ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تعریف رسا :(ISP)

شرکت‏ها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنتی، رسا یا (Internet Service Provider)ISP خوانده می‏شوند. اینترنت از پیوند تعداد بی‏شماری شبکه‏های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می‏باشد تشکیل می‏شود. یک فرد متصل به شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمی‏باشد بلکه جزئی از این شبکه بوده و می‏تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا یا ISP اتصال به شبکه اطلاع‏ رسانی واینترنت را فراهم می‏آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‏باشد.

حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اطلاع‏رسانی و اینترنت رسا (ISP) به شرح ذیل می‏باشد:

شرکت‏ها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع ‏رسانی و اینترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می‏نمایند و می‏توانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبکه اینترنت به فنآوری اطلاعت پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.

ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) برای کاربران خود.

فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه فنآوری محتوی برای کاربران خود.

انجام انواع فعالیتها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت.

فراهم سازی خدمات تهیه، تولید ، توزیع یا ارائه اطلاعات برای کاربران مربوط.

ارائه کننده خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنت رسا (ISP) با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت می‏باشند:

تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران از قبیل شبکه داخلی (Local Area Network -LAN) ، خطوط تلفن، رهیاب (router) ، مودم، حافظه‏ های پست الکترونیک، DNS و... به عهده رسا(ISP) می‏باشد.

تهیه و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود، بر اساس استاندارهای اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

هر رسا(ISP) برای ارائه خدمات تلفنی صوتی – آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن کسب نماید.( این امر، ارتباط کامپیوتر با کامپیوتر (گپCHAT )را شامل نمی‏شود.

ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‏باشند:

اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می‏توانند متقاضی کسب مجوز رسا (ISP) باشند.

لازم است مدیر این موسسات و شرکتها دارای شرایط زیر باشد:

تابعیت و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با 25 سال سن

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی ( که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).

عدم عضویت در گروههای ضد انقلابی و غیر قانونی و هواداری از آنها (افرادی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی، در دادگاههای انقلاب اسلامی محکومیت یافته‏اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ داشته‏اند نمی‏توانند مدیریت موسسات و شرکتهای رسا (ISP) را بعهده بگیرند.)

شرکت رسا (ISP) دارای مسوولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو می‏باشد:

موسسات شرکتهای رسا(ISP) و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه عرضه می‏نمایند طبق این آیین نامه مسوول و پاسخگو می‏باشند.

تبصره: ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمی‏باشد.

مسؤولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تألیف و تصنیف به عهده ارائه کننده اطلاعات در شبکه می‏باشد.

امکان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبکه (ISP) باید فراهم باشد. ضوابط ومصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورای عالی اطلاع ‏رسانی تصویب و اعلام می‏شود.

مسئولیت رسا(ISP) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه خواهد بود.

هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات کلی کاربران و IP های مربوط را ثبت و یک نسخه از آن نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا(ISP) مجاز به عقد قرار داد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.

رسا(ISP) حق واگذاری امتیاز بهره‏برداری بدون هماهنگی و تأیید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

بکارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط به ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‏ رسانی ( یا مرجعی که معرفی می‏نماید) می‏باشد و در غیر این صورت ممنوع می‏باشد.

رسا(ISP) موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و بر اساس یک موافقت نامه کیفیت خدمات (Service Level Agreement -SLA) به کاربر ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‏ای بر اساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات موسسات رسا(ISP) به کاربران، نسبت به رتبه‏بندی رساها(ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم می‏رساند.

تبصره: شرکتهای مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به موسسات رسا(ISP) ارائه می‏کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و بر اساس موافقت نامه کیفیت خدمات (ISP) عمل نمایند.

رسا (ISP) موظف است حتی‏المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم آورد.

رسا(ISP) موظف است براساس دستوالعملهای صادره از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می‏باشد را به اطلاع آنها برساند.

رسا(ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

رسا(ISP) در ارائه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی کشور می‏باشد.

رسا (ISP) برای تأمین ارتباط بین‏المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین‏المللی مجاز (ASP) یا مخابرات کشور مجاز می‏باشد.

حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هر گونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای اینترنتی کاربران ممنوع می‏باشد.

رسا(ISP) موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها(ISP) و کاربران ممنوع می‏باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند.

اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید

تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

اخلال در وحدت و وفاق ملی

القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی

انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.6-11- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم‏افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

فعالیت‏های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه‏ اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت از کلیه کالاهای که منع قانونی دارند.

هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش درجهت شکستن قفل رمز سیستم‏ها

هر گونه حمله به مراکز اطلاع ‏رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها.

هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‏ های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت ونظارت سازمان صدا وسیما

نحوه صدور مجوز:

بررسی تقاضا وصدور مجوز بر اساس این آیین نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت می‏گیرد.

تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف یک ماه اعلان نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می‏شود. ( برای دستگاههای دولتی نیاز نمی‏باشد.)

ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع ‏رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بود. این دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‏کنند.

کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنتی موظفند در محدوده وظایف و مأموریت سازمانی خود فعالیت نماید.

نحوه نظارت:

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به طور دوره‏ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای آیین نامه را به کمیسیون راهبردی اعلام می‏نماید.

در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات های اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف بر اساس قوانین و ضوابط ذیربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‏باشد که بر اساس گزارش نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می‏نماید.

نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

رساها موظفند از کاربران خود بر اساس مندرجات این آیین نامه تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ نمایند.

  • ۸۴/۰۲/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">