ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

ساز و کار تشخیص و تسجیل و به هزینه گرفتن

| دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دیدگاه

تبصره "13"، موتور محرک طرح توسعه صنعت ICT در کشور است. پیاده‌سازی موفق این طرح، بعنوان یک اقدام راهبردی دولت دوم آقای خاتمی، موجب جهش ایران در صنعت ICT و زمینه‌ساز رشد سایر بخشهای اقتصادی با تکیه بر ICT خواهد شد. براساس تبصره "13" برنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات، که از این پس تکفا نامیده خواهد شد، با چارچوب ذیل بکار گرفته خواهد شد.
اهداف اصلی

1. ایجاد زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور (شبکه، قانون و امنیت)

2. تدوین و پیاده‌سازی نظام جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات

3. توسعه اشتغال مولد و بهره‌ور

4. ارتقاء سطح متوسط مهارت در فناوری ارتباطات و اطلاعات (فردی و سازمانی)

5. انجام پروژه‌های الگوی پیشتاز (Flagship Projects)
اهداف جانبی

1. افزایش توان اقتصاد ملی

2. هم‌افزائی ملی

3. توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار ICT کشور

4. زمینه‌سازی ورود به عرصه بازار جهانی ICT
سیاستها

1. چگونگی اجرا

1-1 واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمائی اجرا به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت در اجرا

1-2 واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی

1-3 استفاده از مشاور و پیمانکار بین‌المللی در طرحهای پیشتاز در سطح ملی و اتکاء به صنعت داخلی ICT در طرحهای پیشتاز الگوی استانی

2. چگونگی سرمایه‌گذاری

2-1 سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش ICT

2-2 تشویق ایجاد محصولات ICT از طریق مشارکت و کمک به بخش خصوصی

3. مصرف اعتبارات

3-1 مصرف اعتبارات در جهت اهداف برنامه تکفا با اولویت طرحهای راهبردی

3-2 عدم سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در ایجاد شبکه دیتا

3-3 صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی به فناوری ارتباطات و اطلاعات

3-4 ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه

4. موقعیت جغرافیائی

طرحهای راهبردی در دو سطح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استانها) به صورت همزمان اجرا می‌شود.
طرحها و اقدامات اساسی جهت حمایت توسط تبصره "13"

اولویت تخصیصی اعتبارات تبصره 13 در قالب طرحهای راهبردی زیر خواهد بود.

1. طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

2. طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور

3. طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و آموزش پزشکی

4. طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات بخش خدمات اجتماعی

5. طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت

6. طرح گسترش فرهنگ و دانش ICT و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای

7. طرح توسعه‌های SME فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری ICT
در انجام هریک از طرحهای راهبردی فوق فعالیتهای زیر مورد توجه و حمایت مالی قرار می‌گیرند:

1. کمک به ایجاد شبکه‌های مجازی اینترانت مربوطه (با حداقل اتکاء به سخت‌افزار)

2. تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین موردنیاز در محیط رایانه‌ای

3. تمهید مدیریت و امنیت اطلاعات در محیط رایانه‌ای

4. کمک به تولید محتوی (Content) فارسی در محیط رایانه

5. کمک به گسترش فرهنگ و دانش ICT در کشور

6. انجام پروژه‌های الگوی پیشتاز (Flagship Project)

7. کمک به توسعه فعالیتهای اقتصادی در محیط رایانه

در اثر انجام طرحهای راهبردی ایجاد شش شبکه مجازی (براساس زیرساختهای ایجاد شده شبکه دیتای کشور) و انجام حداقل چهارده پروژه پیشتاز الگو (Flagship) به شرح بعد در اولویت حمایت قرار گرفته و به انجام خواهد رسید.
شبکه‌های اینترانت مجازی (VPN) ( براساس زیرساختهای ایجاد شده در شبکه دیتای کشور)

• شبکه دولت (دستگاههای دولتی)

• شبکه علوم (دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی)

• شبکه رشد (مدارس آموزش و پرورش)

• شبکه تجاری و بانکی (بانکها، اصناف و کاربران اقتصادی)

• شبکه بهداشت درمان و آموزش پزشکی (بیمارستانها، داروخانه‌ها و دانشگاههای پزشکی)

• شبکه انتظامی
پروژه‌های پیشتاز الگو

1. سیستم جامع نظام برنامه‌ریزی و بودجه

2. سیستم جامع نظام مالیاتی کشور

3. سیستم جامع نظام درآمد دولت

4. ایجاد درگاه ملی اطلاعات (ایجاد وب برای کلیه دستگاههای اجرائی و ارائه اطلاعات مرتبط از طریق آن)

5. نظام تائید هویت در محیط دیجیتال (CA & PKI)

6. ایجاد و توسعه پول الکترونیکی

7. بانکداری الکترونیکی

8. تجارت الکترونیکی

9. نظام خدمات گمرکی (آسیکودا)

10. سیستم جامع نظام تأمین اجتماعی

11. راهنمائی و رانندگی و اجرائیات ماشینی

12. آموزش و پرورش (توسعه ICT در مدارس)

13. کتابخانه‌های دیجیتالی

14. خدمات پزشکی از راه دور
طرح ماشین تشخیص، تسجیل و تخصیص هزینه

1. تصویب طرحها

طرحهای این برنامه جهت بررسی کارشناسی و تصویب به شورایعالی اطلاع‌رسانی ارجاع می‌گردد که براساس نظر کمیسیونهای مربوطه صورت می‌پذیرد. برای تسریع جذب اعتبارات طرحهای راهبردی تصویب این طرحها در دو مرحله زیر صورت می‌پذیرد:

• مرحله اول : تصویب کلیات طرح به منظور تعیین چارچوب کلی اعتبارات و تخصیص 10 الی 20 درصد اعتبارات جهت شروع فعالیت و تهیه طرحهای مبسوط

در این مرحله از تصویب، اطلاعات فنی تفصیلی طرحهای بررسی نشده و صرفاً طرحها برمبنای امکان‌پذیری اجرا و برآورد محدوه هزینه آنها برسی و تصویب می‌شوند. تصویب این طرحها توسط یک کمیسیون ویژه و با موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. اعضای این کمیسیون عبارتنداز:

- معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

- دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی

- مدیرکل دفتر امور پژوهشی

- نماینده دستگاه(های) مسئول در هر طرح (بدون حق رای)

تصویب طرحها در این مرحله براساس پرسشنامه شماره (1) پیوست صورت می‌گیرد. فرمهای پرسشنامه شماره(1)پس از تصویب درکمیسیون، مبنای مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه به طرح خواهد بود.

• مرحله دوم : در این مرحله طرحهای مبسوط در قالب چارچوب مصوب در مرحله اول تهیه و جهت بررسی اطلاعات فنی و تصویب به شورایعالی اطلاع‌رسانی ارائه می‌گردد. بقیه طرحهای ارجاعی جهت تصویب کلیات و جزئیات طرح (شامل اطلاعات فنی، هزینه، روش اجرا و مجری) به کمیسیونهای مربوط شورایعالی اطلاع‌رسانی ارجاع می‌گردد و پس از تصویب جهت ابلاغ اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارجاع می‌شود.

مدیرکل دفتر امور پژوهشی به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عضو کمیسیون راهبردی شورایعالی اطلاع‌رسانی بوده و در دیگر کمیسیونهای شورایعالی نیز نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور خواهند داشت.

انواع پروژه‌ها از لحاظ نوع کاربرد و حمایت مالی

1. پروژه‌های زیرساختی ملی: این نوع پروژه‌ها که مربوط به محدوده تهیه قوانین، ایجاد شبکه‌ها، مدیریت شبکه، امنیت اطلاعات و پروژه‌های الگوی پیشتاز در سطح ملی است عمدتاً از محل تبصره "13" بصورت کامل حمایت می‌شوند.
2. پروژه‌های زیرساختی استانی: این نوع پروژه‌ها که از لحاظ تعریف عناوین مشابه عناوین ردیف 1 هستند و مستقیماً توسط استان پیشنهاد می‌شوند. مشروط برتعهد 50% اعتبارات مربوطه از محل اعتبارات استانی می‌توانند پس از تصویب طرح و براساس ارائه قرارداد جهت انجام فعالیتها تا سقف 50% اعتبارات طرح از محل اعتبارات تبصره "13" کمک دریافت نمایند. نحوة تأمین هزینه بخشهائی از طرحهای راهبردی هفتگانه که در استانها اجرا می‌شود در قالب طرح اصلی معین می‌گردد.
3. پروژه‌های کاربردی در محیط شبکه : این نوع پروژه‌ها که در سطح کوچک براساس نیاز بخشهای دولتی اجرا می‌شوند و موجب بهبود کیفیت مدیریت در سازمانهای دولتی خواهند شد، بصورت محدود (بطور متوسط تا سقف 50%) و مشروط به انجام فعالیت از طریق عقد قرارداد از محل اعتبارات تبصره "13" حمایت می‌شوند. ایجاد بانکهای اطلاعاتی محلی، نرم‌افزارهای اداری و... از این دسته‌اند.
4. پروژه‌های تحقیقاتی و فناوری: این نوع پروژه‌ها توسط دانشگاهها و یا شرکتهای خصوصی به منظور ارتقاء دانش و فناوری اطلاعات انجام می‌شوند و هزینه آنها از محل اعتبارات تبصره "13" تأمین می‌گردد.
5. پروژه‌های اقتصادی در محیط شبکه : این نوع پروژه‌ها که توسط بخش خصوص اجرا شده و موجب تقویت فعالیتهای اقتصادی در محدوده ICT می‌شود از محل اعتبارات اشتغال حمایت شده و برای آنها تخفیف سود بانکی و سوبسید بهره‌برداری از محل اعتبـارات تبصره لحاظ می‌شود. پروژه‌هائی نظیر E-Tourism و E-Services از این دسته‌اند.
انواع پروژه‌ها از لحاظ روشهای اجرائی: ( تهیه دستورالعمل کامل اجرائی با مشارکت دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی ،ظرف یک ماه)

1. پروژه‌های سخت‌افزاری با اجزاء معین: انتخاب پیمانکار برای این نوع پروژه‌ها با استفاده از روش مناقصه صورت می‌پذیرد. تجهیزات شبکه داخلی دانشگاهها، شبکه داخلی مدارس و ... از این دسته‌اند.

2. پروژه‌های نرم‌افزاری با ماهیت تعریف شده و تکراری: انتخـاب این نوع طرحهـا براساس استعـلام قیمـت و تائید کمیسیـون معاملات دستـگاه صـورت می‌گیرد. تهیه Website, e-Broacher، محتوی فرهنگی (نظیر داستان، انیمیشن، فیلم و ...) بانک اسناد الکترونیکی و ... از این دسته‌اند.

3. تهیه نرم‌افزارهای On-Shelf : انتخاب و خرید این نوع نرم‌افزارهای آماده تا سقف یکصدو پنجاه میلیون ریال برای هر بسته نرم افزاری (شامل مجموعه Server و Client) با توجه به کاربردهای موردنظر به تشخیص رئیس دستگاه و کارشناسی کمیسیون معاملات صورت گرفته و نیاز به استعلام قیمت ندارد.

4. تهیه نرم‌افزارهای سفارشی: سفارش تهیه نرم‌افزار تا سقف دویست میلیون ریال در کل قرارداد و ضمائم مربوطه و تشخیص کارشناسی دستگاه و تائید کمیسیون معاملات امکان‌پذیر است. تهیه نرم افزارها با مبلغ بالای دویست میلیون ریال به روش مسابقه صورت خواهد گرفت. (تهیه روش با مشارکت دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت)

  • ۸۴/۰۲/۱۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">