001 در پاریس ایراد شد.
منبع : همشهری آنلاین

GCها جریمه نمی شوند

معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تاكيد بر ضرورت برطرف كردن مشكل نقدينگي از پيشنهاد GCها پرداخت هزينه تحويل آنتن‌‏هاي BTS به پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار طي يك جدول زمان‌‏بندي خبر داد و گفت: پيشنهاد ما به GCها اين است كه به ازاي كارهايي كه تحويل داده‌‏اند و تحويل مي‌‏دهند در طول هر هفته مبالغي را پرداخت كنيم.

دكتر صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، ادامه داد:GCها بايد مشخص كنند كه چه تعداد آنتن را در بازه زماني كوتاه تحويل مي‌‏دهند تا وزارت ارتباطات در ازاي اين واگذاري نسبت به پرداخت هزينه اقدام كند.
وي، هدف از اين پيشنهاد را سرعت بخشيدن به روند اجراي فاز سوم پروژه توسعه شبكه تلفن همراه عنوان كرد و گفت: مشكل GCها تاكنون كمبودنقدينگي بوده است كه با توجه به پيشنهاد فوق و برطبق يك جدول زمان‌‏بندي مي‌‏توانيم اين مشكل را حل كرده و نسبت به تسريع در روند پروژه اقدام كنيم.
دكتر مومن‌‏بالله، با تاكيد بر اين‌‏كه براي پيشبرد پروژه و نصب هر چه سريع‌‏تر آنتن‌‏هاي BTS نيازمند تعامل دو طرفه هستيم، خاطرنشان كرد: به فكر اين هستيم كه اقدامات مثبت‌‏تري را براي وارد شدن هر چه سريع‌‏تر آنتن‌‏ها به مدار انجام دهيم تا مشتركين شبكه تلفن همراه در سال جديد از توسعه شبكه بهره لازم را ببرند.
وي، از نهايي شدن اين بحث در اواسط هفته جاري خبر داد و در خصوص جريمه GCها به دليل تاخير در جراي تعهداتشان، يادآور شد: بحث جريمه GCها يك بحث فرعي است كه در حال حاضر و با توجه به پيشرفت نسبي اين پيمانكاران ضرورتي ندارد.

جزئيات واگذاري شركت های مخابراتي

مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: طبق مصوبه دولت 20 درصد سهام شركتهاي مخابراتي در اختيار دولت (براي جلوگيري از منحل شدن)، 40 درصد در اختيار سهام عدالت، 5 درصد بصورت اقساطي در اختيار كاركنان مخابرات و مابقي در بورس عرضه مي‌شود.
صابر فيضي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص جزئيات واگذاري سهام شركتهاي مخابراتي و ابلاغيه مصوبه دولت در اين مورد با بيان اينكه شركت مخابرات ايران اولين شركتي است كه اصل 44 را بطور كامل اجرا مي‌كند، افزود: سهام 33 شركت مخابراتي كشور سال آينده در قالب سهام مادر تخصصي مخابرات ايران واگذار خواهد شد و شركت زير ساخت بعنوان شبكه مادر از مخابرات ايران جدا و به وزارت ارتباطات ملحق خواهد شد.
وي به 3 تكليف هيات عالي واگذاري در سازمان خصوصي براي شركت‌هاي مخابراتي اشاره و عنوان كرد: اين هيات مدت و زمان واگذاري، شيوه قيمت‌گذاري و چگونگي پرداخت اين قيمت توسط خريداران با شرايطي كه ودايع مشتركان به سهام تبديل شود و اولويت‌هاي فروش سهام و درصدهاي تعاوني، خصوصي‌ و سهم كاركنان را مشخص خواهد كرد.
فيضي با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي نحوه تنظيم قرارداد فروش سهام شركت‌هاي مخابراتي را مشخص مي‌كند، افزود: مصوبه دولت در اين رابطه اجازه داده است تا بين شركتهاي مخابراتي و سازمان‌هاي جديد‌التاسيس چون سازمان تنظيم مقررات و سازمان فضايي كشور نيرو و منابع جابه‌جا شود.
وي ادامه داد: بعنوان مثال اگر سازمان تنظيم مقررات و يا سازمان فضايي كشور نياز به ساختمان، تجهيزات و يا منابع دارند مي‌توانند از ساير شركتهاي مخابراتي اين منابع و تجهيزات را جذب كنند.
مدير عامل شركت مخابرات ايران با اعلام اين مطلب كه حجم سهام شركتهاي مخابراتي را سازمان خصوصي تعيين خواهد كرد، اظهار داشت: يكي از نكات مهم مصوبه دولت در خصوص واگذاري شركتهاي مخابراتي، محفوظ ماندن و تعهد شركت واگذار شده در خصوص حقوق، بيمه و ساير مزاياي كاركنان است.
وي به برگزاري جلسات متعدد و مثبت و سازنده ميان مخابرات و سازمان خصوصي و وزارت اقتصاد در خصوص واگذاري شركتهاي مخابراتي اشاره و عنوان كرد: سازمان خصوصي زمان اولين عرضه سهام اين شركتها را مشخص خواهد كرد، ولي اگر قبل از پايان سال جاري اين سهام عرضه شود، استقبال خوبي از آن صورت مي‌گيرد.
مديرعامل شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: مخابرات ايران جزو شركتهاي پيشرو و جلودار در اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي است و از زمان ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 مخابرات فعاليت خود را در اين رابطه آغاز و به اين مرحله رسيده است.

ارایه GPRS از سوی اپراتور اول

با برنامه‌ریزی مناسب در ارتقای شبکه اپراتور اول، در سال 86، شاهد ارائه سرویس GPRS به کاربران و مشترکان این اپراتور، از سوی شرکت ارتباطات سیار خواهیم بود.

دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص دلایل ارائه نشدن سرویس GPRS، از سوی اپراتور اول به کاربران تلفن همراه، اظهار داشت: به هنگام سرمایه‌گذاری صورت گرفته در شبکه از سوی اپراتور اول، تکنولوژی لازم، حداقل برای بخش اول توسعه شبکه جهت ارائه سرویس فراهم نبوده است.
غفاریان، ادامه داد: در حقیقت تمامی شبکه، به صورت یکپارچه قابلیت ارائه سرویس GPRS را ندارد و برای پشتیبانی از سرویس، به ارتقای شبکه نیاز است که البته این کار در مرحله انجام است.
غفاریان، نتیجه‌گیری کرد که اپراتور اول، برای ارائه سرویس GPRS و ارتقای شبکه، تا حدودی نیازمند زمان است.
رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص ارائه این سرویس از سوی ایرانسل به کاربران، گفت: تکنولوژی مورد استفاده اپراتور دوم از همان زمان شروع خرید و نصب تجهیزات، 2.5 و 2.75 بوده و اساسا شبکه ایجاد شده ایرانسل بر مبنای این تکنولوژی کار خود را آغاز کرده و به همین جهت، امکان ارائه سرویس GPRS برای این اپراتور فراهم بود.

پذیرش دانشجوی مجازی در دانشگاه آزاد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: واحد الكترونيكي (مجازي) دانشگاه آزاد با پذيرش دانشجو براي نيم سال دوم تحصيلي (‪ (۸۵-۸۶‬در رشته "مديريت فناوري اطلاعات" فعاليت خود را آغاز مي‌كند.
به گزارش روزيكشنبه ايرنااز روابط عمومي دانشگاه‌آزاد اسلامي، "عبدالله جاسبي" با تاكيد بر رسالت دانشگاه آزاد مبني بر فراهم كردن امكانات آموزش عالي براي همه، افزود: استفاده از فناوري اطلاعات آموزشي وآموزش الكترونيك گامي در جهت گسترش دانش و فراگيركردن آن است وسبب دسترسي آسان‌اقشار مختلف به تحصيلات عالي مي‌شود.
وي با اشاره به گسترش روز افزون شبكه اينترنت اظهار داشت: استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي موجب افزايش كيفيت آموزش،توليد علم، كاهش هزينه‌ها و همگاني كردن آموزش خواهد شد.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: با توجه به اينكه واحد مجازي دانشگاه آزاد اسلامي در چارچوب اهداف اين دانشگاه و با بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي روز فعاليت خود را آغاز كرده، مدرك آن نيز معتبر و مورد تاييد است.
جاسبي در پايان يادآور شد: اسامي پذيرفته‌شدگان كارشناسي ارشد فناوري اطلاعات در واحد الكترونيكي (مجازي) دانشگاه آزاد اسلامي روز سه‌شنبه ‪۲۲‬ اسفند ماه از طريق هفته نامه فرهيختگان منتشر مي‌شود.

تشکیل ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت

رئیس مجمع ناشران الکترونیک، از عملیاتی شدن ستاد ویژه سامان‌دهی کپی‌رایت، توسط دادستانی، در روزهای پایانی اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه 86 خبر داد.
محمدامین شهرستانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: به دلیل قرار داشتن مبنای کار ناشران الکترونیک بر اساس سرمایه‌گذاری داخلی، علی‌رغم وجود رکود نسبی بر برخی شرکت‌های IT، این رکود کم‌ترین اثر را بر ناشران الکترونیک داشته است.
شهرستانی، تصریح کرد: بیشترین آسیب‌پذیری ناشران الکترونیک، از مساله کپی‌رایت رخ می‌دهد؛ چراکه این موضوع، خود به تنهایی مالکیت این شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد.
رئیس مجمع ناشران الکترونیک، گفت: خوشبختانه، دادستانی اقداماتی را در این زمینه انجام داده که امیدواریم در سال 86 به سامان‌دهی کپی‌رایت بیانجامد؛ در حقیقت دادستانی، 4 ماه پیش، ستاد ویژه‌ای را برای کپی‌رایت تدارک دیده و برنامه‌ریزی‌های جدی را آغاز کرد و حال امیدواریم تا اوایل سال آینده و یا حتی در روزهای باقی‌مانده سال جاری، ستاد در نظر گرفته شده که 14 دستگاه اجرایی درگیر آن هستند، عملیاتی شود.
وی، در ادامه گفت‌وگو با سیتنا، بودجه را از مباحث ثانویه مجمع ناشران الکترونیک دانست و افزود: مهمترین بحث، عملیاتی شدن سند چشم‌انداز توسعه ایران است، در حالی که به نظر می‌رسد که نقش فناوری اطلاعات در سازوکار تحقق جنبش نرم‌افزاری به شکل عملیاتی چندان و محسوس دیده نمی‌شود.
شهرستانی، در پایان گفت: اگر نگاه کلان در سند چشم‌انداز به بخش فناوری اطلاعات (به عنوان مبحث زیرساختی و برای رفع چالش) باشد و این ابزار استراتژیک، سند توسعه تلقی شود، قطعا ساز و کارهای دیگر نیز عملیاتی خواهند بود.

گردشگرى مجازى دور دنيا در ۸۰ ثانيه

وحيد نقشينه - واژه گردشگر از زمانى پديد آمد كه افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پيوستند و از زمانى كه مردم جامعه داراتر شده و ميانگين طول عمرها افزايش پيدا كرد و مردم طبقات پائين و متوسط جامعه با پس اندازى كافى از كار خود بازنشسته شدند و شروع به سير و سياحت در نقاط مختلف دنيا كردند.
اغلب گردشگرها بيش از هرچيز به آب و هوا، فرهنگ، طبيعت، آثار باستانى و صنايع دستى مقصد گردشگرى خود علاقه مندند و حاضرند رنج سفر را بر جان خريده و از وطن خود به قصد ديدن ديگر نقاط ديدنى دنيا حركت كنند.
گردشگرى سازمان يافته امروزى، يك بخش بسيار مهم در اقتصاد تمامى كشورهاى دنيا محسوب مى شود و اقتصاد ملى بعضى از كشورها وابستگى بسيارى به صنعت توريسم آن كشور دارد.
گردشگرى، امروزه به عنوان يكى از صنايع بسيار مهم در توسعه فرهنگ ها و ارتباطات ملل، نقش ويژه اى در استقرار صلح و آرامش در جهان برعهده دارد. مى توان گفت بيش از ۶۲۰ ميليارد دلار، گردش مالى ساليانه صنعت توريسم در جهان است كه سهم كشور ايران كمتر از يك دهم درصد است. گردشگرى در هزاره سوم را ارزنده ترين صنعت پول ساز جهان مى دانند. گذار از عصر صنعتى (industry revolution) به دوران طلايى عصر اطلاعات (communication revolution) فضاى جوامع اطلاعاتى (information society) را با تغيير روبرو كرده است. وقتى ابزارهاى نوين در ارتباطات و اطلاع رسانى به خدمت شهروندان درمى آيد، بايد انتظار تغيير در شيوه هاى زندگى روزمره را به انتظار نشست كه يكى از اين تغييرات، تغيير در گردشگرى و توليد گردشگرى مجازى است.
وقتى ما به شهروند الكترونيك (e-citizen )، دولت الكترونيك ( government-e)، تجارت الكترونيك ( commerce-e)، بانكدارى الكترونيك ( banking-e)، آموزش الكترونيكى (learning- e) در قالب جامعه اطلاعاتى (information society) معتقديم و آن ها را كليتى يكپارچه مى دانيم، بايد زمينه هاى گردشگرى مجازى (tourism e-) را نيز فراهم كنيم.
گردشگرى مجازى ابزارى است كه با آن يك علاقه مند به گردشگرى بتواند در كوتاه ترين زمان ممكن، با حداقل امكانات و پايين ترين هزينه و با دانشى اندك، ظرفيت هاى گردشگرى يك كشور را شناسايى و با يك برنامه هدف دار و هدايتگر، از سوى دولت و آژانس ها و مراكز به مكانى خاص مسافرت كند.
آمارهاى جهانى
كارشناسان و محققان سازمان بين المللى جهانگردى در آخرين مطالعات و بررسى خود دريافته اند كه هم اكنون فرانسه بيش از ديگر كشورهاى دنيا از فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) براى جذب توريست استفاده مى كند و پس از آن كشورهايى چون اسپانيا، آمريكا، چين، ايتاليا و غيره قرار دارند و جالب است بدانيد كشور چين در سال هاى اخير با رشد فناورى هاى بومى توانسته است خود را چنين قدرتمند جلوه داده و در صدر كشورهايى كه داراى صنعتtourism e- هستند قرار بگيرد.
گردشگرى مجازى
گردشگرى مجازى (tourism e-) مقوله اى جديد است كه كمتر از ۲۰ سال از پديد آمدن آن نمى گذرد، گردشگرى مجازى به معناى حضور در سرزمين ديجيتالى اطلاعات و ارتباطات و ظهور بر پهنه شبكه گسترده جهانى (world wide web) است كه امكان مشاهده اطلاعات صوتى، تصويرى و متنى را از دنياى فيزيكى پيرامون ما در اختيارمان مى گذارد. دور دنيا كه در نوشته هاى ژول ورن در هشتاد روز انجام مى شد اكنون با Hyper textهاى دنياى web با يك كليك امكان پذير شده است و شما با يك كليك از اين سوى دنيا به آن سوى ديگر مى رويد و در اين مسافرت طولانى حتى دلارى هم خرج نخواهيد كرد!
واژه گردشگرى الكترونيكى (etourism) به معناى كاربرد كسب و كار الكترونيكى (eBusiness) در مسافرت و گردشگرى است و ۳ مجموعه متمايز مديريت كسب و كار، نظام هاى اطلاعاتى مديريت و گردشگرى را شامل مى شود.
گردشگرى مجازى مسأله اى نيست كه فقط يك ارگان يا دستگاه در آن دخالت داشته باشد، بلكه همكارى و حمايت تمامى سازمان هاى درگير را مى طلبد. براساس استانداردهاى گردشگرى امروزه جهان، سازمان دولت الكترونيك در راستاى جامعه اطلاعاتى يك كشور زيرساخت هاى گردشگرى را تشكيل مى دهد. اگر در كشورى مشاهده مى شود كه ساليانه ميلياردها دلار گردش مالى در بخش توريست وجود دارد فقط به خاطر مكان هاى تاريخى و يا برج هاى تجارى آن نيست، بلكه هتل ها، فروشگاه ها، تجارت الكترونيك، بانكدارى و به طور كلى صنعت IT سازمان يافته اى دارد كه اطلاع رسانى و برقرارى ارتباط نزديك گردشگر با صاحبان اين صنعت رابطه تنگاتنگى دارد. وجود ۲۵۶ هزار سايتى كه براى گردشگرى مجازى در اينترنت ارائه مى شود اهميت گردشگرى مجازى را نشان مى دهد.
زيرساخت هاى گردشگرى مجازى
براى طراحى و توسعه گردشگرى مجازى در هر كشورى نياز به زيرساخت هايى است كه اين زيرساخت ها در دو بخش كلى گردشگرى و IT قابل دسته بندى است و اين مقاله قصد بررسى زيرساخت هاى IT را دارد.
۱- website
۲- visa-e
۳- رزرواسيون مراكز اقامتى
۴- رزرواسيون مراكز گردشگرى
۵- رزرواسيون وسايل نقليه
Website
يكى از بهترين زمينه هاى اطلاع رسانى توان گردشگرى يك كشور، استفاده از وب سايت ها است. اين وب سايت ها به علت ارزش فوق العاده اطلاع رسانى كه در اختيار كاربران گسترده اينترنت قرار مى دهند فرصت خوبى براى معرفى امكانات گردشگرى يك كشور است كه از اين ميان سايت هاى اطلاع رسانى دولتى مربوط به گردشگرى يك كشور در اينترنت از اهميت خاصى برخوردار است، در حقيقت مى توان گفت سايت هاى رسمى، سخنگوهاى ديجيتالى يك كشور در web هستند و هرچه اين پايگاه ها قوى تر و به روزتر باشد، مخاطب پذيرى آن ها بيشتر است. در طراحى اين پايگاه هاى اطلاع رسانى بايد به چند نكته توجه داشت:
- چند زبانه بودن (Multi languegs): با توجه به زبان غيربومى گردشگران زبان هاى رايج در دنيا بايد مدنظر قرار بگيرد.
- چند رسانه اى (Multi Media): پايگاه اطلاع رسانى بايد از تمامى ظرفيت هاى web مانند عكس، فيلم، متن و غيره براى اطلاع رسانى استفاده كند و فقط يك وب سايت با ده ها صفحه متن نمى تواند جوابگوى مراجعان باشد.
- به روزرسانى قوى (uptodate) :اطلاعات موجود در وب سايت بايد هر از چند گاهى به روز شده تا كاربران با آخرين تغييرات و قوانين و مقررات آشنايى داشته باشند.
user friendly :وب سايت بايد به راحتى اطلاعات درخواستى كاربر را در اختيار او قرار دهد تا موجب سردرگمى او نشود به عنوان نمونه مى توان به امكاناتى مانند search و sort روى پايگاه اشاره كرد تا كاربر بتواند اطلاعات را در قالب دسته بندى هاى موردنظر خود به دست آورد.
visa-e
شما براى ورود به هر كشورى نياز به ويزاى همان كشور را داريد، مراحل صدور ويزا امروزه راحت تر و سريع تر شده است اما در سال هايى نه چندان دور شما بايد براى دريافت ويزا مراحل طولانى اى را پشت سر مى گذاشتيد.
صدور ويزاى الكترونيكى براى گردشگران اين فرصت را در اختيار آنها مى گذارد تا به جاى ايستادن در صف هاى طولانى سفارتخانه ها و نيز صفوف بانك ها اين فرايند را از طريق اينترنت انجام دهند. هر كشورى با داشتن يك وب سايت براى صدور visa مى تواند از كاربر اطلاعات شخصى و نيز اطلاعات موردنياز را درخواست كند و سپس اين اطلاعات را با اطلاعات موجود در بانك هاى اطلاعاتى مقايسه كند تا به صحت و سقم اطلاعات كاربر پى برده و سپس اقدام به صدور ويزا كند و از طريق پست ويزا را براى كاربر ارسال كند و هزينه هاى اين كار را نيز از طريق banking-e دريافت كند.
طراحى مكانيسمى براى اخذ ويزاى الكترونيكى نياز به همكارى نزديك ارگان هاى ذى ربط از جمله نيروهاى انتظامى و بانك ها را دارد تا با حداقل كردن موانع موجود، موجبات تسريع اين مهم را فراهم آورند. براى اخذ ويزاى الكترونيكى كاربر بايد پس از ورود به وب سايتى كه به اين منظور طراحى شده است اطلاعات درخواستى را وارد كرده و هزينه هاى صدور ويزا را نيز از طريق كارت اعتبارى خود پرداخت كرده و پس از چند روز ويزا را در محل موردنظر دريافت كند.

March 10, 2007

تعرفه ایرانسل ثانیه ای می شود

مدير عامل ايرانسل درباره‌ي تاخير در تبديل سيستم صورتحساب‌گيري مشتركان اپراتور دوم تلفن همراه براي محاسبه‌ي تعرفه‌ها از دقيقه به ثانيه گفت: اين طرح به سازمان تنظيم مقررات اعلام شده است كه اميدواريم با تاييد اين سازمان از فردا بتوانيم محاسبه‌ي تعرفه‌هاي مشتركان را برحسب ثانيه انجام دهيم.
عليرضا قلمبر دزفولي - مدير عامل ايرانسل - در گفت‌وگو با (ايسنا)، اظهار كرد: در تلاشيم امكان انتخاب بيش‌تري به مشتركان بر حسب نوع تماس‌هايي كه در داخل و خارج از شبكه‌ي ايرانسل دارند به آن‌ها بدهيم، بر اين اساس متنوع كردن تعرفه‌هاي ايرانسل به معناي برداشتن تعرفه‌ي يكسان ايرانسل در كل كشور نيست، بلكه اين روند باقي خواهد ماند و مشترك بر حسب تماس‌هايي كه دارد تعيين مي‌كند در چه فاصله‌ي زماني هزينه‌ي تماس خود را پرداخت.
به گفته‌ي او افرادي كه به‌طور معمول از شبكه استفاده مي‌كنند، تعرفه‌ي معمول خواهند پرداخت و كساني كه بيشتر از شبكه استفاده و تماس‌هاي بيشتري دارند، تعرفه‌ي تماس آن‌ها كمتر محاسبه مي‌شود؛ بنابراين تعدد و انتخاب نوع تعرفه را براي مشتركان فراهم خواهيم كرد.
او درباره‌ي تعرفه‌ي سرويس‌هاي GPRS، دسترسي به اينترنت، ارسال و دريافت ايميل و MMS نيز گفت: تعرفه‌ي اوليه استفاده از اين سرويس‌ها به سازمان تنظيم مقررات اعلام شده است؛ از اين رو مشترك براي دسترسي به اينترنت و آنلاين بودن هزينه‌اي پرداخت نخواهد كرد و تنها در صورتي كه اطلاعاتي را ذخيره، ارسال و دريافت كند، به ازاي هر كيلوبيت تعرفه‌اي تعيين شده است كه پايه‌ي آن را پرداخت كند.
دزفولي با اعلام اين كه مشتركان فعال ايرانسل به پيش از 800 هزار مشترك رسيده است كه از اين تعداد 50 درصد مشتركان سيم‌كارت‌هاي دايمي ‌و 50 درصد نيز مشتركان سيم‌كارت‌هاي اعتباري ايرانسل هستند‌، گفت: در حال حاضر 25 شهر تحت پوشش اپراتور دوم قرار گرفته‌اند؛ در اوايل اين هفته نيز شهرهاي مياندوآب، اليگودرز، گنگاور، قائم شهر، ملاير، سبزوار، قوچان و زنجان نيز به شبكه‌ي متصل خواهد شد.
به‌گفته‌ي او شبكه‌هاي حدود 15 شهر ديگر آماده شده است و تا پايان سال به شبكه‌ي اپراتور دوم مي‌پيوندند كه مي‌توان به فريدون كنار،‌ بهشهر، چالوس، پاكدشت، چهاردانگه، گرگان و فردوس، نكاح، باقر شهر، نيشابور و كيش اشاره كرد.
مدير عامل ايرانسل، با اشاره به اين كه علاوه بر اين شبكه‌ي حدود 41 شهر نيز آماده شده است و اگر زيرساخت‌هاي لازم براي اتصال به شبكه تا پايان سال آماده شود به 86 شهر خواهيم رسيد، گفت: اما در هر حال تلاش ما اين است كه 70 شهر تعهد شده را تحت پوشش قرار دهيم.

ودیعه اعتباری ها پس داده نمی شوود

ثبت‌نام‌كنندگان سيم‌كارت‌هاي دائمي شركت ارتباطات سيار در بهمن‌ماه سال جاري، در صورت انصراف، تنها در روزهاي 20، 21 و 22 اسفندماه سال جاري، امكان دريافت كامل مبلغ ثبت‌نامي خود را دارند.
آن دسته از ثبت‌نام‌كنندگان سيم‌كارت‌هاي دائمي كه در بهمن‌ماه سال جاري با واريز مبلغ يك ميليون و 500 هزار ريال به حساب اين شركت، در مراكز مربوط ثبت‌نام كرده‌اند، فقط در روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه - 20، 21 و 22 اسفندماه - سال جاري فرصت دارند كه با همراه داشتن قبض ثبت‌نامي و مدرك شناسايي معتبر، به باجه محل ثبت‌نام خود مراجعه و پس از تكميل فرم استرداد، نسبت به دريافت وجوه واريزي از پست بانك اقدام كنند.
بر اساس اين گزارش از آنجا كه شركت ارتباطات سيار، با مهيا كردن امكانات لازم، مصمم است تمام سيم‌كارت‌هاي دائمي ثبت‌نام‌كنندگان بهمن‌ماه 1385 را بسيار زودتر از وعده‌هاي گذشته و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1386 تحويل دهد، زمان استرداد وجوه متقاضيان استرداد وجوه به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
بنا بر اعلام روابط عمومي شركت ارتباطات سيار همان طور كه قبلا نيز در اطلاعيه‌هاي ثبت‌نام تاكيد شده بود، استرداد وجوه فقط براي ثبت‌نام‌كنندگان سيم‌كارت‌هاي دائمي بود و براي سيم‌كارت‌هاي اعتباري، مبلغ ده هزار ريال پرداختي، غيرقابل استرداد است.

تعرفه تلفن یکسان می شود

رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: طبق درخواستي كه وزارت ارتباطات به مجلس ارايه كرده در صورت تصويب نهايي، سال آينده نرخ تعرفه تلفن ثابت و همراه در سطح استانهاي كشور يكسان مي‌شود.
وفا غفاريان در گفت‌وگو با فارس، افزود: نرخ تعرفه تلفن ثابت و همراه در سال آينده و در سطح تمامي استانها فلت يا يكسان خواهد شد.
وي در خصوص واگذاري به روز سيم كارت توسط اپراتور اول همانند اپراتور دوم و تاليا نيز، با بيان اين كه نظر مطلوب وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران رسيدن به اين هدف است، گفت: در اين خصوص بايد كمي تحمل داشت، اگر روند به گونه‌اي پيش رود كه ميزان تقاضاي سيم كارت در حد عرضه بماند، مي‌توانيم اين مساله را هر چه زودتر اجرايي كنيم.
وي در ادامه با اعلام اين مطلب كه ميزان ثبت‌نام سيم‌كارت دولتي در سالجاري با توجه به واقعيات بازار سيم كارت ايران واقعي نبوده است، تصريح كرد: سال آينده پيش بيني مي‌كنيم كه استقبال از سيم ‌كارتهاي معمولي و اعتباري دولتي افزايش يابد.
غفاريان از ابلاغ مصوبه دولت در مورد واگذاري شركتهاي مخابراتي خبر داد و گفت: در اين رابطه ميان وزارت ارتباطات، شركت مخابرات ايران و سازمان خصوصي‌سازي هماهنگي‌هاي لازم انجام خواهد شد و از اوايل سال آينده عمليات واگذاري تمامي شركتهاي مخابراتي بصورت يكپارچه شروع مي‌شود.
وي در خصوص ارايه سيم‌كارت‌هاي چند ظرفيتي نيز اظهار داشت: تست اين سيم‌كارتها انجام شده است و ارايه سيم كارت چند ظرفيتي (فعلا تا 2 ظرفيت) امكان‌پذير است. هزينه آن نيز 10 تا 15 هزار تومان خواهد بود.
معاون وزير ارتباطات در خصوص اجزاي تعرفه سيم كارت معمولي دولتي گفت: تا پايان سال جاري اجزاي آن توسط سازمان تنظيم مقررات مشخص خواهد شد.

ایرانسل تخلف نکرده است

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد: طبق گزارش ايرانسل به اين سازمان تاكنون تخلفي در خريد تجهيزات توليد داخل از سوي اپراتور دوم تلفن همراه مشاهده نشده است.
محمود خسروي در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخي از اظهارات در مورد عدم پايبندي اپراتور دوم در رعايت استفاده از 51 درصد تجهيزات اصلي شبكه از داخل، گفت: طبق بند 6 ماده واحده‌اي در قرارداد اپراتور دوم اين شركت موظف است كه 51 درصد تجهيزات اصلي شبكه خود را از داخل كشور تهيه كند و اكنون نيز ايرانسل كار اجرايي كردن اين امر را آغاز كرده است.
وي با بيان اينكه در ابتداي پروژه نمي‌توان 51 درصد تجهيزات اصلي شبكه تلفن همراه را از داخل كشور تهيه كرد، گفت: اپراتور دوم طبق گزارشي كه به سازمان تنظيم مقررات ارايه كرده هر گونه تجهيزاتي كه در كشور توليد مي‌شود را خريداري كرده است.
خسروي افزود: اپراتور دوم براي انتقال تكنولوژي و ساخت 51 درصد تجهيزات اصلي شبكه با شركت هوايي چين همكاري خود را آغاز كرده است.
وي به هماهنگي سازمان تنظيم مقررات با وزارت صنايع و مجلس اشاره و تاكيد كرد: سازمان تنظيم مقررات معتقد است كه اولين اپراتور بخش خصوصي كشور در زمينه خريد تجهيزات توليد داخلي تخطي نكرده است.
معاون وزير ارتباطات گفت: ايرانسل گزارشي در خصوص ساخت تجهيزات اصلي شبكه خود و انتقال تكنولوژي به كشور به سازمان تنظيم مقررات ارايه كرده كه ما نيز آن را به مركز پژوهش هاي مجلس، كميسيون اصل 90 و ساير مراكز ذيصلاح ارسال كرده‌ايم.
در همین رابطه عضو كميته مخابرات مجلس، گفت: در صورتي كه عملكرد شركت ايرانسل بر خلاف قانون استفاده از حداكثر توان داخلي باشد؛ وزارت خانه‌‏هاي صنايع و ارتباطات بايد پاسخگوي مجلس باشند.
دكتر احمد بزرگيان، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص عدم رعايت قانون استفاده حداكثر از توان داخلي در فعاليت شركت ايرانسل، گفت: طبق قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كه توسط مجلس تصويب و ابلاغ شد، بايد 51 درصد از تجهيزات و سرمايه‌‏گذاري ايرانسل داخلي باشد.
وي، افزود: در صورتي كه فعاليت ايرانسل غير از تحقق اين مساله باشد قوه مجريه كه شامل وزارت ارتباطات و وزارت صنايع است، بايد آن را پي‌‏گيري كنند.
دكتربزرگيان، با تاكيد بر نظارت مجلس بر اجراي قانون حداكثر توان داخلي در پروژه ايرانسل، تصريح كرد: اين در راستاي تكليف قانوني وزارتخانه‌‏هاي فوق است كه از ايرانسل پاسخ بخواهند.
وي، با اشاره به عدم تكميل فعاليت ايرانسل در كشور، گفت: فعاليت ايرانسل در حال حاضر به 20 درصد كل پروژه هم نرسيده است و شايد توجيه اين شركت براي عدم رعايت قانون حداكثر به اين دليل باشد.
عضو كميته مخابرات مجلس، خاطرنشان كرد: از آنجايي كه ايرانسل مقيد به استفاده از 51 درصد تجهيزات داخلي است، بايد اين قانون را در فعاليت خود رعايت كند و اگر تاكنون نيز به اين امر دست نيافته آن را جبران كند.
بزرگيان، در خصوص نحوه اخطار و جريمه ايرانسل طبق قرارداد در صورت عدم رعايت قانون، گفت: بايد ديد مفاد قرارداد به چه نحوي تنظيم شده است تا مشخص شود تحقق قانون چه حكمي براي اين شركت خواهد داشت.
وي، با اشاره به گزارش پي‌‏گيري‌‏هاي مختلف كميته مخابرات مجلس از وزارت ارتباطات در خصوص پروژه‌‏هاي مختلف اين وزارتخانه، تاكيد كرد: در ابتداي سال آينده قطعاً گزارشي از وزارت ارتباطات به منظور پيشرفت كار پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در خواست خواهيم كرد.

الان برای استیضاح وزیر ICT مناسب نیست

نماينده رامسر و تنكابن عملكرد وزارت ارتباطات را به رو به رشد عنوان كرد و گفت: الان زمان استيضاح وزير ارتباطات نيست.
جعفرقلي راهب، درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به رشد ارتباطات دركشور از زمان وزارت دكتر غرضي تاكنون، اظهارداشت: ضريب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و پوشش جاده‌‏اي نشان دهنده رشد قابل ملاحظه اين صنعت در كشور است.
وي، با اشاره به وجود 22 ميليون خط تلفن ثابت در كشور و پوشش ارتباطات جاده‌‏اي، تصريح كرد: وزارت ارتباطات در صدد افزايش ضريب نفوذ تلفن ثلبت و به روز كردن آن در كل كشور است.
راهب، ادامه داد: با توجه به پيشرفت‌‏هاي موجود و حركت وزارت ارتباطات به سمت بهينه‌‏سازي ارتباطات و اطلاعات در كشور زمان استيضاح وزير نيست و اين مساله توجيه علمي ندارد.

وعده تولید گوشی محقق نشد

افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور به منظور عملي شدن توليد داخلي اين محصول ازجمله اقداماتي است كه طي سال جاري انتقادات مثبت و منفي بسياري را ازسوي كارشناسان، بازرگانان وحتي خريداران درپي داشت. اين تغيير درحالي صورت گرفت كه هنوز هيچ كارخانه داخلي موفق به توليد گوشي تلفن همراه نشده بود و به اين ترتيب سياستي متفاوت با آنچه در مورد تعرفه پارچه چادرمشكي اتفاق افتاد، ازسوي دولتمردان اتخاذ و دليل آن نيز لوكس بودن اين تكنولوژي عنوان شد.

به گزارش (ايسنا)، بنا به گفته عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با هدف كاهش واردات به منظور حمايت از توليد داخلي اين محصول و مقابله با باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه صورت گرفت كه البته همين امر افزايش چشمگير قيمت گوشي را طي حدود يك ماه در بازارهاي داخل به همراه داشت كه البته ادامه يافت.
علاوه بر اين در حالي كه بسياري معتقدند كه زمان يك‌ونيم‌سال سياست‌هاي جديد براي ايجاد تحول كافي نبوده است، مسوولان وزارت صنايع معتقدند افزايش تعرفه واردات، باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد؛ اما پس از گذشت چندين ماه از اين موضوع هنوز توليد قابل قبولي را در اين بخش شاهد نبوده‌ايم و هم‌اكنون پس ازگذشت 9 ماه از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و امضاي قرارداد توليد شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن كه قرار بود تا پايان امسال محقق شود و ما را به توليد ملي برساند، اخيرا تنها شاهد راه‌اندازي يك كارخانه توليدكننده گوشي تلفن همراه آن‌هم فقط با ظرفيت توليد 1.5 ميليون دستگاه گوشي در كشور بوديم كه البته اين كارخانه نيز جزو سه كارخانه اصلي طرف قرارداد وزارت صنايع نبوده است.

وعده‌هايي كه عملي نشدند
قراردادهاي توليد گوشي تلفن همراه اوايل سال جاري با حضور وزير صنايع و معادن بين اين وزارتخانه و شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيومي متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد و بر اين اساس قرار شد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.
در آن زمان قرار شد توليد با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها آغاز و طي مدت دو ماه، برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز شود و گوشي‌هاي توليدي از حداقل سرويس‌هايي كه گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند وبه اين ترتيب ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه به صادركننده گوشي تلفن همراه تبديل شود.
پس از انعقاد قراردادها، رايزني شركتهاي طرف قرارداد براي جذب صاحبان برندهاي خارجي به عنوان شريك آغاز شد وهر چند روز يك‌بار نام يكي از شركت‌هاي خارجي توليدكننده گوشي از NOKIA وLG گرفته تا ASUS به عنوان طرف‌هاي مورد مذاكره مطرح شد.
حميدرضا منجي ـ مديرعامل شركت نيمه‌هادي عماد ـ كه يكي از طرف‌هاي قرارداد امضاشده با وزارت صنايع بود، پس از گذشت مدتي از انعقاد قرارداد با وزارت صنايع اعلام كرد: با برندهاي نوكيا و LG تقريبا به توافق رسيده‌ايم و درآينده‌اي نزديك جلساتي را با مقامات ارشد اين شركت‌ها خواهيم داشت.
وي گفته بود: با توجه به زمان‌بر بودن مذاكرات با شركت‌هاي خارجي صاحب نام توليدكننده گوشي تلفن همراه، امسال فرصتي براي توليد اين محصول نخواهيم داشت و اين كار از سال آينده آغاز خواهد شد.
او، زمان لازم براي انجام طراحي‌هاي نهايي جهت توليد گوشي تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضاي قرارداد ارزيابي كرده و گفته بود: به اين ترتيب طي سال جاري به توليد گوشي تلفن همراه دست نخواهيم يافت و اين توليد از ابتداي سال آينده آغاز خواهد شد.
وي با تاكيد بر اين كه زمان آغاز توليد به نوع برند انتخاب شده بستگي دارد، گفته بود: اگر مي‌خواستيم به توليد گوشي تلفن همراه با برندي در سطح پايين و بدون نام و نشان بپردازيم، در مدت زمان كمي‌ موفق به انجام اين كار مي‌شديم؛ در حالي كه مذاكره با شركت‌هاي معروف توليدكننده گوشي نيازمند صرف مدت زمان بيشتري است.
همچنين به گفته منجي، براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت صنايع، سه شركت داخلي‌ طرف قرارداد بايد شركت‌هاي صاحب برندي كه با آنها براي توليد به توافق رسيده‌اند را تا پايان مهرماه به وزارت صنايع معرفي مي‌كردند كه اين كار تابه حال عملي نشده ‌است.
البته مديرعامل شركت نيمه‌هادي عماد پس ازگذشت چندساعت از انتشار اين خبر صحبت‌هاي خود را اصلاح كرد و گفت: با برندهايي مانند ASUS و LG تقريبا به توافقات اوليه رسيده‌ايم و در آينده‌اي نزديك جلساتي را به صورت كنسرسيومي با مقامات ارشد شركت‌ NOKIA خواهيم داشت كه البته تابه حال خبري از عملي شدن توافقات اوليه صورت گرفته منتشر نشده است!

تعرفه 25 درصدي SKD واعتراض شركت‌هاي طرف قرارداد
دراين ميان تاخير در تعيين تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به‌صورت SKD بهانه‌اي براي توليدكنندگان شد تا نهايي نشدن مذاكراتشان با طرف‌هاي خارجي را به آن نسبت دهند كه به منظور حل اين مشكل جدولي چهار ساله براي تعيين تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت CKD و SKD و CBU ازسوي وزارت صنايع و معادن تهيه وبه كميسيون ماده يك ارائه شد كه براساس آن، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت SKD طي چهار سال از 10 درصد به 30 درصد افزايش مي‌يافت، تعرفه واردات گوشي به صورت CBU نيز در اين مدت به 40 تا 45 درصد كاهش و تعرفه واردات به صورت CKD تقريبا همان 10 درصد باقي ماند.
درنهايت كميسيون ماده يك، جدول ارائه شده را نپذيرفت وپس از كش وقوس‌هاي فراوان بالاخره حقوق ورودي براي گوشي‌هاي وارداتي به صورت كامل‌ (CBU) از شهريورماه ‌1385 تا پايان سال ‌1388 را ‌60 درصد، واردات به صورت نيمه ساخته (SKD) در سال ‌1386 را ‌30 درصد، در سال1387 را ‌40 درصد و در سال ‌1388 را ‌45 درصد تعيين كرد.
پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور، تعرفه واردات SKD اين محصول براي سال جاري نيز 25 درصد اعلام شد.
اين موضوع اعتراضاتي را ازسوي شركت‌هاي طرف قرارداد براي توليد گوشي به همراه داشت.
برخي توليدكنندگان معتقدند به دليل نامناسب بودن تعرفه‌هاي وضع شده براي واردات SKD گوشي تلفن همراه، توليد اين محصول به راحتي و با صرفه اقتصادي مناسب عملي نخواهد شد.
محمد مرزبان - عضو هيات مديره كنسرسيوم تشكيل شده براي توليد گوشي تلفن همراه - در واكنش به اين تعرفه به ايسنا گفت: توليد گوشي در كشور با تعرفه‌هاي ابلاغ شده براي واردات به صورت SKD همخواني ندارد و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم تا مشخص شود كه آيا با تعرفه‌هاي ابلاغ شده، اجراي طرح‌هاي توليد گوشي تلفن همراه در داخل امكان‌پذير است يا خير؟
وي با اشاره به اختلاف 10 تا 15 درصدي موجود بين هزينه توليد گوشي در داخل با محصولات مشابه خارجي گفته بود: بر اين اساس قيمت تمام‌شده توليد گوشي تلفن همراه به صورت SKD با قيمت واردات آن به صورت CBU برابر خواهد بود؛ در حالي كه قيمت محصول توليدي از طريق واردات SKD بايد كمتر از CBU باشد تا قابليت فروش را در داخل داشته باشد.
اين درحالي است كه به گفته مسئولان وزارت صنايع قرار است قيمت گوشي توليدي درداخل كمتراز قيمت گوشي‌هاي وارداتي باشد كه البته بايد ديد با توجه به تعرفه‌هاي تعيين شده،عملي شدن چنين وعده‌اي امكان پذير خواهد بود يا خير؟

كنسرسيومي بدون تفاهم!
پس از گذشت مدتي، شركت‌هاي طرف قرارداد وزارت صنايع به تشكيل كنسرسيومي براي توليد گوشي تلفن همراه اقدام كردند و بالاخره تفاهم‌نامه‌اي بين كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي هوشمند، نيمه هادي عماد و موسسه سروش رسانه ازيك طرف و شركت نوكيا از طرف ديگر در سازمان صداوسيما امضا شد كه البته تابه حال از اجرايي شدن اين تفاهم‌نامه خبري نشده است.
براساس تعهدي كه كنسرسيوم توليد گوشي تلفن همراه به وزارت صنايع و معادن داده‌است، سالانه بايد 4ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد شود.
البته در آن زمان مرزبان با بيان اين‌كه رقم چهار ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه مي‌تواند به عنوان يك رقم كف براي توليد ما لحاظ شود و ممكن است ميزان توليد از اين حد نيز فراتر رود، گفته بود: در صورت نهايي شدن مذاكرات با شركت نوكيا، امكان توليد كمتر از دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال فراهم خواهد شد.
اين در حالي است كه نخستين خط توليد گوشي تلفن همراه LG در كارخانه‌هاي ماديران، اواخر بهمن ماه در هشتگرد افتتاح شد.
گرچه بنابر گفته مسوولان، گوشي تلفن همراه كالايي اساسي محسوب نمي‌شود، ولي باتوجه به رونق يك‌باره بازار موبايل و گرايش اكثر مردم به خريد گوشي تلفن همراه، تلاش درجهت عملي شدن توليد داخلي اين محصول ضمن حفظ قيمت آن درحدي مناسب وجلوگيري از افزايش قيمت ضروري به نظر مي‌رسد كه البته كيفيت و قيمت تمام شده گوشي توليد داخل دراين ميان از نقش مهمي برخوردار است.
با اين اوصاف، توليد ملي مورد تاييد و تاكيد كه قرار بود ظرف حدود هشت ماه حاصل شود، نه‌تنها محقق نشد، بلكه به نزديكي‌هاي آن‌هم نرسيديم. اين در حالي است كه بار اين مساله تنها بر دوش مردم فرود آمد كه مجبورند ارزان‌ترين گوشي تلفن همراهي را كه سال گذشته به‌قيمت 44 هزار تومان تهيه مي‌كردند و با آمدن مدل‌هاي جديد طبق روال معمول بايد ارزان‌تر مي‌شد، امسال با قيمت 76 هزار تومان بخرند.
گزارش از خبرنگار صنعت ايسنا: نرگس نيك ضمير

عرضه سیم کارت چند ظرفیتی

سيم كارتهاي چند ظرفيتي با قابليت جا دادن اطلاعات دو سيم كارت متفاوت از سال آينده توسط شركت مخابرات ايران به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش فارس، طبق گفته مسوولان شركت مخابرات ايران در حال حاضر تست اين سيم كارتها انجام شده است و از سال آينده مي‌توان شاهد حضور اين سيم كارتها در بازار سيم كارت تلفن همراه كشور باشيم.
وفا غفاريان به فارس گفت: پيش بيني شده كه بهاي تعويض سيم كارتهاي فعلي با اين سيم كارتها رقمي بين 100 تا 150 هزار ريال باشد.
اين طرح براي سهولت دارندگان چندين نوع سيم كارت از اپراتور‌هاي مختلف تلفن همراه در دستور كار شركت ارتباطات سيار است.
همانند برخي از گوشي‌ها كه مي‌توانند چندين نوع سيم كارت را در خود جاي دهند، اين سيم‌ كارت‌ها نيز مي‌توانند دو يا سه شماره از اپراتور اول، دوم (ايرانسل) و تاليا را در خود ذخيره كند.
در اين روش مشتركان تلفن همراه اپراتور اول مي‌توانند بر اساس نياز خود از سيم‌كارتي استفاده كنند كه قابليت جاي دادن چند شماره سيم‌كارت را در كنار هم داشته باشد. در حال حاضر اين طرح براي شماره‌‏هاي اپراتور اول امكان پذير خواهد بود.
داود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران نيز در اين باره به فارس گفت: براي اين سيم كارتها قابليتهاي زيادي تعريف شده است.مي‌توان اين سيم كارتها را به عنوان كارت بانك و يا منبع ذخيره اطلاعات پزشكي قرار داد.
وي اظهارداشت: البته اجراي اين عمليات به تعامل ميان بخشهاي مختلف چون بانكها دارد.
زارعيان تاكيد كرد: فعلا براي اين نوع سيم كارتها تنها در بخش تلفن همراه كشور تعريف شده است.
اين گزارش حاكي است: با اين نوع سيم كارتها فرد مي‌تواند به عنوان مثال علاوه بر داشتن اطلاعات سيم كارت اپراتور اول خود، اقدام به ذخيره و استفاده از اطلاعات سيم كارت ديگر چون تاليا و ايرانسل كند.

کمتر از 3 میلیون کاربر اینترنت داریم

كمتر از يك ميليون كاربر در كشور به صورت منظم با اينترنت در تماس هستند و آماري كه در خصوص ضريب نفوذ اينترنت در كشور عنوان مي‌‏شود، مبالغه آميز است.

دكتر محمد اسمي، عضو انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در ارزيابي خود از وضيعت شركت‌‏هاي اينترنتي در سال 85 ، گفت: سال 85 سال رقابت شديد قيمتي در همه سرويس‌‏هاي اينترنتي بود.
وي، با اشاره به ورود شبكه هوشمند و اوج گيري سرويس‌‏هاي اين شبكه، ياد آور شد: در سال 85 انتظار مي‌‏رفت كه اينترنت پرسرعت (ADSL) گسترش چشم‌‏گيري داشته باشد؛ اما اين گونه نشد.
دكتر اسمي، تدوين بسياري از آئين نامه‌‏هاي سرويس‌‏هاي اينترنت و نيز ارائه مجوز فعاليت اين شركت‌‏ها را از سوي سازمان تنظيم مقررات در هاله‌‏اي از ابهام عنوان كرد و گفت: سال 85 سال پويايي در زمينه سرويس‌‏هاي (IT) نبود و تنها نكته مثبت آن ورود سرويس هاي WIMAX به عرصه IT در كشور بود.
عضو انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي، با اشاره به ورشكستگي و خروج بسياري از شركت‌‏هاي ISP از اين عرصه، خاطرنشان كرد: پويايي IT حتي در كاربران نيز ديده نمي‌‏شود.
وي، ادامه داد: متاسفانه آمار ارائه شده در خصوص كاربران اينترنت در كشور با توجه به تعداد 2 هزار لينك E1 و آنالوگ و نيز ظرفيت هاي موجود مبالغه آميز به نظر مي‌‏رسد.
دكتر اسمي، تعداد كاربراني را كه به صورت همزمان در اوج ساعات مصرف از سرويس دايل‌‏آپ استفاده مي‌‏كنند را نزديك به 50 هزار نفر عنوان كرد و گغت: تعداد كل كاربراني كه به اينترنت سر مي‌‏زنند كمتر از 3 ميليون نفر است.
وي، با تاكيد بر ضعف آمار در كشور، گفت: يك ميليون كاربر در كشور به صورت منظم با اينترنت در تماس هستند.
دكتر اسمي، ضريب نفوذ اينترنت در كشور را مبالغه آميز دانست و گفت: بايد مشخص شود كه معيار آمارهاي ارائه شده نظير 8 ميليون و يا 12 ميليون كاربرد در سطح كشور بر چه اساسي است.
وي، محتوا سازي را يكي از عوامل رشد مصرف اينترنت در كشور عنوان كرد و افزود: بايد نياز به اينترنت در بين مردم احساس شوند.

March 08, 2007

تجارت یک میلیارد تلفن همراه در جهان

تجارت جهانی تلفن همراه در سال 2006 یکی از پر رونق ترین دوران خود را پشت سرگذاشت به طوری که مرکز معتبر اطلاعاتی گارتنر از فروش نزدیک به یک میلیارد تلفن همراه در سال 2006 در سراسر جهان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش فروش تلفنهای همراه در آمریکا و در عین حال ظهور بازار هر چند کند هند، کمک کرده اند تا فروش تلفن همراه در سراسر جهان در سال 2006 از رونق بالایی برخوردار باشد.
بر اساس گزارش آماری گارتنر، در سال 2006 شمار دارندگان تلفن همران با رشد 21 درصدی همراه بوده است به طوری که رقم کلی دارندگان تلفن همراه اکنون به 8/990 میلیون دارنده رسیده است.
این گزارش همچنین نشان داده است که شرکت نوکیا با ارسال 345 میلیون دستگاه تلفن همراه به سراسر جهان در رتبه نخست تولید کنندگان تلفن همراه قرار داشته است. پس از نوکیا شرکت موتورولا با 209 میلیون دستگاه و سامسونگ با 116 میلیون در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین سونی اریکسون با 73 میلیون، ال.جی 61 میلیون و بنکیو با 23 میلیون دستگاه در رتبه های بعدی جای گرفته اند. سایر شرکتهای تولید کننده نیز حدود 161 میلیون دستگاه تلفن همراه در سال 2006 به سراسر جهان ارسال کرده اند.
بر اساس گزارش لینوکس دیوایس، سه شرکت نوکیا، موتورولا و سامسونگ به ترتیب توانسته اند سهم 34، 21 و 11 درصدی در عرصه ارسال محموله های تلفن همراه به سراسر جهان به خود اختصاص دهند.
استفاده از تلفن همراه در نقاط مختلف جهان نواسانات گوناگونی داشته است به طوری که در کشوری نظیر ژاپن کاربران از 43 میلیون تلفن همراه استفاده کردند که در مقایسه با سال 2005 این رقم رشد 5 درصدی داشته است.
گارتنر می افزاید : در اروپای غربی نیز در سال 2006 بالغ بر 175 میلیون دستگاه تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفت که در مقایسه با سال 2005 رشد 7 درصدی داشته است.

اتمام حجت ارشاد برای ثبت سایت ها

معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روز چهارشنبه با صدور اطلاعيه‌اي از رو به اتمام بودن مهلت قانوني ثبت نام پايگاه‌هاي اينترنتي خبر داد.
در اطلاعيه اين معاونت ضمن قدرداني از پايگاه‌هاي اطلاع رساني كه در دو ماه گذشته نسبت به ثبت پايگاه خود اقدام كرده‌اند از ساير پايگاه‌ها خواسته شده است هر چه زودتر نسبت به ثبت پايگاه خود اقدام كنند.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: دراجراي آئين نامه ساماندهي فعاليت‌هاي پايگاه‌هاي اطلاع رساني مصوب هيات وزيران و برطبق ماده ‪ ۵‬اين آيين نامه و تبصره آن، بدين وسيله به مديران پايگاه‌هاي اطلاع رساني ابلاغ مي‌شود با توجه به اتمام مهلت قانوني مذكور در اين تبصره لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت پايگاه خود اقدام نمايند.
اين معاونت همچنين تاكيد كرده‌است كه در صورت عدم ثبت مطابق آيين نامه اقدام قانوني لازم صورت خواهد گرفت.
برابر آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع رساني كه چندي پيش به تصويب هيئت دولت رسيد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شد با همكاري وزارت خانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري و اطلاعات درجهت ساماندهي و نظارت بر پايگاه‌هاي اطلاع رساني و سايت‌هاي اينترنتي ايراني اقدام كند.

تاکید نظام صنفی بر اجرای اصل 44

سهيل مظلوم، نائب رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي در نشست تخصصي سمينار ايران و يازده خط عمل مصوب دو اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي با اشاره به نقش بخش خصوصي در توسعه فناوري اطلاعات کشور، از فضاي به وجود آمده بواسطه ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در کشور به عنوان يک فرصت براي توجه به کارآفريني بخش خصوصي ياد کرد و افزود آنچه مسلم است اينکه فرمان مقام معظم رهبري مقدم بر همه افکار و نگرش هاي موجود در کشور است.
نائب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با بيان اينکه آنچه که پيش از اين در مناسبات بين المللي مرسوم بوده است حضور دولت ها به عنوان تنها نمايندگان کشورها در مجامع جهاني بود. اما اين ديدگاه با شروع قرن بيست و يکم و همزمان با آغاز مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتي تغيير يافته و به جاي مفهوم تنها دولت ها به مفهوم دولت، نهادهاي مدني و بخش خصوصي تغيير پيدا کرده است. وي افزود بر اين اساس اکنون حضور دولت، نهادهاي مدني و بخش خصوصي به صورت موثر در روابط و مناسبات بين المللي مطرح شده و در اين تعريف نقش سياستگذاري به دولت ها، رگولاتوري و تنظيم کننده روابط به نهادهاي مدني و اجرا نيز به بخش خصوصي واگذار شده است. مظلوم با اشاره به اينکه بر اساس مستندات و تجارب 100 ساله اخير کشور، که نفت به عنوان يکي از منابع اصلي درآمد در اقتصاد مطرح شده است، هيچگاه بخش خصوصي تنوانسته است بصورت مستقل و توانمند در فرايند تصميم گيري و تصميم سازي در سطح کلان و ملي تاثير گذار باشد، افزود در فاصله سال¬هاي 1381 تا 1384 حرکت¬هايي براي تاثيرگذاري و نقش¬آفريني بخش خصوصي در فرآيند توسعه فناوري اطلاعات صورت پذيرفت. ثمره اين تلاش، رشد سرمايه¬گذاري بخش خصوصي تا سقف 4 برابر آنچه که در طي اين سال¬ها دولت در حوزه فناوري اطلاعات به اقتصاد کشور وارد کرده است، شد. بر اين اساس ما شاهد شکوفايي نسبي بخش اقتصاد حوزه فناوري اطلاعات و توسعه کسب و کار در خلال سال¬هاي 1382 و 1383 بوديم. هر چند که مقايسه اين رونق با وضعيت جهاني و حتي منطقه¬اي اين فناوري بيانگر رشد نامطلوب کشور ما در اين حوزه مي¬باشد. با اين وجود اميد مي¬رفت با تداوم اين روند در طي سال¬هاي آتي، اين رونق و شکوفايي با شتاب بيشتري ادامه يابد.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور در خصوص وضعيت فعلي توسعه فناوري اطلاعات در کشور عنوان کرد : از نيمه دوم سال 1384 دو رفتار کاملاً متضاد در حوزه اقتصاد فناوري اطلاعات کشور شکل گرفته است. رفتار اول، عدم توجه مسئولين دولتي حوزه فناوري اطلاعات به بخش خصوصي و ناديده گرفتن اين بخش است که منجر به رکود بي¬سابقه بازار فناوري اطلاعات در طي يک سال و نيم گذشته شده است و با توجه به بودجه سال 1386 نيزبه نظر مي¬رسد که اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوي ديگر در طي اين مدت شاهد ابلاغ سياست¬هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري بوده ايم. پيگيري¬هاي مکرر و تاکيد فراوان ايشان بر اجراي هر چه سريع¬تر اين سياست¬هاي چهار ويژگي را براي اقتصاد کشور متصور خواهد نمود.

1- کاهش تصدي¬گري دولت
2- واگذاري واحدها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي
3- توسعه همکاري¬هاي بين¬المللي در اقتصاد
4- افزايش انگيزه و رغبت سرمايه¬گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي

در خاتمه مظلوم افزود آنچه مسلم است اينکه فرمان مقام معظم رهبري مقدم بر همه افکار و نگرش هاي موجود در کشور است. پس اگر فرماني به اين صراحت و روشني درخصوص اجراي سياست¬هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي صادر شود و بعد هم پيگير¬هاي مکرر ايشان و اظهار ناخرسندي از روند اجرايي شدن اين سياست¬ها مطرح شود به معني اين است که فضاي کلي کشور براي نقش¬آفريني بخش خصوصي آماده شده است. در اين مقطع به نظر مي¬رسد که مسئوليت و رسالت بخش خصوصي در فضاي به وجود آمده دفاع از موجوديت خود مي¬باشد. که تنها با مطالبه حقوق بخش خصوصي از دولت محقق خواهد شد. وي نقش اتاق بازرگاني صنايع و معادن در حوزه اقتصاد ملي و سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور در حوزه اقتصاد فناوري اطلاعات را منحصر بفرد دانست.

March 07, 2007

پیش بینی سال پر رونق برای IT

مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اقدامات انجام شده و وضعيت مناسب زيربناهاي لازم، تاكيد كرد: انتظار سال پررونقي را در بخش ICT كشورمان داريم.
به گزارش سيتنا محمد مهدي مفتح، در ارزيابي خود از دورنماي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 86، اظهار داشت: با توجه به رشد تكنولوژي در دنيا و ورود مناسب آن به ايران، تقريبا متناسب با آخرين سطوح تكنولوژي، قابليت استفاده از تكنولوژي‌هاي مخابراتي و فناوري‌هاي اطلاعات روز دنيا را داريم.
مفتح، گفت: از سويي، بخش خصوصي نيز به ميزان نسبتا قابل ملاحظه‌اي، در مقايسه با بخش‌هاي ديگر، در زمينه مخابرات و فناوري اطلاعات فعال است و در مجموع، زمينه و بستر مناسبي براي شكوفايي بيشتر وجود دارد.
مخبر كميسيون تلفيق، در ارزيابي خود از حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 85، خاطرنشان كرد: با وجود برخي كمبودها، در مجموع فعاليت‌ها مناسب و موفقيت‌آميز بوده و معدل و سرجمع كار خوب است.
كميسيون تلفيق با پيشنهاد تخصيص هزار و 170 ميليارد ريال جهت هزينه‌هاي جاري و عمراني سازمان‌هاي فضايي و تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت پست موافقت كرده است.
كميسيون تلفيق همچنين ضمن موافقت با پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، در خصوص توسعه و ارتقاي بخش IT، تصويب كرده كه مبلغ 400 ميليارد ريال از منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات (با تاييد مجمع عمومي) به صورت وجوه اداره شده جهت پروژه‌هاي بخش‌ فناوري اطلاعات هزينه شود.
با اين حال، در حالي كه اعضاي كميسيون صنايع و مجلس، به عنوان كميسيون تخصصي، با افزايش تخصيص مبلغ 33 ميليارد تومان جهت بخش فناوري اطلاعات موافقت خود را اعلام كردند، كميسيون تلفيق بودجه، آن را رد كرده است.

وزارت ICT نیاز بانکها را تامین نکرد

مدير امور طرح و برنامه بانك ملت گفت: براي ايجاد شبكه بانكداري الكترونيك بايد 16 هزار و 314 نقطه مخابراتي در بانك هاي كشور ايجاد شود و تا پايان سال 88 اين نقاط ايجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس عليرضا لكزايي در جمع خبرنگاران رسانه ها اظهار داشت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار بود ايجاد اين 16 هزار و 300 نقطه مخابراتي سيستم بانكي تا پايان امسال تكميل شود كه چنين نشد، در ابتداي شهريور ماه امسال پنج هزار و 87 نقطه مخابراتي در نظام بانكي موجود بود كه در اول اسفند 85 به 7 هزار و 871 فقره افزايش يافت.
وي افزود: بانك‌ها مشكلات خود را در زمينه بانكداري الكترونيكي طي 20 جلسه كارگروه فناوري ارتباطات و امنيت اطلاعات مطرح كرده اند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي رفع آنها قول مساعد داده است.

نوکیا برای ایران گوشی نمی سازد

شركت‌‏هاي ايراني مورد توافق وزارت صنايع براي توليد گوشي هفته گذشته براي مذاكره با شركت دوو به كشور كره جنوبي سفر كرده بودند كه دست خالي برگشتند.
يك مقام مسئول در شركت نيمه هادي عماد، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، افزود: شركت‌‏هاي خارجي توليد گوشي در ايران با توجه به حجم سرمايه‌‏گذاري پروژه‌‏هاي سود آور نداشته و به اين دليل با شركت‌‏هاي ايراني به تفاهم نمي‌‏رسند.
وي، با بيان اين‌‏كه نوكيا و اريكسون نيز همانند دوو از همكاري با ايران براي توليد گوشي تلفن همراه اجتناب كرده‌‏اند، يادآورشد: حجم سرمايه‌‏گذاري در پروژه توليد گوشي بالا است و با توجه به تغيير و تنوع مدل شركت‌‏هاي خارجي داراي تكنولوژي رغبتي براي حضور در ايران ندارند.
گفتني است؛ بيش از 10ماه است كه سه شركت ايراني براي توليد 6 ميليون گوشي ظرف مدت يك سال با وزارت صنايع توافق نامه امضا كرده‌‏اند و با وجود گذشت اين مدت زمان هيچ خبري نه تنها از توليد گوشي بلكه از انتخاب برند نيز به گوشي نمي‌‏رسد.

تشکیل جلسه نهايي بانكداري الكترونيكی

معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد گفت: جلسه نهايي كارگروه بانكداري الكترونيك با حضور وزراي اقتصاد و ارتباطات هفته آينده برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيدحميد پورمحمدي امروز در جمع خبرنگاران گفت: توسعه فناوري ارتباطات و امنيت اطلاعات يكي از مهمترين برنامه‌هاي دولت در اجراي اصلاحات نظام بانكي كشور است، همزمان با اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، اجرايي شدن اهداف سند چشم‌انداز نيز مورد هدف دولت قرار دارد كه مبتني بر رسيدن دولت به مقام اول رشد و توسعه اقتصادي در منطقه است.
وي افزود: نظام بانكي موتور محركه اقتصاد است و هيچ اقتصادي بدون داشتن نظام بانكي موفق ،رشد و توسعه لازم را نخواهد داشت و در دنياي امروز بانك ها با روش هاي سنتي فبلي نمي توانند خدمات مورد نياز مردم را ارئه كنند و نظام بانكي ناگزير از حداكثر استفاده از فناوري ارتباطات است.
پور محمدي تاكيد كرد:براي ايجاد نظام بانكداري الكترونيكي متناسب با نياز هاي جامعه، جلسات كارگروه‌هاي تخصصي پنج گانه بانكداري الكترونيكي كه يكي از زيرمجموعه‌هاي شوراي عالي فناوري كشور است برگزار شده است و جلسه نهايي كميته اصلي نيز در هفته آينده برگزار خواهد شد، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين جلسات حضور داشته و به توافقات لازم رسيده اند.
وي افزود: برنامه هاي اين كار گروه را براي سه مقطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين شده است، برنامه كوتاه مدت اين كارگروه براي پايان سال جاري، برنامه ميان مدت آن براي پايان سال آينده و برنامه بلندمدت آن براي پايان سال 88 تدوين شده اند و تا پايان سال 88، سيستم بانكي كشور بايد به سطح استاندارد‌هاي جهاني برسد.
معاون وزير اقتصاد گفت: امنيت اطلاعات يكي از زيرمجموعه هاي‌ كارگروه شبكه ارتباطات است ،اين كارگروه با مسووليت بانك ملت و حضور بانك‌هاي ملي، سپه، تجارت، صنعت و معدن و اقتصاد نوين تشكيل مي‌شود، همچنين استاندارد‌سازي و نظام پرداخت و كور بنكينگ
كار گروه دوم است كه بانك ملي مسئول آن و بانك هاي مسكن، رفاه، پارسيان و تجارت در آن عضو هستند.
وي افزود: كارگروه سوم بررسي مسائل كارت و خدمات نوين را بر عهده دارد و بانك سامان مسئول اين كارگروه است و بانك‌هاي سپه، كارآفرين و صادرات در آن عضو هستند، بانك كشاورزي مسئول كارگروه چهارم است كه درباره آموزش است و بانك‌هاي تجارت و پارسيان از اعضاي آن هستند.
پور محمدي گفت: كارگروه پنجم درباره فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيك است و مسووليت آن با بانك تجارت است و بانك‌هاي كشاورزي، سامان و ملي ديگر اعضاي اين كارگروه هستند.
وي با اشاره به اهميت بانكداري الكترونيكي در كشور گفت: بانكداري الكترونيكيبه خاطر صرفه جويي، كاهش هزينه، افزايش سلامت و بهره‌وري عمومي، كاهش هزينه خانوار و افزايش رضايت‌مندي مشتريان مي‌شود براي مردم حائز اهميت است.
معاون وزير اقتصاد درباره اهميت بانكداري الكترونيكي از بعد منافع ملي اظهار داشت: با توسعه بانكداري الكترونيك تردد‌هاي درون شهري، ترافيك، ميزان تصادفات، جرم و سرقت و صرفه‌جويي در مصرف سوخت و آلايندگان هوا كاهش يافته و كارايي دستگاه‌هاي اجرايي و ميزان نظارت‌ها افزايش خواهد يافت.
وي افزود: بانكداري الكترونيكي باعث كاهش عمليات زائد در شعب، خدمات‌دهي بهتر به مشتريان، كاهش استرس و فشار كاري، سوء استفاده‌هايي همانند اختلاس و افزايش سرعت و دقت در انجام كار‌ها خواهد شد.

37 درصد درآمد اپراتورها از SMS

اطلاع‌رساني غير قابل كنترل، ظهور انسان‌هاي با تابعيت بين‌المللي، رواج فرهنگ جهاني و غربي، تغيير هويت در نزد برخي از جوانان، افزايش نابرابري وطبقاتي شدن بيشتر، سلطه زبان انگليسي، فقدان سانسور، رواج فردگرايي وانزواطلبي و اثرات سياسي، از نتايج رسانه‌هاي جديد بر ايران است.

به گزارش خبرنگار سيتنا، دكتر داوود زارعيان، مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مخابرات ايران، در نشست تخصصي نقش رسانه‌ها در جامعه اطلاعاتي، اظهارداشت: مهمترين راهبرد پيش رو، توسعه براي ارتباطات است، به گونه‌اي كه توسعه ارتباطات يعني ظرفيت‌هاي مجازي نظام ارتباطي و توسعه به وسيله ارتباطات يعني به كارگيري ظرفيت هاي ارتباطي در جهت ارائه خدمات آموزشي، اجتماعي و اقتصادي كه لازم، اما ناكافي‌اند.
زارعيان، خاطرنشان كرد: سرويس پيام كوتاه اولين بار در سال 1990 در اروپا متولد شدو در سال 1998 با تكميل فناوري هاي جانبي به محبوبيت رسيد و در اواخر سال 1381 در ايران راه اندازي شد؛ در حال حاضر 37 درصد درآمدهاي شركت‌هاي مخابرات از پيام كوتاه است، در اين ميان پيش‌بيني‌ها حاكي بود كه امسال حدود 8.5 ميليارد پيام ارسال شود كه با توجه به شرايط موجود، امكان رسيدن آن به 10 ميليارد وجود دارد.
زارعيان، در خصوص راه‌اندازي سرويس MMS گفت: به دليل انبوه تقاضا در زمينه تلفن همراه، اجبارا بايد ابتدا سرويس پايه ارائه داد، اما سال 86 به بعد فرصت خوبي است كه از فشار تقاضا رهايي يافته و به سمت ارائه سرويس‌هاي ثانوي پيش رويم.
وي يادآور شد: در سال 1961، يونسكو به شكاف در زمينه ارتباطات پي برد و در سال 1969 اعلاميه حداقل استانداردها را تصويب كرد كه براساس آن پيش‌بيني شده بود در كليه كشورها تا سال 1975 به ازاي هر 100 نفر 10 نسخه روزنامه، 2 گيرنده تلويزيون و 2 صندلي سينما وجود داشته باشد.
رئيس انجمن متخصصان روابط عمومي، افزود: امروزه به ازاي هر 100 نفردر كشور ما 3 نسخه روزنامه وجود دارد كه اين امر نشان‌دهنده پرنشدن شكاف اطلاعاتي موجود است.
زارعيان، با بيان اين‌كه با تغيير دبيران يونسكو، هيچ‌گاه از رسانه‌ها در جهت توسعه استفاده نشد، گفت: ظهور رسانه هاي الكترونيكي نيز از اتفاقاتي بود كه كشورهاي جهان سوم را مجدد با مشكلي تحت عنوان شكاف ديجيتالي مواجه كرده و با اين اوضاع تلاش‌هاي آنها جهت پر شدن شكاف اطلاعاتي نيز ثمربخش واقع نشد.
به گزارش خبرنگار سيتنا، مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مخابرات ايران، در خصوص نقش رسانه‌ها در جامعه اطلاعاتي گفت: در صورت قلمداد شاخص جامعه اطلاعاتي بر اساس اينترنت، تعداد سايت‌هاي اينترنتي از مرز 2 ميليارد فراتر رفته و هر روز ميليون‌ها سايت جديد اينترنتي ايجاد مي شود.
وي افزود: تعداد كاربران اينترت در جهان از تعداد كاربران تلفن ثابت بيشتر شده و از مرز يك ميليارد نفر گذشته است، 75 درصد اقتصاد جهاني نيز تحت تاثير ارتباطات IT قراردارد.
زارعيان، با اشاره به روند استفاده از رسانه‌هاي طي چندين سال قبل در دنيا اظهارداشت: دانش و اطلاعات در حال تبديل به عوامل كليدي در توسعه اقتصادي و اجتماعي‌اند. بدين ترتيب، لازم است توسعه تكنولوژي رسانه‌اي جديد به دگرگوني درعرصه اقتصاد و تغييرات مرتبط در حوزه سياست و فرهنگ پيوند داده شود.
وي افزود: وان ديك چنين استدلال كرده كه مهم‌ترين تغيير ساختاري كه بر رسانه هاي جديد تاثير نهاده است، همگراني مخابرات، ارتباطات داده‌اي و رسانه‌هاي جديد و قديم بوده و در چارچوب اين مدارهاي اطلاعاتي، ما شاهد ديجيتالي شدن اطلاعات همراه با همگرايي تلويزيون، سيستم هاي تلفن و اينترنت هستيم.
رئيس انجمن متخصصان روابط عمومي،دومين تغيير دراين زمينه را حركت به سمت اشكال تعاملي رسانه‌ها دانست كه امكان ارتباطات دو طرفه را فراهم مي‌سازد.
زارعيان، خاطرنشان كرد: اين تغييرات دوگانه جامعه معاصر را از عصر صنعت‌گرايي وفرهنگ توده اي به دوراني رهنمون مي سازد كه تحت مالكيت شبكه‌ها وتعاملات قرار دارد.
وي، افزود: تكنولوژي جديد اطلاعات وارتباطات، جامعه جديد نمي آورند، بلكه ابزارهايي فراهم مي‌سازند كه ايجاد يك جامعه جديد را امكان پذير مي‌سازد.
وي، با يادآوري اين نكته كه در سال 1992 روزنامه شيكاگوتريبيون، نخستين روزنامه الكترونيك را با نام شيكاگو آنلاين بر روي مانيتور كامپيوترها فرستاد، در خصوص ويژگي‌هاي اين نوع نشريات اظهارداشت: در نشريان الكترونيك امكان شخصي‌سازي مطالب در روزنامه‌هاي الكترونيك، دسترسي به مطالب قبلي، استفاده صوتي و تصويري ازمطالب، حفظ وذخيره مطالب مورد نظر و ارسال متن براي ديگران انتخاب مطالب توسط كاربر وجود دارد.
مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مخابرات ايران، گفت: امروزه راديو در بين تمام رسانه‌ها قوي تر است، زيرا 700 ميليون نفر از جمعيت زمين، هر كدام يك كامپيوتر، 2/2 ميليارد نفر يك تلفن همراه، 3/5 ميليارد نفر هركدام يك دستگاه تلويزيون و 4/5 ميليارد نفر از اين جمعيت، هركدام يك راديو دارند.
وي افزود: تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي، پيام‌هاي گوناگوني دارند كه به نظر مي‌رسد مهم ترين آنها در حوزه فرهنگ تجلي مي يابد، از جمله شيوه جديد اطلاع‌رساني، آگاهي آفريني همراه باسلطه، جهاني شدن فرهنگ، تغيير هويت و ذهنيت و افزايش نابرابري.

ایران به تعهدات WSIS عمل نکرد

نشست تخصصي سمينار ايران و 11 خط عمل مصوب در اجلاس جهاني سران درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي با هدف كوشش براي مطالعه، تدارك و تدوين اصول بنيادي و برنامه‌ي عمل ايران و راهبردهاي توسعه‌يي و كاربردي ICT در ايران به همت انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي و با حضور مسوولان،‌ كارشناسان و استادان امر در دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جامعه‌ي اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين نشست دكتر يونس شكرخواه - دبير عملي سمينار و مدرس ارتباطات - با اشاره به اين كه مطالعات، سياست‌گذاري و اقدامات علمي‌ و برنامه‌اي مربوط به ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به طور عام و جامعه‌ي اطلاعاتي به طور خاص در ايران دوره‌هاي مختلفي را پشت سر نهاده است، اظهار كرد: هم‌اكنون و پس از گذشت بيش از يك دهه تجربه‌ي علمي‌، برنامه‌يي و اجرايي درباره‌ي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، سياست گذاران، تصميم‌گيرندگان، رهبران و مديران ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و جامعه‌ي اطلاعاتي نيازمند بازنگري در سياست‌هاي راهبردي و شاخص‌هاي كليدي توسعه در اين بخش هستند.
او افزود: آن‌ها بايد درباره‌ي اين جامعه‌ي نوظهور اطلاعاتي دانش مفيد و درخور داشته باشند،‌ از روند‌هاي بين‌المللي و وضعيت جاري در كشور آگاه شوند، سياست‌ها و برنامه‌هاي متنوعي در اختيار داشته باشند و براي تدوين راه آينده، شناخت و تحليل قابل اعتمادي كسب كنند.
اين مدرس ارتباطات، با بيان اين كه براي تدوين اصول بنيادي و برنامه‌ي عمل ايران، فرآيند مطالعه در سه سطح كلان، مياني و خرد پيش‌بيني شده است، گفت: در سطح كلان بايد يافته‌ها و تجارب بين‌المللي، اصول و برنامه‌ي عمل اجلاس‌هاي عالي جهاني درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي خطوط عمل آگاهانه مصوب در اجلاس تونس، يافته‌ها و تجارب مراكز بين‌المللي و كشورهاي پيشتاز،‌ شرايط و عوامل محيط ملي و روند‌هاي توسعه‌اي و برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت كشور مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: در سطح مياني نيز بايد اصول و برنامه‌ي عمل ايران به عنوان حلقه‌ي واسط ميان ديدگاه‌ها و استانداردهاي جهاني و شرايط چشم‌اندازهاي ايران تدوين و پيشنهاد مي‌شود، همچنين در سطح خرد، شيوه‌هاي تحقق برنامه و نحوه‌ي مشاركت و فعاليت بخش‌هاي دولتي، خصوصي و علمي ‌و مدني تعيين و به مراجع ذي‌ربط پيشنهاد مي‌شود.
در ادامه دكتر كاظم معتمدنژاد - رييس انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي - با اشاره به زمينه‌ها‌ي تاريخي حركت جوامع به سوي جامعه‌ي اطلاعاتي،‌ گفت: اميدواريم اعلاميه‌ي اصول و برنامه‌ي عمل ژنو، سند تعهد تونس در كنار اين 11 خط عمل مورد توجه تمام كشورهاي در WSIS كه تعهد كردند به آن جامع عمل بپوشاندند، قرار گيرد و به مفهوم واقعي به اجرا در آيد.
او با اشاره به اين كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در ايران هنوز به اجراي اين تعهدات نرسيده‌ايم، تصريح كرد: ممكن است يكي از مسائل آن نبود هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف كشور باشد، چرا كه در اين چندين شورا در اين زمينه فعاليت مي‌كنند اما هر يك امور خاص خود را انجام مي‌دهند و با يكديگر هماهنگ نيستند.
معتمدنژاد، با اشاره به اين كه در دنيا كوشش‌هايي در جهت اجرايي كردن تعهدات WSIS در حال انجام است، گفت: در تابستان سال گذشته از سوي سازمان ملل متحد، تصويب شد كه كميسيون توسعه‌ي علوم و تكنولوژي مسائل اجرايي شدن تعهدات ژنو و تونس را دنبال كند، از اين رو قرار است تا دو ماه ديگر دو اجلاس در اين زمينه برگزار شود كه يكي برنامه‌ي تشكيل كميسيون ملل متحد را دنبال مي‌كند و اجلاس ديگر به بررسي چگونگي 11 خط عمل اجلاس WSIS خواهد پرداخت.
او با بيان اين كه جامعه‌ي اطلاعاتي با مشاركت چهار گروه دولت‌ها، بخش خصوصي،‌ جامعه‌ي مدني و سازمان‌هاي بين‌المللي تشكيل شده است، گفت:‌ اين چهار گروه با همكاري يكديگر مباحث جامعه‌ي اطلاعاتي را پيگيري كرده‌اند، البته جامعه‌ي مدني در روند برگزاري و برخي موارد سندهاي تعهد شده در WSIS اعتراضي داشت چرا كه معتقد بودند اين اسناد تنها اشاره‌اي به مسائل حقوق بشر است و اين حقوق را به طور كامل تامين نمي‌كند، از اين رو جامعه‌ي مدني در پايان اجلاس‌هاي ژنو در تونس رو اعلاميه‌ي جداگانه‌اي صادر كردند.
او افزود: دولت‌ها نيز علي‌رغم اين كه در اجلاس ژنو در تونس حضور داشتند به تعهدات خود عمل نكردند، از اين رو اگر چهار نهاد مذكور با يكديگر همكاري كنند مي‌توان اميدوار بود گام‌هاي اساسي در جهت تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي برداشته شود.
در ادامه‌ي نشست نيز دكتر سياوش شهشهاني - عضو هيات علمي ‌دانشگاه و مسوول ثبت دامنه‌هاي ir در ايران - گفت: 11 خط عمل WSIS بيشتر به مسائل سازمان ملل متحد مي‌پردازند،‌ از اين رو بهتر است به تماشاي خطوط در حركت به سوي جامعه‌ي اطلاعاتي توجه داشت تا اين كه اين يازده خط را به طور جداگانه دنبال كرد.
او با اشاره به اين كه دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي و تكنولوژي‌هاي نوين مانند اينترنت عقب بودند، گفت: از اين امر بايد خوشحال بود چرا كه عقب ماندگي آن‌ها سبب شده ساير گروه‌ها در اين زمينه توسعه‌ي بيشتري داشته باشند و اگر دولت‌ها،‌ زودتر از ساير نهادها متوجه اين امر مي‌شدند شايد راه توسعه‌ي آن را مي‌گرفتند.
شهشهاني،‌ برجسته‌ترين اثر WSIS در حال حاضر را تشكيل مجمع تبادل نظر راهبردي اينترنت IGF عنوان كرد و گفت: از اجلاس جهاني سران درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي نبايد انتظار بسياري در تغيير تحولات جهاني را داشت، بلكه بايد به آن از بعد آموزشي نگاه كرد و آن را در جهت توسعه‌ي جهان به سوي جامعه‌ي اطلاعاتي به كار گرفت.

مشکلات اینترنت ایرانسل تشریح شد

بسياري از خريداران سيم‌كارت‌هاي ايرانسل مي‌گويند كه هنوز موفق نشده‌اند از طريق سيم كارت‌هاي اين شركت به اينترنت متصل شوند.
شركت ايرانسل،اپراتوردوم تلفن همراه كشور بهمن ماه امسال براي نخستين بار سرويس‌هاي ارزش افزوده از طريق اتصال به اينترنت با تلفن همراه (‪(GPRS‬ را در ايران بين شمار محدودي از مشتركان خود عرضه كرد.
اين شركت براي تحقق تعهداتش (رسيدن به مرز دو ميليون مشترك تا پايان سال جاري) دست به تبليغات بسياري زده كه پر سروصداترين آنهاامكان استفاده رايگان از سرويس‌هاي ارزش افزوده (‪ (GPRS‬و ارسال صداوتصوير (‪ (MMS‬از تاريخ ‪ ۱۰‬اسفند سال جاري تا ‪ ۱۵‬فروردين ماه سال ‪ ۸۶‬به تمامي مشتركان است.
به‌گزارش خبرنگار ايرنا، بسياري از خريداران سيم كارت‌هاي اين شركت در تهران مدعي هستند پيام استفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده را تاكنون دريافت نكرده‌اند و به اينترنت متصل نشده اند.
برخي ديگر نيز با اشاره به اينكه توانسته‌اند از طريق سيم كارت‌هاي اين شركت به اينترنت متصل شوند، مي‌گويند: سرعت جابجايي اطلاعات به حدي است كه عملا امكان استفاده از خدمات و سرويس‌هاي ارزش افزوده غيرممكن است.
بسياري از آنان مي‌گويند: سيم كارت‌هاي ايرانسل را به دليل اتصال به اينترنت از طريق تلفن همراه خريداري كرده‌اند ، چرا كه هنوز پوشش دهي اين شركت در تهران تكميل نشده و در بسياري از مناطق، دارنده اين سيم كارت از شبكه خارج است.
با اين حال "عليرضا قلمبر دزفولي"، مدير عامل ايرانسل اوايل اسفندماه به خبرنگاران گفته بود كه ‪ ۹۰‬درصد شهر تهران زير پوشش شبكه اين اپراتور است و پوشش ايرانسل بزودي به ‪ ۹۵‬درصد افزايش مي‌يابد.
برخي از تعميركاران تلفن همراه نيز مي‌گويند: در طول روز تعداد زيادي از خريداران سيم كارت‌هاي ايرانسل براي اتصال به اينترنت و به گمان تنظيم نبودن گوشي يا ايراد داشتن گوشي‌ها به ما مراجعه مي‌كنند كه پس از بررسي گوشي متوجه مي‌شويم عدم پشتيباني شبكه علت وصل نشدن آنان به اينترنت است.
تعميركاران گوشي مي‌افزايند: اين شركت براي رفع برخي از مشكلات مشتركان خود شماره‌هاي پشتيباني ايجاد كرده است، اما شماره‌رفع اشكال اينترنتي اين شركت به صورت اتوماتيك از تماس گيرندگان درخواست مي‌كند در صورت وصل نشدن به اينترنت با سرويس سنتر تماس نگيرند، چرا كه به زودي اينترنت آنان فعال مي‌شود.
آنان مي‌افزايند: اگر مشتركان سيم كارت‌هاي پس پرداختي يك بار شماره #‪ *۱۴۰‬را بگيرند، مشاهده مي‌كنند كه به آنان اعلام مي‌شود سرويس‌هاي ارزش افزوده را به زودي دريافت خواهند كرد.
"عدنان مصلايي" مديرروابط عمومي شركت ايرانسل در گفت و گو با خبرنگار ايرنادرباره‌شكايت‌هاي مردمي،گفت: اين اپراتور هم‌اكنون امكان دسترسي همزمان سه ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار مشترك را به شبكه اينترنت فراهم كرده است.
وي به عدم دسترسي برخي از كاربران اشاره كردوافزود: علت دسترسي نداشتن برخي مشتركان ايرانسل به شبكه اينترنت ناشي از وجود مشكل در گوشي‌هاي اين افراد است.
"مصلايي" همچنين احتمال قرار داشتن اين دسته از مشتركان در مناطق فاقد پوشش اينترنتي را نيز مطرح كرد.
مدير روابط عمومي ايرانسل، اشكال در شبكه اينترنت اين اپراتور و نقايص فني را ردكرد و گفت: علت متصل‌نشدن مشتركان به اينترنت يا قرار داشتن آنان در مناطق خارج از دسترس يا تنظيم نبودن گوشي‌هاي تلفن همراه است.
وي‌افزود: كساني كه اصلا نتوانسته‌اند به اين سرويس متصل شوند نيز احتمالا برنامه‌هاي ديگراينترنت را اجرا كرده‌اند و حافظه گوشي آن‌هاامكان بالا آوردن برنامه ‪ GPRS‬را نداشته است.
در حال حاضر هيچ سرويس اينترنتي ديگري به جز ‪ GPRS‬و ‪ MMS‬ايرانسل در كشور ارايه نمي‌شود.
مدير روابط عمومي ايرانسل در ادامه گفت: به زودي سامانه "يي دي جي يي" ‪ Edge(‬نسل ‪ ۲/۷۵‬تلفن همراه) را بر سرويس ‪ GPRS(‬اينترنت) شبكه خود نصب مي‌كنيم.
وي افزود: اين سامانه امكان دسترسي همزمان نزديك به ‪ ۱۵‬ميليون نفر را به اينترنت فراهم مي‌كند.
مصلايي گفت: اين‌سيستم همچنين سرعت اينترنت راازحدود ‪ ۴۸‬مگابيت در ثانيه كنوني به نزديك ‪ ۱۰۰‬كيلو بيت در ثانيه خواهد رساند.
شركت ايرانسل طبق قراردادبايد تا پايان امسال ‪ ۷۰‬شهر را زير پوشش قرار دهد و تا پايان سال جاري حدود دو ميليون سيم‌كارت پيش و پس پرداختي توزيع كند.
تا امروز ايرانسل توانسته نزديك به ‪ ۲۰‬شهر كشور را تحت پوشش قرار دهد و به گفته مسوولان اين شركت تاكنون ‪ ۸۰۰‬هزارنفر به اين شبكه متصل شده‌اند.
هم‌اكنون اين سوال نيز مطرح‌است آيا ايرانسل باتوجه به قول‌هايي كه داده توانايي پوشش ‪ ۵۰‬شهر ديگر را در نزديك دو هفته آينده دارد؟
مدير روابط عمومي ايرانسل همچنين گفت كه سرويس ‪ MMS‬شبكه ايرانسل به طور كامل در حال كار كردن است.
وي افزود: در حال ايرانسل در پي راه‌اندازي سيستم محاسبه ثانيه‌اي هزينه مكالمات مشتركان به جاي سيستم احتساب دقيقه‌اي فعلي است.

ادعای جدید یکی از GCها

60 درصد از سايت‌‏هاي مورد تعهد پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار (GC) به بهره برداري رسيده است.
يكي از پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اين‌‏كه 60 درصد از قرارداد مربوطه نهايي شده اظهارداشت: GCها با تكميل و به پايان رساندن 2500 سايت BTS از كل قرارداد روند فعاليت خود را با جديت دنبال مي‌‏كنند و 40 درصد از مابقي پروژه كه در دستور كار بوده است با پيشرفت 80 درصدي روبرو است.
يكي از مديران GC، با بيان اين‌‏كه 60 درصد كار تحويل داده شده است و در صورتي كه مشكلات ميان شركت ارتباطات سيار و شهرداري تهران حل مي‌‏شد 40 درصد مابقي كار نيز در چند ماه گذشته به اتمام رسيده بود، اظهارداشت: در حال حاضر و در صورت حل اين مشكلات، GCها آمادگي اين را دارند كه در مدت 20 روز آينده پروژه‌‏ها را به صورت كامل تحويل دهند.
وي، گفت: در صورت حل مشكلات پيش روي، پيمانكاران عمومي اين امكان را داشتند كه مدت‌‏ها پيش و در موعد مقرر كل تعهدات خود را به اتمام برسانند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مديران GC بر اين مطلب تاكيد دارند كه با حمايت‌‏هاي وزارت ارتباطات تا اواخر بهار 86 به طور كامل پروژه‌‏ها را تحويل و قرارداد را به اتمام برسانند.
اين در شرايطي است كه مجلس همكاري دولت و بخش خصوصي را تحت نظر داشته و پيشبرد اين فعاليت را شاخص مهم در امر خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌‏داند.

توسعه IT چشمگیر است

عضو هيات اجرايي انجمن دانش‌آموختگان مخابرات با تاكيد براينكه رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالهاي اخير در مقايسه با گذشته چشمگير است، گفت: اما اين رشد نسبت به شتاب روز افزون كشورهاي توسعه يافته در حوزه ICT اندك بوده و ما عقب‌تر هستيم.
مسعود فاتح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه توجه مديران به برخي شاخص‌هاي كليدي در حوزه دسترسي و زيرساخت و ارائه آمار مكرر به مردم در اين زمينه قابل تقدير است، افزود: عدم توجه جدي در قبال بي‌تحركي بخش‌ها در زمينه ساير شاخص‌هاي زيرساختي، فاصله ما با ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را افزايش خواهد داد.
وي ادامه داد: ضريب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه، رايانه و كاربران اينترنت شاخص‌هايي هستند كه طي سال‌هاي گذشته در كشور با رشد مطلوبي همراه بوده‌اند، اما ضريب نفوذ كاربران اينترنت باند وسيع و اينترنت باند بين‌الملل و درصد جمعيت پوشش داده شده توسط تلفن‌همراه از ديگر شاخص‌هاي كليدي در حوزه دسترسي و زيرساخت‌اند كه به دليل رشد اندكي كه داشته‌اند، باعث نزول ايران در جداول بين‌المللي شده‌اند.
فاتح خاطرنشان كرد: تعرفه دسترسي اينترنت (20 ساعت در ماه) و تعرفه شبكه تلفن‌همراه (مصرف 100 دقيقه در ماه) به دلار آمريكا به صورت درصدي از درآمد، نيز مورد ارزيابي و ديد عموم قرار نگرفته است.
وي ادامه داد: از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه كيفيت شبكه تلفن‌همراه و شبكه اينترنت كشور نيز از جمله مواردي است كه بايد همراه با كميت شبكه ارتقا يابد تا در نهايت شاهد دسترسي سهل‌تر كاربران به شبكه باشيم.
عضو هيات اجرايي انجمن دانش‌آموختگان مخابرات گفت: با بررسي جداول مربوط به آمادگي الكترونيكي كشورهاي جهان شاهد حضور ايران در پايين اين جداول خواهيم بود و حتي حضور كشورهايي مانند تايوان، ليتواني، لاتويا، اكوادور، سريلانكا، نيجريه و حتي قزاقستان قابل تامل بيشتر است

March 06, 2007

عصبانیت جیرفتی ها از کیفیت شبکه موبایل

مشتركين تلفن‌هاي همراه در جيرفت مي‌گويند: عدم سرويس‌دهي تلفن‌هاي همراه در اين شهرستان آنان را كلافه كرده است.
مدير يكي از شركت خدمات كشاورزي كه گوشي تلفن خود را با عصبانيت پرتاب كرد ، گفت: بيش از چهار ساعت است كه حتي موفق به برقراري يك ارتباط نشده‌ام.
علي بحريني‌افزود: از آنجايي كه بيشترين فعاليت ما با تلفن‌انجام مي‌شود سرويس دهي نامناسب مخابرات موجب شده نتوانيم پاسخگوي نيازهاي مردم باشيم.
مدير يكي از باربري‌هاي جيرفت نيز اظهارداشت: براي رفع مشكلات تلفن همراه تا كنون مكاتبات زيادي با شركت مخابرات داشته كه بي‌نتيجه بوده است.
مراد رييسي اظهار داشت: در طول روز تنها قادر به انجام يك يا دو تماس با خارج از شهرستان است در حالي كه نياز به بيش از ‪ ۵۰‬تماس دارد.
تعداد ديگري از شهروندان در گفتگوهاي جداگانه گفتند: اضافه بر اين براي ارتباطات داخل‌شهر نيز به‌دليل عدم سرويس‌دهي با مشكلات زيادي مواجه‌اند.
به‌گفته آنان در بسياري از مواقع براي دسترسي به اورژانس، آتش نشاني يا نيروهاي انتظامي بايد حضوري مراجعه نمايند.
اين عده خواستار رفع مشكلات موجود از سوي مسولان شركت مخارات جيرفت شدند.
رييس شركت مخابرات‌شهرستان جيرفت ضمن تاييد مشكلات مشتركين اظهار داشت: رفع اين مشكلات نيازمند توسعه شبكه‌هاي تلفن‌همراه و دستگاههاي مربوطه است.
علي اكوان بيان داشت: سيم كارت به صورت گسترده در اين شهرستان واگذار شده و متاسفانه شبكه توسعه نيافته است.
به گفته وي اين شهرستان به دليل فعاليتهاي كشاورزي چهار فصل بعنوان پر ترافيك‌ترين شهر كشور در زمينه استفاده از تلفن همراه است.
او افزود: دو ايستگاه تلفن همراه در سطح شهر با ظرفيت بالا راه‌اندازي و دو دستگاه ديگر نيز تا پايان اسفندماه راه‌اندازي مي‌شود كه تا حدودي اين مشكلات را رفع خواهد كرد.
وي از راه اندازي سه ايستگاه ديگر تا پايان سال آينده در اين شهر خبر داد.
اكوان گفت: شركت جي‌سي نيز با شركت مخابرات ايران قرارداد بسته كه سه ايستگاه در شهرك شهيد رجايي، ميدان شهيد باهنر و علي‌آباد عمران‌نسب نمايد.
گزارشهاي ارائه شده از سوي شركت مخابرات حاكي از آن است كه تاكنون ‪ ۳۰‬هزارو ‪ ۵۸۹‬مشترك تلفن همراه و ‪ ۳۲‬هزار مشترك تلفن ثابت در شهرستان جيرفت وجود دارد.
شهرستان جيرفت با جمعيتي بالغ بر ‪ ۱۹۱‬هزار نفر در فاصله ‪ ۲۳۰‬كيلومتري جنوب كرمان قرار دارد.
از آنجايي كه سالانه در اين شهرستان بيش از ‪۳/۵‬ميليون تن محصولات كشاورزي توليد مي‌شود همه‌ساله پذيراي هزاران نفر مهاجر از سراسر كشور است.

توقف طرح های IT سازمان فرهنگی شهرداری

طرح‌‏هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در زمينه فناوري اطلاعات متوقف مانده است.
يك مقام مسوول در مركز فناوري اطلاعات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به طرح‌‏هاي IT اين سازمان، اظهارداشت: پروژه كودك الكترونيك از جمله طرح‌‏هايي بود كه توسط مركز IT سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در خرداد ماه 85 به عنوان پايگاه اوليه ICDL كودكان افتتاح و راه‌‏اندازي شد.
وي، افزود: به منظور بهره‌‏وري و استفاده بهينه از كليه اقدامات بخش خصوصي و نيز بهره‌‏گيري از تجربيات بنياد ICDL ايران، همكاري موثري بين بخش خصوصي و بخش دولتي شكل گرفت كه نتيجه آن آموزش ترم اول اين مركز براي كودكان به نحو شايسته‌‏اي بود.
وي، با بيان اين كه آموزش نرم‌‏افزاري وسخت‌‏افزاري كودكان در اين مركز نه تنها در ايران بلكه در خاورميانه بي‌‏نظير بود، تصريح كرد: اين مركز به دليل برخي مشكلات مالي و اداري و نارسايي‌‏هايي در بخش مديريتي نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد و از آنجا كه با عدم حمايت از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري مواجه شد، در حال حاضر به صورت مفيد اقدامي انجام نداده و متوقف مانده است.
اين مقام مسوول، عدم حمايت و سوء‌‏مديريت در اين حوزه را از جمله مواردي دانست كه سبب موفق نبودن طرح‌‏هاي IT مي‌‏شود و خاطرنشان كرد: طرح 85 در 85 سازمان فرهنگي هنري شهرداري كه قرار بود 85 مركز فناوري اطلاعات در سال 85 تجهيز شود نيز با بن‌‏بست مواجه شد ؛ به طوري كه طي يك سال گذشته تنها 10مركز به جمع 10 مركز قبلي اضافه شد و طرح 85 در 85 با تجهيز 20 مركز ICT در سال 85 با شكست مواجه شد.
وي، طرح باشگاه شهروندان الكترونيك را نيز كه در ارديبهشت ماه 85 آغاز شده بود را بي‌‏ثمر ارزيابي كرد و گفت: مراكز فوق تنها راه‌‏اندازي شده ؛ اما هيچ گونه اقدام موثري در راستاي فناوري اطلاعات در آنها انجام نمي‌‏شود.
اين مقام مسوول، با بيان اين كه رديف بودجه IT سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران صرف زير ساخت‌‏هاي مورد نظر مي‌‏شود و بخش آموزشي و IT از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران حمايت مي‌‏شود، تاكيد كرد: عدم تدبير مديران مركز IT فرهنگي هنري شهرداري سبب متوقف ماندن طرح‌‏هاي فناوري اطلاعات در يك سال گذشته شده است.

کاهش بهای سیم کارت

در بازار امروز سيم كارت تلفن همراه، بهاي سيم كارت دولتي در برخي از كدها نسبت به روزهاي گذشته 10 تا 20 هزار تومان كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از فعالان بازار سيم كارت، در بازار امروز "سه شنبه" تهران، بهاي خريد سيم كارت صفر با كدهاي دو، سه، چهار، پنج ، شش و هفت به ترتيب حدود 460 هزار تومان، 410 هزار تومان، 310 هزار تومان، 350 هزار تومان، 340 هزار تومان و 290 تا 300 هزار تومان بود.
بهاي فروش سيم كارت صفر با انواع كدهاي دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتيب حدود 475 هزار تومان، 420 هزار تومان،320 تا 330 هزار تومان،360 هزار تومان، 350 هزار تومان و 310 هزار تومان بود.
سيم كارت كاركرده دولتي نيز 10 تا 20 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود.
بهاي خريد سيم كارت صفر و كاركرده ايرانسل نيز به ترتيب 130 تا 135 هزار تومان و 110 هزار تومان و فروش آن 150 هزار تومان و 120 هزار تومان است.
بهاي خريد سيم كارت اعتباري صفر تاليا نيز حدود 60 هزار تومان و فروش آن 70 هزار تومان است.

فن آوري NanoScan، انقلابي در دنياي امنيت IT

اسماعیل ذبیحی - با طراحي و ابداع يك فن آوري جديد امنيتي با عنوان NanoScan، رديابي و كشف انواع ويروس ها و كدهاي مخرب رايانه اي در مدت زماني كمتر از60 ثانيه، براي كاربران خانگي متصل به اينترنت و مديران شبكه امكان پذير مي شود.
در همين راستا، نرم افزاري مبتني بر اين فن آوري توليد و بطور رايگان در دسترس عموم كاربران رايانه، قرار گرفته است.
Panda Software، شركت امنيتي توليد كننده NanoScan، ادعا كرده است كه اين فن آوري، با سرعت فوق العاده اي كه در رديابي بدافزارهاي فعال پنهان شده در سيستم ها، به كاربران ارائه ميدهد، امكان حملات مخرب و آلودگي آنها را به طرز چشمگيري كاهش داده و سرعت عمل كاربران آنلاين را در محيطي امن و خالي از تهديدات رايانه اي، افزايش ميدهد.
نرم افزار NanoScan علاوه بر قابليت كشف و خنثي سازي بيش از 630.000 نوع ويروس و كد مخرب ثبت شده، قادر است با استفاده از فن آوري
مشهور TruPrevent، ويروس هاي بسيار جديد و كدهاي مخرب ناشناخته و سريع الانتشار را نيز رديابي كند.
عملكرد اين برنامه سبك و كم حجم (در حدود 400 كيلوبايت) در اسكن سيستم ها و شبكه ها، با استفاده از روش \"هوش يكپارچه\" (Collective Intelligence) طراحي شده و برروي سرورهاي شركت پاندا ميزباني ميگردد.
اين برنامه با دسترسي مستقيم به منبع اصلي اطلاعات كدهاي مخرب، كه در پايگاه هاي عظيم اطلاعاتي شركت پاندا وجود دارد، مي تواند بعنوان يك \"مكمل امنيتي\" در كنار هرنوع آنتي ويروس نصب شده ديگر در سيستم مورد استفاده قرار گيرد.
براي مثال كاربران اينترنت مي توانند در هنگام استفاده از خدمات آنلاين مالي و اعتباري بانك ها و مؤسسات، از اين نرم افزار استفاده كرده و فقط در عرض 60 ثانيه از امنيت كامل شبكه و عدم وجود كدهاي سارق اطلاعات در آن مطمئن شوند.
لازم به ذكر است كه روش \"هوش يكپارچه\"، كه فن آوري هايي نظير MalwareRadar و NanoScan بر پايه آن طراحي و توليد شده اند بر مبناي سه
اصل كلي عمل مي كند:
1. جمع آوري و ذخيره سازي هر گونه اطلاعات
مربوط به الگوهاي رفتاري و عملكردي برنامه ها و فايل هاي مختلف در سيستم و شبكه، اطلاعات مربوط به كليه انواع كدهاي مخرب و بدافزارهاي رايانه اي و غيره از طريق منابع موجود.
2. پردازش خودكار اطلاعات: شامل تحليل و طبقه بندي خودكار هزاران نمونه از كدها و فايل هاي دريافتي روزانه از طريق ارتباط با پايگاه عظيم اطلاعاتي موجود در لابراتوارهاي پاندا و تعيين الودگي و يا عدم آلودگي آنها. اين مسئله به كاهش چشمگير فعاليت هاي فيزيكي كارشناسان امنيتي مي كاهد.
3. اطلاع رساني به كاربران اينترنت: ارسال اطلاعات پردازش شده به كاربران و يا بروزرساني فايل اصلي حاوي اطلاعات كدهاي مخرب و داده هاي امنيتي كاربران رايانه و مديران شبكه مي توانند براي اطلاعات بيشتر و نيز استفاده رايگان از اين ابزار پيشرفته به آدرس www.nanoscan.com
مراجعه فرمايند.
www.mec-security.com

March 05, 2007

درخواست 50 نماينده براي استيضاح وزير ICT

نماينده‌ي بيجار از جمع شدن حدود50 امضاء براي استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد.
محمدعلي مقنيان با اعلام اين خبر به گزارش (ايسنا)، دربيان دلايل اين تعداد از نمايندگان براي استيضاح وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات گفت : عدم حمايت ازبخش‌هاي خصوصي، مغايرت سياست‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با سياست‌هاي اصل 44، استفاده از مديران ناكارآمد، ايجاد زمينه‌هاي سوء استفاده براي افراد ذي‌نفوذ، عملياتي نشدن قول‌ها و وعده‌ها، عدم حل مشكلات تلفن‌هاي روستايي وعدم كفايت مديريت استان كردستان از جمله علل جمع شدن امضاء براي استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
وي هم‌چنين ديگرعلل اين اقدام را جابه‌جايي مديران و جايگزين كردن افراد وابسته به وزير و مجموعه آن در سراسر استان‌ها و عدم تعامل معاون پارلماني وزير ارتباطات با نمايندگان دانست وگفت: معاون پارلماني وزير ارتباطات بيكار در مجلس مي‌گردد و در نظر ندارد كه براي ارتباط‌ دهي با مجلس در اين سمت است و اين مسأله اعتراض شديد نمايندگان را برانگيخته است.
وي، انگيزه نمايندگان كردستان را از امضاء‌ اين استيضاح اين دانست كه مديركل استان كردستان در اين بخش، اصلا به هيچ‌كدام از وظايف كاري خود توجه ندارد و مشكلات بسيار سنگيني در كردستان به وجود آورده است.
مقنيان همچنين افزود: قراردادي كه اين وزارتخانه با ايران سل و امثال آن داشته هم داراي مشكلات جدي بوده كه در نامه استيضاح نمايندگان مطرح شده است. محور ديگر قطعي‌ها و عدم كيفيت تلفن‌هاي همراه است كه طي چندين سال گذشته مردم را آزار داده و مشكلات عديده‌اي براي جامعه به‌ وجود آورده است.
به گفته‌ي وي، يك سري دستگاه‌ها نيز تحت عنوان WL خريداري شده كه در روستاها به صورت تلفن سيار نصب كرده‌اند كه هيچ‌كدام جوابگو نيست و احساسات همه روستاييان را برانگيخته است.
وي با بيان اين كه مخابرات كردستان به هم ريخته، افزود: يك نابساماني عجيبي در اين خصوص شاهديم و مدير استان در اين بخش بسيار ضعيف عمل كرده است و بارها به وزير ارتباطات تذكر داده‌ايم، اما توجه نكرده است.
اما خبرنگار جهان صنعت گزارش داد برخي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از طرح استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار بي‌اطلاعي كردند.
به گزارش جهان‌صنعت، اين در حالي است كه پيش از اين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بارها در جلسات مختلف در كميسيون صنايع و معادن براي ارايه پاسخ به سوالات نمايندگان اين كميسيون حاضر شده بود.
بر اساس اين گزارش، در پي درج خبري در خبرگزاري ايلنا مبني بر امضاي طرح استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط 50 نماينده مجلس، رمضانعلي صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تاييد اين مطلب گفت كه شاهد گرفتن امضا از نمايندگان مجلس بوده است و از ارايه جزييات بيشتر خودداري كرد.
وي گفت: من خودم اين نامه را امضا نكرده‌ام.
محمدعلي ابطحي و حميدرضا فولادگر ديگر اعضاي كميسيون صنايع و معادن نيز از وجود طرح استيضاح وزير ارتباطات و 50 نماينده امضاكننده اين طرح اظهار بي‌اطلاعي كردند.
اين در حالي است كه محمدعلي مقنيان، نماينده بيجار روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلماني اعلام كرد كه 50 نماينده مجلس طرح استيضاح وزير ارتباطات را امضا كرده‌اند.
نكته قابل تامل اينكه اعضاي كميسيون صنايع با وجود اينكه پيش از اين و در چندين مرحله وزير ارتباطات و مديران اين وزارتخانه را به مجلس فراخوانده‌اند از كم و كيف درخواست 50 نماينده مجلس براي استيضاح وزيري كه شاگرد اول دولت در اجراي تعهدات استاني شده است، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.
در همين حال يك كارشناس امور پارلماني با توجه به درگيري‌هاي مجلس براي تصويب لايحه بودجه سال 86 حركت‌هايي از اين دست را متناسب با وضع فعلي مجلس ندانست و افزود: بعيد است اقداماتي اينچنين در شرايط موجود به نتيجه برسد.
دلیلی برای استیضاح نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: غالب نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از موفق‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در این مدت کوتاه، بسیار مناسب وارد عرصه شده و در انجام وظایف نیز کیفیت خوبی از خود نشان داده است.
احمد بزرگیان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: برخی اوقات، نمایندگان مجلس، درخواست‌هایی دارند و مجلس نیز موظف است که آنچه "به حق" باشد را برآورد کند، با این حال، گاهی نیز "سوء تفاهم‌ها وسوء تعبیرهایی" پیش می‌آید و باعث بروز برخی برخوردها نظیر درخواست استیضاح وزرا می‌شود.
عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جمع‌آوری 50 امضا جهت استیضاح وزیر ارتباطات در مجلس، تصریح کرد: وجود برخی مسائل، موجب پیگیری و اصرار تعدادی از نمایندگان جهت جمع‌آوری امضای 50 نماینده به منظور استیضاح وزیر ارتباطات شده است، در حالی که اساسا هیچ‌گونه دلایل "مجلس‌پسندی" در این موضوع وجود ندارد.
وی، طرح مواردی نظیر "عدم حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی، عدم کیفیت تلفن همراه و گماردن معاون پارلمانی بدون تعامل با مجلس" را دلایل متقن و مجلس‌پسند ندانست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از نادر وزارت‌خانه‌هایی است که در زمینه خصوصی‌سازی، بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و بیشترین ارفاق را در این جهت به عمل آورده است؛ به گونه‌ای که واگذاری امور به بخش خصوصی ‌ در نهادهایی نظیر "تالیا، ایرانسل وGCها و همچنین در راه‌اندازی و نصب تجهیزات آنتن‌های BTS به چشم می‌خورد و این وزارت از سایر بخش‌ها فعال‌تر بوده است.
بزرگیان، گفت: وزارت ارتباطات، در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گام‌های مثبتی را برداشته است.
عضو هیات‌رییسه کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان، در خصوص معاون پارلمانی وزارت ارتباطات نیز به خبرنگار سیتنا، گفت:معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات، به شخصه دو دوره نماینده مجلس بوده و دارای ارتباطات مناسبی با مجموعه مجلس و نمایندگان مجلس است.
عضو کمیته مخابرات مجلس، در خصوص تلفن همراه در کشور، خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت تلفن همراه را با گذشته مقایسه کنیم، بسیاری از بزرگراه‌ها در تهران رفع اشکال شده و پوشش‌دهی شبکه تلفن همراه در جاده‌های کشور نیز "مناسب" ارزیابی می‌شود.
وی، واگذاری تلفن همراه به شکل موجود را یکی از حرکت‌های ارزشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و اظهار عقیده کرد: به هر حال، زمانی که کاربران "نرم مکالمه" را رعایت نمی‌کنند، عدم توفیق ارتباطی در این بخش نیز ایجاد می‌شود، هرچند که باید پذیرفت برخی اشکالات فنی نیز وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان تصریح کرد: من گواهی می‌دهم که از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تجربه وزیر ارتباطات، تلاش‌های بسیاری در جهت رفع مشکلات و معایب امور مخابراتی صورت گرفته است.

آمادگی همکاران سیستم برای ورود به بورس

بزرگترين شركت نرم‌افزاري بخش خصوصي اسفند ماه يا اوايل بهار سال آينده وارد بورس اوراق بهادار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رئيس هيات مديره گروه همكاران سيستم در يك نشست خبري گفت: مسايل مرتبط با ورود اين شركت به بورس نهايي شده است و حداكثر تا ارديبهشت ماه سال آينده وارد تابلوي اصلي بورس خواهد شد.
محمود نظاري افزود: در سال جاري سود اين شركت بيش از 30 درصد بود و نسبت به سال 83 سود اين شركت به ازاي هر نفر سرانه 50 درصد بوده است.
وي تاكيد كرد: همكاران سيستم اولين شركت بخش خصوصي نرم‌افزار خواهد بود كه وارد بورس مي‌شود.
نظاري سرمايه فعلي اين شركت را 5 ميليارد تومان بيان كرد و پيش‌بيني كرد كه اين رقم سال آينده به 8 ميليارد تومان برسد.
وي يكي از برنامه‌هاي گروه همكاران سيستم در آينده را ايجاد دفاتر در منطقه، اروپا و آمريكا بيان كرد و افزود: در حال حاضر جهت‌گيري محصولات اين شركت بيشتر داخلي است ولي در آينده اين رويكرد تغيير و انعطاف پذير‌تر خواهد شد.
رئيس هيات مديره گروه همكاران سيستم افزود: اگر خواهان جدي گرفتن بيشتر فناوري اطلاعات در كشور هستيم بايد برنامه‌ريزي منظمي در اين رابطه صورت گرفته و بر تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در اين رابطه افزوده شود.
وي گفت: در كشوري چون هند شركت‌هايي با 40 هزار نفر نيرو و درآمد 4 ميليارد دلاري فعال‌اند، اين درحالي است كه بزرگترين شركت نرم‌افزاري ايران 640 نفر نيرو دارد و تعداد شركت‌هاي بزرگ كه در زيمنه IT فعال‌اند و بيش از 100 نفر نيرو دارند به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد.

اختلال در اینترنت ایرانسل

بسياري از خريداران سيم كارت هاي پيش پرداختي و پس پرداختي ايرانسل، اپراتور دوم تلفن همراه از نحوه ارايه سرويس هاي ارزش افزوده اين شركت گلايه مي كنند.
به گزارش فارس، شركت ايرانسل از اواخر بهمن ماه براي نخستين بار سرويس ارزش افزوده GPRS براي اتصال به اينترنت از طريق تلفن همراه را بين شمار محدودي از مشتركان عرضه كرده است .
برخي از خريداران اين سيم كارت ها مي گويند: هنوز پيغام SMS حاوي اطلاعات مورد نياز براي اتصال به اينترنت را دريافت نكرده اند.
برخي ديگر نيز با اشاره به اينكه گاهي اوقات توانسته اند به اينترنت وصل شوند، مي گويند، براي اتصال به اين سرويس بايد زير دكلهاي مخابراتي اين شركت و براي استفاده مناسبتر از آن بايد دقيقاً زير آنتن هاي مخابراتي اين شركت بايستيد.
آنان مي افزايند: در بسياري از ساعات روز اين سرويس ارايه نمي شود يا اگر هم ارايه مي شود آنقدر كند است كه نمي توان از آن بهره برد.
به گفته آنان اگر چه سرعت اينترنت ايرانسل رسما حدود 48 كيلوبيت بر ثانيه اعلام شده اما در عمل سرعت اتصال نصف اين رقم هم نيست، چون به عنوان مثال سرعت بالا آمدن صفحه اول سايت گوگل از طريق اين سرويس بسيار طولاني تر از حالتي است كه كاربران با استفاده از رايانه معمولي و به صورت خانگي يا (dial-up) به اينترنت متصل مي شوند.
حسيني يكي از دارندگان سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل مي گويد: در بسياري از ساعت روز نمي توانم به اينترنت دسترسي پيدا كنم حال آنكه اين سيم كارت را به بهانه اتصال به اينترنت خريداري كرده ام.
وي مي گويد: تنها يك بار توانسته‌ام از اينترنت اين سيم كارت استفاده كنم كه داخل خودرويي در پشت چراغ قرمز اتوبان كردستان و جلال آل احمد نشسته بودم كه البته آن هم بعد از 20 - 30 ثانيه قطع شد.

آغاز مرحله اول جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق

محمد حسن نعمت اللهی از آغاز مرحله نخست جمع آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق از امروز خبر داد و گفت: این کار در ابتدا از سطح بازار تهران آغاز می‌شود.
رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به این که اولین مرحله جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از امروز آغاز می شود، گفت: درواقع از امروز قدم های نخست برای این امر برداشته خواهد شد.
محمد حسن نعمت اللهی افزود: جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازسوی مرکزهماهنگی اموربازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصریح کرد: به علت نظارت بربازار میوه و سایر بازارهای شب عید و افزایش حجم کاراین مرکز، بخشی از جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق قبل از عید و بخش دیگربعد از نوروزسال 86 صورت خواهد گرفت.
رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان خاطرنشان کرد: با هماهنگی با شرکت مخابرات نسبت به قطع شماره سریال‌هایی که به صورت غیرسمی فعال شده اند، اقدام خواهیم کرد که این امر در وهله نخست موجب ضرر مصرف کنندگان می شود.

مسائل حقوقي،علت عدم استفاده از ‪BTS‬ها

معاون نظارت بر شبكه شركت ارتباطات سيار گفت كه برخي بحث‌هاي حقوقي سبب شده است تا توافق اپراتورهاي تلفن همراه كشوربراي استفاده مشترك از سايت- هاي "بي‌تي‌اس ‪ "BTS‬اجرا نشود.
"حسين فلاح اصغري" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات "ايرنا" افزود:اگرمسايل حقوقي حل شود،مسائل فني استفاده مشترك سه اپراتور كشور از سايتهاي ‪ BTS‬قابل انجام است.
وي يكي از بحث‌هاي حقوقي را مساله اجاره و نيز چگونگي حفظ و حراست از سايتها عنوان كرد.
فلاح اصغري گفت:نكته حقوقي ديگري كه سبب شده توافقها تاكنون به انجام نرسد، اين است كه گفته‌اند شركتي متولي شود و براي هر سه اپراتور جا پيدا كند.
وي افزود:اگر اين دو مقوله حل شود، از نظر فني مي‌توانيم مرزبندي بين اپراتورها را رعايت كنيم و كارها را انجام دهيم.
دو اپراتور دولتي و خصوصي تلفن همراه و نيز پيمانكار "تاليا"، حدود دو ماه پيش، توافقنامه‌اي را در زمينه استفاده مشترك از سايت‌هاي ‪ BTS‬امضا كردند كه تاكنون اجرايي نشده است.
شركت اتباطات سيار هم‌اكنون حدود ‪ ۹‬هزار سايت ‪ BTS‬در كل كشور دارد كه كار ارسال و دريافت امواج راديويي تلفن‌هاي همراه را انجام مي‌دهند.
حدود سه هزار سايت ‪ BTS‬فقط در تهران فعال است.

ماجراي ‪SMS‬هاي سرگردان دولتی

هرچند گاه، گروهي از مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه، از به مقصد نرسيدن پيامهاي كوتاه يا ‪ SMS‬خود به مخاطبان گلايه مي‌كنند و از جمله در روزهاي گذشته چند خبر از تاخير يا ارسال نشدن ‪SMS‬ها در شبكه ارتباطات سيار، اپراتور اول تلفن همراه در چند رسانه ديده شده است.
خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا روز يكشنبه در گفت وگو با "محمد حسين فلاح اصغري" معاون نظارت بر شبكه شركت ارتباطات سيار، دلايل بروز تكرار فراگير ارسال ناموفق ‪ SMS‬در اين شبكه را جويا شد.
فلاح اصغري با بيان اينكه از نظر فني امكان ندارد تمامي پيامهاي كوتاه به مشتركان برسد و حدود ‪ ۲۰‬درصد در شبكه ناموفق است، گفت: ‪ ۱۵‬درصد از اين مشكل مربوط به مشتركان است و تنها پنج درصد هم ممكن است مربوط به شبكه باشد.
وي افزود: اشكالات مربوط به مشتركان، مواردي مانند ارسال به شماره اشتباه، در دسترس نبودن، خاموش بودن گوشي، قطع به سبب بدهكاري يا پر بودن حافظه است.
به‌گفته فلاح اصغري، پنج درصد مربوط به شبكه هم در اثر اشكالات سوييچ كه سه يا چهار درصد موارد را شامل مي‌شود و بقيه نيز ممكن است به‌علت انتقالات ترافيك مخابراتي شهري و بين شهري مثل قطع فيبر نوري باشد.
معاون نظارت بر شبكه اپراتور اول تلفن همراه ادامه داد: نكته ديگر همواره در حال اجراي روزآمد كردن و ارتقاي نرم‌افزاري عوامل شبكه‌اي و سيستم هستيم و تا ارتقا پايدار نشود، سامانه عادي كار نخواهد كرد.
فلاح اصغري كه اظهارات خود را مستند به اسناد اندازه‌گيري ترافيك شبكه خواند، افزود: يا بايد ارتقا و توسعه ندهيم يا وقتي شبكه همزمان با كار توسعه مي‌يابد و مثلا شش ميليون خط جديد به آن افزوده مي‌شود و برنامه ارتقا نيز در حال اجرا است، اين اتفاقات رخ مي‌دهد.
شركت ارتباطات سيار كه هم اكنون با حدود ‪ ۱۵/۵‬ميليون مشترك بزرگترين اپراتور تلفن همراه كشور است، در مرحله جديد ثبت نام خود نيز حدود ‪۲/۵‬ ميليون سيم‌كارت پيش فروش كرده است.

March 04, 2007

مهمترين ويروس هاي بهمن ماه در ايران

اسماعیل ذبیحی - Panda Software، فهرست شايع ترين ويروس ها وكدهاي مخرب رايانه اي ماه فوريه را براي اغلب كشورهاي جهان و از جمله، جمهوري اسلامي ايران منتشر كرد.
در اين فهرست كه بر اساس اطلاعات دريافتي از برنامه جامع و جهاني Panda ActiveScan، در خصوص وضعيت امنيتي رايانه ها و شبكه هاي وجود در كشورهاي مختلف جهان تهيه و تنظيم گرديده، از كرم رايانه اي Brontok.H، به عنوان شايع ترين و مهمترين تهديد، عليه كاربران ايراني اينترنت نام برده شده است.
اين ويروس خطرناك در ماه گذشته ميلادي با حمله به بسياري از رايانه ها و شبكه ها، بيش از ده درصد كل آلودگي هاي رايانه اي موجود در ايران را به خود اختصاص داد.
از عملكردهاي تخريبي Brontok.H، مي توان به غيرفعال ساختن registry و task manager ، حذف گزينه Folder Option در سيستم عامل ويندوز و نيز كندي بيش از حد فعاليت شبكه ها را نام برد.
يكي از نكات قابل توجه اين فهرست، وجود كدهاي مخربي است كه در اولين مرحله از ظهور و انتشار خود در اينترنت، توانسته اند در ميان شايع ترين بدافزارهاي ماه گذشته ميلادي قرار گيرند.براي مثال Wukill.A كه در رتبه ششم اين فهرست قرار گرفته، در حدود 5/4 درصد از كل حملات اينترنتي در ايران را به خود اختصاص داده است.
شايعترين ويروس هاي اينترنتي ماه فوريه در ايران:

كد مخرب درصد آلودگي در كشور
W32/Brontok.H.worm 10.13
Trj/VB.PA 7.59
Trj/Dropper.UN 4.43
Trj/Perlovga.B 4.43
W32/Wukill.A.worm 4.43
W95/Marburg 4.43
Trj/Perlovga.A 3.80
Trj/Agent.EDE 2.53
Trj/Lock.A 2.53
W32/Jeefo.A 2.53
W32/Rontok.B.worm 2.53

كليه كاربران اينترنت مي توانند براي اطمينان از عدم آلودگي سيستم هاي خود به كدهاي شايع فوق از برنامه رايگان و آنلاين ActiveScan به آدرس www.pandasoftware.com/activescan مراجعه نمايند.
براي اطلاعات بيشتر در خصوص ويروس هاي فوق به آدرس http://www.pandasoftware.com/virus_info/encyclopedia مراجعه
فرماييد.
منبع خبر: Panda Software
مترجم: اسماعيل ذبيحي
www.mec-security.com

March 03, 2007

آخرين اخطار به ايرانسل ابلاغ شد

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: به دليل محاسبه تعرفه مكالمات ايرانسل به صورت دقيقه‌‏اي، آخرين اخطار سازمان تنظيم مقررات به اين اپراتور ابلاغ شد.
مهندس محمود خسروي، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين‌‏كه براي چندمين بار است كه به ايرانسل اعلام مي‌‏شود كه صورتحساب مكالمات مشتركين خود را بر اساس ثانيه محاسبه كند، اظهارداشت: در صورتي كه اين اپراتور در سري صورتحساب‌‏هاي اين دوره اين مقوله را لحاظ نكند، مشمول جريمه خواهد شد.
وي، با بيان اين‌‏كه طبق گزارشات مردمي تعرفه مكالمات ايرانسل برحسب دقيقه است كه اين امر ضرر بسياري را براي مشتركين به همراه دارد، تصريح كرد: براي آخرين بار به ايرانسل اعلام كرديم تا اين مشكل را رفع كند؛ در غير اين صورت با آن برخورد مي‌‏شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات، با اشاره به تعهدات اپراتور دوم تلفن همراه طبق پروانه بهره‌‏برداري، گفت: طبق برنامه، ايرانسل موظف است تا پايان سال اول فعاليت خود 2 ميليون و 216 هزار سيم كارت را در 248 شهركشور واگذار كند كه در صورت نرسيدن به اين مهم، مشمول جريمه خواهد شد.
گفتني است، پيش از اين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از پوشش كامل ايرانسل در كشور تا دو سال آينده خبر داده بود.
لازم به ذكر است؛ قرار بود تا پايان سال جاري 70 شهر كشور تحت پوشش شبكه ايرانسل قرار گيرد كه تاكنون آمار به يك دوم اين ميزان هم نرسيده است.
فارس نیز در این باره گزارش داد، ايراسنل پس از بررسي و جلسات متعدد قصد دارد تا پايان سالجاري تعرفه مكالمه خود را بر مبناي ثانيه محاسبه كند.
از زمان آغاز بكار اپراتور دوم قرار بود تعرفه مكالمه با اين سيم كارتها بر مبناي ثانيه محاسبه شود كه تاكنون اين مورد لحاظ نشده است.
در همين رابطه محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات به عنوان مسوول رگولاتوري به فارس گفته بود " در خصوص محاسبه تعرفه مكالمه ايرانسل به دقيقه به اين شركت تذكر داده‌ايم."
وي اظهار كرده بود:" ايرانسل نيز اين امر را پذيرفته و براي جبران آن مكالمه‌هاي مجاني در نظر گرفته است."
در اين رابطه نيز عدنان مصلايي مدير روابط عمومي ايرانسل به فارس گفت: تا پايان سالجاري تعرفه مكالمه ايرانسل از دقيقه به ثانيه تبديل مي‌شود.
وي در خصوص جبران ضرر مشتركان در خصوص احتساب اين نوع تعرفه نيز افزود: مكالمه‌هاي مجاني را براي مشتركان در نظر گرفته ايم.
مصلايي در خصوص پوشش شبكه نيز گفت: بابل، شهر قدس( قلعه حسنخان) و شهر ري نيز بزودي وارد شبكه ايرانسل مي‌شوند ضمن اينكه 40 شهر را براي تحت پوشش قرار دادن در دستور كار قرار داده‌ايم.
ايرانسل تا پايان سال بايد 70 شهر را تحت پوشش خود قرار دهد.اين شركت در 70 شهر BTS را تمام كرده است.

رفع موانع صدور گواهي ديجيتال

اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت بازرگاني در زمينه صدور گواهي ديجيتال، با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور حل و فصل شد.
طي نشستي كه با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، ‌بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور برگزار شد، عوامل ايجاد اختلاف‌پس از بررسي‌هاي كارشناسانه مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفت و سپس منجر به اخذ تصميم نهايي شد.
عمده‌ترين اختلاف ميان عوامل اصلي راه‌اندازي و صدور گواهي ديجيتال در كشور، فقدان تعريفي واحد از زيرساخت كليد عمومي(PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) بود، كه به نوعي روند پيشرفت اين طرح را با كاهش مواجه ساخته بود.
از سوي ديگر، لزوم راه‌اندازي CA(CERTIFICATION AUTHORITY) مستقل توسط بانك مركزي نيز باعث ايجاد چشم‌اندازهاي جديدي در اين زمينه شده بود.
بر اساس اين گزارش، در خلال پيدايش اين اختلاف، نشست‌هاي مشتركي نيز ميان نمايندگان صدور گواهي ديجيتال در بانك مركزي و وزارت بازرگاني برگزار شده بود. سرانجام اين موضوع براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي راه يافت كه در نهايت دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات مرجع ذي‌‏صلاح جهت حل و فصل اين اختلاف شناخته شد.
دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز پس از اين كه موضوع مورد اختلاف ميان بانك مركزي و وزارت بازرگاني را از لحاظ كارشناسي و فني مورد شناسايي قرار داد، به تبيين و شفاف‌سازي زيرساخت كليد عمومي در گواهي ديجيتال پرداخت و موجبات اخذ تصميمات راهبردي در مراحل بعدي را نيز فراهم كرد.
در اين نشست هم‌چنين مقرر شد، بانك مركزي نيز با توجه به اهميت موضوع تجارت الكترونيكي اقدام به راه‌اندازي CA مستقل كند.

توقف VOIP افتخار ماست

مهندس عليرضا علمي ،‌ نائب رئيس و دبير انجمن شركتهاي اينترنتي ايران در نشست ماه مسئولین اجرائی انجمن اظهار داشت : نگاه صنف به مقوله تلفن اینترنتی (VOIP) به منزله یک صنعت است که آینده ارتباطات صوتی بر این بستر خواهد بود .در حال حاضر این صنعت در کشور شکل گرفته و فعالیت یکصد و چهل شرکت در بیست استان پتانسیل خوبی را در ایران ایجاد نموده است . انتقال قریب نیم میلیارد دقیقه ترافیک بین الملل داخل به خارج (Origination ) در سال مبین خدمات این مجموعه ها به مردم می باشد . اگر این ترافیک از سوئیچ های بین الملل مخابرات خارج می گردید ، مخابرات ایران باید به ازای هر یک دقیقه مکالمه به مقصد خارج بین 20 سنت تا یک دلار به مخابرات کشور مقصد پرداخت می نمود . که با یک محاسبه ساده میتوان به رقم بالای صرفه جوئی ارزی حاصل از فعالیت شرکتهای originate کار پی برد . این عمل هم به نفع بیت المال بوده هم با تعدیل تعرفه ها امکان تماسهای ارزان و مطلوب هم وطنان فراهم گردیده است .
وی با بیان اینکه انجمن در مقام صنف از هیچ کوششی برای دوام و قوام کسب و کار این شرکتها فرو گذار ننموده اظهار داشت : نوع نگرش و نظارت وزارت ارتباطات بر این شرکتها می تواند در آینده ارتباطات ایران اثرپذیر باشد .
نائب رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران بحث قاچاق مکالمات (Termination ) را مقوله ای کاملا متفاوت از فعالیت این شرکتها عنوان نمود و اظهار داشت : با مدیران اکثر شرکتهای فعال در حوزه origination در ارتباط هستیم و بحث Termination در مورد ISP ها صحت ندارد و این برچسب ویژه خوارانی است که برای ترافیک بین الملل کیسه دوخته اند .
علمی با بیان اینکه یکی از افتخارات بزرگ انجمن متوقف نمودن آئین نامه VOIP بود و فعلا مصلحت نیست بحثهای مهمی در مورد آن مطرح شود اظهار داشت : صنف تلاشهای فراوانی نمود تا از حذف اجباری شرکتهای فعال VOIP جلوگیری نماید چرا که می رفت voip هم به سرنوشت PAP دچار شده و مجددا کار به کاردان سپرده نشود. کار به جائی رسیده بود که دو شرکت نفتی هم بدنبال دریافت مجوز VOIP بودند .
علمی در پایان واگذاری مجوز Termination به چند شرکت محدود را پاک نمودن صورت مسئله دانست و اظهار داشت : در صورت واگذاری این مجوز به چند شرکت محدود ، این شرکتها می توانند با رانت بوجود آمده به عرصه Origination هم ورود نموده و انحصار این بخش را در دست بگیرند و طبیعتا اثری از شرکتهای فعال کنونی که بنیانگذاران این صنعت در کشور بوده اند نخواهد ماند . تنها راه حل این مسئله استفاده از توانمندیهای بالقوه در صنف می باشد .

اعتراض تایبادی ها به ایرانسل

شركت ارتباطي ايرانسل مدتي است باايجاد دو شعبه جهت فروش سيم كارت اعتباري و ثابت اقدام به واگذاري سيم كارت به مردم شهرستان مرزي تايباد كرده است.
به گزارش ايرنا نمايندگهاي فروش سيم كارت ايرانسل در تايباد قول راه اندازي دكل مربوطه و ارائه سرويس به مشتركين را تا بهمن ماه سال جاري داده بودند كه به علت تخلف از شرط توسط ايرانسل مشتركين و مسافرين كه داراي خط ايرانسل مي‌باشند از عمل نكردن به وعده اين نمايندگيها اعتراض دارند.
ياسر گلثوميان شهروند تايبادي و مشترك ايرانسل مي‌گويد: در پي تبليغ نمايندگي‌هاي فروش سيم كارت ايرانسل اقدام به خريد سيم كارت ثابت ايرانسل نموده‌ام.
وي افزود: اين نمايندگي هادر موقع فروش سيم كارت به شهروندان قول ارتباط و راه‌اندازي دكل تابهمن ماه سال جاري را دادند ولي سال جاري رو به اتمام است متاسفانه هنوز از نصب دكل در تايباد خبري نيست.
محمدي ديگر مشترك اعتباري ايرانسل مي‌گويد: تبليغات شركت ايرانسل زياد است ولي درتايباد كه شهرستان مرزي است و روزانه حدود پنج هزار مسافر از گمرك بين‌المللي دوغارون تردد مي‌كنند و قرارگرفتن اين شهرستان در مسير جاده آسيايي و ترانزيت و شهرهايي از قبيل تربت جام - كاريز و نصرآباد در اين مسير، مشتركين نيازمند ارتباط مي‌باشند.
او گفت: از شركت ايرانسل كه اين همه تبليغ براي خدمات نوروزي دارد و جمع زيادي از مردم اقدام به خريد سيم كارت از ايرانسل نموده‌اند انتظار است كه به مردم بد قولي نكند.
سرور شيرافكن نمايندگي فروش سيم كارت ايرانسل در تايباد مي‌گويد: طبق برنامه قرار بود تااول بهمن‌ماه سالجاري دكل ايرانسل نصب و راه اندازي شود ولي تاكنون خبري از آنتن دهي سيم كارتهاي ايرانسل در تايباد نيست مردم به ما مراجعه مي‌كنند و ما هم قول داده‌ايم.
وي ابراز اميدواري كرد كه به زودي ارتباط سيم كارتها در اين شهرستان بر قرار شود و مشتركين بتوانند از خدمات نوروزي كه ايرانسل قول داده استفاده كنند.
احمد شيري ديگر نمايندگي فروش ايرانسل در تايباد نيز مي‌گويد: اگر ارتباط برقرار شود و دكل‌هاي شهرستاني راه‌اندازي گردد اقبال مشترك از ايرانسل خيلي زياد است.
وي استقبال از خريد ايرانسل را در تايباد مطلوب دانست و گفت: در مدت زماني كمي كه نمايندگي فروش را در تايباد راه‌اندازي نموده‌ايم مشتركين زيادي مراجعه نموده‌اند كه بعضي از مراجعين بدليل عدم نصب آنتن از شركت گلايه دارند.
شهرستان تايباد يكي از شهرستانهاي مرزي استان خراسان رضوي است كه با مشهد ‪ ۲۳۵‬كيلومتر فاصله دارد.

حضور در سبيت بيهوده است

مدير عامل فراسو، گفت: حضور در نمايشگاه‌‏هاي بين‌‏المللي بدون داشتن بازار، كار بيهوده‌‏اي است.
احمد علي‌‏پور، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص عدم حضور فراسو در نمايشگاه سبيت 2007 آلمان، با بيان اين‌‏كه هم‌‏اكنون در حال بازاريابي در كشورهاي اروپايي هستيم، اظهارداشت: حضور در نمايشگاه‌‏هاي بين‌‏المللي چون سبيت بدون شناخت و مشتري، فايده‌‏اي نخواهد داشت.
وي، از مذاكره فراسو با چند نماينده اروپايي براي عرضه محصولات اين شركت در كشورهاي اروپايي چون فرانسه خبر داد و تصريح كرد: هم‌‏اكنون سياست فراسو بازاريابي در اين كشورها است و درصدد هستيم پس از انتخاب نماينده‌‏هاي خود در اين كشورها در سال 2008، در سبيت آلمان شركت كنيم.
مديرعامل فراسو، امكان عرضه در نمايشگاه‌‏هايي همچون سبيت آلمان را به تنهايي، حركت خوبي به سمت رسيدن به بازار كشورهاي اروپايي ندانست و خاطرنشان كرد: تا زماني كه يك هاب در اروپا نداشته باشيم حضور در سبيت بيهوده است.
وي، با اشاره به تاسيس دفاتر فروش و عرضه محصولات فراسو در كشورهايي منطقه، تاكيد كرد: سعي‌‏مان اين است كه يك دفتر كار نيز در يك كشور اروپايي چون فرانسه ايجاد كنيم؛ چراكه اكثر محصولات فراسو مورد استقبال برخي شركت‌‏هاي اروپايي قرار گرفته است.

مشترکان تالیا به 800 هزار رسید

سخنگوي پروژه‌ي تاليا درباره‌ي اختلال اخير در شبكه‌ي SMS تاليا گفت: با توجه به نزديك شدن به ايام نوروز و افزايش ظرفيت شبكه‌ي SMS تاليا، يك مركز جديد راه‌اندازي خواهد شد، از اين رو اگر اختلالي در ارسال SMS مشتركان در برخي مراكز در روز گذشته پيش آمد به دليل ورود يك مركز SMS جديد به شبكه بود.
ابوالفضل شاكري در گفت‌وگو با (ايسنا)، اظهار كرد:‌ با كمك متخصصان داخلي ظرفيت مراكز SMS تاليا به بيش از دو ميليون مشترك رسيده است و در واقع تا دو برابر ظرفيت سازي شده است.
او با اشاره به اين كه تعداد مشتركان تاليا در حاضر در حدود 800 هزار مشترك است، گفت: واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا در تهران، مشهد و تبريز به روز شده و در حال حاضر در مركز 10 استان ثبت‌نام داريم كه واگذاري در اين استان‌ها بعد از ثبت‌نام آغاز مي‌شود.

برخورد پلیس با فروشندگان گوشی های قاچاق

رئيس مركز اطلاع رساني پليس تهران با هشدار نسبت به عدم خريداري گوشي‌هاي قاچاق تلفن همراه، از برخورد با فروشندگان اينگونه گوشي‌ها خبر داد.
سرهنگ مهدي احمدي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: برابر اطلاع واصله تعدادي افراد سودجو مبادرت به قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور نموده و با اقدامات مختلف اين گوشي‌ها را به جاي گوشي‌هاي كددار به فروش مي رسانند.
وي ضمن هشدار به فروشندگان اينگونه گوشي‌هاي قاچاق گفت: طرح برخورد با اين افراد اجرا مي‌شود.
سرهنگ احمدي در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي فعاليت اين افراد گفت: افراد سوجود اقدام به قاچاق گوشي تلفن همراه غير مجاز به كشور كرده و سپس با كپي كد 10 رقمي گوشي‌هاي قديمي مجاز بر روي گوشي قاچاق آنها را به جاي گوشي‌هاي مجاز به شهروندان مي‌فروشند.
سرهنگ احمدي ادامه داد: تعدادي از سودجويان نيز با وارد كردن كارتن‌هاي خالي گوشي تلفن همراه و جعل كد 10 رقمي روي اين كارتن‌ها بر گوشي‌هاي قاچاق اقدام به فروش گوشي‌هاي قاچاق مي كنند.
رئيس مركز اطلاع رساني پليس تهران تصريح كرد: نيروي انتظامي با فروشندگان اينگونه گوشي‌ها كه موجب اخلال در بازار را فراهم مي‌كنند برخورد جدي مي‌كند.

فروش اینترنتی ترقه

برخي از فروشندگان مواد محترقه از روش اينترنتي براي عرضه محصولات خود استفاده مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار فارس، پس از آن‌ كه نيروي انتظامي در طي روزهاي گذشته نظارت گسترده‌اي را بر فروش و توزيع مواد محترقه اعمال كرد و به گفته رئيس مركز اطلاع‌رساني پليس تهران بزرگ تنها ظرف 24 ساعت بيش از 2 ميليون مواد محترقه در تهران كشف شده است، فروشندگان اين مواد راهي تازه را در پيش گرفتند.
راه‌اندازي برخي سايت‌هاي اينترنتي براي فروش هرچه بيش‌تر انواع مواد محترقه و صوتي از جمله اين اقدامات است كه در اين سايت‌ها ضمن معرفي كامل تمامي مواد موجود در بازار، شماره تلفن همراه و يك صندوق پستي الكترونيكي براي دريافت سفارشات اعلام شده است.
همچنين فروشندگان اينترنتي مواد محترقه در اين پايگاه‌ها اعلام داشته‌اند كه براي سفارشات بالاي 20 هزار تومان هزينه پست پيشتاز براي شهرستان‌ها رايگان بوده و تخفيف‌هايي با درصد بالا براي خريداران عمده اين مواد در نظر گرفته خواهد شد.
اين قيمت‌ها از مواد محترقه ساده با مبلغ 100 تومان آغاز و به مواردي تا حد 15 هزار تومان براي برخي مواد خاص و بسيار خطرناك مي‌رسد.

March 02, 2007

بومي‌سازي در فضاي مجازي

زینب‌سادات حسینی - دانشجوی مطالعات رسانه‌ها - دانشگاه تهران - در برخي سايت‌ها مي‌توان نشاني از فرهنگ يا نمادي از مليت صاحبان آن يافت. وقتي وارد فرودگاه كشوري مي‌شويم اين نمادها را مي‌بينيم وقتي فيلمي را تماشا مي‌كنيم باز هم شاهد اين پيام‌ها هستيم تا مدتي پيش تنها در فرودگاه و يا رسانه ملي همان كشور شاهد اين نمادها بوديم يعني يا به صورت واقعي و يا به صورت محدود از رسانه‌هايي با برد مشخص. اما امروز پديده‌اي با نام جهاني‌شدن كه امروز نقش پر رنگ آن را شاهديم ( اگرچه از مدت زماني پيش در حال شكل گرفتن و رشد بوده است) حيطه انتقال اين نمادهاي ملي، قومي، محلي و در يك كلام بومي را به صورت چشم‌گيري افزايش داده‌است. يكي از اين ابزار و در واقع مهمترين آن اينترنت بود كه از آن به عنوان فضاي مجازي ياد مي‌كنيم.
فضاي مجازي ( اينترنت ) داراي پنج خصوصيت است كه آن را از ساير رسانه متمايز كرده است و به نوعي آن را خاص كرده است . ديجيتالي بودن ، تعاملي بودن ، هايپرتكست بودن ، واقعيت مجازي بودن و مركزي بودن (عاملي :1384) بنا براين بومي شدن كه اصطلاحي است كه به دنبال جهاني شدن بيش از پيش مطرح شده است كمي در مورد آن متفاوت است.
اگر بخواهيم نظريه اي براي جهاني شدن وبه دنبال آن بومي شدن براي اين فضا استفاده كنيم نظريه نسبيت گرايي[1] را ترجيح مي دهم .
نسبيت گرا ها معتقدند كه مرزهاي فرهنگي كه در گذشته يك ملت را از ملت ديگر جدا مي كرد ، امروز وجود واقعي ندارد . مرزهاي فرهنگي از نظر آنها علائمي است كه به لحاظ زباني و نژادي و اختصاصات ذاتي يك فرهنگ يك ملت را از ملت ديگر جدا مي كند . و اگر چه اين علائم در گذشته نقش تعيين كننده اي در شكل گيري شخصيت بومي يك فرهنگ و يك ملت داشته اند ، امروز نقش نسبي در اين مرزبندي دارند . در مقايسه با افراط گرايان[2] كه معتقدند يك همسان سازي كلي فرهنگي در حال وقوع است ، آنها بر اين باورند كه يك شبكه ارتباطي بين ملت ها و فرهنگ ها به وجود آورده كه در هر منطقه تسهيل كننده تبادل معاني فرهنگي[3] و كالا ها وهنجارهاي اجتماعي شده است .( عاملي : 1383)
رابرتسون[4] از در اين زمينه از عام گرايي وخاص گرايي صحبت مي كند و در كتاب جهاني شدنش اينگونه مي گويد: " عام گرايي وخاص گرايي در دوره اخير چيزي از نوع يك فرهنگ جهاني ، يا در حقيقت يك محور عمده در نحوه ساختار پذيري كليت جهان است . به نظر من به جاي اينكه قضيه را از اين زاويه بنگريم كه عام گرايي تنها با اصول داراي مصداق كلي و خاص گرايي تنها با آنچه محلي است سر وكار دارد ، موضوع را از اين زاويه مورد توجه قرار دهيم كه عام گرايي وخاص گرايي در سطح جهان به عنوان يك مجموعه واحد با يكديگر مرتبط اند . لذا اين دو به جهت عام بودگي توقع خاص بودگي از يك سو و توقع افزاينده عام بودگي ازسوي ديگر با يكديگر پيوند خورده اند. اين پديده اخير – خاص گردانيدن عام بودگي- مبين اين انديشه است كه عام بايد در قالب جهاني- بشري انضماميت پيدا كند؛ در حاليكه جريان نخست-عام گردانيدن خاص بودگي- متضمن انتشار گسترده اين فكر است كه در حقيقت براي خاص بودن ، يكتا بودن و تفاوت وديگر بودگي نهايتي نيست وبه قول بودريلارد هيچ وقت براي احياي اصل خود دير نيست." (رابرتسون:2001)
من در اين چند سطر مي خواهم براساس اين تفكرات به اين سوالات پاسخ دهم :
سوال اساسي : چگونه شبكه اى جهانى و بين المللى با عنوان اينترنت كه اساس آن بر بى تمركزى و بى مكانى است را مى توان ملى كرد؟ آيا فضاي مجازي كه خود نقش انكار ناپذيري در جهاني شدن دارد قابليت بومي شدن دارد ؟ و يا چگونه شبكه بين المللي و جهاني اينترنت را مي توان بومي كرد ؟

1.فضاي مجازي
فضاي مجازي از دو مفهوم فضا[5] ومجاز [6] تشكيل شده است. پس بهتر است براي دركي روشن تر ابتدا به مفهوم واژگاني آن بپردازيم .

1-1 مجاز :
طبق نظر دكتر عاملي مجاز گاهي در مقابل امر حقيقي معنا مي شود ، گاهي به عنوان امري وهمي وخيالي فرض مي شود و گاهي در مقايسه با واقعيت محسوس وبدن به كار برده مي شود و برخي اوقات يك امر ذهني در مقابل امري عيني تلقي مي شود . همچنين استفاده يك لغت خارج از معناي اوليه را نيز مجاز مي نامند . (عاملي : 1384 )
پس فضا يا جهاني با خصلت مجازي در مقابل فضا يا جهان واقعي قرار مي گيرد . كه فضاي دوم نيز نام مي گيرد . البته مجازي بودن به هيچ عنوان از تاثير واقعيت نمي كاهد بلكه تنها واقعيتي را به شكل مجازي بازنمايي مي كند چه بسا همپا و موازي با جهان واقعي . واقعیت مجازی تلاش می کند محیط های جدیدی خلق کند که تخیلی هستند ، قلمروهای خیال گونه ای که به شیوه هایی منحصر بفرد «واقعی» به نظر می‌رسند، اما به صورت مستقیم با جهان ، به صورتی که آن را درک می کنیم ارتباط ندارند. (سولر[7]:2006)

2-1 فضا :
مفهوم فضا در مقابل مفهوم مكان به كار گرفته مي شود . اين دو مفهوم تفاوت هاي اساسي باهم دارند . اولين وجه تمايزي که در جريان مقايسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتزاع اين دو مفهوم است. فضا در مقايسه با مکان مفهومي بسيار انتزاعي و به سختي قابل تصور بوده به طوري که درک اين مفهوم بدون واسطه درک مکان براي ما موجودات فيزيکي غير ممکن است.(سايت تبيان) گل محمدي در كتاب جهاني شدن ، فرهنگ ، هويت به نقل از مورلي و رابينز[8](1996) ديگر تفاوت ها را اينگونه بيان مي كند كه فضا عبارت است از همه جا ولي مكان جايي معين است .مكان محتوا دارد ولي فضا نوعي خلاء است . مكان دوبعدي است در حاليكه فضا سه بعد دارد . مكان قابليت مرزبندي دارد اما فضا بي مركز ونا متناهي است . و از زبان هال [9](1996) مي گويد ، مكان ها ثابت مي مانند اما فضا مي تواند در يك چشم به هم زدن تغيير كند و عوض شود .
بنابراين فضا مفهومي بسيار گسترده تر و پيچيده تري نسبت به مكان دارد وشايد همين ويژگي هاي فضا است كه باعث خاص شدن و به وجود آمدن ديگر خصوصيات فضاي مجازي (اينترنت) شده است .

2.بومي شدن
اصطلاح بومي شدن [10] در ابتدا مدلي بود براي ژاپني ها كه تكنولوژي هاي جديد را با شرايط محلي وفرهنگ محلي خود وفق مي دادند تا هويت ژاپني خود را همچنان پا بر جا داشته باشند. در واقع بومي شدن خلق محصولات و يا خدماتي است كه در بازار جهاني هست اما مناسب با فرهنگ محلي اختصاصي شده است [11].
بومي شدن معمولا زماني مطرح مي شود كه با يك پديده غير بومي مانند تكنولوژي هاي جديد غربي مواجه باشيم . در اين زمان سه راه براي مواجه با اين پديده غير بومي داريم : اول اينكه نه تكنولوژي جديد را بپذيريم ونه فرهنگ وهنجاري كه همراه با اين پديده جديد از مبدا خودش آمده است . كه البته اين راه در اين برهه از زمان غير ممكن است و حتي نمونه هايي كه در دوره هاي پيش اين نوع مواجه را انتخاب كرده بودند با شكست مواجه شدند ؛ مانند چين در سال 1800 و يا ژاپن درسال 1500 كه هر دو مجبور به تغيير رويه شدند. دومين راه نيز پذيرش تكنولوژي جديد ومدرن شدن همچنين پذيرش فرهنگ همراه آن است . كه اين راه نيز به فرهنگ بومي صدمه مي زند و افراد جامعه را دچار بحران هويت و از خود بيگانگي مي كند ؛ مانند تركيه در زمان آتاتورك . وسومين وبهترين راه برخورد با تكنولوژي هاي جديد پذيرش تكنولوژي و حركت به سوي مدرنيزاسيون است در عين اينكه فرهنگ سازي جديد طبق ارزش هاي بومي و فرهنگ حاكم بر جامعه صورت بگيرد ؛ مانند ژاپن يا سنگاپور .
طبق تفاوت هايي كه در مورد فضا ومكان ذكر كرديم قاعدتا بومي شدن نيز در فضا و مكان متفاوت است .

1-2 بومي شدن در مكان :
با ذكر كلمه مكان اين معنا هم رسانده مي شود كه منظور جهان واقعي[12] است . براي بومي شدن در جهان واقعي ابتدا بايد عناصرو عينيت هايي كه نماينگر هويت هاي جمعي يك مليت است را شناسايي كرد .
دكتر عاملي در رابطه با هويت اينگونه مي گويد : "هويت همواره يك مفهوم ارتباطي بوده است. (بارت[13]1969) به اين معنا كه ما به وسيله تشابه ها وتفاوت ها يي كه با ديگران داريم شناخته مي شويم (ميناگال[14] وهمكاران 2003)هويت به ريشه هاي زندگي ، روش ها ، و منش هايي كه با آن زندگي مي كنيم ، گره خورده است .منظور از روش هاي زندگي به قول ميناگال وهمكاران او(2003) اموري است كه "خصيصه هاي خاص زندگي ما " را منعكس مي كند . اموري مثل بنا ها، نظام شهري، هنر، آداب ورسوم اجتماعي، مذهب، نوع لباس پوشيدن، نحوه غذاخوردن، چگونگي گذران اوقات فراغت و خلق وخو هاي به روابط اجتماعي ، نمونه هايي است كه هويت يك جامعه را از جامعه ديگر ويا حتي هويت يك فرد را از فرد ديگر متمايز مي كند ." بنابراين با باز سازي هويت در عناصري كه نماد هويت يك فرد يا يك اجتماع است مي توانيم مي توانيم بگوييم بازگشت به خويشتن انجام داده ايم . مانند به كار گيري سازهاي غربي اما نواختن ملودي هاي شرقي وايراني ، مثل ساختن بنايي جديد و با تجهيزات امروزي اما با الگو برداري از معماري سنتي ايراني و يا استفاده از پارچه خارجي براي لباسي به سبك محلي و ...
محلي بودن ودر عين حال مورد پذيرش جهان واقع شدن حكايت از برخورداري از ارزش هاي جهاني است ويك نگاه جهاني دارد .( عاملي: 1383)

2-2 بومي شدن در فضا :
منظور از فضا (فضاي مجازي) در اينجا بيشتر اينترنت است . البته فضاي مجازي صرفا اينترنت نيست ام اگر ما چيز ديگري با آن پنج خصوصيات پيدا كرديم ميتوانيم آن را فضاي مجازي بناميم (مانند sms هاي موبايل) اما اينترنت بيشترين كاربرد را دارد .
اينترنت تشكيل شده از دو بخش 1. تكنولوژي و 2.محتوا. بومي شدن دراين دو مورد متفاوت است . بايد متذكر شد كه منظور از تكنولوژي نوع استفاده از تكنولوژي است نه اينكه بخواهيم چيزي كه قبلا اختراع شده را دوباره با در نظر گرفتن شرايط محلي از نو اختراع كنيم .

2.1-2تكنولوژي :
مالكيت و مديريت شبكه اينترنت در اختيار كشور هاي خاصي است كه ميزباني بسياري از وب سايت هاي ما را به عهده دارد. يعني براي دسترسي به اطلاعات موجود در اين شبكه بايد از مسير هاي تعين شده وتحت حفاظت اين ميزبانان گذشت . با اين وجود سودي قابل توجه از اين مسير به جيب ميزبانان مي رود و هم امتيازي دارند براي وادار كردن كاربران به آنچه آن ها مي خواهند و يا تهديد به تحريم اينترنتي . علاوه بر اين، كنترل آن ها تهديدي است براي امنيت اطلاعات رد وبدل شده در اين زمينه . با اين شرايط ضرورت ايجاد يك ديتا سنتر[15] كه توسط هر منطقه يا كشوركنترل و حفاظت شود احساس مي شود . ويا حداقل با تكثر ، انحصار در اين زمينه شكسته شود . (مومني:1384)
استفاده از دامنه هاي مخصوص با نام هر كشور يكي از راه هاي بومي كردن است. (بگذريم از اينكه همين دامنه ها نيز از طريق خطوط ارتباطي شبكه اينترنت خارج از كشور وصل مي شود. ) دامنه .ir براي ايران مي تواند به كاربران القا كننده هويتشان باشد . در فضايي بي حد و حصر كه از هر قوميت و مليت و كشوري در آنجا حضور دارند عنصري كه نام كشور را به همراه داشته باشد، كشوري داراي مكان و مرز بندي مشخص ، جداي از هويت ملي و قومي بدون شك ديگر هويت ها را هم در ذهن ما تداعي خواهد كرد . هويت ديني ، هويت فرهنگي ، اجتماعي، هويت هنري، هويت شهري و ديگر هويت هايي كه هر فرد به صورت فردي واجتماعي مي تواند داشته باشد .ويا دامنه .va براي سايت هاي مخصوص واتيكان www.vatican.va

2.2-2 محتوا :
مي دانيم كه اينترنت يك چند رسانه اي[16] است . يعني مانند ظرفي است كه پيام هاي متفاوت از جنس هاي متفاوت درون آن ريخته مي شود كه در اختيار مخاطباني به مراتب گسترده تر(از لحاظ زماني ومكاني) و با اختيارات بيشتر قرار مي دهد. محسنيان راد(1383) به نقل ازهنرز[17](1996) آغازبحث تأثير رسانه ها در شکل گيري تصورات ذهني مشترک را، از اواسط دهه 1980 و از هنگام حضور تلويزيون ماهواره اي (DBS) در منازل مي داند که باعث گرديد افراد ـ بدون دروازه باني و مداخله دولت ها ـ بيشتر از گذشته درک کنند که چيزهايي فراتر از فرهنگ محلي[18] آنها نيز وجود دارد، بدون اينکه با آن فرهنگ، هيچگونه ملاقات چهره به چهره اي داشته باشند . يکي از پيامدهاي اين امر، تقويت حس "ما" بودن [19]يا همان هويت فرهنگي[20] است . بايد گفت با ايجاد هويت جمعي ، هويت فردي ومحلي از بين نمي رود ويا ضعيف نمي شود ما با هويت هاي همزمان و دو جهاني شدن(دكتر عاملي : 1383) مواجه شده ايم . جهان مجازي با تاثير گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات ، منشاء ظهور فرهنگ هاي آني[21] و به دنبال آن هويت هاي خلق الساعه شده است كه در دوره محدودي شكل مي گيرد و با ظهور هويت هاي جديد به سرعت از بين مي رود. (دكتر عاملي:1383) اين به وجود آمدن واز بين رفتن هويت هاي جديد مي تواند به اين دليل باشد كه هويت ها پشتوانه اي ندارند وطبق مرزها و مكان ها شكل نگرفته اند .
هويت بر اساس مرز بندي ها در مكان شكل مي گيرد نه صرفا مرز بندي سياسي ، مرز هاي فرهنگي ، ديني ، شهري و ... نيز در اين امر سهيم اند. وطبق اين اظهارات در رابطه با هويت هاي همزمان بايد گفت كه براي بومي ومحلي كردن محتوا در اينترنت و فضاي مجازي بايد مرزهايي كه در جهان واقعي وجود دارد به صورت مجازي در اينترنت باز سازي شود ونماد هاي هويت در آنجا مطرح شود ؛ تا بتوان هويت هاي مربوط به آن مرز ها را بازسازي كرد . همان طور كه گفتيم جهان مجازي در موازات با جهان واقعي در حركت است بنابراين با بازسازي هويت در جهان مجازي ، هويت ها در جهان واقعي هم تقويت مي شوند .
ديگر اينكه درون فضاي مجازي علاوه بر ترسيم مجدد مرزها ، فرهنگ محلي و فرهنگ اختصاصي هر گروه بازنمايي شود . در اين مورد برخي سايت ها سعي كرده اند با اختصاص دادن بخش هايي از فضايشان به فرهنگ هاي local اين امر را رعايت كنند . (مانند: Yahoo Asia) اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه مديرت همچنان دست همان سايت ياهو مي باشد . در اين صورت چقدر امكان توليد و عرضه فرهنگ ناب محلي آسيايي امكان دارد وچقدر مرزهاي آسيايي را براي ما ترسيم مي كند ؟ راهي كه در اين باره وجود دارد اين است كه مديريت هاي اين قبيل سايت ها ويا حتي بخش هاي محلي به خود بوميان منطقه واگذار شود .
به نظر من مثلا يك سايت چيني بايد مانند يك رستوران چيني كه در كشوري غير از چين مثلا آمريكا واقع شده ، باشد . با وارد شدن به اين رستوران با تمام وجود حس مي كنيم كه در چين هستيم . بو ، دكوراسيون، نوع چيدمان ، غذا ، زبان ، چهره ،لباس و ساير چيزها باعث مي شود كه دقايقي كه در اين رستوران هستيم فراموش كنيم كه در چين نيستيم ؛ و با خارج شدن از اين رستوران به فضاي قبلي با فرهنگي متفاوت برمي گرديم ، در آنجا ما هم مانند بقيه وفرهنگ حاكم رفتار مي كنيم . به نظر من اين يعني دو جهاني شدن يعني هويت هاي همزمان يعني داشتن فرهنگ محلي در كنار فرهنگ جهاني !

نتيجه گيري :
طبق ديدگاه هاي نسبيت گرا ها جهاني شدن نمي تواند جامعه بشري را به سمت يكي شدن فرهنگي ببرد . با تكيه بر ديدگاه فيدرستون[22] كه از طرفداران نظريه نسبيت گرا هست ، مي توان از متمركز شدن فرهنگ هاي پراكنده [23] كه منعكس كننده جهاني شدن فرهنگ هاي محلي است سخن گفت . فرهنگ هاي پراكنده در گذشته ، پيوند هاي خود را با فرهنگ هاي مركزي از دست مي دادند ، ولي در پرتو جهاني شدن يك نوع متمركز شدن و منسجم شدن و مرتبط شدن و شبكه اي شدن فرهنگ هاي پراكنده به وجود آمده است . (عاملي : 1383)
يعني در واقع جهاني شدن تهديدي براي فرهنگ وهويت محلي ما نيست؛( البته در صورتي كه ما از آگاهي كافي برخوردار باشيم و بتوانيم به انتخاب درستي دست بزنيم) بلكه به قول گيدنز[24] جهاني شدن دليلي براي بهبود هويت هاي فرهنگي محلي در قسمت هاي متفاوت جهان است(2000)
اما براي ايجاد اين بهبود و بازسازي هويت هاي فرهنگي محلي در جايي مانند اينترنت نيازبه هزينه وهمت زيادي است .
براي به دست گرفتن مديريت ومالكيت مسيرهاي ارتباطي و محتوايي درفضاي مجازي احتياج به سرمايه گزاري كلاني است همچنين همت والايي را براي بازنمايي درست وصحيح از فرهنگ و هويت بومي درفضاي بي حد وحصري مانند اينترنت را مي طلبد تا بتوان ما هم با خيالي راحت مانند گيدنز جهاني شدن را دليل بهبود ، نه وارد كردن خدشه وايجاد بحران براي فرهنگ وهويت محلي ، بدانيم .

پانويس:
1.Relativism Theory
hyper-globalizer
cultural meaning
Robertson
virtual
John Suler
Morley & Robins
Hall
glocalization
http://www.wordspy.com/
real world
Barth
Minnegal
data center
multy media
Hannerz
local culture
we-ness
identity cultural
simultaneous cultures
Featherstone
diasporic culture
Giddens

كتابنامه :
جليلي، سميه ، 1382، مواجهه با غرب ، سايت كانون غيردولتي توتم انديشه ،
رابرتسون ، رونالد ، 1380، جهاني شدن-تئوري هاي اجنماعي وفرهنگ جهاني ،تهران، نشر ثالث
سولر، جان ، چهارراه جهان مجازي ، ترجمه کامبیز پارتازیان ، سايت آينده نگرwww.ayandehnegar.org
عاملي ، س. ر،1382، دو جهاني شدن وهويت هاي همزمان آينده ، سايت ايران وجامعه اطلاعاتي ، www.iranwsis.org
عاملي ، س. ر،1384، زيرساخت ها و خصوصيات فضاي مجازي ، درس مطالعات فضاي مجازي
عاملي ، س. ر، 1382 ، جهاني شدن ها : مفاهيم ونظريه ها ، ارغنون24
عاملي ، س. ر، 1384، هويت هاي فرهنگي قديم و جديد ،رمزگشايي تمدني ومعماري سنتي- مدرن و ملي- فراملي مهستان.
كمالي پور، يحيي، 1383، بومي كردن اينترنت ، سايت ايران وجامعه اطلاعاتي ، www.iranwsis.org
گل محمدي ، احمد ، 1381، جهاني شدن، فرهنگ، هويت ، تهران ، نشرني.
محسنيان راد ، مهدي ،1383، جهاني شدن،فرهنگ وبازار پيام ، سايت ايران وجامعه اطلاعاتي www.iranwsis.org
مومني ، مينو ،1384، اينترنت ملي تنها با يك ميليارد دلار، سايت آينده نگر

اپراتور دولتی تا حد ممکن بزرگ می شود

رئيس هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار، در خصوص زمان واگذاري سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي سال 85، گفت: در دوره اخير، قرعه‌كشي وجود ندارد و بيشتر استان‌هاي كشور، آمادگي واگذاري يك‌جاي سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي را دارند.

دكتر سيد علي علويان در گفت وگو با خبرنگارسيتنا افزود: به جزدو سه استان كه مشكل توزيع دارند و در يك ماه آينده، مشكلات آنها نيز رفع مي‌شود، در بقيه استان‌ها، سيم‌كارت‌ها واگذار مي‌شود.
علويان، گفت: در خصوص تهران نيز مشكلي نخواهيم داشت و سيم‌كارت‌ها بدون قرعه‌كشي و تا پايان ارديبهشت ماه واگذار مي‌شود.
وي، در پاسخ به اين سوال كه "آيا در صورت پيش‌بيني ميزان استقبال كنوني از سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي، شركت ارتباطات سيار همچنان با وجود سيل انتقادها، باز هم اقدام به ثبت‌نام مي‌كرد يا خير؟" تصريح كرد: با توجه به تصميم ورود شركت ارتباطات سيار به بورس و واگذاري سهام آن، بايد اين شركت با قدرت بيشتر و سوددهي بالاتري وارد بورس شود.
علويان، افزود: استقبال صورت گرفته، اختلاف چنداني با پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط يك موسسه نظرسنجي نداشته و پيش‌بيني داخلي استقبال از سيم‌كارت‌هاي اعتباري به دليل قيمت پايين وجود داشت، ضمن آنكه مطمئن هستيم با شناخت بيشتر به تدريج تقاضا باز هم افزايش خواهد يافت.
رييس هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار، خاطرنشان كرد: مسلما، اگر اين شركت در مجموعه دولت باقي مي‌ماند، توسعه آن صورت نمي‌گرفت، اما به دليل ورود به بورس، افزايش ارزش سهام آن به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
علويان، گفت: عدم فعاليت در اين دوره گذار، عدم ارائه سرويس جديد و عدم توسعه و راكد نگه‌داشتن شركت، باعث از بين رفتن سرمايه‌هاي مردم (كه عمده دارايي اين شركت نيز متعلق به آنهاست)، مي‌شود.
وي، بهترين راهكار براي واگذاري شركت ارتباطات سيار را ورود به بورس با ارزش بالاي سهام و به روز رساني تجهيزات، سرويس‌ها و تنوع خدمات دانست تا ارتباطات سيار با ارزش بالاتري وارد بازار رقابتي آينده شود.
علويان، تصريح كرد: براساس پيش‌بيني‌ها، با افزايش شناخت مردم نسبت به سيم‌كارت‌هاي پيش‌پرداختي، تعداد مشتركان تلفن همراه افزايش مي‌يابد، ضمن آنكه ثبت‌نام اينترنتي را به صورت آزمايشي ادامه خواهيم داد تا ضمن رفع مشكلات احتمالي آن، ارزيابي مناسب‌تري از واگذاري به روز سيم‌كارت و ارائه خدمات مورد نياز مشتركان به خصوص به قشر جوان بدون واسطه و صرف وقت و هزينه اضافي داشته باشيم.

دلایل اختلال SMS اعلام شد

معاون نظارت و مديريت شبكه‌ي شركت ارتباطات سيار درباره‌ي اختلالات اخير در شبكه‌ي پيام كوتاه (SMS) اپراتور اول و اين كه چرا در حال حاضر در برخي از ساعت روز SMSها به كندي ارسال مي‌شود و يا به مقصد نمي‌رسند و در بعضي مواقع يك SMS چند بار ارسال مي‌شود گفت: ممكن است اين اتفاقات به دليل ارتقاي مركز SMS امام (ره) و تغيير ديتابيس‌هاي مسيريابي SMSها كه براي بهينه‌سازي بار شبكه انجام شده رخ ‌دهند.
محمد حسين فلاح اصغري در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، اظهار كرد: در حال ارزيابي علت اين اختلالات هستيم، البته تاكنون تست‌هاي فني از شبكه‌ اشكال محسوسي را گزارش نكرده است؛ همچنين ممكن است بخشي از اين اشكالات نيز به دليل وضعيت گوشي مشترك مقصد باشد.
او درباره‌ي‌ تمهيدات شركت ارتباطات سيار براي افزايش ظرفيت شبكه SMS اپراتور اول در ايام نوروز خاطر نشان كرد: در حال حاضر شبكه را از نظر نرم‌افزاري دوباره بازبيني كرده‌ايم و تقسيم ترافيك لازم را انجام داده‌ايم؛ با بهينه سازي بار ترافيكي شبكه و مسيرهاي ارسال SMS در حال حاضر 20 تا 30 درصد وضعيت شبكه در ارسال و دريافت SMS بهبود يافته است.
فلاح اصغري ادامه داد: مركز SMS شيراز در حال توسعه است و توافق نامه‌اي نيز امضاء كرده‌ايم تا دو مركز جديد SMS به مراكز SMS كشور كه در حال حاضر 6 مركز است اضافه شود؛ اين مراكز نيز در حال حاضر شامل مركز SMS امام (ره)، الغدير در تهران، مركز SMS در مشهد، شهركرد، اروميه و شيراز هستند.
او با اشاره به اين كه ظرفيت مراكز SMS كشور در حال حاضر در حدود 13 ميليون مشترك است گفت: با توجه به اين كه از حدود 15 ميليون مشترك اپراتور اول، در حال حاضر 13 ميليون مشترك در شبكه‌ فعال هستند، ظرفيت مراكز SMS فعلي نيز در همين اندازه است و مشكلي از اين نظر نداريم.
او خاطر نشان كرد: با توسعه‌اي كه در حال حاضر در مركز SMS شيراز و راه‌اندازي دو مركز SMS جديد انجام خواهيم داد مي‌توانيم تا 18 ميليون مشترك را پاسخ‌گو باشيم.
فلاح اصغري با اشاره به اين كه در طول امسال حدود 10 ميليارد SMS ميان مشتركان اپراتور اول تبادل شده است گفت: به ازاي هر مشترك در دنيا به طور ميانگين 1 تا 5/1 SMS در روز ارسال مي‌شود اما در ايران اين ميانگين 5/1 تا 5/2 SMS در روز است؛ از اين رو به طور ميانگين در روز 30 ميليون پيام كوتاه ميان مشتركان اپراتور اول رد و بدل مي‌شود كه اين تعداد در اعياد و مناسبت‌هاي خاص دو برابر افزايش مي‌يابد كه به عنوان نمونه در عيد غدير امسال در حدود 72 ميليون SMS رد و بدل شد.

March 01, 2007

دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد

لوئيس . ای . فريدلند - گسترش ارتباطات تکنولوژيکى و پيدايش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پيش کشيده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتيک اين ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نيز شيوه هاى جلوگيرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهايت ، تبعيض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره کرد . مقاله حاضر با تکيه بر آخرين پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در اين زمينه ، به بررسى مسائل ياد شده و راه کارهاى دموکراتيزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژيهاى جديد ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .

مفهوم دموکراسى الکترونيکى ، اساسا بر شکلى جديد از رفتار دموکراتيک دلالت دارد که حاصل تکنولوژيهاى جديد اطلاعاتى است . تکنولوژى جديد ، گوهر دموکراسى را تغيير مى دهد با اين حال در مباحث دموکراسى الکترونيکى ، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هايى عينى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفايى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمايه دارى صنعتى و يک شکل اجتماعى جديد است و دموکراسى الکترونيکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اينکه آيا چنين گسستى وجود دارد يا خير ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر انديشه شکل گيرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى يابد ، خرده گيرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جديد رفتار دموکراتيک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترين وجه نشان داد .
براى ورود به اين بحث ، سه دور نماى گسترده در اختيار داريم . نخست اينکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتيک را تهديد مى کند . دورنماى دوم اين است که قدرت دولت و موسسه ها براى زير نظر گرفتن و کنترل تمهيدات و ابزارهاى الکترونيکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهديد مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر اين اساس استوار است که تکنولوژى جديد شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اينکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزايش شکاف ميان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، يا به بيان ديگرافزايش شکاف ميان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سياسى ظهور مى کند . بر پايه اين ديدگاه ، در نهايت تنها قوانين عمومى درباره زير ساخت اطلاعات و يارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمين اين امر خواهد بود که عوايد حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتيک تقسيم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر اين استدلال تکيه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ريزى هاى زير بنايى دولتى آن را تقويت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سيستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام ديد ( Panoptic ) ميشل فوکو ، انديشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسيارى از حوزه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث ديگر در اين زمينه ، اين است که شکلى از فرد ديجيتالى در حال پديدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ايجاد مى کند و تهديد نظارت و کنترل را افزايش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزاديخواهى انگليسى - آمريکايى ريشه دارد ، بر اين استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهديد قرار گيرد ، اما نظارت دولت خود نخستين تهديد است .
دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سياست دموکراتيک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز ديگرى را در اين مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در اين نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرايطى ممکن است پيکربنديها يا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود يا قريبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتيک و دست يافتن به يک قلمرو وسيع عمومى و همگانى در زمينه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گيرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى جديد ارتباطى بيشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پويه شناسى (ديناميک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتيکى که آن جنبشها را پى ريزى مى کنند . در اين نوشتار ، اين نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در اين جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتيک آشکار مى کند .
حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زيربنايى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ريموند ويليامز پيوندى يافته اند . ويليامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاى ديگران ، ارتباط محکم و زنجيره وارى با توانايى دريافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنين اچ . مارشال در يک بررسى به ارتباط نزديک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگليسى ، اين حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سياسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سياسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سيستمهاى متقابل يا ميانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پيش مى کشد . موردوک وگلدينگ نيز همگرايى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهديدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصيف مى کنند .
با اين حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى ارتباطى جديد، بايد فرضيه هايمان را در باره ملازمه ميان انحصارى شدن و همگرايى از يک سو و کنترل و تاثير متقابل کنار بگذاريم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بيازماييم ، دليل نخست که در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم ، اين است که حتى در سيستمهاى ارتباطى بسيار يکپارچه و در هم ادغام شده نظير سيستمهاى ارتباطى ايالات متحده ، ديگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طريق گسترش افقى اتحاديه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاينده اى اعمال مى شود . دليل دوم اين است که حتى اگر تکنولوژيهاى ارتباطى جديد در يک بازار سرمايه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، اين تکنولوژيها به شيوه هايى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتيک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گيرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پيوسته جمعيتهاى بيشترى به شيوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و اين روند نيز تحليل رفتن اطلاعات به مثابه کالايى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگيرى مى کند .
از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جديد فهم ما از رابطه بنيادى ميان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبيده اند . همچنين ، اين دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژيکى جمعى ، نظريه پردازى ما را به مسيرى هدايت مى کنند که غنى تر و پيچيده تر از چيزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .

نظرخواهى دموکراتيک و تکنولوژى جديد
در سالهاى دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموکراسى و تکنولوژيهاى جديد ارتباطى ، در ايالات متحده حاکم بود . چارچوب نظر خواهانه يا مبتنى بر رايزنى و چارچوب مبتنى بر همه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى ، افراد عقيده و نظر خود را به طور مستقيم ، از طريق يک بازار الکترونيکى گسترده ابراز مى کنند .
اگر شبکه ها به اندازه کافى همگانى و گسترده باشند ، بر آينده ديدگاههاى فردى ، راه را براى بروز سريع خواست همگانى هموار خواهد کرد . اين نگره تله دموکراسى با دموکراسى از راه دور ( Teledemocracy ) را هواداران دموکراسى فراگپر ، آينده گرايان و تلويزيون کابلى مشارکتى که در جستجوى جواز خود گردانى بود ، با شور و حرارت در دهه هاى 1970 و 1980 ترويج کردند .
تله دموکراسى ، با طرح ريزى مجدد ليبراليزم کلاسيک در دوره هاى آينده ، چارچوب دموکراتيک محکمى را عرضه مى کند . اين مدل يا الگوى دموکراسى ، نشانگر بازار تبليغاتى اى است که در آن ، کسانى که بهتر از ديگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهيز کنند ، براى کنترل نتيجه همه پرسى هاى الکترونيکى ، در موقعيت برترى قرار مى گيرند .
نگره مبتنى بر همه پرسى ، ديدگاهى زنده و پويا است که همه مردم باوران ( Populists ) محافظه کار و همه فن شناسانى که ارتباطات الکترونى را در ذات خود ، يک هدف دموکراتيک مى پندارند ، به خوبى آن را پذيرفته اند .
بر خلاف دموکراسى مبتنى بر همه پرسى ، مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى يا رايزنى ، دموکراسى نمايندگى را همچون نقطه عزيمت در نظر مى گيرند و در پى آن هستند که چگونه قدرت و جنبه مشارکتى اين نوع دموکراسى را تقويت کنند . آبرامسون و همکارانش ، در پى يک چارچوب اشتراکى ( Communitarian ) هستند که بر نظر خواهى يا رايزنى ، بيش از راى گيرى مستقيم تاکيد دارد و در جمعيت هاى قابل شناسايى و در نگره اى از خير عامه که فراسوى علايق گروهى و فردى است ، ريشه دارد .
با اين حال ، آنان مفهوم کثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور ( Interest Group ) را همچون اصلاح کننده مهم ديدگاه اشتراکى در نظر مى گيرد ، حتى اگر کثرت گرايى ( Pluralism ) به واسطه بينشى تقليل گر از دموکراسى ، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستيابى به منافع اندک محدود گرديد . ديدگاه فيشکين ( Fishkin ) مبتنى بر عقيده سنجى نشر خواهانه از يک نمونه آمارى از شهروندان (البته اين نمونه آمارى چندان گسترده نيست که مانع بحث معنى دار شود ) با فرض اينکه عقايد عموم در فرايند نظر خواهانه وارد شود ، در پى مدل سازى از خواسته و نظر عموم مردم است .
نظريه مهم هابرس درباره قلمرو عمومى( يا همگانى ) تا پيش از انتشار آن به زبان انگليسى در سال 1989 ، تاثير نسبتاٌ کمترى بر مباحث مربوط به اين موضوع در ايالات متحده داشت . هابرماس نظريه گسترده اى را درباره پيدايش و زوال زندگى همگانى (عمومى ) در غرب و دلايل و اسباب ساختارى آن بيان مى کند که زوال قلمرو همگانى مبتنى بر صنعت چاپ در اويل قرن نوزدهم را نيز شامل مى شود . اما هابرماس ، استلزامات تکنولوژيهاى مدرن ارتباطى را تنها به شيوه اى عجولانه و جزيى نگر نشان مى دهد کرى ( Carey ) روابط در هم تافته ميان تکنولوژى و دموکراسى را از نظر گاه فرهنگ دموکراتيک و با پيش بينى پيدايش مقولات تازه اى که در کنش دموکراتيک ريشه دارد ، به نمايش گذارد .
در آخرين سالهاى دهه 1980 و نخستين سالهاى دهه 1990 يعنى زمانى که بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى بر همه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى بود ، تحولاتى که در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تکنولوژى پديد آمد ، مجموعه مسائل تازه اى را پيش کشيد . در همان زمان نوآورى مدنى ، در وهله اول به عنوان کنشى براى حل مشکلات ، در ميان گروههاى ذينفع عامه ( Grassroots ) در حال شکوفايى بود . در اين آزمايشگاه مدنى ، آزمايشگاه دقيق و استادانه اى با فرايندهاى نظر خواهانه ، در سازوکار ايجاد ارتباط فزاينده و اطمينان و اعتماد ، ريشه مى گرفتند . به اين ترتيب ، آنچه در مرکز نوآوريهاى دموکارتيک جاى دارد ، تجهيز و بسيج سرمايه هاى جمعى و توجه به کنش همگانى و عمومى براى حل مشکلات است ، نه نمونه هاى نماينده آمارى و جماعتهاى فرض نظر دهنده .
همانطور که بويت (Boyte ) گفته است ، در مدل مبتنى بر نظر خواهى ، گذشته از رقباى مخالف آن ، اساس مرکزى انگيزه و کنش عمل باورانه که در جامعه مدنى يافته مى شود ، محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بيگانگانى به حساب مى آيند که دخالتى در تصميم گيريها و حل مشکلات اجتماعى ندارند . پژوهش کلاسيک ماتسريج نيز حاوى درسى مشابه است که نظريه هاى مبتنى بر نظر خواهى عموماٌ از آن غافل بوده اند .
بحث دموکراتيک در انجمن شهرى New England را در دهه هاى 1980 و 1990 ، سرمايه اجتماعى و رهيافتهاى مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى توجه فزاينده اى را به خود جلب کرده است . سرمايه اجتماعى ترسيم کننده شبکه هاى ديرپايى است که شکل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند ، پشتوانه هايى که افراد و گروهها از طريق آن مى کوشند به بازشناسى متقابل دست يابند . به اين ترتيب ، سرمايه اجتماعى زير ساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آودنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است .
توسعه مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى که انجمن ها را براى تجهيز و بسيج سرمايه هاى فراوان خود در جهت حل مشکلات آماده مى سازد ، تاکيد مى کند . شمار فزاينده اى از بانيان پروژه هاى محلى ، علاوه بر سرمايه گذارى در موسسات و بنگاههاى فدرال براى برنامه هايشان ، اين رويکرد را به کار گرفته اند . در انجمن هايى همچون شبکه هاى سرمايه اجتماعى ، بيش از انجمن هاى سختگيرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى ، مى توان عناصر پيوند گذار فناوريها (1) اطلاعاتى جديد را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى ، بنا کرد .
فناوريهاى جديد در شبکه هاى اجتماعى ، نقش اساسى و فزاينده ايفا مى کنند . از آنجا که پيچيدگى ارتباطات اجتماعى ، هنگامى افزايش و گسترش مى يابد که سيستمهاى ارتباطى الکترونيکى ، واسطه آن ارتباطات مى شوند . پس هرگونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى ، ناگزير است اين ساختارهاى شبکه اجتماعى و سيستمهاى ارتباطى مقيد کننده آنها را به حساب آورد .
هنگامى که از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه ، به سوى مدلى حرکت مى کنيم که تاکيد بيشترى بر شبکه هاى اجتماعى دارد .. نقش دلالها و واسطه هاى اطلاعاتى در دورن سيستمهاى ارتباطى کانونى تر و مرکزى تر مى شود . گارنهم دو کارکرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخيص مى دهد : جمع آورى و پراکندن اطلاعات و فراهم کردن محلى برا ى ثبت و تبادل نظر همگانى . او براى جلوگيرى از تبديل اطلاعات داراى کيفيت خوب به يک کالاى خصوصى ، پيشنهاد مى کند که امکان مديريت و هدايت عرصه اطلاعات به دست عموم و هياتهاى نيمه عمومى ، بيشتر شود ... در همين حال ، از ميانه دهه 1980 شبکه هاى کامپيوترى چنان گسترش يافته اند که ديدگاههاى سابقمان را درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند .
در مباحث مربوط به ديدگاههاى مبتنى بر نظر خواهى و همه پرسى ، امکانات داتى ارتباطات گروهى در سيستمهاى ارتباطى کامپيوترى ( CMC ) فقط در وهله دوم توجه مى شد . هم اکنون شالوده سازمانهاى جمعس و کاربند هاى ( Practitioner ) شهروندى ، به اندازه اى سيستمهاى ارتباطى کامپيوترى را اتخاذ کرده اند که مى توانيم پژوهش در مورد دموکراتيک کردن اثرهاى پراکنش آنها را آغاز کنيم . در بحثهاى بعدى ، چهار مدل کاربرد فناوريهاى ارتباطى از سوى رشته وسيعى از سازمانهاى شهروندى را شرح خواهيم داد .
مدلهای شبکه های شهروندی و مدلهای مشکل گشايي و پشتيبانی (هواداری )

الف) مدلهای شبکه های شهروندی
حاصل تحليل و بررسی نگارنده درباره دامنه وسيع شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر انجمن ها و شهروندان ، شناسايي 4 مدل گسترده اين گونه شبکه هاست :
1) شبکه هايي که اطلاعات را پشتيبانی جديدی را در خدمت حل مشکلات و فعاليت به وجود آورده اند .
2) شبکه های فناوری در انجمن های محلی و منطقه ای .
3) شبکه هايي که از دل فعاليتهای برنامه ريزی گسترده دولتی يا محلی ( شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی ) سربرآورده اند .
4) مدل ژورناليسم يا روزنامه نگاری همگانی الکترونيکی که از دل کارکردهای انتشاراتی شبکه های جديد سربرآورده اند .

هر کدام از اين مدل ها ، مشخص کننده يک خط سير آموزش اجتماعی است که اصول خاستگاهی گوناگونی آن را معين می کند و نيز ناظر است بر اهداف و مقاصد و اجتماعات گوناگونی که اين مدلها در خدمت آنها هستند . با اين حال ، علی رغم جايگاههای اجتماعی گوناگون اين مدلها ، هر کدام از آنها از صفات مشخص مشترکی سهم می برند . کاربند ( Pracfifioner ) های هر يک از اين شبکه ها ، به موازات گسترش فعاليتهايشان و آشکار شدن نقاط مشترک در کارشان ، از يکديگر چيزهايي آموخته اند .
به همين دليل ، مدلهای مذکور ، در زمينه پاره ای درونمايه های مرکزی ، به خصوص توافق بر سر اينکه شبکه ها بايد در پی توسعه سرمايه اجتماعی ، حل مشکلات و اشکال جديد شهروندی باشد ، با يکديگر همگرا می شوند .

ب) مدلهای مشکل گشايي و پشتيبانی (هواداری )
نمونه های شبکه های پشتيبانی يا هواداری که در پی حل مشکلات از طريق تقسيم يا سهم بری اطلاعات هستند ، در ميانه دهه 1980 سر بر می آورند . از ميان اين شبکه ها می توان به موسسه ارتباطات جهانگير ( IGC ) و شبکه Hands Net اشاره نمود . IGC شبکه ای در خدمت افراد و گروههای متعهد به هواداری از عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و محيط زيست است .
شبکه Hands Net نيز از ئل گروهی از سازمانهای جمعی در کاليفرنيا به وجود آمده که در حيطه محلی ، در زمينه های گرسنگی و تغذيه ، بی خانمانی ، مسکن و توسعه اقتصادی فعاليت می کردند . اين دو شبکه جايگاهی اساسی در بحث کابرد دموکراتيک تکنولوژيهای جديد کسب کرده اند . امروزه IGC حدود 13 هزار عضو دارد که اين تعداد شامل 300 تا 500 سازمان است . IGC شبکه های تخصصی تحت پوشش خود ، يونيسف ، انستيتوی دفاع ، انستيتوی کشاورزی و سياست تجاری و دهها سازمان ديگر را به هم ارتباط می دهد . هر يک از شبکه های تخصصی ، در ساختار وسيع تر IGC جای می گيرند که به عنوان يک شبکه ارتباطات داخلی برای اعضای خود و سيستم ارتباطی عامی برای گفتگوی اعضاء با هم در زمينه های مورد علاقه و نيز همچون منبع اخبار و اطلاعات ، فعاليت می کند .
IGC و Hands Net شکلهاي سازماندهی جمعی از طريق تکنولوژی هستند . IGC دارای بينش ياريگری است که از آن در خدمت به سازمانها و افراد متشکله خود سود می جويد هر دو اين شبکه ها رو به سوی اشکال جديد سرمايه اجتماعی ( Capital Social ) داشته اند و به منابع و پشتوانه های اجتماعی شکل بخشيده اند .
انجمنها و شبکه های آزاد ، مدلهای توسعه اقتصادی دولتی- جمعی و روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی

الف) انجمنها و شبکه های آزاد
اصطلاح شبکه جمعی ، مجموعه موسسهايي زا شامل می شود که شبکه های آزاد ، شبکه های مدنی ، هيئتهای حبر نامه ای و ... از آن جمله اند . اهميت زياد اين نهادها را می توان از شمار استفاده کنندگان آنها دريافت .
تجزيه و تحليل خط سير آموزش اجتماعی در شبکه سازی جمعی ، موضوعی مود علاقه ماست . شبکه های جمعی بيش از آنکه از شبکه های پشتيبانی سر برآورند ، از گروههای متفاوت اجتماعی و سازماندهی جمعی ظاهر می شوند .
سازندگان شبکه های جمعی وابسته به جمعيت های محلی هستند .
بعضی از نخستين سازندگان شبکه های جمعی ، بينش اختيارباورانه فناوری در هم آميختند که بر اساس آن ، اگر افراد بتوانند با يکديگر ارتباط و پيوند يابند ، دموکراسی فراگير جريان خواهد يافت .
از ديدگاه ارتباطات دموکراتيک ، موفق ترين پروژه های شبکه سازی جمعی آنهايي هستند که از علايق اوليه به فناوری ، به سمت جهت گيری جمعی و ارتباطی گسترده گام برداشته اند . بسياری از ناظران و کاربندان شبکه سازی جمعی در اين امر اتفاق نظر ارند که برای اجتناب از شکست و نابودی شبکه های جمعی در اثر يورش تجهيز کنندگان تجاری ، بايد ريشه های محلی اين شبکه ها عميق تر و مستحکم تر شود . نخستين آزمون بزرگ شهری جنبش شبکه جمعی درکلوند ( Cleveland ) در سال 1984 با تاسيس بيمارستان سنت سيليکون ( Silicon ) روی نمود . اين موسسه ، يک هيات خبرنامه محلی در زمينه اطلاعات پزشکی بود و برای نخستين بار مفهوم ارائه اطلاعات پزشکی از طريق کامپيوتر را تجسم بخشيد و بعدها الگوی بسياری از شبکه های جمعی گشت .

ب) مدلهای توسعه اقتصادی دولتی - جمعی
دولت ايالات متحده ، هنوز در تنظيم و کنترل زير ساخت اطلاعات در اين کشور ، نقش مرکزی ايفا می کند . توجه ما معطوف به آنت عناصر دولتی است که امکان مشارکت دموکراتيک در رسانه شبکه های ارتباطی را ميسر می کنند . در ايالات متحده ، دولت محلی ، هنوز هم دارای قدرتهای بسياری است . منشاء برخی از مهمتر/طن نوآوری های دموکراتيک در حيطه اشکل جديد برنامه ريزی اقتصادی و توسعه جمعی ، دولتهای ايالتی و محلی است . شبکه هايي همچون شبکه بورلينگتون ، شبکه بازی برای برد و موسسه ارزشهای مدنی از دل سرمايه های دولتی و قدرت و امتياز و برنامه ريزی اقتصادی جمعی ، سربرآورده اند .
پ) روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی
روزنامه نگاری در آمريکا ، با شتاب به سمت انتشار الکترونيکی پيش می رود . آن چنان که از جولای 1995 ، هفتاد روزنامه در ايالات متحده از طريق کامپيوتر منتشر می شوند .
منتقدان اين استدلال را پيش کشيده اند که شبکه اطلاعاتی الکترونيکی خصوصی ، ممکن است به طور موثری از دسترسی بخشی از جمعيت که استطاعت داشتن کامپيوتر و هزينه های لازم با آن را ندارند ، بکاهند . با اينکه مقوله تساوی حقوقی ، هنوز بحث داغی است ما قصد داريم سخن بنيادين خود را بر امکان ديگری متمرکز کنيم . کاهش قيمت ابزارهای الکترونيکی ممکن است باعث شود در مقايسه با امروز ، گروههای بيشتری به چاپ و نشر الکترونيکی دسترسی پيدا کنند ، همچنانکه در مورد گسترش شبکه تلفنی با اين امر روبه رو بوده ايم .
يک نمونه تجربی مردمی کردن نشر الکترونيکی يک نشريه خبری الکترونيکی به نام Online Wisconsin به عنوان يک مدل 1994 اوليه روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی درجستجوی سه ويژگی توانمند دموکراتيک رسانه خبری بود ، نخست اينکه ، اين شبکه توانمندی انتشارز را در سطحی ورای شکل ساده ای که هنوز بر گسترده جهانی ( World Wide Web ) حاکم است ، به اثبات شبکه می رساند . گروهی از دانشجويان با هزينه ای کمتر از 5000 دلار قادر به طرح ريزی ، انتشار و پخش يک نشريه خبری در سراسر جهان شدند و ثابت کردند که هزينه نشر در اينترنت هزينه ای حداقل است و دوم اينکه منابع خبری اينترنت را می توان با استفاده از مسئوليت توزيع شده با تاسيس مدلی برای سرويس های مخابراتی شهروندی بين المللی يا ملی ، منطقه ای ومحلی ، با هم جمع کرد و دوباره انتشار داد .
اين امر گهگاه در هنگام بحرانهای بين المللی همچون جنگ خليج فارس نمود داشته . سوم اينکه Online Wisconsin شروع به جستجوی امکانات است . بسيار متنی ( Hypertextual ) ژوراليسم چند رسانه ای کرد تا گزارشهايي را ارائه دهد که بر ديدگاهها و منابع متعدد تکيه دارند . با به کارگيری اين شيوه ، يک گزارش را می توان به طور عمودی ( Rertical ) طبقه بندی کرد و اين امر با شرح روايي خبرنگار از موضوع که در پی ترکيب موانع گوناگون گزارش به شيوه ای م و بيش سنتی است ، ستون نظرها يا شرح و تفسير های جانبدرانه ، اسناد و منابع اصلی شامل گزاره هايي که گزارش را تشکيل می دهند و ارجاعات بسيار به منابع مستند ديگر ، ميسر می شود. در اين روش ، خواننده با شرح روايي و ساده روبه روست .
اما همچنين او قادر است هم برای تحقيق درستی گزارش و رويداد و هم برای بررسی ساخت بندی ايدئولوژيک و روايي مستتر در آن ، گزارش را تفکيک و تجزيه کند . اين طبقه بندی در جهت چاره جويي های عملی است . با نمايش حل مشکلات شهروندان در يک ساختار روايي که سازنده زمينه و فهم تاريخی است ، مدل روزنامه نگاری جديدی پا به عرصه وجود می گذارد که دو کارکرد جمع آوری و توزيع اطلاعات و فراهم آوردن جايگاهی برای بحث و گفتگوی مردم با يکديگر می آميزد . به اين ترتيب ، مجموعه ای از ديدگاهها را در شيوه تازه ای که مدلهای جديد حل مشکلات فراهم کرده است – مدلهايي که از مرزهای سنتی روايت عبور می کنند ، می توان نگهداری ، بازجويي ، جستجو و کاوش کرد و به هم ارتباط داد .
روزنامه نگاری همگانی ، با در کنار هم قرار دادن گرفته در سطوح محلی ، ايالتی ، منطقه ای ، فدرال مباحث سرچشمه و بين المللی ، ارتباط متقابل روايتهای عمومی را برای خواننده – شهروند واضح تر و روشن تر می کند . جنبش روزنامه نگاری همگانی در ايلات متحده رويکردی به اخبار و رويدادهاست که هدف اصلی آن کمک به بهينه شدن زندگی عمومی است . سازمانهای خبری ژورناليسم همگانی ، به جای توصيف فروپاشی و فروشکستگی زندگی عمومی از جايگاه ناظری بی طرف ، ترجيح می دهند . به دنبال گفتگو با شهروندان و گشايش راههای مشارکت در زندگی عمومی و جامعه مدنی باشند ژورناليسم همگانی ، بر طرحهای توسعه برنامه شهرو.ندان برای انتخابات و يا پروژه های مربوط به مشکلات و مقولات ويژه اجتماعی ، متمرکز شده است و اين امر ، ويژگی آن شده است .
شبکه رفتارهای مدنی (CPN ) از دل اين ديدگاه پديد آمده است که آموزش اجتماعی گسترده و ايجاد توانايي و کارآمدی ، نيازمند سازمانهای جمعی و مدنی ای است که به داد و ستد سازمان يافته تر مدلهای مشارکتی و آموزشهای عملی بپردازند . اين شبکه مبتنی بر اين انديشه است که شهروندان نيازمند دسترسی به بهترين کنشها و الگوهای زندگی عمومی در ميان اشکال گوناگون آْن هستند . نخست توسعه فضايي همگانی .
دوم : ترکيب مجدد روايتهای عمومی .
سوم : مدلهای جديد ژورناليسم (روزنامه نگاری ) شهروندی و واسطه گری اطلاعاتی و چهارم : توسعه يک انبار الکترونيکی از ابزارهای سازنده سرمايه اجتماعی کارآيند که به طور سيستمی فايل هميافت باشد و در هر کامپيوتری که به شبکه اينترنت متصل است ، به طور آماده فايل دسترس باشد .

دولت ديجيتال

دكتر على صباغيان - ظهور و گسترش اينترنت تحولات عميقى در ساختار ، مديريت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الكترونيكى در عهد طفوليت خود قرار دارد.
اما آثار آن در شيوه اى كه برخى دولت ها براى انجام وظايف اصلى خود همچون جمع آورى ماليات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشكار شده است.
همچنين از هم اكنون در مقياس كوچكتر البته با پيامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثير اينترنت بر فرايند سياسى و تعامل بين مردم و نمايندگانشان آغاز شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الكترونيكى» و گزارش توسعه 2001 به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت ديجيتال» را به اين موضوع اختصاص داده است. اين مقاله با استفاده از مطالب اين بخش و به منظور آشنايى بيشتر خوانندگان با زواياى پديده اينترنت به ويژه در عرصه زندگى سياسى و اجتماعى تهيه شده است.
به طور كلى مى توان دولت الكترونيكى را به عنوان كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسى به خدمات دولتى و توزيع آن ها به نفع شهروندان ، شركت ها و كارمندان بخش عمومى تعريف كرد.
كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جديد نيست، چراكه موسسات دولتى از اولين و بزرگ ترين مصرف كنندگان اين فناورى ها بوده اند. با وجود اين ، به كارگيرى تعداد زيادى از رايانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى ماليات و يا حتى قراردادن يك رايانه شخصى بر روى ميزهر يك از كارمندان بروكراسى سنتى را به يك دولت ديجيتال تبديل نمى كند.
بلكه اين اينترنت با ظرفيت پالايش است كه مرزهاى زمان و مكان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندى خدمات دولت را فراهم مى نمايد و اين خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف كنندگان شفاف و كارآمد مى سازد.
با اين وجود سرعت كلى دمسازى دولت ها با اينترنت به طور قابل ملاحظه اى كندتر از سرعتى است كه بخش خصوصى با آن خود را با اينترنت تطبيق مى دهد. دلايل اين امر مسايل زير است:
اولاً گستردگى و پيچيدگى عمليات دولت يكى از دلايل اصلى كندى نسبى توسعه دولت ديجيتال است. بسيارى از سازمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى كنند كه به بخش اعظم جمعيت كشور مربوط مى شود.
به علاوه بسيارى از خدمات ارايه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبيل آموزش و پرورش از نظر سياسى و اجتماعى حساس هستند. همچنين در ارايه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان كه نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذيمدخل مى باشند.
اين سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندكى كه براى ايجاد ساختارهاى دولت الكترونيكى لازم است كار خويش را تعطيل كنند.
ثانياً - نابرابرى در دسترسى به اينترنت يك موضوع براى نگرانى جدى سياسى است.
دولت ها نمى توانند مشتريان خدمات خود را انتخاب كنند بلكه آن ها بايد خدمات خويش را به طور برابر در اختيار همه شهروندان قرار دهند.
امروزه حتى در كشورهايى كه دسترسى گسترده اى به اينترنت دارند تنها نيمى از جمعيت در خانه‌هاى خود به اينترنت متصل هستند. از آنجا كه موسسات دولتى بايد خدمات خويش را به طور يكسان در اختياز همه مردم قرار دهند آنها قادر نيستند تا زمانى كه بخش اعظم جمعيت جامعه به اينترنت دسترسى پيدا كنند به سازمان‌هاى كاملاً الكترونيك تبديل شوند.
بر اين اساس ، تاسيس دولت ديجيتال به ويژه در كشورهاى در حال توسعه ارتباط عميقى به سياست هاى بهبود دسترسى مردم به اينترنت پيدا مى كند.
ثالثاً - تفاوت هاى اساسى بين انگيزه ها و موانع پيش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى يك شركت خصوصى كه بارقابت گسترده اينترنتى، ساير شركت ها مواجه است.
نفى اينترنت يك انتخاب جذاب نيست. اين در حالى است كه موسسات دولتى كه با مشتريان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقيدبه رقابت گسترده با اينترنت نيستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شركت هاى راه‌آهن و هواپيمايى كه با رقابت تجارى مستقيم و غير مستقيم رو به رو هستند از اين قاعده كلى كندى حركت موسسات دولتى به سمت بره گيرى از خدمات اينترنتى مستثنى هستند.
دليل اين امر هم اين است كه اين شركت ها براى آن كه بتوانند با رقباى خويش هماوردى كنند مجبور به استفاده از اينترنت هستند.
و بالاخره اين كه عوامل سازمانى و فرهنگى نيز در كندى حركت دولت ها به سمت ديجيتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شركت هاى بخش خصوصى دمسازى كمترى با اينترنت دارد.
افزايش شفافيت و پاسخگويى كه از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان ديجيتال است توسط موسسات دولتى به دلايل مشروع همچون مسايل امنيتى يا به دليل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروكراسى خطرناك جلوه مى كنند. التبه با اين وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بين ادارات يا سطوح مختلف دولتى براى افزايش پاسخ گويى در مورد طرح هاى مربوط به دولت ديجيتال گسترش يافته است.
اگر چه دلايل فوق نسبت به كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه به ميزان معتبر هستند اما ترديدى نيست كه كشورهاى در حال توسعه در راه حركت به سمت ديجتالى شدن با مشكلات گسترده ديگرى همچون فقدان زيربناهاى ارتباطى ، دانش ضعيف رايانه اى و بى سوادى عمومى ،‌عدم آگاهى نسبت به پتانيسل هاى اينترنت و مقررات دست و پاگير كه استفاده از اينترنت را محدود مى كند مواجه هستند.
همچنين اگر چه كاربرد اينترنت و به طور كلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مديريت عمومى براى اين بخش منافع مالى خالص زيادى به دنبال دارد اما در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه سرمايه گذارى در اين بخش هزنيه هاى بالايى را بر بودجه هاى آن ها تحميل مى كند.
با اين وجود به رغم مشكلاتى كه فراروى دولت ها براى استفاده از اينترنت در ارايه خدماتشان وجود دارد، دولت ديجيتال به يك پديده در حال گسترش همچون تجارت الكترونيكى تبديل شده است.
براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقيقاتى فاستر برآورد كرده است كه تا سال 2006 دولت آمريكا حدود 15 درصد ماليات و درآمدهاى خود را از طريق اينترنت جمع آورى خواهد كرد.
اين ميزان افزايش حكايت از آن دارد كه سرعت گسترش پديده دولت ديجيتال در اين مدت سه برابر ميزان سال 2000 خواهد بود. گزارش ياد شده همچنين برآورد كرده است كه تا سال 2006 موسسات دولتى آمريكا سالانه 333 ميليون پرونده از طريق اينترنت ثبت خواهند كرد . در آوريل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پيش بينى كرد كه هزينه هاى دولت آمريكا (در سطوح فدرال - ايالتى و محلى) در طرح هاى دولت ديجيتال از 1.5 ميليارد دلار در سال 2000 به 6.2 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يابد.
انتظار اين كه اين روند در ساير مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلايل كه تجارت الكترونيكى از آمريكا به ساير كشورهاى توسعه يافته و سپس در حال توسعه سرايت كرد، گسترش يابد بايد يك انتظار منطقى به نظر مى رسد.

پارادايم دو جهاني شدنها و آيندة هويت‌هاي همزمان

دکتر سعيدرضا عاملي - نگاه به آينده، مورد توجه حوزه‌ها و شاخه‌هاي مختلف علوم بوده است. نگاه رشته‌اي و ميان‌رشته‌اي قلمروها و نظام‌هاي مطالعاتي گسترده‌اي را در خصوص مطالعات آينده بوجود آورده است (هال - 1969، دلپينو- 1996، فيلد - 1999، روزنو - 1999، بري - 2000، مورتيمور - 2001، تيلور - 2002). تصورات اوليه در مورد آينده‌انديشي. نگاه افسانه‌اي، جادويي و استثناء گرايانه بوده است، ولي به مرور حوزه‌هاي گسترده مطالعات علمي آينده با تكيه بر تفسير، پيش‌بيني مبتني بر قانون احتمالات شكل گرفته است (ميشل مارين - 2002). مطالعات آينده، هم با نگاه خرد به مقوله‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي، توجه كرده است و هم با نگاه كلان، روندهاي جهاني را در جهان آينده مورد بررسي قرار داده‌اند. بعنوان نمونه با همين نگاه كلان‌نگر، نوروين پيترز (2000) مجموعه مقالاتي در مورد آينده جهان در 2020 را كه محصول كنفرانسي است كه به مناسبت چهل‌وپنجمين سالگرد مؤسسة مطالعات علوم‌اجتماعي هلند برگزار شده است، جمع‌آوري و ويراستاري نموده كه در كتابي تحت عنوان «آينده‌هاي جهاني: شكل‌گيري جهاني شدن» به چاپ رسيده است. نويسندگان مقالات تلاش داشته‌اند كه تحليلي از روندهاي جهاني كه منجر به 2020 مي‌شود ارائه دهند. اغلب نويسندگان بر غيرقابل قبول بودن جهاني‌شدن ليبرال، تأكيد مي‌كنند و در عين حال مسير آينده‌ را در ساختار نظام سرمايه‌داري تحليل مي‌كنند. تنوع ديگر، مربوط به نظام‌هاي فكري و حوزه‌هاي آينده‌انديشي است. معرفت‌شناسان با نگاه متدولوژيك و بررسي قوانين تفسير و تبيين آينده، تلاش مي‌كنند، آينده‌انديشي را با نگاه فلسفي مورد بررسي قرار دهند (آلجيكا - 2003) و روش‌هاي مطالعة آينده را مورد نقد قرار دهند.
از دل اين مطالعات، مطالعات انتقادي و مطالعات فراساختارگراها توليد شده است كه ضريب اطمينان بسياري از مطالعات آينده را به چالش كشيده است (بل - 1997 و هيج - 2002). آيندة سياست نيز حوزة ديگري از مطالعات مربوط به آينده است، كه تحت تأثير دو جهاني‌شدن‌ها (عاملي، 1382الف)، نهادهاي جهاني، تضادهاي اجتماعي و فرهنگي، بالا رفتن قدرت فردي (گيدنز - 2001)، سياست آينده را غيرمركزي و انتشار‌يافته (Pervaded) مي‌بينند (روزنو - 1999، بري -2000).
مطالعة آيندة فرهنگ نيز از ابعاد مهم ديگر آينده‌انديشي است كه به مطالعة پايداري و يا عدم ماندگاري فرهنگ‌ها (استيونسون - 2000) در قالب فرهنگ‌هاي بومي (گرونفلت (Groenfeldt) ، فرهنگ‌هاي قومي، فرهنگ‌هاي ملي و همچنين به مطالعه هويت فردي و اجتماعي مي‌پردازند. يكي از جنبه‌هاي مهم در قالب آيندة فرهنگ، هويت فردي و اجتماعي مي‌باشد كه محل تأمل اين مقاله است. در اينجا سئوال اصلي اين است كه فرد يا جامعه در آينده چه احساس و درك اوليه‌اي نسبت به خود و ديگري خواهد داشت؟ اين احساس چه پيوندي به تاريخ گذشته دارد؟ و فرد و جامعه چگونه خود را از ديگري متمايز مي‌كند؟ با توجه به اين پرسش‌ها، اين مقاله تلاشي است براي پرداختن به چگونگي هويت فرد در بستر دو‌جهاني‌شدن‌ها و اينكه هويت فرد در «فضاي دوجهاني» جديد، چه آينده‌اي خواهد داشت. در اين مقاله ابتدا، پارادايم دوجهاني‌شدن مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس مفهوم هويت و نسبت بين دوجهاني‌شدن‌ها و هويت و در نهايت چگونگي هويت در فضاي دوجهاني آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1. پارادايم دوجهاني‌شدن‌ها
پارادايم دوجهاني‌شدن‌ها، نگاهي است كه در درجة اول به تبيين و متمايز نمودن دو جهان موازي و در عين حال مرتبط و درهم‌ آميخته در يكديگر مي‌پردازد و در درجة بعدي جهاني‌شدن‌هاي متكثري را در درون اين دو جهان مورد‌ توجه قرار مي‌دهد. اساساً مهمترين تغيير جهان معاصر كه بنيان تغييرات آيندة جهان را مي‌سازد، رقابتي شدن جهان واقعي و جهان مجازي است. ظهور جهان جديد يعني «جهان مجازي» (Virtual World) بسياري از روندها، نگرش و ظرفيت‌هاي آينده جهان را تحت تأثير خود قرار خواهد داد. اين جهان در واقع به موازات و گاه مسلط بر «جهان واقعي» (Real Word) ترسيم مي‌شود و عينيت واقعي پيدا مي‌كند.
اين دو جهان از يك رابطه «انعكاسي هندسي» (Geometrical Reflection) برخوردار هستند.
جهان اول با خصيصه جغرافيا داشتن، از نظام سياسي مبتني بر دولت‌ ـ‌ ملت برخوردار بودن، طبيعي ـ صنعتي بودن، محسوس بودن و معطوف به احساس قديمي‌تر بودن از جهان دوم قابل متمايز است. جهان دوم نيز با خصيصه‌هايي مثل بي‌مكاني، فرازمان بودن، صنعتي بودن محض، عدم محدوديت به قوانين مدني متكي بر دولت ـ ملت‌ها، از معرفت‌شناسي تغيير شكل يافته‌ پسا مدرن برخوردار بودن، قابل دسترسي بودن همزمان، روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و سياسي جديد از جهان اول بصورت نسبي جدا مي‌شود. اين دو جهان در بسيار از موارد تبديل به دوقلوهاي به هم چسبيده خواهند شد كه تعامل فردي و اجتماعي در قلمروهاي بسيار، بستگي به «تعامل‌هاي دوجهاني» دارد و ما مواجه هستيم با «دوجهاني‌شدن‌هاي به هم چسبيده» (Twin Globalizations). آموزش پرورش آينده، نظام‌هاي تجاري و بانكي در حال و آينده، نظام‌هاي كنترل شهري و شهرسازي، حتي پزشكي جهان آينده برايند تعامل پيوند خورده اين دو جهان است.
فهم دقيق تغييرات آينده جهان، نيازمند توجه جدي به وجود اين دو جهان موازي است. دوجهاني‌شدن‌ها، فرايندهاي جهاني است كه در عين حال منعكس‌كننده دوجهاني‌گرائي (Dual Globalism) نيز هست. دوجهاني‌شدن‌ها بيان‌كنندة فرايندهاي جهاني در دو فضاي متفاوت است و دو جهان‌گرائي‌ها اشاره به شكل‌گيري معرفت‌هاي جديد جهاني نسبت به جهان واقعي و جهان مجازي است. بر اين مبنا نگارنده كه در دو نوشتار ديگر، كه در يكي به آسيب‌شناسي جهان معاصر در بستر دوجهاني‌شدن تحت عنوان «دوجهاني‌شدن‌ها و جامعة جهاني اضطراب» (عاملي، 1382ب) و در مقاله‌اي ديگر با تكيه بر دوجهاني‌شدن‌ها، با تحليل كل‌گرايانه روندهاي آيندة جهان را مورد مطالعه قرار داده (عاملي، 1382الف)، توجه به اين موضوع را به لحاظ «فضا‌شناسي» محوري‌ترين بستر براي مطالعة جهان معاصر و جهان‌ آينده مي‌داند.
به لحاظ معرفت‌شناسي اديان بزرگ جهان‌گرا، ادبيات، رمان و حوزه‌هاي سنتي و مدرن يوتاپيائي (كومار، 2003) و آرمان شهرهاي فلسفه‌هاي قديم و اساساً نگاه جهان‌گرايانه مسلط بر انديشة فلسفي نقش مهم در شكل‌گيري نگاه جهان‌گرايانه حديد و ظهور فرايندهاي جهاني شدن داشته است. در كنار انديشه‌هاي فيلسوفانه، قدرت خلاق هنرمندان و نقاشان در ترسيم جهان آينده جايگاه جدي داشته‌اند و فضاي جهاني جديد محصول و برايند همة توليدات فلسفي، هنري، تكنولوژيكي و تجربيات حوزه‌هاي مختلف علوم مي‌باشد. به قول نيچه (63؛1382) «اگر از ارتفاعي درست بنگريم همه چيزها سرانجام به هم مي‌رسند، انديشة فيلسوف، كار هنرمند و اعمال نيك» و در واقع تلاقي انديشه‌هاي جهان‌گرا و جهان‌شدن‌هاي امروز را معنا مي‌بخشند.
نگاه جهان‌گرايانه، زمينه‌هاي ظهور ذهني «جهاني غير از جهان شناخته‌شده‌اي» را كه در آن زندگي مي‌كنيم فراهم آورده است. تصورات واقعي و خيالي نيز در اين عرصه كارساز بوده است، نگاه خيالي و جادوئي به جهان، انساني را تصوير مي‌كند كه به صورت اعجاب‌انگيز و خارق‌العاده مسلط بر همة مخلوقات و همة هستي است و هر آنچه را كه اراده كند تحقق‌يافته، مي‌يابد. جهاني را معرفي مي‌كند كه حتي انسان با ارادة ذهني بر زمان و مكان مسلط مي‌شود، و همة كرات را در مي‌نوردد، جهاني كه يك فرد از انرژي خارق‌العاده برخوردار مي‌شود و در و بر همه جا مسلط مي‌شود، همسايگي اين جهان، كار و شغل در اين جهان، تجارت و معاملات. تفريحات و سرگرمي‌ها و بسياري از نظام‌هاي زندگي از نمودهاي مجازي و در عين حال «واقعيت مجازي» (Virtual Reality) است كه براي اين جهان پيش‌بيني مي‌شود.

2. هويت چيست؟
منظور از هويت چيست؟ هويت ابتدا به معناي «يكي‌شدن» و در روانشناسي به معناي «يكي‌شدن خود» مطرح گرديده است و در مردم‌شناسي هويت متجلي در «هويت نژادي» بوده است (سوكفلد، 1999:417). هويت از نقطه‌نظر جامعه‌شناسي صرفاً يكي‌شدن خود نيست بلكه «يكي‌شدن با خود و ديگران» محسوب مي‌شود كه توضيح‌دهندة هويت فردي و اجتماعي است. اريكسون (109:1980) اين دو مفهوم را با يكديگر جمع كرده و معتقد است هويت داراي دو جزء است: اول «يكي‌شدن خود» و ديگري «مشاركت با ديگران در بعضي از اجزاء ذاتي». براساس نظرية هويت، فرايند هويت، يك سيستم كنترل است كه مجموعه از هنجاري و ضدهنجارها را در فرد و جامعه بوجود مي‌آورد. هويت مجموعه معاني است كه چگونه بودن را در خصوص نقش‌هاي اجتماعي به فرد القاء مي‌كند و يا وضعيتي است كه به فرد مي‌گويد او كيست و مجموعه معاني را براي فرد توليد مي‌كند كه مرجع كيستي و چيستي او را تشكيل مي‌دهد (بورك، 1991:837). نكتة مهم اين است كه هويت مفهومي است مرتبط با حوزة معنا، منتهي لزوماً معنا خصيصة ذاتي فرد و يا جامعه نيست بلكه محصول توافق‌ها و عدم توافق‌ها است (جينكينز، 1381).
انديشمندان بسياري همچون ويليامز (1960)، گيچ (1962، 1967 و 1969)، كوين (1963)، نيلسون (1970)، بومن (1998)، يونگ و لايت (2001) معتقد به نسبي بودن هويت و يا هويت‌ها هستند. از نظر گيچ (1962) هويت نسبي است و افراد از حيث‌هاي متفاوت، داراي هويت‌هاي متفاوت هستند. يك فرد، يك هويتي شغلي، هويت فاميلي و هويت ديني مي‌تواند داشته باشد. از نظر نيلسون (1970) رئيس بانك و شهردار يك شهر، هر دو يك شهروند هستند، ولي به لحاظ موقعيت رسمي داراي هويت‌هاي متمايزي هستند و يا حرف اول يك كلمه و حرف پنجم همان كلمه هر دو حرف هستند، اما به لحاظ نمادي حروف متفاوتي هستند. يونگ و لايت (2001) در مقالة خود، به تفاوت هويتي مردم آلمان شرقي در دورة سوسياليسم و مابعد سوسياليسم يعني پس از فروپاشي ديوارهاي برلين، اشاره كرده‌اند و نسبيت دوره‌اي هويت‌ها را براساس تغييرات اجتماعي نشان داده‌اند.
هويت‌ها از دو خصيصه استمرار و تمايز برخوردار هستند. يعني فرديت هويتي فرد به سادگي تغيير نمي‌كند و همواره خود را در كنار «ديگري نبودن» مي‌يابد (عاملي، 2002). با يك نگاه كلي از نظر انتوني گيدنز (2001:21) «هويت مربوط به فهم افراد در مورد اين كه «چه كسي هستند؟» و «چه چيزي براي آنها مهم است» تبيين مي‌شود. اين فهم هويتي، منتزع از منابع معناساز مهمي مثل دين، مليت، نژاد، جنسيت، طبقه اجتماعي و تمايلات گروهي و قومي مي‌باشد. هويت‌هاي فردي، مربوط به احساس فرد نسبت به خود و تمايزاتي است كه با مؤلفه‌هايي مثل اسم، مليت، قوميت و يا تمايلات شخصي، فكري، ارزشي و يا ايدئولوژيك، هويت يك فرد را از ديگري متمايز مي‌كند.
هويت اجتماعي، به احساس مشترك يك جمع مثل «مادرها»، «پناهندگان»، «اقليت‌هاي قومي ديني»، «گروه‌هاي كوچك و بزرگ اجتماعي» و ... باز مي‌گردد. اين احساس منابع مشترك دارد كه همة افراد آن هويت مشترك را به هم وصل مي‌كند.
هويت همواره يك مفهوم ارتباطي بوده است (بارت، 1969)، به اين معنا كه ما بوسيلة تشابه‌ها و تفاوت‌هايي كه با ديگر داريم شناخته مي‌شويم (ميناگال و همكاران، 2003:61). هويت به ريشه هاي زندگي، روش‌ها و منشي‌هايي كه با آن زندگي ‌مي‌كنيم، گره خورده است. منظور از روش‌ها زندگي، بقول ميناگال و همكاران او (2003) لزوماً نظام‌هاي اداري و بروكراتيك زندگي نيست. بلكه منظور آن اموري است كه خصيصه‌هاي خاص زندگي ما را منعكس مي‌كند. اموري مثل آدام و رسوم اجتماعي، مذهب، نوع لباس پوشيدن، غذا خوردن، گذران اوقات فراغت و خلق‌و‌خوي‌هاي مربوط به روابط اجتماعي، نمونه‌هايي است كه هويت يك جامعه را از جامعة ديگر و يا حتي هويت يك فرد را از فرد ديگر متمايز مي‌كند.
از نظر استوارت هال (1991الف:47)، با نگاه هگلي، هويت يك روند در حال شدن است و از طرفي يك شناسنامه و عامل شناخته‌شدن محسوب مي‌شود، هويت همواره از طريق تقسيم‌ِشدن، معنا پيدا مي‌كند، تقسيم بين اينكه من چه هستم و ديگري چه هست؟ او اساساً «هويت را ريشة خود و بستر عمل» تعريف مي‌كند. از نظر او نگاه روانشناسي به «خود» (Self) نيز به اين معنا نزديك است. نگاهي كه خود را يك «من ادامه‌دار، توسعه‌اي و در عين حال يك خود ديالكتيكي دروني» تعريف مي‌كند. در واقع ما هرگز آنجا قرار نداريم بلكه يك خود در حال شدن هستيم، و وقتي به مقصد مي‌رسيم، حداقل مي‌دانيم كه هستيم؟ استوارت هال‌بر «منطق هويت» تأكيد مي‌كند. از نظر او اكثر بحث ما در مورد درون يا بيرون خود و ديگري، يا درون و يا بيرون فرد و جامعه، و در عينيت يا ذهنيت، بر منطق هويت متكي است. همين منطق هويت است كه از نظر او يك آرامش خاصي را به فرد مي‌دهد كه بقول او شب را راحت مي‌خوابد، يعني فردي كه گرفتار دوگانگي يا چند‌گانگي هويتي نيست، بلكه از يك هويت روشن برخوردار است، از خواب راحت نيز برخوردار است. منطق خوب خوابيدن به ما مي‌گويد، فرد در شرايطي قرار دارد كه با تغييرات بسيار آهسته‌اي مواجه است. البته تاريخ حركت مي‌كند و تغييرات غيرمنتظره دارد ولي فرد با يك هويت مشابهي ادامه مي‌دهد. اين نوع هويت و اين نوع منطق هويت از نظر او به پايان دوران خود رسيده است.
از نظر استوارت هال (1991الف:42) منطق هويت به پايان خود رسيده است، و اين بخاطر «غيرمركزي شدن نظام‌ها و انديشه‌هاي مدرن» است. در واقع تمام امور مدرنيته كه مربوط به جنبه‌هاي «بزرگ هويت جمعي» بود، مورد چالش قرار گرفته است. تمام اموري كه به نوعي جامعيت، هم‌رنگي و هم‌ريشه‌بودن را معنا مي‌بخشيد، در معرض شكست قرار گرفته است.
اموري مثل طبقة اجتماعي، مليت، نژاد، جنسيت و حتي مفهوم بزرگي مثل «غرب» از هويت مشابه و جمعي خود دور شده است. اين جنبه‌ها، از نظر استوارت هال، «جنبه‌هاي بزرگ هويت اجتماعي» (Great Collective Identity ) است، كه به نوعي در بستر روند طولاني تاريخ مدرنيسم توليد شده است. در واقع اينها به نوعي اشكالي از «خود ـ انعكاسي» فرد است كه در هويت‌هاي جمعي بزرگ معنا پيدا مي‌كند. بعنوان مثال، طبقة مهمترين جايگاهي بود كه موقعيت اجتماعي را معنا مي‌بخشيد، طبقة يك «كد اجتماعي» بود كه بوسيلة آن افراد يكديگر را مي‌فهميدند. البته هويت‌هاي اجتماعي از بين نرفته و نخواهد رفت، ولي امروز، سازه‌هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي‌كند مثل مليت، طبقه و ... از بين رفته است.
اساساً هويت مربوط به ذهنيت مشابهي است كه فرد با ديگر دارد، به قول استوارت هال (1991الف:49) هويت مربوط به افرادي است كه مشابه هم حرف مي‌زنند، مشابه هم فكر مي‌كنند، از احساسات مشابه برخوردار هستند. لذا هويت همواره از جايگاه ديگري تعريف مي‌شود. هويت فرد، گاهي در ديگري منعكس مي‌شود، مثل جائيكه مفهوم عشق معنا پيدا مي‌كند، در اينجا فرد، در ديگري تكراي مي‌شود. شايد به همين دليل است كه در قلمرو ملي و شكل‌گيري حس ملي و هويت ملي سخن از «عشق سياسي» است (ترنز، 1999)، در واقع در سطح نازلتر، آن چيزي كه موجب نوعي هويت جمعي مي‌شود، تكرار تمايلات مشابه همه افراد و انعكاس فرد در جمع و فرد در ديگري است.
استوارت هال (1991الف) در مقاله‌اي تحت عنوان «محلي، جهاني: جهاني‌شدن و قوميت» بر بعد تمايز هويتي در مواجه‌هاي محلي و جهاني تأكيد مي‌كند. او مي‌گويد: زماني كه به اطراف جهان مي‌رويد، وقتي متوجه مي‌شويد ديگران چه هستند؟ پس مي‌فهميد، آنها چه نيستند؟ و در نتيجه اينكه شما چه هستيد؟ معنا پيدا مي‌كند. بنابراين هويت، دائماً در يك چشم‌انداز نبودن، مشابه نبودن‌ها و اساساً يك نگاه منفي و يا سلبي معنا مي‌يابد.
او معتقد است با ظهور جهاني‌شدن، روابط و هويت فرهنگ ملي بريتانيا، در حال از بين رفتن است. البته به نظر مي‌رسد، هال به جنبه‌هاي بازگشتي هويت كه در بستر مواجهه با ديگري شكل مي‌گيرد، و موجب نوعي بازگشت به خود مي‌شود، توجه نكرده است. آن ديدگاهي كه در نظر گيدنز (1999) انعكاس پيدا كرده است و گيدنز را بر اين جهت‌گيري رسانده است كه ملي‌گيرايي و مفهوم مليت در بستر جهاني‌شدن تقويت مي‌شود و حتي «مليت‌هاي بدون دولت» در اين روند شكل مي‌گيرند. البته او با تفكيك بين مفهوم ملت، دولت ملت و ملي‌گرايي، بازتاب‌هاي متفاوتي در مواجهه با جهاني‌شدن مطرح مي‌كند كه لزوماً از ابعاد انعكاسي برخوردار نيستند.

3. آيندة هويت، دوجهاني‌گرايي‌ها و دوجهاني‌شدن‌ها
با توجه به روشن شدن ابعاد مفهومي دوجهاني‌شدن‌ها و هويت، نسبت بين اين دو مفهوم را بصورت اجمالي در جهان آينده مورد بحث قرار مي‌دهيد. بايد توجه داشت كه آينده هويت از ابعاد مختلف قابل مطالعه است. هويت فرد و جامعه، هويت فرهنگي يك منطقه كه نماد فرهنگي و هويتي مجموعه‌اي از كشورها را در بردارد مثل هويت غرب (وندر وير، 2003)، و يا آيندة هويت معماري، نقاشي و يا حتي آيندة هويت شهر (هوبارد و همكاران، 2003) جنبه‌هاي متفاوتي است كه در مطالعة آينده هويت مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله توجه اصلي ما متوجه آيندة هويت فردي است. در خصوص هويت در جهان آينده نيز مطالعات زيادي انجام گرفته است.
بعضي از اين مطالعات، به جايگاه هويت در فضاي فرهنگي دجيتالي جديد توجه كرده است (بولير، 1995).
هابرمس (2003) در جديدترين كار خود تحت عنوان «آيندة طبيعت انساني» (The Future of Human Nature)، رابطه بين تصرفات مهندسي ژنتيك و هويت انسان و برداشت و تلقي كه فرد از خود، طبقه و تاريخ خود دارد را مورد بحث قرار مي‌دهد و انعكاس آنرا بر هويت‌هاي آينده چالش‌برانگيز مي‌داند. هابرمس (2003) در اين كتاب به نقد مهندسي ژنتيك و دخالت‌ها و تصرف‌هاي ژنتيكي در ارتباط مستقيم با هويت و فهم از خود و طبقه و جايگاه اجتماعي مي‌باشد. او بين رشد طبيعي و ساختگي تفاوت قائل مي‌شود و معتقد است ژن ساخته‌شده و ژن طبيعي تفاوت‌هاي هويتي را بعنوان عضو يك جامعة خاص بوجود مي‌آورد. او در جمع‌بندي خود، به اين مهم تأكيد مي‌كند كه تضادهاي بين علم و دين، منشاء بحران‌هاي بسيار زيادي شده است كه نمود مهم آن، 11سپتامبر مي‌باشد و بازتاب‌هاي ديگر آن تصرف بر بسيار روندهاي طبيعي زندگي انسان خواهد بود.
والتر تروت اندرسون (1996، 1997 و 2003)، از جمله كساني است كه در حوزة آينده هويت فردي مطالعات متمركزي داشته است. اندرسون (2003) با ديدة ترديد به سخن هملت كه مي‌گويد «ما مي‌دانيم چه هستيم» نگاه مي‌كند در آينده چه خواهيم بود؟ اما بر محور روندهاي گذشته ترسيم ابهام‌آميزي از چه بودنهاي آينده مي‌توان ارائه نمود.
اينكه فرد در جهان آينده چه تلقي نسبت به خود و ديگري دارد، سئوالي است كه مستلزم توجه به سه مؤلفة مهم است. مؤلفة اول، فضاي حاكم بر فرد در جهان آينده است كه در واقع نوعي فضاشناسي و محيط‌شناسي زندگي فرد در جهان آينده تلقي مي‌شود. مؤلفة دوم چرخش يا استمرار روند‌هاست. در واقع اين سئوال مطرح است كه آيا لزوماً آيندة جهان، يك رابطة خطي با جهان گذشته دارد، تا با فهم سنت تاريخ گذشته، به سنت تاريخ آينده پي ببريم. يا چرخش‌ها و به قول گيدنز، روندهاي معكوسي در آن وجود دارد كه تاريخ آينده را به گذشته وصل مي‌كند و با برايندهاي جديدي از «گذشته و آينده» ظهور پيدا خواهد كرد. مؤلفة سوم به توضيح روندهاي هويتي همزمان و حتي «همزماني گرايي‌هاي متضاد» (Contradictional Sychronism) مي‌پردازد كه در فهم تكثرهاي موجود در فضاي دو جهاني كمك مي‌كند.

مؤلفة اول: فضاي حاكم بر انسان در جهان آينده
نسبت به مؤلفة اول، مهمترين تغيير، ظهور و استقرار جهان دوم و چرخة جهاني‌شدن‌ها در اين جهان مي‌باشد. ظهور جهان دوم (جهان مجازي) معلول يك تحول عظيم و مهم تكنولوژيك است كه مفهوم زمان و مكان را عوض كرده است و يك «ارتباط همزمان» را براي همگان و در هر زمان، فراهم آورده است. اين روند، ثبات و تمايزهاي هويتي را درون تكثرها و تغييرها گم خواهد كرد. مفهوم دوري و نزديكي و اينجا و آنجا در پرتو آن از بين رفته است. اين روند حتي مفهوم اين فرهنگ و آن فرهنگ و اين هويت و آن هويت را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده و در لايه‌هاي گسترده‌تري متأثر خواهد كرد. به عبارتي مي‌توان گفت جغرافياي فرهنگي و هويتي آينده بر محور جغرافياي سياسي و زميني جهان واقعي ترسيم نخواهد شد. با اين نگاه «همگني هويتي» (Homogenized Identity) و «همگني فرهنگي» مبتني خواهد بود بر «هم‌سازي‌هاي جديد» و در عين حال بقول رولند رابرتسون (1992) شاهد يك نوع «ناهمگني فرهنگي» و «ناهمگني هويتي» (Heterogenized Identity) خواهيم بود.
اين همگني و ناهمگني صرفاً توليد واقعي فرهنگ و جغرافياي بومي نيست و اساساً صرفاً برگرفته از جهان واقعي نيست، بلكه روندهاي بومي ـ جهاني و دوجهاني‌شدن‌ها عامل عمدة اين روندهاي هويتي جديد است.
فضاي جديد، رابطة متفاوتي با تكنولوژي را بوجود آورده است. جهان مجازي كه سراسر جهان ساختگي، كدگذاري‌شده و صنعتي است، تعامل‌هاي واقعي را كه منتزع از «واقعي فرض كردن مجاز» است را بوجود آورده است. لذا اين سئوال اساسي مطرح است كه اساساً فرد در مواجهه با تكنولوژي بطور عام و در مواجهه با كامپيوتر و جهان مجازي از چه هويتي برخوردار خواهد بود و به قول رومن (2002) فرد در فضاي متصل (On line space) از چه هويت متفاوتي در مقايسه با فضاي منفصل (Off line space) برخوردار خواهد شد. اين فضاي جديد روندهايي را بوجود آورده است كه ماشين جزئي از زندگي روزمره انسان شده است، به نوعي كه فرد در بسياري از تعاملات خود در زندگي روزمره، بقول مزليش (1993)، بين انسان و ماشين تفاوتي قائل نمي‌شود. بايد توجه داشت كه در فضاي سايبرنتيك، بسياري از ارتباطات بين فرد و «بي‌فردي» و يا «ماشيني تيزهوش» است و به دليل فرهنگي شدن ارتباطات سايبرنيتيك، فرد تفاوت انسان و ماشين را فراموش كرده است.
خصوصاً اينكه در فضاي سايبر انسان و ماشين هر دو از ماهيت «سمبوليك بودن، كدگذاري شده و بي‌بدن بودن» برخوردارند. فردي كه در نظام بانكي جهان واقعي با انسان واقعي مواجهه بود، به يكبار در فضاي مجازي رابطه با ماشين، بعنوان يك جايگزيني رابطة انساني قرار مي‌گيرد. ذهنيت شرطي روابط انساني در نظام بانكي، منشاء تداعي همان روابط در ارتباط انسان با ماشين مي‌شود. بسياري از اين روابط طبيعي، در جهان مجازي صنعتي تكرار مي‌شود كه به مرور تعامل جديدي از روابط «فرد» با «ديگري» را مي‌سازد.
اندرسون (1996) در كتاب «تكامل آنگونه كه در گذشته بوده است، نيست» (Evolution Isn't What It Used To Be ) بحث مي‌كند كه انسان امروز، موجود ديگري شده است و نقطة مركزي اين تغيير مربوط به تعامل بين «بيولوژي و الكترونيك» (Bionic Convergence) و به تعبيري بين انسان و تكنولوژي است. او معتقد است دو تكامل بزرگ صورت گرفته كه يكي مربوط به رابطة انسان و تكنولوژي است كه موجب «توسعه و بزرگ شدن قلمرو ذهن» شده است. اين رابطه بصورت برجسته مربوط به رابطة انسان و كامپيوتر است. و ديگري مربوط به بدن انسان است، بدن انسان يا از طريق واگسن‌ها و ارگانهاي ساختگي و بسياري از اختراعات تكاملي و مثلاً صنعت پيوند اعضاء، ابعاد تكاملي برجسته‌اي پيدا كرده است. اين دو افزايش، انسان ديگري را ساخته است كه با انسان پيشين تفاوت دارد.
اندرسون (1997) در كتاب آينده و خود به مطالعه «آينده و خود» مي‌پردازد. در اين كتاب او به يك نكتة كليدي توجه مي‌كند كه فرد تك‌مركزي گذشته، تبديل به يك فرد چند مركزي شده است كه اين تكثر منشاء ضعيف شدن لايه‌هاي هويتي فرد شده است. اما ديدگاه كليدي اندرسون (2003) كه در مقالة جديد او كه در فصل‌نامه «آينده‌ها» به چاپ رسيده است، از اهميت زيادي برخوردار است. او در تكميل ديدگاه‌هاي خود در خصوص هويت انسان، بر سه مفهوم اساسي كه مربوط به هويت انسان در مواجهه با تكنولوژي مي‌باشد، تأكيد كرده است. او معتقد است اولاً يك نوع «افزايش(Augmentation) توانايي‌ها» نه به لحاظ صرفاً بيولوژيكي بلكه به لحاظ ذهني در انسان بوجود آمده است. ثانياً يك مفهوم جديدي از «زندگي تعاملي و اشتراكي» (Symbiosis) معنا پيدا كرده است و ثالثاً يك نوع برآيندهاي «فرا» (Transcendence) هويتي بين انسان و انسان و انسان و «ماشين‌هاي تيزهوش» (Intelligent Machines) بوجود آمده است. از نظر اندرسون (2003:545)، معلوم نيست روند افزايش نيروي انسان، اشتراكي‌شدن‌ فضاها و فراهويتي شدن تا چه مقدار پيش خواهد رفت. هر چه هست، از نظر او اين روند در حال شدن است و انسان همواره چيزي، جز آنچه در گذشته بوده است، خواهد بود. آنچه خواهد شد، مي‌تواند آينده‌اي بهتر باشد و مي‌تواند آينده‌اي مشكل‌تر باشد.
در خصوص فضاشناسي و محيط‌شناسي آينده، توجه به ظرفيت‌هاي علمي آينده و تكنولوژي‌هاي آينده در عرصة بيوتكنولوژي، كه خلق انسان‌هاي جديد با هويت‌هاي جديد و كه در بسياري از موارد بريده از تاريخ، پدر و مادر مي‌باشد، شايان اهميت است، همچنين تصرف بر طبيعت انسان و «طبيعت غيرطبيعي» نوعي ساختگي شدن انسان و طبيعت را به همراه مي‌آورد كه منشاء هويت متفاوتي خواهد بود (هابرمس، 2003، نيوول، 2003، عاملي 1382الف).

مولفة دوم: چرخش يا استمرار روندها
در اينكه مظاهر بسياري گسترده‌اي از تاريخ بشر محصول تعامل‌هاي مرتبط با يكديگر است، ترديدي نيست. اما اينكه آيا تلقي هويتي نيز از يك روند يكسان برخوردار است يا خير، ترديدهاي جدي وجود دارد. استورات هال (1991الف) بر اين معنا تأكيد مي‌كند كه سنت تاريخ چنين بود كه هويت در حال و آينده به نوعي، تكرار هويت در گذشته بود، لذا استمرار هويت‌ها امري قابل فهم بود، ولي امروز، نوعي تغيير جزء ذات حركت ثابت تاريخ شده است. لذا مفاهيم و معاني بزرگ شكل نمي‌گيرد و سيلان تغييرات نوعي خرده‌گرايي را بوجود آورده است. اين نگاه ناظر بر دوران گذار است. ولي شواهدي از ظهور گذشته در آينده و يا بازگشت به گذشته و سنت‌هاي قديم در جامعة معاصر ديده مي‌شود. ظهور «فرهنگ مخالف» در قالب كمپين‌هاي اجتماعي مثل «خانواده»، «مبارزه با فقر»، «طرفدار صلح جهاني» و «نهضت‌هاي بازگشت با دين‌ناب» و بطور خاص ظهور بزرگترين كمپين اجتماعي تاريخ معاصر، يعني «نهضت اجتماعي محيط‌زيست‌گرا» نمودهاي برجستة بازگشت به طبيعت، و زندگي طبيعي و به نوعي فرار از جهان تصرف‌هاي تخريب‌كننده «هويت انسان» است. اين روند توليد فضاي دوجهاني‌شدن‌هاست. همان‌طور كه مدرنيته و صنعتي شدن، نوعي از خود بيگانگي را بدنبال داشت و هويت فرد در جهان مدرنيته گرفتار يك ناستالژياي جدي شد، اين روند در زندگي دوجهاني جديد، ناستالژياي فزاينده‌اي را توليد خواهد كرد كه فردگريزي، جز بازگشت به خويشتن، نمي‌يابد.

مؤلفة سوم: لايه‌اي شدن و همزماني شدن هويت‌ها
تكثر گستردة دوجهاني‌شدن‌ها و فرايندهاي بومي ـ جهاني (Glocalization) (رابرتسون، 1995) در درجة اول به قول كريس باركر، (2002:72) «كليت» (Whole) فرهنگي را تبديل به يك تجزية فرهنگي كرده است. اين روند فرهنگي موجب ظهور ساختارهاي جديدي شده است كه توليد‌كنندة روندهاي همزمان و در عين حال متضاد بسياري در جهان معاصر شده است. ظهور پسا مدرنيسم در كنار مدرنيسم، ظهور روندهاي غيرسكولارشدن(Desecularization) در كنار سكولار شدن (Secularization) جوامع و بوجود آمدن هويت‌هاي سنت‌گرا در كنار هويت‌هاي مدرن‌گرا و يا بوجود آمدن هويت‌هاي دورگه (Hybrid Idintities) در نسل جديد، نمودهايي از ظهور همزماني‌هاي فرهنگي و هويتي است. جهان مجازي، با تاثير گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات، منشاء ظهور «فرهنگ‌هاي آني» (Simultaneous Cultures) (بل، 2001)، و بدنبال آن ظهور حال هويت‌هاي خلق‌الساعه شده است كه در دروة محدودي شكل مي‌گيرد و با ظهور «هويت‌هاي جديد» به سرعت از بين مي‌روند، خواهند بود.
فرد در عين حال كه از هويت ملي‌گرا برخوردار است، از نگاه جهان‌گرائي عدالت‌خواهانه نيز برخوردار گرديده، در عين حال كه در تعامل به جهان، همگني‌هاي جديد بوجود آورده است، همگني‌هاي بسيار بومي نيز در درون آن شكل گرفته است. توجه به اين نكته اين مهم را بيان مي‌كند كه ما در جهان آينده لزوماً با «يك هويت فردي و اجتماعي» مواجهه نيستم، بلكه فرد واحد و مكان استقرار دو يا چند هويت شده است. لذا وقتي از چيستي فرد سئوال مي‌شود، در پاسخ از ملاك چيستي و جهت چيستي بايد سئوال كرد، مثلاً شغل شما چيست؟ تمايلات اوقات فراغات شما چيست؟ احساس ملي شما چيست؟ و يا احساس جهاني شما چيست؟ و يا چيستي فرد را نسبت به عضويت در خرده فرهنگ‌ها مورد سئوال قرار مي‌دهد.

نتيجه‌گيري
با نگاه اندرسوني مي‌توان گفت دوجهاني‌شدن‌ها، هر سه روند را توسعه بخشيده است و هويت‌هاي چند‌لايه‌اي را در درون خود متولد نموده است. از يك طرف ظرفيت انسان از محلي بودن، محلي زندگي كردن و محل‌گرايي به جهاني بودن، در جهان زندگي كردن و به قول رابرتسون خود را عضوي از جهان شش ميلياردي دانستن، نه صرفاً عضو جمعيت فلان روستا، شهر و يا كشور خاص پنداشتن و در نهايت به يك نوع جهاني‌گرايي منتقل نموده است. از طرفي فشرده شدن جهان واقعي تحت تأثير «وسايل حمل و نقل تندرو» و «يكي شدن جهان مجازي»تحت تأثير صنعت همزمان ارتباطات، ظرفيت فزاينده‌اي را براي انسان فراهم آورده است، لذا «خودفردي» يك افق جهاني پيدا كرده است. با مؤلفة دوم اندرسون يعني «تعاملي شدن و اشتراكي شدن» فضا، نيز بايد گفت فشردگي اين دو جهان، نزديك شدن جامعة انساني و ارتباطات تنگاتنگ بين جامعة انساني، تعامل‌هاي متكثر بين ديني، بين فرهنگي، بين نژادي و بين قوميتي جديد را بوجود آورده است كه پاية شكل‌گيري «فضاهاي فراهويتي» جديدي را فراهم آورده است. هويت‌هاي آينده، با اين نگاه بر محور مؤلفه‌هاي ثابت و پسيني تاريخ گذشته نخواهد بود. هويت‌هاي آينده به گذشته مراجعه خواهد كرد ولي گذشته را بطور كامل تكرار نخواد كرد، بلكه نوعي «فرايندهاي تعاملي آينده و گذشته» شكل خواهد گرفت.
با توجه به پاراديم دوجهاني‌شدن‌ها، مي‌توان گفت هويت‌هاي ثابت پيشيني كه ساخته‌شده جهان اول (جهان واقعي بودند در مواجهه تعاملي با جهان دوم (جهان مجازي)، پاية هويت‌هاي جديدي را مي‌گذارند كه ظرفيت تضادهاي گسترده بين زندگي، فرهنگ و هويت در جهان واقعي و جهان مجازي را خواهد گذاشت. دوران انتقال فرد از زندگي در جهان واقعي به زندگي در «فضاي دوجهاني»، دوران چالش‌ها، ناهنجاري‌هاي گسترده و بحران هويت‌هاست. ولي به نظر مي‌رسد با استقرار و هنجاري‌شدن جهان دوم در كنار جهان اول، در سه دهة آينده، شاهد شكل‌گيري جغرافيا و نهادهاي شناخته‌شدة جهان مجازي در كنار جهان واقعي باشيم، كه فرد رد آن فضا احساس آشنايي، تسلط و هويت مشخص داشته باشد. به عبارتي مي‌توان گفت، جهان آينده، جهان مسلط شدن انسان بر روندهاي دوجهاني‌شدن است، اين روند منجر به نوعي «بازگشت به سادگي» در اوج پيچيدگي تكنولوژيك جهان آينده خواهد شد. روندهاي بازگشت، كه منشاء آن خستگي‌هاي انسان در جهان تكنولوژي و «ضعيف شدن لاية معنا و معنويت» است، انسان را به سمت تعريف طبيعي‌تر و ساده‌تر از خود منتهي خواهد شد.
براساس آنچه گفته شد، دوجهاني‌شدن‌ها و دوجهاني‌گرايي، ضمن توليد تكثرهاي هويتي و غيرمركزي شدن هويت‌ها، به مرور لايه‌هاي جديدي از «فرا هويت‌ها» را توليد مي‌كند كه لزوماً از منابع گذشته تأثير نمي‌گيرد،بلكه اشتراكات جهاني فراهويتي را بوجود آورده است كه از خصيصة «معنويت‌گرايي و پيوند با متافيزيك»، «طبيعت‌گرايي»، «سادگي»، «سنت‌گرا بودن» و محوريت پيدا كردن مفهوم «عدالت» با نگرش جهاني «عدالت براي همه» (Justice for all) برخوردار خواهد بود. در چهارچوب پاراديم معرفتي دو‌جهان‌گرايي و براساس واقعيت‌ شدن مجاز (Realization of Virtual) و مجازي شدن واقعيت (Virtualization of Real) در بستر دوجهاني‌‌شدن‌ها، درك از خود و انعكاس خود در كناز ديگري، برخلاف گذشته صرفاً در فضا و جهان واقعي و با تكيه بر رقابت‌هاي ديني، قومي و ملي مصداق پيدا نمي‌كند، بلكه نمودهايي از «ديگري فراديني، فراقومي و فراملي» شكل خواهد گرفت كه زمينة «هويت‌هاي بزرگ جهاني» را بر محور ارزش‌هاي جهاني فراهم خواهد كرد. و در كنار آن نوعي، همزماني هويت‌هاي ديگر كه معرف جهان شخصي‌تر و هويت شخصي‌تر فرد مي‌باشد در حال شكل‌گيري است. البته اين روند، اتفاقي است كه در حوزة عمومي، قابل پيش‌بيني است، چگونگي روندهاي سياسي در جهان قدرت، روندهاي متفاوتي را دارند كه در جاي خود بايد بحث شود.
نگاه‌ هابرمسي به تكنولوژي ژنتيك، انسان‌هاي ساخته‌شده‌اي را ترسيم مي‌كند كه هويت‌هاي آنها براساس ژن‌هاي تعريف‌شده، شكل مي‌گيرد. اين هويت، «ماشيني شدن انسان و هويت انساني» را ترسيم مي‌كند كه نگراني‌هاي زيادي را براي تعامل طبيعي و ارتباطات بشري ايجاد مي‌كند. هويت آينده اين نوع انسان، قبل از آنكه محصول يك تعامل باشد، يك جوهر تعريف‌شده ژنتيكي پيدا كرده است، كه براساس قدرت و ثروت شكل مي‌‌گيرد.
تكثر و لايه‌اي شدن و چندبعدي شدن هويت‌ها در جهان آينده، نيز گريزناپذير به نظر مي‌رسد. به نظر مي‌رسد، با توجه به توسعة منابع قابل دسترسي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، كه در گسترة وسيع در جهان اول و جهان دوم بوجود آمده است، هويت‌هاي آينده از خصيصة فردي بودن، نسبي‌گرايي، تكثرگرايي و چند لايه‌اي شدن برخوردار خواهد شد. همانطور كه گفته شد، اين روند پس از يك اوج فردي شدن، تكثر و تفرق هويت‌ها، يك روند بازگشت به سادگي، سلامت، جمعي شدن و يكپارچگي مسالمت‌آميز را طي خواهد كرد. خستگي انسان از زندگي صنعتي، صنعتي بودن محض جهان مجازي، مادي شدن معنويت، و دور شدن انسان از متافيزيك، بازگشتي آگاهانه به دين را بدنبال خواهد داشت كه مظاهر آنرا در جهان غرب بصورت معناداري ديده مي‌شود. اين در واقع نوعي نگاه مثبت و منتهي به صلح و عدالت به آينده بشريت است كه همواره كانون محوري ديدگاه الهيون بوده است.


كتابنامه منابع
جنكينز، ر. (1381) هويت اجتماعي، ترجمة تورج يار احمدي، تهران انتشارات شيرازه.
عاملي، س. ر (1382الف)دوجهاني‌شدن و آيندة جهان، كتاب ماه علوم‌اجتماعي، شماره 69 ـ70، خرداد و تير 1382، ص‌ص 15ـ28.
عاملي، س. ر (1382ب) دوجهاني‌شدن‌ها و جامعة جباني اضطراب، نامة علوم‌اجتماعي، جلد 11، شمارة 1، مهر 1382، ص‌ص‌143ـ174.
نيچه، ف. (1382) فلسفه، معرفت و حقيقت، ترجمع مراد فرهاد‌پور، تهران، هرمس.


Aligica, P. D. (2003) Prediction, explanation and the epistemology of future studies, Futures, Vol. 35, pp. 1027-1040.
Ameli, S. R. (2002) Globalization, Americanizatoin and British Muslim Identity, London, ICAS Press.
Anderson, W. T. (1996) Evolution isn’t what it used to be: the augmented animal and the whole wired world, New York, Freeman, New York.
Andesron, W. T. (1997) The future of the self: inventing the postmodern person, New York, Tarcher/Putnam.
Anderson. W. T. (2003) Trajectories: Augmentation, symbiosis, transcendence: technology and the future(s) of human identity, in Futures, Vol. 35, pp. 5350-546.
Baker, C. (2002) Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates, London, Sage Publications.
Brath. F. (1969) Introduction, in F. Barth (ed.), Ethnic groups and boundariws, pp. 9-37, Boston, Little Brown.
Barry, R. J. (2000) The worls turned upside down?: globalization and the future of the state, New York, Manchester University Press.
Baumann, G. (1998) Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-ethnic London, Cambridge, Cambridge University Press.
Bell, D. (2001) An Introduction to Cybercultures, London & New York, Routledge.
Bell, W. (1997) Foundation of futures studies, New Brunswick, Transaction Publisher.
Bollier, D. (1995) The future of Community and Personal Identity in the Coming Electronic Culture: a report of the third annual Aspen Institute Roundtable on Information Technology: Aspen, Coloradom, August 18-21, 1994, Washington, D. C.: Aspen Institute Communications and Society.
Burke, P. (1991) Identity Processes and Social Stress, American Sociological Review, Vol. 56(6), pp. 836-849.
Del Pino, J. S. (1999) Future Systems, Phaidon Press.
Groenfeldt. D. (2003) Can indigenous cultures survive the future?, in Futures, Vol. 35, pp. 907-915.
Geach, P. T. (1962) Reference and Generality, Ithaca, N. Y. Cornell University Press.
Geach, P. T. (1967) Identity, The Review of Metaphysics, XXI.
Geach, P. T. (1969) a Reply, The Review of Metaphysics, XXII.
Giddins, A. (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping our lives, London, Profile Books.
Giddens, A. (2001) Sociology, 4th edition, Cambridge, Polity Press.
Habermas, J. (2003) The Future of Human Nature, Cambridge, Polity Press.
Hal, H. (1969) Communication in the world of the future, New York.
Hall, S. (1991a) New identities and New Ethnicities, in A. King, Culture, Globalization and The World-System, New York, State University of New York at Binghamton, pp: 41-68.
Hall, S. (1991b) The Local and the Global, in A. King, Culture, Globalization and The World-System, New York, State University of New York at Binghamton, pp. 19-39.
Hideg, E. (2002) Implications of two new paradigms for futures studies, Futures, Vo. 34, pp. 283-294.
Hubbard, P.; Farie, L.; Lilley, k. (2003) Memorials to Modirnity? Public art in the 'city of the future', in Landscape Research, Vol. 28(2), pp. 147-169.
Kumar, K. (2003) Aspects of the Western Utopian Tradition, in History of the Human Sciences, Vol. 16(1), pp. 63-77.
Marien, M. (2002) Futures studies in the 21st Century; a reality-based view, in Futures, Vol. 34, pp. 261-281.
Mazlish, B. (1993) The fourth discontinuity: the co-evolution of humans and machines, New York, Simon and Schuster.
Minnegal, M. King, T. J. Just, R. and Dwyer, P. D. (2003) Deep identity, shallow time: sustaining a future in Victorian fishing communities, in the Australian Journal of Anthropology, Vol. 14(1), pp. 53-71.
Mortimore, P. (2001) Globalisation, Effectivensess and Improvement, in School Effectiveness and School Improvement, Vol. 12(1), pp. 229-249.
Newell, P. (2003) Globalization and the Governance of Biotechnology, in Global Environmental Politics, Vol. 3(2?), pp. 56-71.
Nielson, J. (1970) Relative Identity, New Gricles, Vol. 4(3), pp. 241-260.
Pieterse, N. (2000) Global futures: Shaping globlisation, London, Zed Book.
Robertson, R. (1992), Globalization, London, Sage.
Robertson, R. (1995) Glocalization: Time-space homogeneity-heterogeneity, in: S. Featherstone, S. Lash & R. Robertson (eds.), Global Modernities, London, Thousand Oaks and New Delhi, Sage.
Rosenau, J. N. (1999) The Future of Politics, in Future, Vol. 31, pp. 1005-1016.
Stevenson, T. (2000) Creating future cultures, in Futures, Vol. 32, pp. 919-923.
Quine, W. V. (1963) From a Logical Point of View, New York, Harper and Row.
Taylor, A. (2002) Global governance, international health law and WHO: looking towards the future, in Bulletin of the World Health Organization, Vol. 80 (12), pp. 975-980.
Turnerm B. (1999) Classical Sociologym London, Sage.
Van der Veer K. (2003) The future of western societies: multicultural identity or extreme nationalism?, in Futures, Vol. 35(2), PP. 169-187.
Vrooman, S. S. (220) The art of invective: Performing identity in cyberspace, in New Media & Society. Vol. 4(1) pp.51-70.
Young, C. and Light, D. (2001) Place, national identity and post-socialist transformations: Williams, B. A. O. (1960) Bodily Continutity and Personaol Identity, A. Reply Analysis, XX

منبع: سايت دکتر سعيدرضا عاملي

شهر مجازي ضرورت بنيادين براي کلان شهرهاي ايران

دکتر سعيد رضا عاملي - ازدحام و تراکم جمعيت هاي بزرگ و تفاوت جمعيت شب و روز در شهرهايي مثل تهران، نيويورک، لندن و توکيو همراه با آلودگي گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافيک و زمان، منشاء يافتن چاره اي براي کاهش آلام ناشي از زندگي در اينگونه شهرها شده است.
مهمترين مسئله در اين شهر ها حرکت جمعيت است. حرکت جمعيت اعم از حرکت با وسيله نقليه و يا ازدحام جمعيت در مراکز فروش و خدمات اداري و رفاهي شهر، علت اصلي بسياري از "مسائل شهري" اعم از مسائل انساني شهري و يا حوادث و سوانح شهري در شهرهاي بزرگ مي باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات (عاملي، 1383)، کامپيوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه اي از طريق آرپانت و سپس شکل فراگير اين ارتباط در قالب اينترنت فضاي جديدي براي شهر بوجود آمد که از آن تعبير به "شهر مجازي" مي شود. ظهور شهر مجازي در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعيت" در شهر واقعي و در درجه بعدي "فضاهاي همزمان" را بدون فرسايش و اصطکاک با يک هندسه موازي امکان پذير مي سازد. در واقع دو فضائي شدن شهر در فضاي واقعي و فضاي مجازي، نوعي "مديريت کنترل حرکت جمعيت شهري" محسوب مي شود که تلاش مي کند با عقلاني کردن روند حرکت جمعيت شهر آرامتر، کم هزينه تر و برخوردار از امنيت شهري و امنيت رواني شهروندان را فراهم کند. در فضاي جديد معناي مکان بازسازي مي شود و نگاه به شهر بعنوان "فضاي مکانها" تبديل به "فضاي جريانها " (Space of Flows) (کستلز ، 1992) (Castells) مي شود که از يک سو حرکت جمعيت و از سوي ديگر حرکت اطلاعات را اجتماعي مي کند. اين تغيير در واقع زمينه نگاه يکپارچه به شهر دو فضائي شده را فراهم مي کند.


ظهور شهر مجازي در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعيت" در شهر واقعي و در درجه بعدي "فضاهاي همزمان" را بدون فرسايش و اصطکاک با يک هندسه موازي با شهر واقعي امکان پذير مي سازد.
............................
اين فضاي جديد از يک طرف محصول توسعه سخت افزار و نرم افزارهائي بود که خلق "واقعيت مجازي" را امکان پذير مي ساخت و از طرف ديگر متاثر از تمايل به رهيدن از "فرسايشهاي انرژي" در جهان واقعي و انديشه زندگي در "جهان ديگر" بود. پرهيز از فرسايش انرژي انسان، سوخت و فرسايش محيط زيست و دسترسي هاي آسانتر و فشرده تر به امکانات اداري و شهري، شرايط ظهور "شهر مجازي" را فراهم ساخت و نظام جديد "شهرسازي واقعي-مجازي " (عاملي، 2004) را محقق نمود.

دو فضائي شدن شهر در فضاي واقعي و فضاي مجازي، نوعي "مديريت کنترل حرکت جمعيت شهري" محسوب مي شود که تلاش مي کند با عقلاني کردن روند حرکت جمعيت شهر آرامتر، کم هزينه تر و برخوردار از امنيت شهري و امنيت رواني شهروندان را فراهم کند
........................
شهر سازي واقعي- مجازي (Vireal City Planning) به ظرفيت هاي واقعي شهر در کنار ظرفيت هاي مجازي شهر توجه مي کند و شهر را با توجه به اين دو فضا مي سازد. شهر هاي آينده ناگذير از اساس با نگاه به اين فضا ساخته خواهد شد و شهرهاي موجود نيازمند بازسازي جديد و اضافه کردن "فضاي شهر مجازي" به شهرهاي واقعي است. در اين روند با توسعه نرم افزارهاي کامپيوتري، ساحت جديدي از "رئاليسم شهري" که فضاي شهر مجازي را به فضاي شهر واقعي نزديک مي کند، تحقق پيدا مي کند. اين رئاليسم "درک شهودي " (Intuitive Perception) به واقعيت هاي مجازي مي بخشد، که همه "امور مجازي" را بر مبناي واقعيت بايد بنا نمود. به عبارتي شهر مجازي يک ايدئاليسم مبتني بر انديشه خيالي و يوتوپيائي نيست، بلکه يک شهر واقعي است که با ظرفيت هاي جهان مجازي ساخته مي شود.
واقعيت مجازي يک ترکيب ذهني از واقعيت و غير واقعيت است که متکي بر سه بعد اساسي يعني 1)نگهداري مدار بودن، 2) برخورداري از فضاهاي نمايشي خود راهبر و 3) مسير هاي پيگرد مشخص، مي باشد که تعامل فرد را در محيط مجازي، بصورت طبيعي در جريان قرار مي دهد. واقعيت مجازي عبارت از ساخت واقعيت با همه ظرفيت هاي ممکن آن در "فضاي مجازي" است. اين نگاه، مو جب ساختن ظرفيت هاي واقعي جهان مجازي، در يک سير تکاملي شده است. به مرور همه کارکردهاي فردي و اجتماعي، کنش هاي فعال و غير فعال و حضور در تنهائي و جمع، و همچنين ساخت و پردازش هاي کنش گرانه در اين فضا امکان پذير شده است و دور نيست دوراني که "احساس مجازي" به سطحي از واقعيت و عينيت که منتقل کننده بو، طعم، انرژي و "حس منهاي بدن" را با خود همراه کند.

در فضاي پراکنده شهري جديد، شهر هاي مجازي، مي تواند زمينه بازسازي "يکپارچگي اجتماعي شهري" را فراهم کند و يک هويت معنادارتري از "تهران و تهراني بودن" و يا "کرج و کرجي بودن" خلق کند.
.................................
ظرفيت هاي جهان مجازي متاثر از تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي (Information, Communication Technology) جديد است که جامعه را وارد فضائي کرده است که از آن تعبير به "جامعه اطلاعاتي" (Information Society) مي‌شود. در فضاي جديد، دولت الکترونيک (Electronic Government) و شهر مجازي (Virtual City) دو شکل نهادينه اداره جامعه جديد است که توسط بخش دولتي سازمان دهي و سياست گذاري مي شود. با اين نگاه، در کشور هاي توسعه يافته، دولت و شهر صرفا با تکيه بر "مکان" و "جغرافياي" واقعي تعريف نمي شوند بلکه بر اساس فضاي توليد شده در قالب "واقعيت مجازي" (Virtual Reality) نيز معنا پيدا مي کنند. در نگاه اوليه شهر هاي مجازي متاثز از ايده "شهر اطلاعات" بود. در شهر اطلاعاتي، تلاش مي شد که يک جايگاه مورد انتظار از دست يابي به اطلاعات مربوط به شهر بوجود بيايد (دايبرگر و فرانک ، 1998) (Dieberger & Frank). اين شهر اطلاعات منشاء ظهور مديريت هاي جديد شد که از آن تعبير به "مديريت دانش محور " مي شد. شهر دو فضائي با نگاه آينده گرا مبتني بر همين "مديريت دانش محور" (Knowledge Management)مي باشد. مديريت دانش محور برخواسته از راه حل هاي اداره شهر مبتني بر "مراکزمنابع الکترونيک" مي باشد.
با تکثر منابع اطلاعاتي شهر و قدرت گرفتن ظرفيتهاي سه بعد مجازي، تصويري از شهر مجازي شکل گرفت و اين عقيده را بصورت جدي تري وارد حوزه شهر سازي جديد کرد. از آنجا که کاربران شهر مجازي در درجه اول بايد از "دانش کامپيوتر" و دسترسي به "فضاي اينترنتي" برخوردار باشند، پيش نياز اوليه ظهور شهرهاي مجازي، فراهم آمدن اين دو امکان مي باشد. در جهان توسعه يافته با سرعتي فزاينده تر جامعه اينترنتي رو به گسترش است. بعنوان مثال کاربرهاي اينترنتي در آمريکا از 22 ميليون در سال 1995 به 92 ميليون در سال 1999 رسيده اند که اين رقم در صورت افزايش 5 تا 20 درصد پيش بيني مي شود به 120 تا 180 ميليون در سال جاري (2004) برسد. قابليت موبايل هاي جديد، جهت متصل کردن فرد به فضاي مجازي اينترنت و همچنين پيش بيني ظهور سيسم کامپيوتري فراگير در سال 2020، فضائي با گستردگي بالا و با تنوع و تکثر خيره کننده اي را رقم مي زند.

1. شهر مجازي
اولين شهر مجازي در آمستردام هلند در سال 1994 شکل گرفت و به سرعت بسياري ازشهرهاي اروپائي، آمريکائي و بعضي از شهر هاي آسيائي مثل توکيو و سنگاپور وارد اين فضاي شهري شدند. طي دهه 1990 کشورهاي زيادي بر اساس شرايط جديد جهاني و شکل گيري جامعه اطلاعاتي، تلاش کردند تحليل و جمع بندي هاي متمايل به سياستگزاري و برنامه ريزي را در خصوص فرايندهاي اطلاعاتي طراحي کنند.

برنامه عمل ايالات متحده آمريكا (1993) (US Agenda for Action)، اوراق سفيد رشد اروپائي (1994) (The European White Paper Growth)، اصلاحات ژاپني در جهت جامعه پوياي روشنفکرانه قرن 21 (1994) ( The Japanese Reforms Toward the Intellectual Creative Society of the 21st Century) و يا برنامه جامعه اطلاعاتي دانمارک در سال 2000 (1994) (The Danish Information Society 2000) و يا شکل گيري وزارتخانه اينترنت در هلند و شکل گيري شهري مجازي آمستردام در سال 1994، نمونه هايي از تحولات برنامه ريزي معطوف به ساخت "شهرهاي مجازي" و "دولت الکترونيک" در فضاي جامعه اطلاعاتي مي باشد. بر اساس بررسي هاي اجمالي که در جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته نه در سطح مجلس و نه در سطح دولت اقدام فکري و اجرائي قابل توجهي در اين راستا صورت نگرفته است.

در شهر مجازي، خدمات شهري بدون هيچ محدوديت زماني و مکاني انجام مي شود. مفهوم شهر و دولت مقيد به ساعت کار اداري، تبديل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته مي شود و شهروندان در همه ساعات و دقايق روز امکان بهره مندي از خدمات دولتي و شهري را خواهند داشت.
...............................
در شهر مجازي، خدمات اطلاعاتي بدون هيچ محدوديت زماني و مکاني انجام مي شود. مفهوم شهر و دولت مقيد به ساعت کار اداري، تبديل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته مي شود و شهروندان در همه ساعات و دقايق روز امکان بهره مندي از خدمات دولتي و شهري را خواهند داشت.
در اين فضاي جديد بقول پائول ويرليو (2001) (Paul Virilio) ديگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و يا تقسيمات شهري بر اساس ميدان، خيابان و کوچه و يا اساسا معماري مبتني بر مکان محوري به پايان مي رسد، بلکه معماري فضاي مجازي مبتني بر تغيير تکنولوژيکي زمان و مکان است و ساخت هاي قابل دسترسي همزمان براي همگان است. در فضاي مجازي شهر، بخش مرکزي و پيراموني شهر با متغيرهاي متفاوتي تعريف مي شود که لزوما از تراکم جمعيتي که موجب بي حوصلگي، تضاد منافع و يا برخوردهاي تبعيض آميز بشود، نيست. شهر مجازي بر "اشکال رهاشده شناور " (Free-Floating Forms) معماري و شهر سازي بنا شده است که امکان حرکت دائمي و آسان و کنترل و نظارت بر روندهاي اداري و خدماتي، شهر را بصورت مستقل براي تک تک شهروندان برخوردار از "کد ملي" منعطف مي سازد. "شهروندي به رسميت شناخته شده" و تعامل دموکراتيک هم در سطح شهري (شهر مجازي) و هم در سطح ملي (دولت الکترونيک) فراهم مي شود و شاخص جديد توسعه يافتگي را وارد مفاهيم جديد توسعه مي کند.
در فضاي مجازي مثال ها و نمونه هاي زيادي از شهر هاي مجازي وجود دارد که هرب نورمن و مايک ويلسون (2004) سه نوع را از هم متمايز نموده اند. 1) شهرهاي مجازي براي راهنمائي متصل همه مراجعه کنندگان در خصوص انواع خدمات بازرگاني و تجاري مثل شهر مجازي برايتون که محل انواع تبليغات تجاري است که ماهيانه بيش از 65000 مراجعه کننده دارد[لينك] . 2) شهر مجازي مسطح که با تکيه بر سطح مشترک شهر واقعي طراحي مي شود. 3) شهر هاي مجازي سه بعدي، اين نوع شهرهاي مجازي بر اساس ابعاد فيزيکي شهر هاي واقعي با تکيه برواقعيت مجازي ساخته مي شود که مبتني بر "زبان مدل سازي واقعيت مجازي " (Virtual Reality Modelling Language) مي باشد. نمونه اين نوع شهرهاي مجازي را در توليدات استوديو سياره 9 که تا کنون بيش از 40 شهر مجازي مهم جهان مثل شهر مجازي لندن، لوس آنجلس، ونکوور، توکيو و بسياري ديگر از شهر مهم جهان را طراحي کرده است، ديده مي شود. سياره 9، بيش از 250 فضاي مجازي مهم جهان را نيز تا کنون طراحي نموده است که حجم گسترده اي از اطلاعات را در خود ذخيره کرده است.
اشکال مختلف سازماندهي و نمايش شهر مجازي و جماعت هاي مجازي از چشم اندازهاي متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. ودل و بورنيگ ، (2004) (Waddell and Borning) ، در خصوص ابعاد حکومت ديجتالي شهر سايت ليک را مورد بحث قرار داده اند. گراهام و آرويجي (1997) (Graham and Aurigi) بين شهر مجازي برخوردار از بستر شهر واقعي و شهر مجازي بدون ارتباط صرف با بستر شهر واقعي تفاوت گذاشته است. شهرهاي مجازي بر خوردار از بستر فضاي واقعي، بعنوان شهر موازي شهر واقعي مطرح مي شود ولي شهرهاي مجازي بزرگ، از قلمرو مخاطبين شهري خود در فضا ي جغرافيايي شهر فراتر مي روند و مخاطبين وسيعتر و پراکنده تري را مورد توجه قرار مي دهند.
بوتيهمه (Budthimedhee) و همکاران (2002) مفهوم طراحي و يا شهرسازي الکترونيک را در مقاله اي که تحت عنوان "طراحي الکترانيک: مرور بر تحقيقات انجام شده در خصوص نقش وب سايت ها در شهرسازي " (ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning) مطرح نموده اند و به مطالعات مديريت جديد شهري از طريق فضاي مجازي پرداخته اند. در اين مقاله 142 تحقيق، مقاله و کتاب تاليف شده در اين خصوص را معرفي کرده اند. بوتيهمه و همکاران (2002) مجموعه مطالعات انجام شده در خصوص شهر سازي الکترونيک را درسه گروه مقوله بندي مي کنند: 1) مديريت اطلاعات شهري 2) ارائه اطلاعات شهري 3) تکنولوژي هاي مربوط به توجه به مرزبندي هاي موجود اجتماعي، در اينجا به ميزان اثر گذاري و پذيرش اطلاعات با استفاده از متن، تصوير، صدا و فيلم توجه مي شود. اين گروه از محققين کاربردهاي متفاوتي براي سياست هاي شهري الکترونيک را از هم متمايز مي کنند: 1) کاربرد اول شامل شهر سازي و بخش هاي اداري عمومي مي شود که کمک به فهم بهتر و ارتباط وسيع با مردم و حوزه عمومي مي شود. 2) کاربرد ديگر شهر مجازي، ارائه خدمات شهري و انجام کارهاي اداري مردم از طريق فضاي شهر مجازي است [لينك] . 3) استفاده از ابزار چند رسانه اي فضا ي مجازي براي ارائه موثر تر و بهينه تر اطلاعات به مراجعين. 4) کارکرد چهارم مربوط به نظام هاي اطلاعاتي مشارکت عمومي در قلمروهاي جغرافيائي خاص است.

با شکل گيري شهر مجازي تهران و يا کرج، تهراني و کرجي در هر کجاي دنيا که باشد مي تواند از مزاياي تهراني بودن و کرجي بودن خود بهره مند شود و تهراني ها و کرج هاي علاقمندان به شهر بومي در هر کجاي جهان که باشند ، مي توانند بعنوان يک شهروند فعال به تهران و تهراني و کرج و کرجي خدمت کنند. اين انتشار و غير مرکزي بودن منابع و کاربران، نقش تعيين کننده اي در ساخت بعنوان مثال تهران بهينه و کارآمد خواهد داشت.
.......................
بايد توجه داشت که مديريت شهرسازي الکترونيک از قابليت جذب مشارکت هاي گسترده خارج از حوزه شهري در قلمرو "شهر واقعي" نيز برخوردار است و توانائي پيگيري روندهاي خاص شهري را خارج از حوزه شهر دارد. به عبارتي در شهرهاي مجازي، ظرفيت هاي شهر نه به لحاظ منابع خدمات شهري و نه به لحاظ کاربران، محدود به منابع شهري نمي شود. با اين نگاه، تهراني يا مثلا کرجي در هر کجاي دنيا که باشد مي تواند از مزاياي تهراني بودن و کرجي بودن خود بهره مند شود و تهراني ها و کرجي هاي و علاقمندان به شهر بومي در هر کجاي جهان که باشند مي توانند بعنوان يک شهروند فعال به تهران و تهراني و کرج و کرجي خدمت کنند. اين انتشار و غير مرکزي بودن منابع و کاربران، نقش تعيين کننده اي در ساخت بعنوان مثال تهران و کرج بهينه و کارآمد خواهد داشت.

2. دو فضائي شدن شهر
از آنچه گفته شد، تا حدودي مفهوم شهر مجازي روشن شد، منتهي بايد توجه داشت که با رويکرد دوفضائي شدن شهر، شهر مجازي منهاي شهر واقعي و بر عکس شهر واقعي منهاي شهر مجازي، شهري ناکارآمد و بي معناست. بايد توجه داشت که اساسا توسعه شهري يک هدف مطلوب در حوزه نظري جامعه شناسي شهري در همه سنت هاي فکري پيشين بوده است و در همه دوره هاي تاريخي بشري حتي در ميان اقوام بدوي نيز يک مطلوب مورد انتظار بوده است. (بعلي، 1382:99). از اين منظر دو فضائي کردن شهر نيز يک نوعه توسعه کلان فضاي شهري محسوب مي شود. به لحاظ نظري دو فضائي شدن شهر، در ارتباط عميق با "پارادايم دو جهاني شدنها" مي باشد (عاملي، 1382الف، ب، ج و 1383). پارادايم دو جهاني شدنها بر اين نظريه تاکيد مي کند که صنعت ارتباطات بطور عام شرايط سرعت يافته اي را براي حرکت جمعيت، ارتباطات بين فردي و نزديک کردن فضاها فراهم آورده است. اين روند در دو فضاي واقعي و مجازي صورت مي گيرد. جهان شدنها در جهان واقعي متاثر از "صنعت حمل و نقل" مي باشد که شرايط تسهيل شده اي را براي انتقال "انسان با بدن" فراهم آورده است که معناي نزديکتري از فاصله بين مکانها را تحقق بخشيده است و احساس دوري و نزديکي را در سطح وسيعي تغيير داده است.

از آن طرف جهاني شدنهاي ديگري در فضاي مجازي در جريان است که محصول "صنعت همزمان ارتباطات" مي باشد، اين صنعت امکان انتقال همزمان "انسان بي بدن" و يا به عبارتي انتقال خواسته ها، آرزوها و اطلاعات انساني را فراهم آورده است. بر اين مبنا "واقعيت هاي همزمان " (Synchronic Realities) بسياري در جهان معاصر شکل گرفته و بصورت گسترده تري تحقق پيدا خواهد کرد. دو فضائي شدن فرهنگ (عاملي، 1383)، دو فضائي شدن دولت (عاملي، 1383 ب) و شکل گيري هويت هاي همزمان (عاملي، 1382 ج) و بالاخره دو فضائي شدن شهر نموده هاي عيني اين تغيير بزرگ مي باشد. بر اين مبنا بايد گفت شهر بصورت "دو قلوهاي همزاد" که از يک پيوند و چسبيدگي جدائي ناپذير برخوردار است، به سمت دو تائي شدن و دو فضائي شدن حرکت مي کند. و درواقع تراکم جمعيت، ماشين و صنايع مختلف، ضرورت گريز ناپذيري را براي دو فضائي شدن شهر فراهم آورده است که بدون آن زندگي گرفتار سختي ها و مسائل پيچيده تري خواهد شد.

با يک نگاه زبان شناسانه استعاره اي (Metaphoric) مي توان شهر واقعي را از شهر مجازي متمايز نمود، البته به لحاظ هستي شناسي و معرفت شناسي اين دو شهر از يک هستي واحد برخوردار هستند ولي به لحاظ "فضاي عمل " (Space of Action) و خصيصه هاي "تعاملي و ارتباطي" از همديگر قابل تمايزند. با اين نگاه شهر در فضاي واقعي از فضاي عمل محدود به جغرافيا و نقشه مشخص شهري، جمعيت هاي بزرگ، ترافيک، بافت شهرسازي برجسته و مديريت هاي شهري متنوع و ارتباطات انساني با بدن برخوردار است. شهر در فضاي مجازي از يک محيط داراي هويت شهري مجازي رها شده از مکان، کاربران بومي و فرابومي بدون بدن، بافت شهرسازي کاملا صنعتي و کد گذاري شده و مديريت شهري مجازي بهره مند مي باشد. با نگاه کارکرد گرايانه، شهر در فضاي مجازي با چهار خصيصه کلي مربوط به1) مکان 2) کار، 3) سرعت و 4) نظام پاسخگوئي از شهر در جهان واقعي متمايز مي شود.

2.1 مکان در شهر واقعي و در شهر مجازي
زندگي در شهر واقعي با پديده هاي کاملا برجسته و مشخص مواجه مي باشد و از اجزاء محسوس و طبيعي مثل مردم، حيوانات، گلها و گياهان، درختان، سنگها، ابر، باران و خورشيد و تغيير فصول و عناصر طبيعي-صنعتي مثل ساختمانها، خيابانها و ميادين و کارخانها برخوردار است. بقول نوربرگ-شولز (1976) (Norberg-Schulz) علاوه بر اين امور محسوس که در ظرف مکان شهر بصورت مشخص ديده مي شود، امور نامحسوسي نيز هست که از آن تعبير به "احساس" مي شود. اين مجموعه به "مکان" در شهر واقعي معنا مي بخشد. خصيصه مشترک همه آنها "بدن داشتن"، حجم داشتن و محسوس بودن است. از طرفي بايد توجه داشت که يکي از جنبهاي مهم زندگي در شهر واقعي و جهان واقعي، جنبه ديداري زندگي روزمره است که ناشي از حسي بودن و با بدن بودن مکان مي باشد. خيس شدن در باران، ديدن انواع متنوعي از چهره هاي مردم در حال حرکت، کنش و واکنش هاي روزمره مردم، نور آفتاب و هواي تاريک و صدها نمونه ديگر حوزه گسترده "قابل رويت شهرها " (Visible Cities) را به نمايش مي گذارد (دونات ، 2004:40) (Donath).

با خصيصه هاي مشابه در "نمايش"، ولي متفاوت در ماهيت، مکان در شهر مجازي خود نمائي مي کند. در فضاي مجازي مکان از يک حيثيت کاملا قرار دادي، تعريف شده، صنعتي و ساختگي و بي بدن برخوردار است. در شهر مجازي نيز جغرافياي مکان و حتي امکان دسترسي به آن، اگر چه "قابليت جهاني" دارد ولي قابل محدود شدن به فضاي خاص و کاربران خاص و با خصيصه هاي مرتبط به جغرافياي خاص مي تواند، تعريف شود. تلاش گسترده اي که براي شبيه سازي فضا و مکان در شهر مجازي با شهر واقعي مي شود، اولا مفهوم فضاي مکان دار را تحقق مي بخشد بگونه اي که حتي در طراحي فضاها به جنبه هاي "دورنمايانه تصاوير " (Panoramic Images) (ايکوچي و همکاران ، 2004) (Ikeuchi etal) و معماري شهر و حتي پردازش نور و طبيعي کردن گردش شب و روز در فضاي مجازي توجه مي کند (فوکودا و همکاران ، 2003) (Fukuda etal). صنعت گرافيک کامپيوتري(کاد) و برنامه هاي طراحي همکاري هاي مجازي، تلاش مي کند جنبه هاي ديداري و حسي را در فضاي شهر مجازي تقويت کند، تا فرد از "احساس غيرواقعي" بودن کمتري برخوردار شود. البته در کنار تلاشي که براي شبيه سازي واقعي جهان مجازي با جهان واقعي مي شود، نگرش هاي وجود دارد که روند ديزنيلندي شدن اين فضا را نيز دنبال مي کند. ديزنيلندي شدن (Disneylandization) فضاي شهري، نگرش مقابل واقعي سازي مي باشد ولي به نظر مي رسد هر دوي اينها جنبه از واقعيت هاي زندگي ما مي باشد
(واکاباشي ، 2002) (Wakabayashi).

به نظر مي رسد مهمترين متولي اجرائي براي تاسيس شهر هاي مجازي در کلان شهرها، شهرداري هاي مي باشند، که بجاي سرمايه گذاري ميلياردي روي صنعت حمل و نقل، نيازمند اعمال "مديريت کنترل حرکت حمعيت" هستند. مثلا در شهر تهران از طريق مجازي نمودن روند هاي انجام امور شهري بسيار از معضلات ناشي از حرکت وسيع جمعيت حل مي شود. برا اساس بعضي از برآوردها نزديک به سه ميليون و يا براساس شمارش ماشين هاي حدود 700 هزار نفر تفاوت جمعيت روزو شب تهران مي باشد که با مجازي شدن شهر به صورت قابل توجهي اين تفاوت کاهش مي يابد و حرکت بين شهري جمعيت تهران را نيز کنترل مي کند.
.........................
2.2 کار در شهر واقعي و شهر مجازي
با شکل گيري دولت الکترونيک و شهر مجازي، مفهوم کار عوض مي شود. کار از يک بستر چسبيده به مکان مشخص و مرکزي، به يک هويت جدا از مکان و بصورت غير مرکزي شده تغيير شکل مي يابد. در شهر و دولت مجازي، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و يا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پيدا نمي کند. بلکه با حضور در "فضاي واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظايف شغلي مشغول مي شوند. اين مهم مفهوم "کار فراگير" با خصوصيت غير متمرکز بودن، ناپيوسته بودن و براي همگان و از همه جا قابل اجراء بودن را تحقق مي بخشد. به دليل "فشرده شدن مراحل کار در فراينده هاي تعريف شده دجيتالي" زمان انجام کار بصورت غير قابل تصوري کوتاه مي شود و موجب تسهيل کار و کاهش ساعت کار تا حد 2 ساعت در روز خواهد شد. با همين نگاه است که برخلاف پيش بيني هاي بدبينانه، جهان آينده، مي تواند جهان طبيعي تر و انسان آينده، انسان آزادتري باشد. انتقال سطح وسيع کار از جهان واقعي به جهان مجازي، موجب کاهش گسترده حرکت جمعيت در شهر مي شود و مصرف سوخت را بصورت غير قابل تصوري کاهش مي دهد. آلودگي محيط زيست که منشاء ظهور بيماري هاي گسترده اي در جهان معاصر مي باشدنيز در پرتو اين اقدام، کاهش پيدا خواهد کرد.

با شکل گيري دولت الکترونيک و شهر مجازي، مفهوم کار عوض مي شود. کار از يک بستر چسبيده به مکان مشخص و مرکزي، به يک هويت جدا از مکان و بصورت غير مرکزي شده تغيير شکل مي يابد. در شهر و دولت مجازي، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و يا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پيدا نمي کند. بلکه با حضور در "فضاي واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظايف شغلي مشغول مي‌شوند.
..............................
2.3 سرعت در شهر واقعي و شهر مجازي
به قول ون وين و همکاران (1998) (Van Veen etal) دو چرخه در محيط واقعي از سرعت کمتري نسبت به دو چرخه سواري در فضاي مجازي برخوردار است. درک سرعت انتقال در اين فضا، شهرنشيني متفاوتي را با شهرنشيني سنتي قديم بوجود مي آورد. پرداخت قبض آب، تلفن، برق و گاز همراه با بسياري از نقل و انتقالي هاي مالي و يا انجام امور اداري مربوط به شهرداري ها، مراکز خدمات درماني، بيمه و تامين اجتماعي و يا مراجعات مربوط به "خريد انواع کالاها" و يا مراجعات با مراکز نيروي انتظامي، دادگاه ها و مراکز حقوقي با سرعت اشاره به دکمه مورس و يا دادن و گرفتن يک مجموعه اطلاعات مي تواند صورت بگيرد. اگر به حجم مراجعات به اين مراکز توجه شود، اهميت اينگونه فضا هاي شهري مجازي بيشتر روشن مي شود. بنا براين "امر مجازي" يک امر به مراتب سرعت يافته تر در مقايسه با "امر واقعي" محسوب مي شود. اين مهم بسياري از امور "اضطراري" و "فوريت هاي شهري" را تسهيل مي کند و در چند لحظه روندهاي مربوط به "فوريتهاي اجتماعي" مي تواند در اين سيستم تعريف شود.

2.4 پاسخگوئي در شهر واقعي و شهر مجازي
در شهر واقعي مراجعات و پاسخگوئي بصورت چهره به چهره و بصورت غير موازي صورت مي گيرد، يعني يک فرد بطور همزمان امکان پاسخ گفتن به بيش از يک نفر را ندارد. در بسياري از موارد پاسخ گيرنده و يا فرد مراجعه کننده، يک دريافت کننده و يا يک کنش گر غير فعال محسوب مي شود که صرفا بايد منتظر اقدام مسئول مربوطه باشد تا کار الف صورت بگيرد. بر عکس در شهرهاي مجازي، هدف نهائي استفاده فعال و همزمان بيش از يک کاربر از يک موقعيت شهري است. به همين منظور نرم افزارهاي درست شده است که کاربر را بصورت "فعال و همزمان" با کاربران ديگر به تعامل وادار کند. مثلا دانشگاه کالج لندن (UCL) نرم افزاري را توسط "دنياهاي فعال" طراحي کرد که از يک استوديو طراحي همکاري هاي مجازي (CVDS ) (Collaborative Virtual Design Studio) برخوردار بود و به کاربر اجازه مي داد که از امکان طراحي مجازي در فضاي شهر مجازي برخوردار شود. [لينك] در واقع اين فضا امکان حرکت فعال شهروندان را در فضاي شهري مجازي فراهم مي کند و نوع فعاليت در شهر مجازي را علاوه بر بهره وري از امکانات موجود، فراهم مي سازد.

"شهر مجازي سازمان يافته" از يک هويت به هم پيوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابليت ايجاد "انسجام شهري" را با محوريت سياستگذاري دولتي فراهم مي کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونيک" ظرفيت معنا بخشيدن به "انسجام ملي" نيز در آن ديده مي شود
...........................

مسئله ديگر تعامل جمعي شهروندان در فضاي شهر مجازي است. در فضاي معمولي مجازي، کاربر ها از حضور يکديگر با خبر نمي شوند، فلذا يک ارتباط متقابل فراهم نمي شود و احساس زندگي کردن در جمع ضعيف مي شود و بعد "واقعي" بودن فضاي مجازي را تضعيف مي کند. ولي با ظرفيت هاي نرم افزاري که مثلا درهمين "دنياهاي فعال " (Active Worlds) بوجود آمده امکان ساختن "فضاهاي مجازي فردي و يا خانه مجازي" در قالب يک مغازه، محل گفتگو، خانه زيباي مجازي و امکانات ارتباطي ديگر موجود مي باشد. در ساختن اين فضاي مجازي، اگر به راهنمائي احتياج باشد، مدارس مجازي وجود دارد که افراد داوطلب، "طي مسير" را به کاربر مي آموزند. در واقع تلاش شهرسازي هاي مجازي معطوف ساختن شهرهاي کاملا منطبق بر شهرهاي طبيعي است.

شهرفرهنگي واقعي-مجازي با نگاه آسيب شناسانه به فضاهاي رها شده و بي هويت مجازي مورد تحليل قرار مي گيرد. "شهر فرهنگي" نيازمند نگاه منظومه‌اي به شهر است. شهري که به منظومه هائي از نياز هاي انساني توجه مي کند، نيازهاي مثل تردد آسان، نياز به گذران اوقات فراغت، نياز به دسترسي به همه امکانات عمومي با حداقل زمان ممکن، نياز به آسايش، آرامش و محيط زيست سالم و بالاخره نياز به آشنائي و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پيشين از اجزاء مهم اين منظومه شهرفرهنگي واقعي-مجاز است
..............................
بعنوان نتيجه گيري: ضرورت توجه به "شهر واقعي-مجازي فرهنگي" و انسجام شهري
1. توجه به عوامل محيطي در فضاي شهري از اهميت مرکزي برخوردار است (تورنز، 2002) (Thorns). نگاهي که موجب توجه به ظرفيت هاي طبيعي، تاريخي و ارزش هاي بومي در يک جغرافياي خاص مي شود. اگر چه فضاي مجازي، يک فضاي بدون جغرافيا و رها شده فرض مي شود، به نظر مي رسد اين وضعيت متعلق به دوران گذار از "تک فضائي بودن جهان" به "دو فضائي شدن جهان" مي باشد. اما به مرور فضاهاي مجازي از هويت هاي مشخص و مرتبط با جهان واقعي برخوردار خواهند شد و منعکس کننده جغرافياي قابل رويت و منطبق به جغرافياي جهان واقعي خواهند بود. در ساخت فضاهاي مجازي خصوصا دولت هاي الکترونيک و شهرهاي مجازي، توجه به هويت هاي مرتبط با فضاهاي واقعي کشور و شهرها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اين مهم مستلزم توجه به شهرهاي فرهنگي واقعي- مجازي است. شهرفرهنگي واقعي-مجازي با نگاه آسيب شناسانه به فضاهاي رها شده و بي هويت مجازي مورد تحليل قرار مي گيرد. "شهر فرهنگي" نيازمند نگاه منظومه اي به شهر است. شهري که به منظومه هائي از نياز هاي انساني توجه مي کند، نيازهاي مثل تردد آسان، نياز به گذران اوقات فراغت، نياز به دسترسي به همه امکانات عمومي با حداقل زمان ممکن، نياز به آسايش، آرامش و محيط زيست سالم و بالاخره نياز به آشنائي و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پيشين از اجزاء مهم اين منظومه شهرفرهنگي واقعي-مجاز است. تامين اين منظومه نيازها، مستلزم توجه به چگونگي خلق يک اثر هنري شهري است. در واقع بايد به اين سئوال توجه کرد که اثر هنري بر گرفته از چه فلسفه اجتماعي است؟ با چه تفسيري از جهان يک اثر هنري خلق مي شود؟ در اينجاست که تفاوت فضاها، ديدگاه ها و جهان بيني ها، بصورت واضح انعکاس پيدا مي کند و شهر هاي متفاوت و معماري هاي متمايز از دل آن بر مي خيزد.
2. از آنجائي که شهرهاي مجازي در آغاز راه خود هستند، هيچ نوع شهرسازي قطعي در اين خصوص شکل نگرفته است. به عبارتي هنوز اجزاء و عناصر شهرهاي مجازي، نوع معماري شهرهاي مجازي و حتي نظام اجرائي و پاسخگوئي آن از يک استاندارد تعريف شده مشخصي برخوردار نيست. در اين روند، هر شهر متناسب با ضرورت ها، نيازهاي اساسي و قابليت هاي محيطي قالب ريزي متفاوتي از شهرسازي را ارائه مي کند. بعنوان مثال در فضاي شهري که مراجعات به يک اداره خاص مثل اداره تامين اجتماعي، از بالاترين سطح مراجعات برخوردار است و يا در شهرهاي در حال توسعه اي که مراجعات شهرداري ها، وسعت بيشتري دارد، نظام شهري مجازي مبتني بر تعاملات مربوط به اداره تامين اجتماعي و يا شهرداري ها شکل مي گيرد. منتهي نگاه به فضاهاي شهري مجازي، بايد يک نگاه بلند مدت، جامع و با در نظر گرفتن فضاي کامل شهر، با يک مرحله بندي اجرائي، راه ساختن را هموار کنند.
3. يکي از مهمترين مشخصه ها و ضرورتهايي که منجر به شکل گيري شهر شد، ايجاد "يکپارچگي اجتماعي" بود. تا ساليان متمادي مثلا "شيرازي بودن" يا "تهران بودن" منعکس کننده هويت هاي يکپارچه اي بود که به نوعي متمايز کننده و منعکس کننده يک "جمع يکپارچه" درخصلت هاي زباني، نژادي، جغرافيائي و اجتماعي خاص بود. به مرور يکپارچگي اجتماعي در شهرهاي بزرگ تبديل به "تجزيه اجتماعي" و "تنوع و تکثر فرهنگي" شد. در فضاي پراکنده شهري جديد، شهرهاي مجازي مي تواند زمينه بازسازي "يکپارچگي اجتماعي شهري" را فراهم کند و يک هويت معنادارتري از "تهران و تهراني بودن" و يا "کرج و کرجي بودن" خلق کند.
4. شهر مجازي با تکيه بر ارتباطات شبکه اي گسترده شکل مي گيرد. فضاهاي شهر مجازي با رويکرد چندمرکزي و معطوف به نيازهاي روزمره مردم و پاسخگوئي فراگير به نيازهاي روزمره مردم ساخته مي شود. شهر مجازي را مي توان در دو سطح سازمان يافته و غير سازمان يافته تعريف نمود. "شهر مجازي سازمان يافته" از يک هويت به هم پيوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابليت ايجاد "انسجام شهري" را با محوريت سياستگذاري دولتي فراهم مي کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونيک " (E. Government) ظرفيت معنا بخشيدن به "انسجام ملي" نيز در آن ديده مي شود. "شهري مجازي غير سازمان يافته"، حوزه عمومي تر شهر مجازي را تشکيل مي دهد که فعاليت افراد، سازمانهاي غير دولتي و يا تلاش هاي مدني و تجاري در آن منعکس مي شوند که در جاي خود از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و در صورت قوي بودن فرهنگ شهري و ملي، تامين کننده هويت منسجم شهري و ملي نيز مي تواند باشد.

5. دو فضائي نکردن شهر خصوصا شهرهاي مثل شهر تهران که از تنگناهاي محيط زيستي و ترافيک سنگين ماشين و جمعيت و پراکندگي فرهنگي برخوردار است، آسيب هاي بسيار را بوجود مي آورد که در جاي خود نيازمند مطالعه مستقل مي باشد، ولي بصورت کلي چهار آسيب عمده متوجه عدم اقدام براي تاسيس شهر مجازي مي باشد: 1) فرسايش انواع انرژي هاي طبيعي، 2)آسيب هاي گسترده نظام صنعتي در مقابل نظام دجيتالي جديد، 3) آسيب هاي ناشي از تفاوت نظام توليد درآمد، توزيع منابع و خدمات عمومي و مصرف در شهر واقعي و مجازي 4) و احساس ناستالژيک عقب افتادگي. اين چهار آسيب منعکس کننده، فرصت هاي از دست رفته به دليل نپيوستن به نظام دو فضائي شهر مي باشد. البته آسيب هاي جدي در پيوستن به اين فضا هست که در جاي خود نيازمند مطالعه دقيق تر مي باشد، اما در شرايطي که ما قرار گرفته ايم، نيازمند بحث از آسيب هاي نپيوستن به شهر مجازي هستيم.

6. به نظر مي رسد مهمترين متولي اجرائي براي تاسيس شهرهاي مجازي در کلان شهرها، شهرداري ها مي باشند، که بجاي سرمايه گذاري ميلياردي روي صنعت حمل و نقل، نيازمند اعمال "مديريت کنترل حرکت حمعيت" شهر از طريق مجازي نمودن روند هاي انجام امور شهري هستند. اقدامي که فاصله جمعيت شب و روز شهر را به صورت قابل توجهي کاهش مي دهد و حرکت بين شهري جمعيت کلان شهرها را نيز کنترل مي کند. اين اقدام در سطح وسيعتري در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي بايد صورت بگيرد، که منشاء تحول جدي در مفهوم کارو شغل در جامعه ايراني مي شود و آسايش گسترده مردم را بدنبال خواهد داشت. اقدامي که بتواند کار را از حالت "مکان محوري" و "مرکزيت داشتن" همه چيز در محيط اداره و کارخانه خارج کند و شهرهايي را طراحي کند که کارها بصورت "مرکزيت يافته مجازي" و "غير مرکزي شده در جهان واقعي" انجام گيرد.

*عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
ssameli@ut.ac.ir

این مقاله در شماره 2و3، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، در شماره بهار وتابستان 1384 - ص ص 117-134 به چاپ رسیده است.

منابع:
بعلي، ف. (1382) جامعه، دولت و شهرنشيني: تفکر جامعه شناسي ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشيديها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
عاملي، س. ر (1382الف) دو جهاني شدن ها و آينده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 69-70، خرداد و تير 1382، ص ص 15-28.
عاملي، س. ر. (1382 ب) دو جهاني شدن ها و جامعه جهاني اضطراب، نامه علوم اجتماعي، جلد11، شماره 1، مهر 1382، ص ص 143-174.
عاملي، س. ر. (1382ج) دو جهاني شدن ها و هويت هاي همزمان آينده، در کارگاه علمي آينده انديشي ... ارائه شده است که در وب سايت جامعه اطلاعاتي ايران قابل دسترسي است. http://iranwsis.org
عاملي، س. ر. (1383) صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائي شدن فرهنگ، ديدگاه، سال اول، شماره1و2، ص ص 1-24

Ameli, S. R. (2003) Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures,
Ameli, S. R. (2004) Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7.
Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V. (2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, in Journal of Planning Literature,Vol. 17 (2), pp. 227-246.
Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge.
Dieberger, A. & Frank, A. U. (1998) A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta.
Donath, J. S. (2004) Inhabiting the virtual city, http://postcards.www.media.mit.edu/
Thesis/IllustConv.frame.html
Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T. (2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs Based on VR/CGTechnology, in International Journal of Architectural Computing, Vol. 1(4), pp. 461-469.
Graham, S. and A. Aurigi (1997) ‘Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology 4(1): 19–52.
Gartman, D. (2000) Why Modern Architecture Emerged in Europe, not America: The New Class and the Aesthetics of Technocracy.
Giddens, A. (2001) Sociology: 4th Edition, Cambridge, Polity Press.
Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I. (2004)Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, in International Journal of Computer Vision, Vol. 58(3), pp. 237-247.
Jenkins, L. (2002) Geography and Architecture, in space & culture vol. 5 (3), pp. 222-236.
Leach, N. (1999) Virilio and Architecture, in Theory, Culture & Society, Vol. 16(5-6), pp. 71-84.
Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.
Thorns, D. C. (2002) The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave.
Van Veen, H. A. H. C., Distler, H. K Braun, S. J and Biilthogg, H. H. (1998) Navigating through a virtual city: Using virtual reality technology to study human action and perception, in Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.
Waddell P.; Borning A. (2004)A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.
Wakabayashi, M. (2002) Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, in International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11(1), pp. 6-18.

حریم‌شخصی از دست رفته در دنياى مجازى

لوچيانو فلوريدى - ترجمه على ملائكه - حریم‌شخصی مسئله اى هزارچهره است؛ چون مارى هفت سر كه هر سرش را قطع مي‌كنيد، دو سر به جايش مى‌رويد.
"دستورالعمل اتحاديه اروپا درباره حفاظت اطلاعات" تقريباً حریم‌شخصی اطلاعاتى (informational privacy) را به حد يكى از حقوق اساسى بشر رسانده است، چرا كه دولت هاى عضو را متعهد می‌کند که از "حقوق و آزادى‌هاى بنيادى اشخاص طبيعى و به خصوص حق آنها در حفظ حریم‌ شخصی (Privacy) در رابطه با پردازش اطلاعات شخصى" محافظت كنند (ماده اول دستورالعمل).
با اين حال در اين روزها "برادر بزرگ" به يمن موتور جستجوى اينترنتى شما، گوگل، سر ديگرى پيدا كرده است.
امروز هر كسى مى تواند اطلاعات مربوط به هر كس ديگرى را بر روى گوگل جستجو کند. هر چه اين موتور جستجو قوى‌تر شود، هر چه به طور گسترده‌تر و عميق‌ترى در شبكه كاوش كند، به وسيله‌اى مفيدتر و پرطرفدارتر بدل مى‌شود.
بسيارى اين اوج گيرى ديالكتيكى را امتيازى ناشى از ماهرتر شدن موتور جستجو مى‌شمرند. مشكل اين است كه هر جزيى از اطلاعات درباره شما كه در شبكه باقى مى‌ماند، دير يا زود ممكن است در معرض جستجو با گوگل قرار گيرد. حقيقت آن است كه ما در سپهر اطلاعاتى شفافى زندگى می‌کنيم و تجاهل يا بيزارى ما نسبت به آن تفاوتى ايجاد نمى‌كند. اما ما به دنبال اين سر آن مار هفت سر نيستيم.
شكايت كردن از "كوكى"ها (Cookies) نيز هدف ما نيست. كوكى‌ها مدت‌ها است كه در ميان ما بوده‌اند. ما مى‌دانيم كه برخى از آنها بى‌خطر و يا حتى مفيدند و مى‌دانيم كه چگونه با آنهايى كه اين گونه نيستند، برخورد كنيم.
نه، مشكل جديد حریم‌شخصی در رابطه با موتورهاى جستجو و به طور خاص گوگل قدرتمند مسئله ديگرى است. مشكل به شکل‌گرفتن شرح حالى از شما براساس كل تاريخچه جستجوهايتان برمى‌گردد.
كامپيوتر شما مى تواند از طريق تاريخچه جستجو، كوكى‌ها و "كش" (Cache) سايت هايى را كه شما بازديد كرده‌ايد،مشخص كند. خوشبختانه همه اين رد پاها تحت كنترل شماست. اما اين امر در مورد رد پاهاى به جا مانده از جست وجوهاى شما بر روى شبكه صادق نيست.
گوگل براى هر جستجويى كه از طريق موتور آن صورت مى‌گيرد، آدرس IP اينترنتی شما (شماره‌اى كه كامپيوتر شما را بر روى اينترنت مشخص مى كند؛ با مراجعه به وب سايت www.showmyip.com مى توانيد IP خود را پيدا كنيد)، زمان انجام جستجوى‌تان، شكل بندى نرم افزار وب‌گردتان، كوكى‌هاى معمول و از همه مهمتر "همه كليدواژه هاى جستجوى‌تان" را ثبت مى‌كند. اين سوابق به شركت گوگل تعلق دارند و گرچه هويت اشخاص با آدرسهاى IP همراه نيست، اما مى توان از طريق آنها كاربران معین را رديابى كرد.
گوگل هيچ كدام آنها را براى مدتى نامحدود فراموش نخواهد كرد و از آنها مى‌توان مانند كاشى هاى فراوان در يك موزائيك ديجيتال با جزئيات بسيار استفاده كرد تا شرح‌حالى از شما ساخته شود. مسابقات بيست سئوالى را به ياد داريد؟ گوگل يك مسابقه ۸ سوالى بسيار پيچيده‌تر را بازى مى‌كند كه هدف آن شما هستيد، هر جستجوى جديد نقطه‌اى جديد در اين تصوير است. گوگل تنها نياز به متصل كردن آنها به هم دارد تا توصیفى به دست آيد كه تنها مختص شماست.
اين تهديد جديد پنهان نمانده است. (نگاه كنيد به www.google-watch.org) شركت گوگل سعى كرده است كه به این نگرانى هاى فزاينده پاسخ دهد.(نگاه کنید:www.google.com/privacy.html) اما اين پاسخ‌ها آنقدرها كه برخى صاحب‌نظران انتظار دارند، اطمينان‌بخش نبوده است.
مشكل اين است كه شركت گوگل توانايى‌اش در جمع آورى و ذخيره داده هاى جستجوى شما را براى هر مدتى كه بخواهد حفظ مى‌كند (“هيچ سقف و محدوديت زمانى در مورد حفظ داده‌ها وجود ندارد”) و از آنها براى هر مقصودى كه فكر مى‌کند مناسب است، استفاده مى‌كند. در این "عصر گوگل" شما همان هستید كه بر روى گوگل جستجو مى‌كنيد.
هويت شخصى به موضوعى از معناشناسى تجسسى (Esoteric Semantics) بدل شده است: پرسش هايى كه مى پرسيد بهتر از پاسخ هايى كه مى دهيد هويت شما را معين مى كنند، چرا كه امكان دروغ گفتن در آنها بسيار كمتر است. بنابراين هنگامى كه داريد به جستجوى اينترنتى مى‌پردازيد، حواستان جمع باشد، روزى جستجوهاى‌تان ممكن است به سويتان بازگردند و دفعه ديگرى كه روى گوگل جستجو مى‌كنيد، چند كليدواژه را كه دوست داريد بر مبنای آنها شناخته شويد، وارد آن كنيد.
براى آغاز كردن شكل‌دهی به موزائيك وصف‌کننده‌تان هيچ وقت دير نيست.
Philosophers' Magazine
*لوچيانو فلوريدى نویسنده این مطلب،لوچيانو فلوريدى، مدرس فلسفه در Universita degli studi di Bari و دانشگاه آكسفورد و مولف كتاب "درآمدى بر فلسفه و كامپيوتر" (انتشارات راتلج) است.

دکتر فردیس تبرئه و آزاد شد

دكتر"معصوم فرديس"، رييس سابق سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي به گفته يك منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از زندان آزاد و از اتهامات وارده تبرئه شده است.
فرديس كه معاون وقت وزير ارتباطات بود، نوروز امسال به اتهام جرايم امنيتي، از جمله ارائه اطلاعات به بيگانگان بازداشت شده بود.
وي از زمان دولت پيشين تا زمان بازداشتش، مدير دولتي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نيز بود.

قطع خطوط موبایل در خراسان جنوبي

تمام خطوط تلفن همراه در استان خراسان جنوبي از عصر امروز (چهارشنبه) قطع شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي برقراري هرگونه ارتباط با خطوط تلفن همراه در اين استان به مدت چند ساعت مقدور نبود.
مدير نگهداري و بهره برداري شركت مخابرات استان خراسان جنوبي در گفت و گو با ايرنا، علت قطع خطوط تلفن همراه دراين استان را ايجاد مشكل در خارج از استان و قطع فيبر نوري در بين شهرستان‌هاي گناباد و تربت حيدريه در استان خراسان رضوي اعلام كرد.
وي گفت: با تلاش كاركنان مخابرات هم اكنون اين مشكل رفع شده و هيچگونه مشكلي در داخل استان خراسان جنوبي نداريم.

سلیمانی: پیمانکاران فاسد را کنار می گذاریم

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با توجه به حجم گسترده مناقصات دراين وزارتخانه، بر لزوم نظارت بر آنها تاكيد كرد و گفت: بايد نظارت كرد تا مناقصات سالم برگزار شود زيرا انحلال يك مناقصه بار مالي زيادي به سيستم تحميل خواهد كرد.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنابه‌نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات، دكتر "محمد سليماني" درنخستين گردهمايي سراسري مديران بازرسي وزارت، شركتها و سازمانهاي تابعه،افزود: نظارت باعث مي‌شود راه براي سرمايه‌گذاري باز شود و پيمانكاران نيز بيشترين سود را ببرند.
وي در عين حال با بيان اينكه با افزايش سرمايه‌گذاريها، پيمانكاران نيز وارد حوزه وزارتخانه مي‌شوند، افزود: برخي از آنها با عبور از خطوط قرمز، باعث آلوده شدن سيستم خواهند شد.
سليماني ادامه داد: در وزارت ارتباطات،اصل بر برائت است، اما اگر مشخص شود پيمانكاري باعث آلوده‌شدن كاركنان وزارت ارتباطات و شركتهاي تابعه شده‌است، وارد فهرست سياه مي‌شود و ديگر هيچ قراردادي با او بسته نخواهد شد.
دكتر سليماني همچنين با اشاره به اينكه وزارت ارتباطات با ‪۳۹‬ميليون مشترك تلفن‌هاي ثابت و همراه، در واقع با همه افراد جامعه ارتباط مستقيم دارد، افزود: بايد در حوزه رسيدگي و پاسخگويي به شكايات بخوبي عمل كنيم تا براي مردم مشكلي به وجود نيايد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، تاكيد كرد: با توجه به افزايش شاخصها و درآمدها و همچنين كاهش هزينه‌ها، دولت نهم از كارآمدترين دولت‌هايي است كه‌تا به امروز، سر كار آمده است.

70 میلیارد تومان برای مرکز تحقیقات

سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران، گفت: با توجه به مطرح بودن جدي بحث خصوصي‌‏سازي در وزارت ارتباطات، سعي داريم در ديدگاه‌‏ها و شيوه‌‏هاي مركز تحقيقات مخابرات تجديد نظر كنيم.
دكتر كمال محامدپور، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر انجام پديده خصوصي‌‏سازي در مركز تحقيقات مخابرات ايران، اظهارداشت: درصدد هستيم پروژه‌‏ها و تحقيقات كاربردي اين مركز را در قالب برون سپاري، به بخش خصوصي دانشگاه‌‏ها و مراكز تحقيقاتي ديگر واگذار كنيم.
وي، افزود: جهت‌‏گيري مركز تحقيقات مخابرات بايد براساس اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي باشد.
دكتر محامدپور، با تاكيد بر نقش استراتژيك مركز تحقيقات مخابرات در حوزهICT،‌‏ گفت: مركز تحقيقات مخابرات ايران بايد به عنوان يك تصميم‌‏گير در بحث تكنولوژي فناوري اطلاعات و ارتباطات عمل كند.
وي، برون‌‏سپاري پروژه‌‏هاي اين مركز را براساس 8 محور اصلي دانست و گفت: پروژه‌‏هاي بزرگ كه نقش بنيادي دارند، توسط مركز تحقيقات مخابرات پيگيري مي‌‏شود و پروژه‌‏هاي كوچك و كاربردي به بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت.
سرپرست مركز تحقيقات مخابرات، بودجه درآمدي پيشنهادي سال 86 براي اين مركز را 70 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: طبق اطلاعات رسيده، اين ميزان به صورت منابع و درآمد شركت‌‏هاي وابسته به وزارت ارتباطات پيش‌‏بيني شده است.

اولين نمايشگاه برق ، مخابرات و الكترونيك مازندران گشايش يافت

اولين نمايشگاه برق ، مخابرات و الكترونيك استان مازندران با حضور مدير عامل‌مخابرات اين استان روز پنجشنبه در محل نمايشگاههاي دايمي وبين‌المللي مازندران واقع در قائمشهر افتتاح شد.
در اين نمايشگاه ‪ ۳۰‬غرفه توليدكننده صنعت برق ، الكترونيك و مخابرات از استانهاي خراسان ، اصفهان ، مازندران ، يزد و تهران به ارايه محصولات خود پرداختند.
اين نمايشگاه از تاريخ دهم لغايت سيزدهم اسفند ماه امسال برپا مي‌باشد و بازديدكنندگان مي‌توانند از ساعت ‪ ۱۰‬الي ‪ ۱۷‬براي بازديد به‌اين نمايشگاه مراجعه نمايند.
اين نمايشگاه با همكاري شركت تام و شركت نمايشگاههاي بين‌المللي مازندران برگزار شد.

جهاني شدن ،مديريت و تجارت الكترونيكي

دكتر حبيب الله دعائي - يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت درسطح بين المللي اقتصاد است. زيرا در اين شرايط، همواره با كاهش هزينه هاي حمل ونقل، رشد حيرت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم بود كه درنتيجه كارايي اقتصاد بين المللي افزايش خواهديافت. در اين ميان مي توان گفت مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است. كه عناصر آن بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده و تجارت اينترنتي هستند كه مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با فرايندهاي بازار ومديريت است. بنابراين، براي باقي ماندن مديران در عرصه رقابتهاي اقتصادي بايد ابزارهاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي با ديدي روشن و طبق نيازهاي سازمان تامين و راه اندازي شوند. درنهايت آنچه در راستاي تجارت الكترونيك براي مديران داراي اهميت است بسترسازي مطلوب براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازماني توأم با شناخت كافي و نگرش مثبت مديران به ضرورتهاي حضور اين پديده در روند فعاليتهاي سازمان است.

مقدمه
جهاني شدن پديده‌اي است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغيير و تحولات بسياري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در عرصه بين‌المللي شده و كشورهاي بسياري را به چالش كشانده‌است. به طوري كه بي‌شك مهمترين و بارزترين وجه تمايز اقتصاد امروز و ديروز جهاني شدن است. جهاني شدن‌ براي‌ بيماريهاي‌ اقتصادي‌ جهان‌ تجويز شده و چنين‌ ادعا مي‌شود؛ كه‌ جريان‌ آزاد سرمايه، نيروي‌ كار، كالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و ديگر شكلهاي‌ مداخله، تنها راه‌ رسيدن‌ به‌ سعادت‌ جهاني‌ است (چنج، 1999، 225).
در دوران‌ كاپيتاليسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، كه‌ كل‌ سرمايه‌ تجاري‌ خود را به‌ دور و نزديك‌ ببرند؛ زيرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعاليتشان، در رقابت‌ نابود مي‌شدند. يك‌ شكل‌ ابتدايي‌ جهاني‌شدن‌ كه‌ امپرياليسم‌ بازرگاني‌ ناميده‌ مي‌شد؛ شروع‌ به‌ پيوند اقتصاد بخشهاي‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ يكديگر كرد(پيپلس، 1999، 99).
امروزه تعاريف متفاوتي از مفهوم و واژه‌ جهاني شدن عنوان گرديده است. گروهي از آن به عنوان يك مفهوم عام يعني درهم ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم و جابه جايي و انتقال سرمايه، نيروي كار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمايه‌داري آزاد بازار و نهايتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهاي جهاني بازار ياد مي‌كنند. گروه ديگري از آن به‌عنوان پيروزي نظام سرمايه‌داري در جهان نام مي‌برند. و گروهي از آن به‌عنوان وجود رقابتي بي‌قيد و شرط در سطح جهان به‌گونه‌اي كه كشورهاي غني را ثروتمندتر و كشورهاي فقير را فقيرتر مي‌كند ياد كرده‌اند.
گروهي هم از آن به‌عنوان عصر تحول عميق سرمايه‌داري براي همه انسانها نام برده‌اند.
با اين همه بايد عنوان كرد كه جهاني شدن از نظر تمامي اين گروهها، حول محور يك مفهوم است و آن اين است كه اين مفهوم بيانگر يك روند مستمر و مداوم پيرامون رقابت ميان قدرتهاي بزرگ، نوآوري، تكنولوژيك، جهاني شدن توليد و مبادله و به‌معناي نوگرايي (مدرنيسم) است.
اما به هر حال بايد گفت: آنچه از نظر مفاهيم تئوريك به اين پديده اطلاق گرديده است، با آن چيزي كه امروزه با آن در صحنه بين‌المللي مواجه هستيم تفاوتهاي بسيار دارد، همان طور كه در ادبيات موضوع طرح گرديده‌است، از جهاني شدن به‌عنوان، به استقبال يك جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهاي ديگر و احترام گذاشتن به آرا و نظريه‌هاي ديگران ياد گرديده است. اما روند تحول جديدي كه در دنياي امروز در قالب يك بازانديشي و نظام جديد تعريف مي شود. مفهومي تحت عنوان جهانگرايي است كه به معناي نفي ديگران و نفوذ در فرهنگهاي ديگر در محل برخورد ايدئولوژي‌ها است. در علم معاني بيان، جهاني شدن فرايند كوتاه كردن فاصله ها ،تغيير در تجارب زماني و ارائه ماهيت جهاني است. (ريزيوي، 2000)
اين تحول در ابعاد مختلفي در جهان امروز ايجاد گرديده است. در بعد اقتصادي شامل گسترش و يكپارچگي بازارهاي مالي‌ مبادلات تجاري، ايجاد سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي نظير اكو، نفتا، آس آن، اتحاديه پولي كشورهاي اروپايي (يورو)، ادغام شركتهاي بزرگ توليدي (كرايسلر- دايملر)، در بعد سياسي؛ اين تحول با سقوط نظامهاي تماميت‌خواه و اقتدارگرايانه گرايش به دموكراسي و تكثر (پلوراليسم) سياسي و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگي؛ گرايش به سوي ايجاد فرهنگ جهاني با ارزش و معيارهاي خاص و درنهايت در بعد ارتباطات شامل گسترش بي‌حد و مرز شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت در اقصي‌نقاط جهان است.
در بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر اقتصاد بايد براين نكته توجه داشت كه؛ جهاني‌شدن اقتصاد آثار و پيامدهاي متفاوتي را براي كشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافته‌ و در حال توسعه داراست. به عبارت ساده‌تر، علاوه بر تأثير عمومي جهاني شدن بر اقتصاد متناسب با ويژگي‌هاي ساختاري هر يك از گروهها، كشورها پيامد ويژه‌اي متناسب با ساختار اقتصادي آنان را در بر دارد.
از يك نظر كلي و عمده مي‌توان آثار عمومي جهاني شدن اقتصاد را به صورت زير عنوان كرد:
1 - افزايش رقابت؛
2 - وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها؛
3 - به چالش‌ كشاندن دولتها؛
-4گسترش تقسيم كار بين المللي (دعايي و عالي، 1384، 45)
در اين ميان يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت در سطح بين‌المللي اقتصاد است، زيرا در اين شرايط، همواره با كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل، رشد حيرت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه هستيم، درنتيجه كارايي اقتصاد بين‌المللي افزايش خواهد يافت.در اين ميان مي توان گفت مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است.

تجارت الكترونيك
در دهه هاي اخير سازمانها با شتاب فراواني به سوي بهره گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمينه هاي تجاري و بازرگاني رفته اند. درواقع مي توان علل ورود به تجارت الكترونيك را براي سازمانها چنين برشمرد:
• هزينه سربار بالا؛
• هزينه هاي عملياتي بالا؛
• عدم به كارگيري فناوري رقابتي؛
• پاسخ ندادن به موقع به مشتريان.
(صرافي زاده، 1383)
در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بين دو طرف صورت مي گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندي پيچيده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالايي از معاملات تجاري ديگر به صورت چهره به چهره صورت نمي گيرد، بلکه از طريق تلفن يا پست الكترونيك و با تبادل پولهاي جديد پلاستيکي انجام مي شود. پول سنتي نوعا موردحمايت دولت فدرال بوده و اغلب به شکل کاغذي عرصه مي شود، اما در قرن اخير اشکال ديگري از پول به وجود آمده که عبارتند از : چک ها، کارت هاي اعتباري و ديگر اشکال سفارش پول .
تجارت الکترونيک را مي توان بدينگونه نيز تعريف کرد: خريدوفروش اطلاعات، محصولات وخدمات از طريق شبکه هاي رايانه اي. ما اين تعريف را تسري داده ومسائل زير را نيز در آن مي گنجانيم: حمايت از کليه اشکال معاملات تجاري از طريق ساختارهاي ديجيتال و عناصر آن عبارتند از: بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده و تجارت اينترنتي (صرافي زاده، 1383).

اين تعريف با کاربرد گسترده تري که برخي شرکتها از تجارت الکترونيک به عمل مي آورند تطابق دارد. به عنوان مثال، شرکت سيليکون گرافيک، يکي از سازندگان جهاني تجهيزات رايانه اي پيشرفته، از حضور خود در وب به عنوان راهي براي تامين اطلاعات مورد نياز مشتريان خود سود مي برد. (منظور دستيابي به بروشور توليدات و فهرست قيمتهاست.) اين شرکت همچنين از وب به عنوان ابزاربازاريابي (يعني فراهم آوردن امکان تماس مشتريان با دفاتر فروش)، به عنوان مجراي فروش (يعني سفارش اينترنتي توليدات نرم افزاري) و به عنوان خط درجه يک پشتيباني (يعني تامين بسته هاي رفع اشکال نرم افزاري و پاسخ به سوالات متداول) استفاده مي کند. مثال ديگر به بانک آمريکا مربوط مي شود. اين بانک امکان نقل و انتقال اطلاعات مالي از طريق اينترنت را فراهم آورده است. اگر از ديدگاه خريدار – فروشنده به مسئله بنگريم ويک مدل چرخه زندگي "life – cycle" به کار ببريم، مي توانيم تجارت الکترونيک را در تمامي مراحل نقل و انتقال تجاري به کار ببريم.
تجارت الکترونيک و به تبع ، مدل هاي تجارت الکترونيک اولين بار در اوايل دهه 70 ( ميلادي) ارايه شدند. در اين دوره استفاده از مدل هاي تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاي بزرگ مالي و بانک ها و گاهي شرکتهاي بزرگ صنعتي تشکيل مي دادند.
كاربرد تجارت الكترونيك در اين دوره دشوار بود. به علاوه نياز به سرمايه گذاريهاي سنگين براي تهيه بستر موردنياز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالي و شرکتهاي بزرگ محدود مي شد.
در مرحله بعد استاندارد تبادل اطلاعات الكترونيك ايجاد شد که تعميمي ازمدل نقل و انتقالات مالي و بانکي با استفاده از ابزارهاي نوپاي اطلاعاتي، بود. با اين تفاوت که تبادل اطلاعات الكترونيك، امکان استفاده و بهره برداري در ساير انواع مبادلات تجاري را نيز دارا بود.
تبادل اطلاعات الكترونيك باعث شد تا دامنه کاربرد مدل هاي تجارت الکترونيک ، از محدوده موسسات بزرگ مالي به ابعاد وسيعتري گسترش بيابد.
مدل هاي تجارت الكترونيك در اين دوره براي فعاليتهايي نظير رزرو بليت هواپيما و معاملات سهام مورداستفاده قرار گرفتند.
با وجود اين، پياده سازي مدل هاي تجارت الکترونيک بر اساس تبادل اطلاعات الكترونيك نيز سنگين و هزينه بر بود. نياز به سرمايه گذاري بسيار، براي آموزش پرسنل و تهيه بسترهاي لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاي بزرگ بودند که مي توانستند به ايجاد مدل هايي بر اساس آن بپردازند.
در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسياري پيدا کرد و به تدريج از حيطه دانشگاهي و نظامي خارج شد و کاربران بسيار زيادي در بين همه افراد جامعه پيدا کرد. گسترش وب سايت جهاني، استانداردها و پروتکل هاي مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات در اين زمينه را عمومي كرد و از طرف ديگر اين امکان را براي شرکتها و موسسات به وجود آورد که به گونه اي آسان و کم هزينه ، به انجام فرايند اطلاع رساني بپردازند.
مدل هاي تجارت الکترونيک متنوعي در اين دوره ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونيک به تدريج رونق گرفت و مدل هاي تجارت الکترونيک به عنوان دسته اي از مدل هاي دنياي تجارت ، مطرح شدند.
ايجاد بسترهاي مناسب و ارزان براي تجارت الکترونيک و رشد کاربران اين بسترها از دلايل رشد سريع تجارت الکترونيک در اين دوره بود. رشد فشارهاي رقابتي بين شرکتها نيز از ديگر دلايل توجه شرکتها به مدل هاي تجارت الکترونيک بود.
مدل هاي مطرح شده در اين زمان ، مدل هاي تجارت الکترونيک ساده و اوليه بودند. به عبارت ديگر، استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترين سطح آن انجام مي شد. مشکلات فني و نقايص موجود به علاوه ناآشنايي کاربران و شرکتها که مانع سرمايه گذاري آنها مي شد، باعث گرديد تا در اين دوره تنها مدل هاي اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند. اين مدل ها معمولا فقط به اطلاع رساني به مشتريان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مي شدند.
به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياي مدل هاي تجارت الکترونيک افزايش يافت. از طرف ديگر مسايل فني و فناوري مورد استفاده نيز به مرور ارتقا پيدا کردند. در نتيجه اين مسايل، به تدريج مدل هاي تجارت الکترونيک تکامل يافته و مدل هاي جديد و پيچيده تري، ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نيمه دوم دهه 90 ( ميلادي) کاربران و شرکتها به صورت روزافزوني با نوآوريها و ارتقاي فناوري اطلاعاتي به عنوان بستر مدل هاي تجارت الکترونيک روبه رو شدند. در اين دوره يکي از مهمترين تحولات در اينترنت، به عنوان يکي از بسترهاي تجارت الکترونيک،رخ داد. اين تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مسايل اطلاعاتي بود. وجود قابليت پردازش امکانات زيادي را براي تجارت الکترونيک ايجاد كرد و باعث گسترش مدل هاي تجارت الکترونيک و افزايش کارآيي اين مدل ها گرديد. در اين دوره مدل هاي تجارت الکترونيک و حجم مبادلات انجام شده توسط اين مدل ها به صورت نمايي رشد پيدا کرد.
عموم شرکتهاي بزرگ و موفق که موفقيت خود را مديون مدل هاي تجارت الکترونيکي بوده اند، در نيمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه 90 ميلادي عموم مدل هاي تجارت الکترونيک با تاکيد بر مصرف کننده نهايي شکل گرفته بودند و در دسته موسسه براي مشتري (BUSINESS TO CONSUMER) قرار مي گرفتند. ولي به تدريج و با مهيا شدن فرصتها و امکان استفاده جدي، شرکتهاي بزرگ نيز استفاده از مدل هاي تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور يافتند. لذا به سرمايه گذاري در مدل هايي پرداختند که به استفاده از اين بستر در ارتباط بين شرکتها ياري مي رسانند و در دسته موسسه براي موسسه (BUSINESS TO BUSINESS) قرار مي گيرند. از اين دوره به بعد مدل هاي موسسه براي موسسه به لحاظ حجم مبادلات بر مدل هاي موسسه براي مشتري پيشي گرفتند.
سيستم هاي تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژي هاي جديد مديريت مشتريان نقش مهمي دارند، زيرا:
• خريداران و فروشندگان را به طور مستقيم با هم مرتبط مي سازند؛
ازتبادل کامل اطلاعات ديجيتال بين دوطرف پشتيباني مي کنند؛
• در زمان صرفه جويي ومحدوديتها را رفع مي کند؛
• از فعاليتهاي تعاملي بين دوطرف پشتيباني مي کند و بنابراين، مي تواند به طور پويا با رفتار مشتريان منطبق شود.
متخصصاني مانند «مکنزي» با پيشگوييهاي خود اين مسئله راتاييد کرده اند . آنان پيش بيني کرده اند که در سالهاي اوليه قرن بيست ويكم، خريد بدون خروج از خانه ارزشي به ميزان 4 تا 5 ميليارد دلار پيدا خواهد کرد.
اخيرا يک شركت مشاوره اي نتايج تحقيقات خوددر مورد نزول صنعت اينترنت در سال 1996 رامنتشر کرد. مدعاي آنان اين بود که بسياري از شرکت ها بدون آنکه ابتدا يک استراتژي مشخص تجاري داشته باشند، شروع به سرمايه‌گذاري کرده اند. همزمان با افزايش هزينه هاي حضور اينترنتي در عرصه تجارت، شرکتها وب را ترک خواهند گفت. زيرا آنان نمي توانند براي تداوم حضور خود در وب دليل موجهي بيابند. مامعتقديم که نتايج اين پژوهش تا حدي درست است و بايد قبل از سرمايه گذاري يک استراتژي مشخص شکل بگيرد. نکته کليدي اين استراتژي آن است که بخش مربوط به ارزش اين گونه تحليلها را بفهميم. درواقع فناوري هاي مورد استفاده در تجارت الکترونيک محدود به اينترنت و وب نيست. اين دو مطمئنا از کاربردي ترين ابزارهاي مورد استفاده در سيستم هاي تجارت الکترونيک مشتريان به شمار مي روند و اغلب در مثالهاي ما مورد استفاده هستند، اما اين وضعيت با وجود ابزارهاي هوشمند و داده هاي رسانه اي (متن، صدا، تصوير، ويدئو و....) مرتبط با يک شبکه آزاد تغيير خواهد کرد. به همين ترتيب، کيوسک هاي رسانه اي و تلويزيون هاي تعاملي نيز به عنوان مجاري تجارت الکترونيک به کار ما مي آيند.
اگرتجارت الکترونيک را تنها به فروش مستقيم محدود کنيم. اينترنت به عنوان يک مجراي توزيع نمي تواند با ديگرمجاري بازاريابي مستقيم رقابت کند. پول در آوردن ازطريق فروش مستقيم قطعا اولين راه كاستن از فايده تجارت الكترونيك است. با اين وجود راههاي فراوان ديگري نيز براي اين کار وجود دارد.
جدول زير مولفه هاي مربوط به ارزش تجاري تجارت الکترونيک را بيان مي کند. (جدول 1)
سه مقوله پيش گفته يعني بهبودبخشي، دگرگوني و بازتعريف سازمان نشانگرميزان تحول درمدل جهاني تجارت يک سازمان و تاثيراين تحول بر حسب نتيجه آن بر تجارت است. دگرگون ساختن يک سازمان مستلزم خلاقيت و کار بيشتر و نيز خطر پذيري بيشتر و صرف زمان به گونه اي متفاوت است. قطعا موفقيتهاي حاصله متناسب با مرارتهاي بيشتري است که ما تحمل مي کنيم.
بايد توجه داشت که در برخي موارد بهبود يک جزء از تجارت ( به عنوان مثال مجراي فروش ) عملا به باز تعريف هسته اصلي تجارت منجر مي شود. بنابراين، مقوله هايي که ما پيشنهاد داديم بايد منعطف، مرتبط با يکديگر و متداخل باشند. درادامه برخي مولفه ها براي ارزش دهي به تجارت ذکر مي شود.
الف - ارتقاي محصولات: تجارت الکترونيک ازطريق برقراري ارتباط مستقيم، مي تواند درارتقاي خدمات و محصولات کمک کند.
اولين فايده تجارت الکترونيک ارائه اطلاعاتي در مورد محصول به مشتريان است. اين کاراز طريق جزوات الکترونيک اينترنتي يا راهنماهاي خريد صورت مي گيرد. اين يک مجراي بازاريابي جديد است که موجب مي شود تا امکان دسترسي به حداکثر تعداد مشتريان فراهم آيد. مزاياي تجارت الکترونيک به عنوان يکي از راههاي عرضه اطلاعات مربوط به محصول عبارت است از: دردسترس بودن در طول 24 ساعت شبانه روز و در کليه مکانها، البته اين درصورتي است که مشتري براي دسترسي به اين اطلاعات از زير ساختهاي مناسب مانند رايانه شخصي، مودم و خدمات اينترنتي برخوردار باشد. مزيت ديگر يک وسيله ارتباطي الکترونيک، تعاملي بودن و تطبيق سفارشات با درخواستهاست. راههاي مختلفي براي تبليغ محصولات به صورت اينترنتي وجود دارد. مي توان اين کار را بر حسب تقاضاي مشتري يا تغيير محتواي آن برحسب اين تقاضاي ساده سازي يا پيچيده سازي انجام داد. روش ديگر نمايش تعدادي ازمحصولات به يک مشتري خاص، تغيير قيمت (مثلا کاهش آن براي اعضاي يک باشگاه) و مجاز دانستن کارکردهاي جديد در برخي موارد است .

به عنوان مثال يک بازار بزرگ الکترونيک مي تواند رابطه اي گرافيکي مختلفي را براي کاربرهاي گوناگون (کودکان، نوجوانان يا زنان خانه دار) طراحي کند، به گونه اي که اين رابطها متناسب با نيازهاي هر يک ازاين گروههاي سني باشد.
تبليغاتي که درهر صفحه ظاهر مي شود نيزمي تواند مختلف باشد و براي کودکان اسباب بازي، براي جوانان موسيقي و براي زنان خانه دار از جواهرات استفاده شود. اين کار مطابق با روندهاي بازاريابي مانند بازاريابي جزئي يا بازاريابي نفر به نفر است. در اين نوع از بازاريابي بر مبناي نيازها و خواسته هاي هر شخص براي او پيام خاصي ارسال مي شود و هر مشتري بدين شکل هدف قرار مي گيرد.
در دنيايي که تمايز قايل شدن بين محصولات روز به روزسخت ترمي شود، چرخه حيات نيز در آن روز به روز کوچکتر مي شود. و از آنجا كه مشتريان وقت کمي دارند، تجارت الکترونيک فرصت مناسبي براي عرضه استراتژي‌هاي ارتقابخش جديد و ارتقاي نامهاي تجاري در اختيار ما مي نهد. درهمين راستا، کيفيت تبليغات مهمترين ارزش براي ارتقاي محصولات است.
ب - مجراي جديد فروش: سيستم هاي تجارت الکترونيک به علت دسترسي مستقيم به مشتريان و جهت گيري دو سويه خود در تبادل اطلاعات مجراي فروش جديد براي محصولات محسوب مي شود.
اگرتجارت الکترونيک و به ويژه وب سايت جهاني را به عنوان مجاري فروش در نظر بگيريم، دو نوع از محصولات اهميت ويژه اي مي يابند.
اول کالاهاي فيزيکي که گاهي درفروشگاههاي متعارف نيز به فروش مي رسند. مثال اين مورد برخي نرم افزارهاي رايانه اي است. چنين محصولاتي را مي توان آگهي يا آنها را به صورت اينترنتي سفارش داد.(بهنام، 1382)
دوم محصولاتي که مي توان آنها را از طريق ابزارهاي تجارت الکترونيک نيزعرضه کرد. اين محصولات عبارتند ازاطلاعات يا نرم افزارها.
مثال براي نوع اول اين محصولات به اصطلاح کاتالوگ هاي الکترونيک مانند شبکه خريد اينترنتي است که در آن تمامي انواع کالاهاي رايانه اي و الکترونيک به فروش مي رود. اين کاتالوگ ها اطلاعاتي را در مورد محصولات ارائه مي کنند. از سفارش و پرداخت اينترنتي حمايت مي کنند و گاهي اوقات به صورت اينترنتي به عرضه خدمات پس از فروش مي پردازد. د ربخش دوم (محصولات اطلاعاتي) ابزار تجارت الکترونيک عملا به وسيله اي براي واگذاري اطلاعات مبدل مي شود. مثلا يک روزنامه الکترونيک ديگراز کاغذ استفاده نمي کند و مي توان آن را به صورت کاملا ديجيتالي عرضه کرد. در برخي موارد درعمل هيچ نسخه کاغذي ازيک سرويس وجود ندارد. در مورد نرم افزارها نيز در حا ل حاضر يکي از شرکتهاي فروشنده نرم افزار بيش از300 بسته نرم افزاري را به فروش مي‌رساند که به صورت ديجيتال قابل عرضه است وچند دقيقه پس ازخريد تحويل مشتري مي شود.
با گسترش فروش آگاهانه محصولات، مقوله بنديهاي جديدي درعرضه محصولات درحال ظهوراست. به عنوان مثال، اگر چهار روش در آمد زايي از طريق وب را در نظربگيريم، دو روش آخر به اشکال جديدي از محصولات مربوط مي شوند.
• روش مستقيم (به عنوان مثال، فروش محصولات)؛
• فروش محتوي (به عنوان مثال، فروش اطلاعات)؛
• آگهي دادن (به عنوان نمونه عرضه رايگان اطلاعاتي مانند اخبار يا دفاتر راهنما به منظور جلب نظر سايرين و فروش اين اطلاعات به آگهي دهندگان)؛
• انجام معاملات و لينک دادن (به عنوان مثال درنظر گرفتن حق الزحمه اي خاص براي انجام يک کار مانند فروش اينترنتي بليت هواپيما، يا دريافت هزينه لينک دادن به يک عرضه کننده خدمات، مشابه روشي که در بخش آگهيهاي شرکتهاي مختلف انجام مي شود).
ج - صرفه جويي مستقيم: تجارت الکترونيک مي تواند با استفاده از يک ساختار عمومي مشترک مانند اينترنت و انتقا ل و کاربرد مجدد اطلاعات به صورت ديجيتال، هزينه ارائه اطلاعات مذکور به مشتريان را کاهش دهد.
مولفه سوم ارزش تجارت الکترونيک مربوط به فرصتي است که استفاده از اين روش براي صرفه جويي در هزينه‌ها در اختيار ما مي نهد. با استفاده از يک زير ساخت ديجيتال مشترک مانند اينترنت- در مقايسه با ساختارهاي فيزيکي- هزينه هاي مربوط به بازاريابي، توزيع و ارائه خدمات پس از فروش به شکل حيرت انگيزي کاهش مي‌يابد.
اگر انتقال اطلاعات، به صورت خودکار و ديجيتال انجام شود، هزينه هاي اشخاص/ تلفن/ پست و چاپ قطعا کاهش خواهد يافت. تاثير اين مسئله بويژه دربخش خدمات مشهود است. د راين بخش هزينه خدمات پس از فروش به مشتريان معمولا ازهزينه توليد محصولات بيشتر مي شود. آنچه مسلم است سيستم هاي تجارت الکترونيک به خاطر سرنوشت آتي خود موجب کاهش چرخه زماني توليد وعرضه خدمات و اطلاعات مي شوند.
در برخي بازارها يا در مورد برخي محصولات توانايي توزيع يا دريافت محصول به فاصله کوتاهي پس از توليد آن ازاهميت فراواني برخوردار است.
اين مسئله بويژه درمورد توزيع اطلاعات نيزصادق است كه شركتهاي بزرگ با استفاده از وب و يا پست الكترونيك به توزيع اطلاعات درصدها حوزه گوناگون مي پردازد. هدف ازاين کار کسب اطمينان در مورد حصول به موقع اطلاعات ازسوي تصميم گيرندگان درشرکتهاي بزرگ است.

مديريت و تجارت الكترونيك
با توجه به آنچه بيان گرديد مديران سازمانها بيش از هر زمان ديگري نيازمند به ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه رقابتهاي تجاري هستند، زيرا كاهش برتري رقابتي يكي از مهمترين عواقب ناهماهنگي با فناوري اطلاعات است. (لوكاس، 2000، 6) چالش جهاني ايجاد شده در عرصه مديريت که با ظهور پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه اي ديگر گرفته است مهمترين و شايد اثر گذارترين دست يافته بشر در طول چند قرن اخير است تا جايي که مهمترين کالاي تجاري قرن حاضر را «اطلاعات» معرفي کرده اند.
تاثير مستقيم و غير مستقيم فناوري اطلاعات و ارتباطات در کليه ساختار ها و سطوح زندگي عادي مردم و نفوذ و توسعه ابزارهاي اين پديده عصر جديد در پيچيده ترين فعاليتها، موثرترين عامل در راه توسعه تکنولوژيک و به تَبع آن اطلاعاتي بشر بوده است. ظرفيتهاي بالقوه فناوري اطلاعات و ارتباطات مديران پيشرو را مجاب مي کند تا با نگرشي عميق برابزارهاي اين پديده جهان شمول قابليتهاي بالقوه سازمان خود را به مَنصه ظهور برسانند. با اين ديدگاه سعي مي شود تا با نگاهي گسترده زمينه هاي بستر سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات و کارکردهاي آن در تحولات درون سازماني و ارتباطات برون سازماني مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
مديران پيشرو هميشه به دنبال فناوريهايي هستند که جريان کار را تسريع و تسهيل مي کند. در واقع مديران براي ايجاد ارتباطات موثر مابين سطوح طولي و عرضي سازمان همچنين ساده کردن جريان امور براي جمع آوري و راهبرد مناسب اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت سازمان خود، ناگزير از شناخت ظرفيتهاي موجود سازمان خود و نياز سنجي ظرفيتهاي تکميلي هستند. استفاده از قدرت اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در هدايت سازمان براي پيشتازي در مقابل رقبا امري ضروري و اساسي است. فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي بسياري از عمليات مربوط به سازمان مانند سيستم ها و جريان اتوماسيون را به انجام مي رسانند.
بدون شک بايد گفت که فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب تقويت تواناييها و خلاقيتهاي مديران پيشرو مي شود. با اين نگرش يک مدير و کارمندان او وقتي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي را به ساختار سازمان خود تزريق شدند مي توانند به جاي سخت کارکردن سريعترو با دقت تر از قبل کارکنند ضمن اينکه مدير مي تواند نظارت و مديريت غير متمرکز را تجربه کند. با توجه به اينکه هدف غايي هر رابطه کاري دستيابي به سود تجاري است مي توان گفت که ارتباط کمي و کيفي با مشتريان با استفاده از اين ابزارها گسترش و هزينه هاي جاري و حتي سرمايه اي و امکان سنجي نيز کاهش مي يابد.
يکي از مهمترين شاخصه هاي شناخت درست فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط مديران استفاده يا ايجاد سيستم‌هاي کارامد در ساختار سازمان است. با توجه به اينکه هر يک از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات که منطبق بر سيستم هاي مديريتي باشند مي توانند در بهبود و يا ايجاد نقص در شيوه مديريت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراين، در تغيير سيستم هاي دستي به امكانات فناوري اطلاعات عوامل زيادي موثر هستند من جمله تعهد مديريت، داشتن تجربه از فناوري اطلاعات، رضايت كاربران و ميزان تغييرات محيطي است (صرافي زاده، 1383)، همچنين به جاست كه در گزينش سيستم هاي مذكور:
1 - ??عملکرد سيستم براي مخاطبان سازمان روشن باشد؛
2 -? استفاده کاربران را تسريع و تسهيل شود؛
3 -? از انعطاف پذيري بالايي در قبال تحولات تکنولوژيک و يا ساختاري برخوردار باشد.
با اين توضيح مي توان گفت به واقع مديري موفق خواهد بود که فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي را منطبق بر نيازهاي سازمان خود طراحي و يا انتخاب کند. در اين صورت در هنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشتريان قادر خواهد بود نيازها ي مشتريان را نيز در تدارک سيستم ها لحاظ کند.
به طور مثال استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز بانکي اين نياز را مي طلبد که آموزش و فرهنگ سازي لازم براي اشاعه اطلاعات در مورد استفاده از کارت هاي اعتباري گسترش يابد. در استفاده از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات به مديرا ن توصيه مي شود در تعيين ابزارها انتخابگر باشند و با مطالعه اي فراگير درباره همه ابزارهاي موجود اين فناوري آن دسته اي را مورد گزينش و ا ستفاده قرار دهند که سبب ايجاد تسهيلات بيشتري در امور اجرايي مي شود. صرفه جويي در زمان را به همراه دارد و موجب کاهش هزينه ها و يا افزايش درآمدها مي شود. براي معرفي نمونه اي از اين سيستم ها مي توان به سيستم هاي تجارت الکترونيک(براي خريد و فروشهاي اينترنتي) و شبکه هاي محلي و يا سايت هاي اختصاصي داخلي(اينترانت) اشاره کرد.
بنابراين، براي مديريت اطلاعات درون سازماني در ابتدا بايد حوزه هاي اصلي کار را تعيين کرد و به نياز سنجي هر يک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترين فناوري موجود برا ساس نيازها و ظرفيتها تامين شود. شبکه ها به عنوان شاهرگهاي تجارت نوين و ابزار اساسي استفاده اشتراکي از اطلاعات و برقراري ارتباطات درون و برون سازماني‌اند. انتخاب سيستم هاي شبکه اي نيز با توجه به تعداد کاربران و امکان دسترسي سريع آنها به بانک هاي اطلاعاتي صورت مي گيرد. تصميمات و کارهايي که بايستي در انتخاب وراه اندازي شبکه هاي درون سازماني توسط مدير انجام شود در مورد تعداد کاربراني است که بايد با شبکه مرتبط باشند که در اين صورت سطح گسترش شبکه بر حسب تعداد کاربران تغيير مي کند.
در بُعد نرم افزاري يک مدير بايد از برنامه هاي نرم افزاري مختلف اطلاعات کافي داشته باشد و بتواند برخي از آنها را در اجراي کارهاي خود مورد استفاده قرار دهد. اين قابليت، مدير را در انتخاب برنامه هاي نرم افزاري مورد نياز سازمان بسيار کمک خواهد کرد. نوع نرم افزارهايي که يک مدير در فعاليتهاي سازمان خود استفاده مي کند بستگي به ماهيت سازمان دارد. ولي دركل آنچه اهميت دارد اين است كه مديران بايد از نرم افزارهايي كه توسط سازمانهاي مختلفي مورداستفاده قرار گرفته و امتحان شده بهره بگيرند.
با استفاده از برنامه پست الکترونيک مي توانيد پيامهاي مورد نظر خود را تهيه ارسال، دريافت ، ذخيره سازي و مديريت کنيد. بهترين شيوه براي راه اندازي و اجراي پست الکترونيک در هر سازماني استفاده از يک رايانه مرکزي براي مديريت نامه هاي الکترونيک داخلي و کنترل دائمي ارتباط دائمي يا تلفني با اينترنت است. بسياري از سازمانها بدون توجه به مشکلات ارتباطات الکترونيک و بدون ارائه آموزشهاي لازم به کارکنان اقدام به نصب و راه‌اندازي پست الکترونيک مي کنند. مديران سازمانها بايد توجه داشته باشند که در دنياي ارتباطات الکترونيک همان قوانيني حکمفرماست که در انتشار قراردادها و ادعانامه هاي مکتوب حاکم است بنابراين، يک اشتباه مي‌تواند خسارتهاي فراواني به بار آورد.
در بُعد سخت افزاري مديريت سازمان مي تواند مهمترين و موثرترين نقش را در توسعه توانمنديهاي سازمان را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم کند.مدير سازمان بايستي با توجه به نيازها و بدون در نظر گرفتن تجملات بهترين و کارآمد ترين ابزارهاي سخت افزاري مورد نياز در سازمان را مورد گزينش قرار دهد در انتخاب ابزارهاي سخت افزاري مدير سازمان به علاوه نيازسنجي حال حاضر بايد در برابر هزينه اي که متحمل مي شود نياز هاي آتي را نيز مد نظر قرار دهد يکي از بهترين راهها در انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان است. بسته به اينکه چه کساني در چه زماني و چه مکاني و براي چه کاري از اين ابزارها استفاده مي کنند نوع ، کميت و کيفيت ابزارها قابل تغيير خواهد بود.
به طور معمول سخت افزارهاي رايانه اي پس از يک سال از گارانتي توليد کننده خارج مي شوند و از آن پس تضمين سلامت کاردستگاه با خود مشتري خواهد بود و به همين دليل در هنگام تجهيز سازمان به رايانه و کلاٌ هر يک از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات خريد از شرکتهاي معتبر الزامي است. در ادامه لازم است تا مدير پس از خريد و راه اندازي هر يک از اين ابزارها در سازمان شناسنامه سخت افزارهاي موجود را تهيه کند تا در موقع لزوم نسبت به انجام سرويس هاي لازم اقدام شود. يکي از روشهاي توصيه شده در تعيين نوع سخت افزار هاي سازماني نيازسنجي نرم افزاري سازمان و سپس تعيين، تامين و ترکيب سخت افزار با بسته هاي نرم افزاري انتخاب شده براي هر يك از اجزاي سازمان است.
به عنوان مثال مدير بايد تشخيص بدهد در بخش گرافيک سازمان با توجه به نوع نرم افزارهاي موجود به چه ترکيبي از سخت افزارها نيازمند است. مطمئناً اين نوع نگاه در انتخاب سخت افزار در حذف هزينه هاي زائد نقش موثري دارد نمونه هايي از سخت افزارهاي متنوع را به عنوان مثال ذکر مي کنيم. تصميم گيري در مورد اينکه در هريک از بخشهاي سازمان شما از چه مانيتوري استفاده شود از عوامل به ظاهر ساده ولي مهم هستند که مي توانند ضمن افزايش راندمان کاري سازمان در کاهش و حذف هزينه هاي غير ضروري موثر باشد.

نتيجه گيري
بايد گفت که بستر سازي مطلوب براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازماني نيازمند شناخت کافي و نگرش مثبت مديران به ضرورتهاي حضور اين پديده در روند فعاليتهاي سازمان است. با وجود اين، شناخت يک مدير در ابتداي پروسه بستر سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان خود بايد آيين نامه ها و قوانين درون سازماني را تهيه، آزمايش و ابلاغ كند. اين آيين نامه هاي اجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان مي بايد با استانداردهاي تعيين شده از جانب مراجع ذيصلاح و نيازهاي سازماني هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهميت نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرايندهاي سازماني هر مدير پيشرو و آينده نگر ناگزير از انجام زمينه سازي هاي لازم و انجام مشاوره هاي علمي و فني با صاحبان دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات است. براي باقي ماندن مديران در عرصه رقابتهاي اقتصادي و حتي ربودن گوي سبقت از ديگران بايد ابزارها و لوازم مختلف اطلاعاتي و ارتباطي با ديدي روشن و گاهي کامل از نياز هاي سازمان تا مين و راه اندازي شوند.

منابع و ماخذ
1 - پر کردن شکاف ديجيتالي چالش بزرگ قرن بيست و يکم .منبع. فناوري اطلاعات www. iran.com
2 - حسني ، فرنود ،فناوري ارتباطات و اطلاعات نياز امروزِ مديران فردا ، فناوري اطلاعات. www. iran.com
3 - حسني ، فرنود، بررسي شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران(2003-2002). www. iran.com.
4 – دعائي، حبيب اله، عالي، مرضيه، سازمانها در بستر جهاني شدن، نشر بيان هدايت نور، 1384.
5 - سعيد احمدي بهنام ،تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز، فناوري اطلاعات. www.iran.com
6 – صرافي زاده، احمد، فناوري اطلاعات در سازمان، انتشارات امير، بهار 1383.

6 - CHENG, YIN CHEONG FOSTERING LOCAL KNOWLEDGE AND WISDOM IN GLOBALIZED EDUCATION: MULTIPLE THEORIES CENTRE FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL COLLABORATION HONG KONG UTE OF EDUCATION BANGKOK THAILAND, NOVEMBER 18-19 PEPOLES TRIGUME, GLOBALIZTION, HTTP.WWW.APPLICOM.COM/PMEWS/GLOBAL/HTM, 01.4.99
8 – LUCAS, HENRY, JR, INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT 7TH ED, MC GRAW-HILL.2000.
9 – PEPOLES TRIVUME, GLOBALIZTION, HTTP. WWW, APPLICOM. COM/PMEWS/GLOBAL/HTM,1999.
10 - RIZIVI , FAZAL.GLOBALIZATION AND EDCUCATION. EDCUCATION TEARY.VOL 50.2000.

• حبيب الله دعائي: دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

مرکز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات

دکتر جعفر محمودي - مهندس عليرضا فيضيان - با توجه به نقصان عمده مراکز رشد فناوري (TECHNOLOGY INCUBATORS) و محدوديت جغرافيايي آنها در حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط و کارآفرينان، بسياري از شرکتهاي نوپا از جامعه هدف، که نياز مبرمي به حمايتهاي انکوباتوري دارند، نمي توانند مستأجران حقيقي مراکز رشد موجود باشند. «مرکز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات» تصميم دارد تا از طريق ايجاد امکانات مجازي و متدولوژي آموزش الکترونيک، اهداف يک مرکز رشد حقيقي را تا حد امکان در قالب يک طرح مجازي محقق سازد. اين مرکز قصد دارد تا امکانات بهتري را جهت دسترسي آسان و ارزان به آموزشهاي مداوم مورد نياز و خدمات مشاوره­اي براي جامعه هدف (دانشجويان، فارغ التحصيلان، مخترعان و شركتهاي كوچك و متوسط فناور و تمامي افراد حقيقي و حقوقي آشنا به دانشهاي نوين در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات) فراهم سازد.
در اين مقاله سعي شده است تا با ارايه يک مفهوم کلي از مرکز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مقايسه آن با مراکز رشد حقيقي، به چگونگي عملکردهاي موجود در آن و نيز خدماتي بپردازد که اين مراکز به صورت مجازي به مستأجران خود ارايه مي‌دهند. همچنين معيارهاي موفقيت يک مرکز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز که در هنگام راه اندازي و نيز اداره آن بايد مورد توجه قرار بگيرد، در اين مقاله به صورت خلاصه وار به آن اشاره شده است.
مقدمه
تب جهاني شدن در هزاره سوم، اقتصاد كشورها را به انعطاف­پذيري و نوآوري بيشتر در رقابتهاي اقتصادي سوق مي‌دهد. در حال حاضر، برتري رقابتي يك كشور بيش از آنكه به منابع طبيعي و يا ظرفيت موجود صنعتي كشور متكي باشد، به توانايي در عرضه محصولاتي نو باكيفيت، بادوام و با قيمتي ارزان وابسته است. اكنون سرمايه، ارزش محوري خود را از دست داده است و صنايع به اين نتيجه باارزش رسيده‌اند كه به کارگيري اثربخش علم و فناوري، كليد كارايي بالاتر و منافع افزونتر است. دولتها و جوامع به اين حقيقت پي‌برده‌اند كه رفاه آنها منوط به آن است كه چگونه علم و فناوري را به طور سازگار با نيازهاي ملي خود به­كار گيرند. امروزه مراکز رشد (Incubators) فناوري به عنوان مهمترين ابزار حمايتي از ايده­هاي خلاقانه و بنگاههاي کوچک و متوسط فناور TSMEs (Technical Small and Medium EnterPrises)شــــناخته مي­شوند.
مرکز رشد مجازي با در هم شکستن مرزها و با بهره گيري از توانمنديها و فناوريهاي ارتباطات راه دور، علاوه بر آنکه همان اهداف انكوباتورهاي واقعي را دنبال مي كنند، امکان دستيابي به اطلاعات و مشاوره­هاي مورد نياز کارآفرينان ايده­مند و بنگاههاي کوچک و متوسط فناور در تمامي جهان را نيز مهيا مي كند.
هرچند برخي صاحب نظران، مراكز رشد مجازي را چيزي غير از مراكز رشد علمي مي دانند، ولي به هر حال ظهور انكوباتور ها و انكوباتورهاي مجازي يك واقعيت قابل تأمل است. هم اكنون با توجه به تعداد بسيار زيادي از مراکز رشد مجازي فعال در دنيا که با مراجعه به سايت اينترنتي آنها، مي توان از خدمات موجودشان استفاده كرد، به نظر مي رسد كه اين روند، روز به روز تشديد مي شود. به هر حال انفجار سرمايه گذاري درشركتهاي اينترنتي (دات كام ها)، باعث شده است كـــه مفهوم انكوباتورهاي مجازي گسترده تر شده و شركتهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير و ساير شركتهاي سرمايه گذاري دركسب و كارهاي جديد را نيز دربرگيرد. ازآنجا كه لازم نيست اين شركتها حتماً فضاي فيزيكي و پشتيبانيهاي لجستيك فراهم كنند، مي توان آنها را «انكوباتورهاي بدون ديوار» نام نهاد.
تعريف مركز رشد مجازي:
مرکز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازماني مجازي براي بسط و توسعه نوآوريها در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات است تا از اين طريق به صاحبان انديشه در پرورش ايده هايشان، با ارايه خدمات انکوباتوري ياري رساند. در اين مرکز مجازي، دانشگاه ها، سازمانها و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي، شركتها و سازمانهاي خدمات مهندسي، نوآوران و انديشمندان و کليه افراد علاقه مند و فعال در مباحث مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات مي توانند مشاركت كنند.
«مرکز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات» اعضاي خود را در قالب يک فرايند آموزش نوآورانه پرورش خواهد داد و امکان ايجاد نوع جديدي از ارتباط را مابين شرکتهاي کوچک و متوسط فناور و آموزش دهندگان و آموزش گيرندگان فراهم خواهد ساخت. اين مرکز همچنين مي­تواند به بخشهاي آموزش مراکز رشد فناوري، پارک هاي علمي تحقيقاتي و آژانس هاي حمايت از کسب و کارهاي کوچک در جهت حمايت از کارآفرينان و آموزش مداوم آنها خدمات ارائه كند.
مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، امكان همجواري مجازي را براي بنگاههاي صنعتي، ‌دانشگاهيان و سياستگذاران فراهم مي آورد و از اين طريق، انجام پروژه هاي مشترك، تحقيقات مشاركتي و برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك را ممكن مي‌سازد. پشتيباني تخصصي از نوآوري، يكي از كاركردهاي مهم مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. كاربران آن مي توانند با مراجعه به اجاره نشينان مجازي، از مشاوره تخصصي، آموزشهاي از راه دور، و منابع اطلاعات تخصصي آن بهره مند شوند.

مقايسه مراكز رشد مجازي و حقيقي فناوري اطلاعات و ارتباطات‌:
در مقايسه با مراكز رشد حقيقي فناوري اطلاعات و ارتباطات، مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، هيچ فضاي كاري فيزيكي يا پشتيباني اداري ارايه نمي كنند. آنها در عوض، دسترسي به شبكه اي از متخصصان كارآفرين، سرمايه گذاران و مشاوران در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را تأمين مي كنند و نيز كمك مي كنند تا ساير نيازهاي كارآفريني با مشاوره هاي تخصصي در زمينه هاي مذكور، برآورده شود.

مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثري در هم افزايي بين شركتهاي فناور نوپاي مشابه، كه از طريق برخوردهاي رودررو و مشاركت در حل مشكلات ايجاد مي شود، ايفا نمي كند. همچنين اين مركز نمي تواند از طريق حمايتهاي اداري يا زيرساختي، به شركتهاي فناور نوپا در شروع فعاليتشان كمك كند. در عوض، اين مركز قادر است شبكه مشاوره اي بهتري در اختيار شركتهاي تحت پوشش خود بگذارد و عرضه و تقاضاي مديريت و استعداد فني را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحو بهتري تطبيق دهد. اين موضوع، اغلب به ابتكار جامعه هدف اين مركز بستگي دارد و مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تنها برنامه كار و شبكه را مهيا مي كند.

اهداف مرکز رشد مجازي:
از جمله مهمترين اهدافي را كه يك مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي فعاليتها و ارايه خدمات خود،‌ مدنظر دارد،‌ مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- ايجاد محيطي مجازي براي عرضه نوآوريها و تبادل اطلاعات در عرصه فناوري؛
- كمك به رشد و تكامل ايده هاي نوآورانه تا مرحله آمادگي جهت اجرا؛
- توسعه و گسترش مديريت نوآوري و روشهاي آن در تخصصهاي مختلف؛
- كمك به كسب، خلق و نوآوري در عرصه فناوري توسط شركتهاي متوسط و كوچك و شركتهاي مبتني بر فناوريهاي نوين؛
- گسترش و توسعه فناوري اطلاعات در مديريت نوآوري و مديريت فناوري؛
- تشويق متخصصان به تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مالكيت معنوي.

عملكردهاي مختلف مركز رشد مجازي
در تحقيقاتي كه به عمل آمده، دو نوع عملكرد در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات مشاهده گرديده است:
1- برقراري ارتباط بين خواسته ها و امكانات شركتهاي فناور و پيوند دادن آنها با يكديگر از طــريق اتصال زنده و پيوسته به رايانه مركزي (ON LINE MATCHMAKING). در اين مراكز، به مجتمــــع سازي خدمات مجازي پرداخته مي شود كه دسترسي به خدمات فناورانه و حرفه اي را امكان پذير مي سازد و يا تا حدودي، خود اين خدمات را تهيه مي كنند.
2- برقرار كنندگان پيوند زنده، كه با فراهم ساختن يك خط مشي ارتباطي و خبرگيري براي كارآفرينان، متخصصان و شركتهاي فناور نوپا، كنفرانس ها و سمينارهاي مختلفي را براي آنان بر پا كرده، همچنين در زمينه منافع مشترك، گروههاي يادگيري زنده تشكيل داده كه هم كساني را كه در جستجوي نظرات مشورتي متخصصان بودند و هم افرادي را كه مي خواستند تجـــربه هايشان را بين خود مبادله كنند، شامل مي شود.
خدمات ارايه شده در مركز رشد مجازي:
الف - آموزش و مشاوره: سيستم آموزش و مشاوره الکترونيک (مبتني بر استانداردهاي آموزش الکترونيک در جهان و مطابق با شرايط و زير ساختهاي الکترونيک و اينترنتي ايران) در سه بعد:
- آموزش غير همزمان: تهيه و در اختيار قرار دادن برنامه­هاي صوتي و تصويري آموزشي از طريق اينترنت و يا سفارش آن از طريق اينترنت، برگزاري کنفرانس ها و نمايشگاههاي مجازي، ايجاد امکانات بازديد مجازي از مراکز علمي، توليدي و پژوهشي موفق، با فناوري بالا براي اعضا؛
- آموزش همزمان: سخنرانيهاي برخط براساس يک طرح مشخص، مرکزبحث و تبادل­نظر؛
- آموزش مشارکتي: ارتباط و مشارکت برخط بين اعضاي گروهها براساس يک طرح مشخص مانند سرويس مشاوره براي تحليل طرح شغلي با حضور سرمايه گذاران با تجربه و نيز کمک به طراحي طرح شغلي به منظور کمک به جذب سرمايه و دسترسي به خدمات حرفه اي مانند خدمات حسابداري و خدمات حقوقي.

ب - ايجاد شبکه ارتباطي با کاربردهاي گوناگون شامل:
- ارتباط صنايع کوچک و متوسط فناور با متوليان (و يا مراکزي که به نوعي مي­توانند در ارتباط با شرکتهاي کوچک و متوسط نقش ايفا کنند مانند اتاق بازرگاني و ...) به منظور اطلاع آنها از فرصتهاي موجود و استفاده مفيد از آنها؛
- ايجاد شبکه ارتباطي ما بين شرکتها و کارآفرينان عضو به منظور استفاده از تجربيات يکديگر و نيز مرتفع ساختن نيازهايي که شرکتها خود قادر به رفع آنها نيستند از طريق ديگر شرکتهاي عضو؛
- ايجاد هسته هاي هم­جوشي تجاري به منظور اشتراک مساعي مابين شرکتهاي عضو با هدف دستيابي به توليدات مشترک و با ارزش افزوده بالا؛
- ايجاد امکانات بازاريابي براي طرحهاي جديد مطرح شده از طرف افراد حقيقي و يا مؤسسات کوچک و متوسط؛
- ارتبـــاط با ساير شرکتها و امکان ايجاد سرمايه گذاري مشترک با آنها؛
- معرفي کارآفرينان و متخصصان به مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و آموزشي ؛
- آسان سازي ظهور و جلوه شرکتهاي علمي تکنولوژيک کوچک.
ج- ارائه خدمات مالي:
- ارائه خدمات بانکي و اعتباري مرسوم به مؤسسات کوچک و متوسط و کارآفرينان از طريق اينترنت و به صورت برخط. در اين روش کليه پرداختها و دريافتها به صورت اعتباري و به روش برخط صورت مي­گيرد؛
- ارائه خدمات مشاوره­اي بانکي با استفاده از بانک اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباري حمايت کننده از کارآفرينان؛
- خدمات پولي و مالي؛
- انواع اعتبارها و ضمانتها؛
- سرمايه گذاري مخاطره آميز.
د- خدمات و تسهيلات- تجهيزات مشترک:
- مجازي (کتابخانه ديجيتال، بانک نرم افزار، تجهيزات اداري و اجرايي، خدمات ابتدايي تجارت الكترونيك مانند فضاي وب، ثبت دامنه(DOMAIN)، آدرس اينترنتي، خط تلفن ...)؛
- حقيقي (آزمايشگاه ها و کارگاه­هاي تخصصي، سايت خدماتي، خدمات دفتري، فضا، آدرس پستي...).

جلوگيري از سرقت معنوي:
- امکان ايجاد ثبت patent در سريع ترين زمان ممکن و به صورت برخط
- ايجاد ساختاري مبتني بر قوانين سازمان جهاني مالکيت معنوي به منظور جلوگيري از سرقت ايده­ها
ه- خدمات اطلاعاتي: ساختار کلان مركز رشد مجازي، بيش از هر مقوله اي مبتني بر اطلاعات موجود در آن است و اين امر، بزرگترين مزيت رقابتي آن نسبت به مراكز رشد ديگر مي باشد. اين بانک هاي اطلاعاتي بايد جامع و کامل بوده تا در رفع نيازهاي مشتريان مفيد واقع شود:
- بانک اطلاعاتي تأمين کنندگان مواد اوليه؛
- بانک اطلاعاتي سرمايه گذاران؛
- بانک اطلاعاتي مؤسسات مالي و اعتباري و بانک هاي گوناگون و تسهيلات قابل ارائه از جانب آنها؛
- بانک اطلاعاتي مراکز تحقيق و توسعه؛
- بانک اطلاعاتي شرکاي تجاري محلي و منطقه اي؛
- بانک اطلاعاتي بيمه­ها و مراکز ضمانت اعتباري؛
- بانک اطلاعاتي نيازهاي جاري صنايع بزرگ (در قالبهاي منطقه­اي، محلي و عمومي)؛
- بانک اطلاعاتي اولويتهاي پژوهشي؛
- بانک اطلاعاتي اولويتهاي توليدي کشور؛
- بانک اطلاعاتي فرصتهاي کارآموزي و شغلي مطرح شده در ميان اعضاي مركز رشد مجازي؛
- بانک اطلاعاتي ايده ها و تجارب موفق؛
- بانک اطلاعاتي اخبار و گزارشها؛
- کتابخانه و مراکز اطلاعات علمي مجازي.
و- بازاريابي: - بازاريابي محصول/طرح: ايجاد امکانات بازاريابي براي طرحهاي جديد مطرح شده از طرف افراد حقيقي و يا مؤسسات کوچک و متوسط؛
- بازاريابي فناوري: ايجاد فن­بازار مجازي با هدف عرضه، خريد و فروش فناوري­هاي توليد شده توسط مركز و ديگر متقاضيان

معيارهاي موفقيت مرکز رشد مجازي
با توجه به برخي از شباهتهاي مركز رشد مجازي و مركز رشد واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات،‌ بسياري از عوامل موفقيت آنها مشترك است كه در ادامه، به برخي از اين معيارها، براي يك مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتــباطات ، اشاره مي شود:
الف- دسترسي به نيروي تحقيقاتي متبحر: با پيشرفت ارتباطات، تماس الكترونيك بسيار رايج شده است. هرچند كنفرانس ويدئويي فراگير نشده است، ولي هم اكنون امكان پذير است و روز به روز رواج بيشتري پيدا مي كند. هيچ دليلي وجود ندارد كه ارتباط دانشگاه و صنعت در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات وارتباطات از مراكز رشد صنعتي كمتر باشد.

ب- توانايي عرضه محصولات و خدمات فناور و با ارزش به بازار: در روابط و ترتيبات مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز، امكان همجواري مجازي بنگاهها و سازمانهاي فناور با بــازار وجود دارد. مجازي بودن، تأثير قابل ملاحظه اي بر الزام دسترسي به بازارها به صورت مجازي، ايفا مي كند.

ج- توانمندي فراهم آوردن مهارتهاي مديريتي و تجاري براي شركتهاي كوچك و متوسط فناور: هرچند ارائه اينگونه خدمات از طريق ارتباطات راه دور مقدور است، ولي ايفاي كامل نقش مركز رشد توسط مركز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات، دشوار به نظر مي رسد. ليكن به عنوان يكي از معيارهاي موفقيت مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين مركز بايستي در فراهم آوردن مهارتهاي مديريتي و تجاري براي شركتهاي كوچك و متوسط فناور ، توانمند باشد.
د- امكان حفاظت از اسرار محصول و فرايند: مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات معمولاً داراي يك مؤلفه بين المللي هستند. ممكن است دانشگاه در يك كشور و بنگاههاي صنعتي دركشورهاي ديگر واقع شده باشند، در اين صورت بعيد است كه مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات بتواند مسئوليت حفاظت از حق مالكيت محصول يا فرايند را به عهده گيرد. بنابراين،‌حفاظت، لزوماً‌ بر عهده بنگاه خواهد بود. از آنجا كه حتي در روابط مجازي نيز بنگاهها بايد از اسرار خود حفاظت كنند، اين شرط در مورد بنگاههاي مجازي نيز كماكان صادق است.
ه- توانمندي گزينش بنگاههاي فناور مايل به ورود به مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات: در شرايط مجازي، اين شرط قوت بيشتري پيدا مي كند. از آنجا كه حضور در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات هيچگونه تعهد فيزيكي ايجاد نمي كند، بسياري از بنگاهها و سازمانهاي فناور، تمايل به عضويت در مراكز رشدي دارند كه براي آنها ايجاد اعتبار مي كنند. ارزيابي بنگاهها صرفاً به صورت مجازي، مي تواند كافي نباشد و شايد لازم باشد كه به عنوان بخشي از فرايند گزينش، از بنگاهها بازديد شود.

و- داشتن هويت روشن (احتمالاً‌از طريق نام يا آرم): هيچ دليلي وجود ندارد كه روشن ساختن هويت مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات درشرايط مجازي، دشوارتر از شرايط واقعي باشد. شهرت و اعتبار مركز رشد تا حد زيادي با دانشگاهي بستگي دارد كه مركز رشد با آن مرتبط است.
ز- داشتن مديريتي قوي در زمينه هاي مالي و طرح هاي توسعه اقتصادي بلند مدت: الگوي اقتصادي مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات با الگوي اقتصادي مراكز رشد واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات، از جهاتي شبيه به يكديگر است. مراكز رشد واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات درآمد خود را از طريق امكانات فيزيكي همچون ساختمان و تجهيزات مشاركتي تأمين مي كنند. در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، از آنجايي كه امكانات جادهي بصورت مجازي بسيار بيشتر از مراكز رشد واقعي است، امكانات مكان يابي و تجهيزات مشاركتي، موجب تأمين درآمد است. همچنين در اين مراكز، درآمد از طريق انتقال دانش از دانشگاه به صنعت كسب مي شود كه متأسفانه تحقيقات نشان داده است در شرايط مجازي، اين امر معمولاً ‌با مشكل روبرو است.
ح- برخورداري از پشتيباني قوي، پويا و پايدار نقش آفرينان اقتصاد ملي يا محلي : از آنجا كه در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات، منافع بنگاهها به يك كشور يا منطقه محدود نمي شود و جنبه بين المللي دارد (منافع به بنگاههايي در كشورهاي ديگر مي رسد)، نقش آفرينان اقتصاد ملي يا محلي، تمايلي به پشتيباني از آنها نخواهند داشت. از اين رو مراكز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات به پشتيباني دانشگاهها يا شركت هاي بزرگ و چند مليتي نياز دارند. (به نظر مي رسد كه اگر بنگاههاي عضو مركز رشد مجازي فناوري اطلاعات و ارتباطات از بين بنگاههاي يك كشور يا يك منطقه انتخاب شوند، اين شرط كماكان برقرار باشد).
ط- وجود يك چهره بصير و فعال، با قدرت تصميم گيري و داراي سوابق برجسته درتيم مديريت مركز رشد: درشرايط مجازي، ايفاي اين نقش دشوارتر خواهد بود. در مركز رشد حقيقي، مفهوم «مدير مركز رشد» بر حضور فيزيكي قوي دلالت دارد. تفسير و تعبير چنين مفهومي در مراكز رشد مجازي فناوري اطلاعات وارتباطات، مستلزم چند سال تجربه و يادگيري درمورد تعاملات تيم هاي مجازي است.
ي- وجود تعداد زيادي شركت مشاور متخصص و شركت خدمات فني (شامل آزمايشگاه و شركت كنترل كيفيت): در مراكز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات، حضور شركتهايي كه خدمات فيزيكي ارائه مي كنند، همچون آزمايشگاهها،‌ داراي ارزش محدودي است. اما وجود شركتهايي كه خدمات آنها به تماس فيزيكي نياز ندارند، كماكان با ارزش خواهد بود. تركيب ايده آل بنگاهها در مراكز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات با مراكز رشد حقيقي آن متفاوت است.

ساختار مفهومي مرکز رشد مجازي
با توجه به مطالب ارايه شده،‌ مي توان مدل مفهومي مركز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات را كه در واقع ساختاري مفهومي شبيه مراكز رشد واقعي، به لحاظ ارتباط با ذينفعان ( دولت، دانشگاه، صنعت و سازمانها)، از ديدگاه بيروني، و نيز خدمات ارايه شده درآن (مشاوره اي، آموزشي، بازاريابي، حقوقي، مديريتي و . . .)، از ديدگاه دروني، دارد، همچنين فرايند اساسي موجود در آن كه كارآفرينان و شركتهاي كوچك و متوسط فناور و نوپا، به عنوان ورودي آن، و ايجاد و افزايش شغل و نيز توسعه اقتصادي، به عنوان خروجي آن، محسوب مي شوند، مي توان در شكل شماره 2 بيان كرد.

نتيجه گيري
پارک هاي علمي- تحقيقاتي و مراکز رشد فناوري، دو نهاد اجتماعي هستند که امروزه در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه، يک رکن اصلي در توسعه فناوري و اقتصادي به حساب مي آيند. اين نهادها در حقيقت حلقه واسط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادينه شده و ساختاري، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدين وسيله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادي تبديل مي کنند. مراکز رشد فناوري در رابطه با شرکتهاي تازه تأسيس و کوچک فناور فعاليت مي­کنند و پارک هاي علمي فناوري و شهرکهاي علمي تحقيقاتي، بر شرکتهاي متوسط و بزرگ تمرکز دارند .
با توجه به شرايط فعلي کشور، ايجاد يک مرکز رشد مجازي فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان مکملي بر ديگر انواع مراکز رشد يک ضرورت است، زيرا اين نوع مرکز رشد، محدوديتهاي مکاني را شامل نمي شود و انعطاف پذيري و گستره عملکرد وسيع تري نسبت به ساير مراکز رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات دارد. اشتغال زايي و فراگيري در سطح کشوري و بين المللي، جلوگيري از فرار نخبگان و توسعه صنايع کوچک و متوسط فناور، از مهمترين دستاوردهاي اين نوع مرکز رشد است. عموميت و فراگيري بازار اين نوع مرکز که ناشي از مجازي بودن و وسعت طيف مکاني آن است، موجب مي شود که در بسترهاي فرهنگي کشور نيز، شاهد تغيير و رشدي قابل توجه باشيم. به اين منظور بايد تا جاي ممکن اين طيف عملکرد محدود نبوده و تا حد امكان وابستگي دولتي نداشته باشد و تنها از حمايتهاي دولت بهره مند شود.

منابع و مآخذ:
1- County. F; }What is a Virtual Business Incubator ~, Economic Development Consultants of Jordan, 2000
2- Bimieh. S; } Building an IT Incubator~, Institute of Management Consultants of Jordan.
3- Munck. C, Saublens. C; } European Business Angels Network~.
4- Gina Boesch, B.S.,M.S., Stevens Institute of Technology; } THE VIRTUAL BUSINESS INCUBATORS AS A MEANS OF TRANSFERRING TECHNOLOGY~
5- Source NBIA 1998
6- ITBI India 2001: An Overview of Successful International Technology / Business Dr. Jurge Bischoff ; }Incubator Programmes~.
7- National Business Incubation Association

8- مجموعه مقالات اولين کارگاه آموزشي پارکها و مراکز رشد علم و فناوري، شهرک علمي – تحقيقاتي اصفهان، 1382
9- صديق، محمدجعفر؛ اردشيري، محسن؛ سلجوقي، خسرو؛ نقش پارک هاي علم و فناوري در توسعه فناوري»، 1383
10- مهدي كشميري، فرشته قديري، انکوباتورها زيرساختار شکل گيري مؤسسات دانش محور ، شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان. مهر 1381
11- بهزاد سلطاني، ايجاد مراکز رشد فناوري و ساختار سازي براي گسترش و توسعه فناوريهاي پيشرفته، 1382
12- فصلنامه تخصصي رشد فناوري، مركز همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه تهران، سال اول، شماره دو، بهار 1384

- جعفر محمودي: عضو هيئت علمي دانشگـــاه امام حسين (ع)
- عليرضا فيضيان: كارشناس ارشد مهندسي صنايع

تجارت اينترنتي و شبکه ای ( Networking Business )

مهدي عليخاني - ارائه شده در دومين جشنواره کارآفريني شيخ بهايي ( International Marketing ) - در دنيايي که معاصرش هستيم بدون شک کسي نيست که از ارزش وقت و کاربرد اطلاعات آگاهي نداشته باشد . از طرفي سخن از اهميت اطلاعات کمي دير لست ، چرا که حالا قدم در مرحله بعدي نهاده ايم و عصر IT را تجربه مي کنيم . همه چيز با سرعت در حال تحول است و در دنياي امروز اتلاف وقت و انرژي براي انجام کارهاي روزمره يعني عدم استفاده بهينه از تکنولوژي .
روزي که نخستين رايانه در حجم يک ساختمان سه طبقه اختراع شد ، کمتر کسي باور داشت که اين دستگاه عظيم الجثه روزي در ابعاد يک ساعت مچي مورد بهره برداري قرارگيرد .
رايانه ها با سرعت غيرقابل مهاري وارد زندگي انسان معاصر شد و اور راقادر ساخت تا بر پيچيدگيهاي موضوع قرن بيستم غليه نمايد . يک فکر ساده توانست نجات دهنده نوع بشر باشد ، براي چند لحظه تجسم کنيد در عصر انفجار جمعيت و لزوم ارتباط و تامين مايحتاج ايشان چه مقدار وقت تلف مي شد که به صورت سنتي و دستي امور روزانه خود را سامان دهيم ، گرچه ما هنوز نتوانسته ايم به درستي از اين فرصت بي نظير استفاده کنيم و بيشتر سرگرم حاشيه هستيم .
بهر حال تکنولوژي اطلاعات و شبکه جهاني اينترنت ، تجارت و دادو ستد جهاني را وارد عصر جديدي بنام EC يا ( تجارت الکترونيک ) کردند ، که با سرعت زيادي در حال گسترش است . در اين عصر جديد از تجارت ارسال کاتالوگ و بروشور امري نسبتا پر هزينه و وقت گير است که تنها بازرگانان و شرکتهاي سنتي درگير آن هستند و موفقيت از آن آنهايي است که براي ارائه سرويس سريعتر و پاسخگويي با هزينه کمتر به تکنولوژي جديد و اينترنت روآورده اند .
وارد شدن بر اين گستره جهاني از تجارت محدوديتي ندارد و با کمترين و کوچکترين امکانات ودر هر نقطه از جهان نيز مي توان به آن پيوست .
در مقاله اي که پيش روي شماست نگارنده سعي دارد به تبيين راهکارهاي اجرايي و مراحل اوليه پيوستن به اين گستره جهاني بپردازد .

1- اهميت راه اندازي
بر اساس آمار ارائه شده ، با حضور کسب و کار آن لاين در سال 2004 درآمد جهاني کسب و کار اينترنتي به سقف 7/2 تريليون دلار رسيد. مهم اين نيست که کار تجاري شما چيست، بلکه ناديده گرفتن 7/2 تريليون دلار ممکن است؟ براي اينکه نشان دهيد بخشي از اين مجموعه هستيد و مايليد که به آن خدمت کنيد،‌ لازم است در حيطه wwwباشيد. آنگاه خواهيد دانست که رقيبان شما چه مي‌کنند !

2- شبکه‌اي‌ عمل کردن
کسب و کار در حقيقت چيزي جز برقراري ارتباط با افراد نيست. همه تاجران موفق مي دانند که ملاک شناخت چيزي نيست بجز آشنايي با افراد. ارائه کارت ويزيت بخشي از هر ملاقات است، هر شخص مطمئنا در اين ملاقاتها، اين شانس را داشته است که معاملات بزرگ انجام دهد. شما با ارائه کارت ويزيت خود به هزاران فرد و شايد ميليونها مشتري يا شريک تجاري، بايد نشان دهيد که هميشه در صورت نياز آنها در خدمت هستيد و مي‌توانند به شما دستيابي داشته باشند. مي‌توانيد 24 ساعت شبانه‌روز به سادگي بدون صرف هزينه در محيطwww باشيد. حتي اگر تغيير مکان دهيد يا شماره جديدي داشته باشيد، همچنان در همان مکان مجازي قرار داريد و همگان ميتوانند شما را پيدا کنند !

3- ايجاد اطلاعات رايانه اي در دسترس
زمان اشتغال شما چند ساعت است؟ به چه کاري مشغول هستيد؟ افراد چگونه مي‌توانند با شما تماس بگيرند؟ روشهاي پرداخت شما چه است؟ محل استقرار شما کجاست؟ کار خاص امروز شما چيست؟ اطلاعات ترفيعي، تبليغي هفته آينده چيست؟ اگر بتوانيد مشتري را از دليل لزوم کسب و کار با خود آگاه سازيد، فکر نمي‌کنيد که بتوانيد کسب و کار بيشتري داشته باشيد؟ مطمئنا در محيط www مي‌توانيد !

4- ارائه خدمات به مشتريان
ايجاد اطلاعات رايانه اي در دسترس يکي از مهمترين روشهاي ارائه خدمات به مشتريان است. اما اگر هدف شما خدمت به مشتري باشد، با استفاده از تکنولوژي www مي‌توانيد حتي راههاي بيشتري را نيز بدست آوريد. اين امکان را براي آنها فراهم سازيد تا بدون گشتن در مغازه و ياري گرفتن از مسئول فروش، رنگ و اندازه و آنچه را که دقيقا مي‌خواهند پيدا کنند، در حقيقت همه چيز بايد در دسترس باشد. همه کارها بايد به سرعت، ساده و ارزان در محيط www انجام شود.


5- افزايش توجه عموم
شما هيچگاه از مجله داخلي براي درج تبليغ افتتاح فروشگاه يا مغازه محلي خود استفاده نمي‌کنيد، بلکه اگر چيزي جالب و جديد باشد، آدرس شبکه خود را در آن عنوان مي‌کنيد. حتي اگر که يک خبرنامه هفتگي نيز در خصوص اين افتتاحيه مطلبي نوشته باشد، هيچگاه از شخصي که با مغازه شما فاصله مسافتي طولاني دارد و آن خبر را مي‌خواند به شما سودي نمي‌رسد مگر آنکه آن فرد، در همان زمان به آن محل بيايد. اما با اطلاعات شبکه‌اي هر کس در هر مکان مي‌تواند به آن دسترسي داشته باشد و مطمئنا يک بازديدکننده کارآمد از وب سايت و يک مشتري سودرسان براي اطلاعات شما خواهد بود.


تناسبات کاري در کسب و کار اينترنتي
آيا کسب و کار اينترنتي براي کسب و کارهاي كوچك شما مناسب است؟
براي آنكه در وسط كار نااميد نشويد و كار را نيمه تمام رها نكنيد بايد نكاتي را در خصوص کسب و کار اينترنتي بدانيد :

کسب و کار اينترنتي چيست و افراد مخاطب چه كساني هستند. تنها بعد از درنظرگرفتن اين اصول مي‌توانيد استراتژي کسب و کار اينترنتي و كارايي آن را براي خود تشخيص دهيد. در اينجا سعي كردم تا موضوعات بالا را به 5 دسته طبقه بندي كنم تا خط مشي براي شما باشند.

1 – در کسب و کار شما ، کسب و کار اينترنتي محتوايي است كه در راستاي حضور شما در اينترنت مي‌باشد. زماني كه اينترنت تازه پا بود ، هر كس براي حس رقابت مجبور بود آنرا تهيه كند و در حقيقت دروازه هاي آنرا بگشايد، درست زماني كه به جامعه عمومي راه پيدا كرد ،‌ اما جهان علم و آكادميك همچنان با آن مخالف بودند. موارد مشابهي مانند اينترنت بسيار وجود داشته است ،‌ اما هيچكدام كارايي آنرا نداشته اند. تا کنون با تاجران نگران و آشفته بسياري مشاوره كردم كه بسيار در كارشان مضطرب بودند. از آنجايي که در ابتدا در عرصه تجارت اينترنت تنها يك وسيله بازاريابي بود نه كمتر و نه بيشتر ، بنابراين به آنها مي گفتم كه : اينترنت تنها روشي ديگر براي سهيم شدن در اطلاعات است ،‌ و وسيله اي ديگر است. و در واقع اينترنت شما را قادر مي سازد تا محصولات را به مصرف‌كننده خود بفروشيد و يا منتقل سازيد.

2 – کسب و کار اينترنتي اين امكان را براي شما فراهم مي‌سازد تا اطلاعات را از مشتريان جمع‌آوري كنيد و از طريق وب سايت ، بازاريابي و فروش را انجام دهيد. اگرچه اين اطلاعات در مورد سفارشات است ، اما شما همچنين مي‌توانيد از مشتريان خود درخصوص اينكه چه كساني هستند ،‌ محصولات را به كجا منتقل مي‌كنند ، روش نقل و انتقال آنها چيست و سؤالهاي ديگر كه مايل هستيد بدانيد اطلاعات بدست آوريد. بعلاوه کسب و کار اينترنتي شما را قادر مي‌سازد تا به اطلاعات كارت اعتباري در اينترنت دست يابيد. زماني كه اطلاعات جمع‌آوري شد کسب و کار اينترنتي موجب مي‌شود تا در هر ثانيه كسب و كاري را انجام دهيد. شما در آن نه تنها به تبليغ ، بازاريابي و فروش مي‌پردازيد بلكه مي‌توانيد حسابهاي دريافتي و پرداختي خود را نيز كنترل كنيد و از نظر فني شما را حمايت مي‌كند تا به ايده هايي دست يابيد و همه آنها از منبع منفردي است كه همان وب سايت مي‌باشد.

3 – کسب و کار اينترنتي مي‌تواند يك راه حل كامل تلفيقي در خصوص کسب و کار باشد. زماني كه به يك راه حل کسب و کار اينترنتي نظر بيفكنيد ، بايد جريان اطلاعات را از وب سايت خود به عملكردهاي اداره وو دفتر در نظر بگيريد. آيا شما مايليد تا مصرف‌كننده با فشار يك دكمه اطلاعات را وارد پايگاه داده كند ، دستور‌العملهاي حمل و نقل را به انبار بفرستد ، كارت اعتباري را فعال سازد ، داده ها را وارد سيستم حساب شما بكند ، و زمانيكه در حال خواندن روزنامه صبح هستيد فنجاني از قهوه جلوي شما قرار گيرد؟ اين امر به شما بستگي دارد كه تا چه اندازه بخواهيد روند كار شما الكترونيكي باشد. بدون توجه به تلفيق كلي ، بايد فرآيند را از شروع تا پايان قبل از آنكه عملي را صورت دهيد درك كنيد. اگر اين فرآيند را درك نكنيد ،‌بايد دوباره طرح‌ريزي و كار را از ابتدا شروع كنيد كه اين عمل بسيار گران است. اين هزينه براي مدت يكماه از 200 تا هزاران دلار است كه همه اينها با تفاوت ميان استفاده از Quicken و به مخاطره انداختن سرمايه در كاسبي قابل مقايسه است.

4 – دنياي آن لاين راه حلهاي کسب و کار اينترنتي بسياري دارد كه با يك نياز خاص سازگار است مانند يك مغازه آرايش كه داراي محصولاتي براي بدن است. اگر احساس مي‌كنيد كه به اندازه كافي اطلاعات در خصوص بهترين راه حل نداريد ، در نتيجه واقعا: تنها هستيد. مي‌توانيد به راحتي اين مشكل را حل كنيد. با يك فرد باتجربه كار كنيد ، او به شما كمك مي‌كند كه نه تنها موضوعات فني راه حل کسب و کار اينترنتي را دريابيد ، بلكه به موضوعات تجاري نيز دست يابيد. آن افراد خبره مي‌توانند مشاوران اينترنتي ، تنظيم‌كنندگان سيستم و افراد دانا در امور بازاريابي فني باشند.

5 – کسب و کار اينترنتي بخشي از چگونگي عملكرد تجاري شماست.البته اجراي آن گران است ، اما بعنوان يك سرمايه‌گذاري بايد به آن نظر افكند. در عوض شما داراي 401 تهيه كننده ، فضاي مناسب كار ، پرسنل اصلي ، يا حساب تجاري گسترده هستيد. در حقيقت کسب و کار اينترنتي بهترين انتخاب در كسب و كار است. آيا شما قصد داريد كه کسب و کار روزانه آن لاين داشته باشيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، بايد با بخشهاي فروش ، بازاريابي ، امورمالي ، خدمات مشتري ، سيستم هاي اطلاعاتي ،‌ عملكرد شبكه ارتباطي ، كاركنان پشتيباني و متصديان پذيرش سروكار داشته باشيد تا مطمئن شويد كه به همه بخشهاي يك راه حل تسلط داريد و در خصوص آن به افراد آگاهي مي‌دهيد.


کسب و کار اينترنتي ، يک امکان بزرگ
سطوح مختلف اينترنت امكاني براي کسب و کارهاي كوچك
کسب و کارهاي كوچك در اينترنت به سرعت به زمينه عملكردهاي چندمليتي بزرگ دست مي‌يابند و اين بعنوان امتيازي براي آنها محسوب مي‌شود. در اينترنت يك کسب و کار كوچك مي‌تواند با شركتهاي بزرگ اعتباري رقابت كند. اما آيا همه کسب و کارها از مزاياي آن لاين برخوردار مي‌شوند؟ در حقيقت بهترين فروش محصولات بصورت آن لاين طيف جغرافياي گسترده اي دارد. آنها آيتم هاي مربوط به كامپيوتر هستند كه البته در اينترنت با هزينه كمتري خريداري مي‌شوند ، مواردي كه بخصوص در مكانهاي ديگر به سختي قرار مي‌گيرند. کسب و کار اينترنتي هزينه هاي عملكردي را كاهش مي‌دهد زيرا نيازي به تجهيزات ، يا به قول معروف آجر و ملاط و كارمند نيست ، تنها يك وب سايت و شايد يك انبار مركزي ، گاراژ يا چيزي شبيه آن مورد نياز است. هزينه هاي وب سايت کسب و کار اينترنتي بسيار متفاوت است ، اما حدود 50$ تا 1000$ مي‌باشد. به دليل آنكه معاملات تجاري از نظر الكترونيكي حرف اول را مي‌زنند ،‌ نياز به تعداد زيادي كارمند فروش نيست. فروش از طريق اينترنت خطرات ناشي از دزد و آسيب فيزيكي را به حداقل مي‌رساند. کسب و کار اينترنتي درهمه جا در دسترس است ، يعني در هر زمان كه كاربر وارد اينترنت شود. مصرف‌كنندگان سراسر جهان بصورت آن لاين خريداري مي‌كنند. بعنوان مثال زماني كه ساعت در لوس آنجلس 3 صبح ، درفرانسه 12 ظهر ، در توکيو 7 بعدازظهر و در دوبي و تهران حدود 2 بعداز ظهر است ، مشتري مي‌تواند خريد كند. يك کسب و کار آن لاين هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز فعال است. صندوق حساب روز و شب باز است حتي در زمانيكه تاجر يا صاحب كسب و كار در خواب باشد.

کسب و کار اينترنتي ارائه خدمات به مشتري را تقويت مي‌كند
يك وب سايت اين امكان را فراهم مي‌سازد تا نيازهاي مصرف‌كننده پيگيري شود ، بنابراين صاحب کسب و کار مي‌تواند بر طبق آن توليدات خود را عرضه كند. يك وب سايت بطور اتوماتيك سفارشات را پيگيري مي‌كند ، براي تشخيص آنكه چه اقلامي از نظر فروش بهتر هستند و چه چيز مورد نياز است و بيشتر سفارش داده مي‌شود مي‌توان به وب سايت مراجعه كرد. از طريق کسب و کار اينترنتي مي‌توانيد همه چيز را در خصوص کسب و کار به محض ورود به بازار و مغازه بياموزيد. وب سايت اين امكان را براي تاجران فراهم مي‌سازد تا در مورد شركت خود به مشتريان توضيح دهند و معيارهاي خود را بيان كنند. بعنوان مثال شركتي كه به فروش ظروف آشپزخانه مي‌پردازد مي‌تواند در كنار آن دستورات آشپزي رايگان ارائه دهد ، يا شركتي كه در حيطه نرم افزار فعاليت دارد مي‌تواند كاربردهاي آزمايشي رايگاني عرضه كند.با مطالعه تاريخچه و رزومه يك شركت ، مشتري احساس مي‌كند كه با صاحب آن شركت در ارتباط است. اختصاصي كردن يك شركت حس وفاداري را در مصرف‌كننده ايجاد مي‌كند. وب سايت در حقيقت فروش آسان است زيرا از طريق آن تاجران مي‌توانند به راحتي توليدات خود را به مصرف‌كننده عرضه كنند.

فضاي بازار الکترونيکي
بازارهاي الکترونيکي معمولاً به معاملات و حراجي هاي روي شبکه ، مانند بازارهاي سهام و حراجي ها از طريق اينترنت ، اشاره دارد؛ اما فضاي بازار الکترونيکي به پديده اقتصادي اشاره دارد که محصولات، واسطه ها و مشتريان به يک طريقي به صورت الکترونيکي با هم تماس و مبادله دارند . فضاي بازار الکترونيکي نماد مجازي از بازارهاي فيزيکي است. به طور کلي ، فعاليتهاي اقتصادي تحت اين فضاي الکترونيکي ، اقتصاد الکترونيکي را ارائه مي کنند . فضاي بازار الکترونيکي شامل بخشهاي زير است :
• بازيگران بازار ، يعني کارخانجات ، بازرگانان ، عمده فروشها ، واسطه ها ، فروشگاهها و مشتريان
• کالاها و خدمات
• فرايندهاي تامين ، توليد ، بازاريابي ، رقابت ، توزيع ، مصرف و غيره
تفاوت دو بازار فيزيکي و الکترونيکي اين است که در فضاي بازار الکترونيکي حداقل برخي از ترکيبات يا عناصر ، الکترونيکي ، ديجيتال ، مجازي ، مستقيم و يا از طريق شبکه مي باشند . براي مثال ، يک بازيگر بازار الکترونيکي داراي پست الکترونيک و يک صفحه Web است . ممکن است يک کالاي الکترونيکي ، مانند CDROM در يک فروشگاه فيزيکي عرضه شود . کسي که کالاي فيزيکي را در فروشگاه فيزيکي ارائه مي کند ممکن است اطلاعات تجاري خود را از طريق شبکه به مشتريان برساند و مشتريان از طريق شبکه اينترنت کالاهاي مورد اشاره را جستجو کنند ؛ اما توليد ، سفارش ، پرداخت و توزيع به شيوه سنتي انجام گيرد .
بازار الکترونيکي روي شبکه اي بودن تمام اين حلقه هاي فعاليت تاکيد دارد. اما اگر يکي از فرآيندهاي تجارت يا مصرف ، الکترونيکي باشد قبلاً بخشي از فضاي بازار الکترونيکي ايجاد شده است . به اين ترتيب اکثر بازيگران تجارت از قبل در فضاي بازار الکترونيکي بوده اند

نکات اساسي اوليه

پس از تصميم يك شركت يا فرد در ايجاد يك سايت, سه مسئله مي بايست حل گردد تا آن سايت بر روي اينترنت قابل ملاحظه باشد.

- نكته اول نام سايت مي باشد. اما چون اين نام مي بايست منحصر به فرد باشد, ممكن است نام دلخواه شما قبلا توسط فرد ديگري گرفته شده باشد. بنابراين قبل از انجام ساير امور مي بايد نام منحصر به فردي براي سايت خود انتخاب نماييد. در ضمن چنانچه هم اكنون سايت شما آماده نمي باشد, مي توانيد نسبت به رزرو نام سايت خود اقدام نماييد تا بعدا فرد يا سازمان ديگري آن را نخرد. نکته ضروري در اين رابطه آن است که تلاش کنيد نام انتخابي شما با محصولات و خدماتي که ارائه مي دهيد بسيار نزديک باشد و حاکي از آن باشد ، چراکه هر ماه يکبار موتورهاي جستجوگر تحت شبکه اينترنت ، اقدام به بروز کردن اطلاعات خود مي کنند و اگر نام شما با کاري که مي کنيد سنخيت نداشته باشد ، شما را شناسايي نمي کنند و درنتيجه به کاربران نيز معرفي نمي شويد واز يک بازاريابي ومعرفي جهاني و رايگان محروم
مي شويد .

- نكته دوم فضايي است كه صفحات وب شما آنجا قرار مي گيرند. بنابراين نياز به يك سرور داريد كه مي بايست صفحات وب شما را پذيرا باشد. البته همه سرورها همه نوع صفحه اي را پشتيباني نمي كنند و نيز خدمات يكساني را ارائه نمي دهند بلكه تنوع بسيار هم در خدمات و هم در قيمت دارند كه بدون داشتن آگاهي لازم از خدمات قابل ارائه آنان انتخاب بهترين و مناسبترين ميزبان وب ناممكن است.

- نكته سوم طراحي سايت و قرار دادن آن بر روي سرور مي باشد که اصطلاحا مانند محل دفتر و ويترين کار شماست که بايد با دقت و حساسيت خاصي انجام شود .

دلايل اهميت وب سايت در تجارت الکترونيک
به عنوان يک طراح وب سايت، گمان مي کنم که همه مردم در مورد اهميت وب سايت براي تجارت خود آگاه هستند. هر از گاهي نيز به خود مي گويم که شايد هنوز کساني باشند که اين آگاهي را نداشته باشند. شش دليل که در اينجا عنوان مي کنم در واقع از دلايل ابتدائي اهميت وب سايت شما است.
دليل اول – وجود وب سايت، اعتبار شما را اقزايش مي دهد.
وب سايت تائير قوي بر اعتماد مشتري هاي بالقوه دارد. يک طراحي حرفه اي، متن مناسب با توشتار خوب، اطلاعات مقيد از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزايش اعتماد مشتريان به شرکت شما مي شود. به مردم مي فهماند که شما داراي دانش و به روز هستيد. اگر شما در طراحي يک سايت با کيفيت و داراي اطلاعات مفيد هزينه کنيد، مردم حتما تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
دليل دوم – وب سايت باعث مي شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد.
تا آوريل سال 2002 ميلادي، فقط در آمريکا، 166 ميليون نفر از مردم روي خط بوده اند. برخي از آنها در جستجوي محصولات و خدمات شما هستند. با داشتن يک سايت وب، شما شرکت خود را براي دنيايي از فرصتها براي دسترسي مردمي که غير از سايت شما راهي ديگر براي رسيدن به شما ندارند آماده مي کنيد. با کليک ساده موس، هر کسي مي تواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسي داشته باشد.
دليل سوم – وجود وب سايت سهولت ارجاع مشتريان جديد به شرکت شما را فراهم مي کند.
براي بسياري از تجارتها، يک منبع حياتي براي يافتن مشتريان جديد، ارجاع سايرين است. داشتن وب سايت اين امکان را فراهم مي کند که مردم به راحتي سايت شما را به ديگران ارجاع دهند. آدرس وب سايت راحت تر از شماره تلفن به خاطر مي ماند به علاوه دادن راه هاي مختلف تماس با شما به مردم، امکان برقراري تماس را بيشتر مي کند.
دليل چهارم – وب سايت يک ابزار قوي فروش است.
فروش محصولات از طريق يک فروشگاه اينترنتي يک راه بسيار عالي براي افزايش فروش است. شما يک ويترين دائمي و سهل الوصول که هزينه آن خيلي کمتر از يک فروشگاه آجري است داريد ضمن اينکه مردم بيشتري امکان دسترسي به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش موثر در وب سايت شما، امکان وادار شدن مردم به کليک روي دکمه خريد را افزايش مي دهد. هرچند که شما از طريق اينترنت نتوانيد فروش انجام دهيد، وب سايت شما يک سرمايه مهم است. وب سايت شما يک شروع براي متقاعد کردن بازديد کنندگان به نياز آنها به محصولات شما است. شما آنها را براي خريد تحريک مي کنيد سپس از آنها دعوت مي کنيد که با شما تماس بگيرند.
دليل پنجم – وب سايت باعث افزايش ارزش تبليغات شما مي شود.
اضافه کردن آدرس وب سايت در تبليغات، کارت تجاري و امضاء شرکت، يک راه خوب براي جلب مشتري به شرکت شما است. داشتن آدرس سايت به مردم کمک مي کند که هر زمان که در مورد شما مي شنوند و يا تبليغات شما را مي بينند، به پيام شما عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وب سايت شما راحت تر از نوشتن نامه يا رفتن به مغازه يا حتي تلفن زدن به شما است. مردم اطلاعات شما را به راحتي دريافت مي کنند و نيازي نيست براي آقاي فروشنده براي کمک صبر کنند. همچنين بازديد از وب سايت خيلي راحت است چون هيچ مغذوريتي وجود ندارد و بازديد کنندگان تحت فشار نيستند.
دليل ششم – وب سايت به شما کمک مي کند با مشتريان بالقوه در ارتباط باشيد.
مردم زيادي وجود دارند که به آنچه شما ارائه مي کنيد علاقمند هستند ولي ممکن است هم اکنون براي خريد آمادگي نداشته باشند. شما بايد با آنها در ارتباط باشيد تا زماني که آنها براي خريد آمادگي يافنتد، با خبر شويد. وب سايت يک روش عالي براي تسهيل اين فرايند است. شما مي توانيد از طريق وب سايت خود آدرس تماس مشتريان بالقوه را جمع آوري کنيد. سپس مي توانيد به تناوب، نامه يا خبرنامه برايشان ارسال کنيد. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکت شما در اذهان کمک مي کند

فاکتورهاي اساسي براي انتخاب يک ميزبان اينترنتي
1- خدمات : خدمات براي کسب و کار شما جنبه حياتي دارد ؛ مثلاً شما نامه فروش خوبي را نوشته ايد و آماده ايد که آن را به وب هاست خودتان پست کنيد . بنابر اين روز بعد مي توانيد آن را امتحان کنيد . در اجرا به مشکلي برمي خوريد و نياز داريد که وب هاست به کمک شما بيايد . مشکل در اينجاست که ساعت 10 شب است و شرکت مورد بحث تا 9 صبح فردا کار را شروع نخواهد کرد . بنابراين مجبوريد تا ساعت 9 صبح منتظر بمانيد ؛ تازه در اين وقت هم با يک خط شلوغ روبرو مي شويد .حالا شما مجبور شده ايد که اين برنامه کاريتان را به تعويق بياندازيد . اگر از اين موارد چند بار و به اشکال مختلف رخ دهد کافيست تا هر کسي را از کوره بدر کند .

2- امنيت : آيا در مورد اينکه يک متجاوز اينترنتي تا چه حد مي تواند به سايت شما خسارت وارد کند ايده اي داريد ؟ اگر يک متجاوز اينترنتي راهش را به سوي سيستم شما باز کند و آن را از کار بياندازد ، يا اگر آدمهاي بي انصافي وارد اطلاعات مشتريان شما شده و شماره کارتهاي اعتباري را بربايند، تصور مي کنيد چه اثري مي تواند بر کسب و کار شما داشته باشد . اين موضوع بسياري از کابوسهاي شبانه است! مشکل در اينجاست که بسياري از شرکت هاي کوچک ارائه دهنده وب هاست و حت بعضي از شرکتهاي بزرگ هم اهميتي به مايل امنيتي نمي دهند . آنها منابع و پرسنل اين کار را ندارند ؛ شما هم نداريد . شما بايد وقتتان را صرف بازاريابي براي کالا و خدماتتان نماييد و خدمات مناسب را براي مشتريان خود فراهم آوريد ؛ نه اينکه تبديل به يک کارشناس مسائل امنيتي گرديد . شما بايد به دنبال يک شرکت Web Host بگرديد که تمام موضوعات امنيتي عمده را بکار گرفته باشد تا ديگران نتوانند وارد سايت شما شده ، به اطلاعات شما خسارت وارد آورند . وب هاست شما اولاً بايد از آخرين روشهايي که مزاحمين اينترنتي استفاده مي کنند آگاهي داشته باشد ؛ ثانياً براي مبارزه بموقع با مشکلات و مسائل امنيتي ، بايد آخرين ابزار حفاظتي مناسب را در دسترس داشته باشد .

3- سرعت : برقراري سريع ارتباط باصفحات وب شما در اينترنت نيز در حد خود بسيار مهم است . حتي سريعترين اجراي صفحات ، از سطحي از ارتباط متاثر مي شوند که Web Host شما در اينترنت دارا مي باشد . اگر بازديدکنندگان مجبور شوند که براي مشاهده يک صفحه 30 ثانيه صبر کنند ، دچارمشکل مي شويد و پس از مدتي هيچ مشتري نخواهيد داشت ؛ چرا که 30 ثانيه انتظار در اينترنت معادل 30 دقيقه زمان عادي است . استقرار شبکه هاي فيبر نوري در اتصالات اينترنت باعث افزايش و اعتبار ارتباطات اينترنتي شده است . اين شبکه فيبر نوري به منزله ستون فقرات شبکه ارتباطي شناخته مي شود . بهتر است Web Host شما به اين شبکه فيبر نوري متصل باشد . چراکه ميليونها وب سايت به اين ستون فقرات متصل هستند .

اصول طراحي صفحات وب

طراحي سايتهاي صنعتي
چگونه يك مشتري جنس مورد نظر خود را شناسايي و رديابي ميكند، و احتمالا پيشنهادات خوبي را براي فروش بر روي صفحه وب ارائه مي دهد؟ اين مبارزه طلبي طراحي صفحات تجاري وب مي باشد .
بيشترين توليد كنندگان صنعتي با جديت به سمت مشتريانشان جهت گيري كرده و صفحات طراحي شده براي كمپانيهاي صنعتي، مي بايست تعصبات مشتري گرايانه قوي داشته