در این بررسی مشخص شده که احمد درخشنده در ترکیب هیات مدیره شرکت‌هایی چون "امید نیک کیش"،"سرمایه‌گذاری اعتلا البرز"و " لوله و پروفیل سپنتا تهران" هم حضور دارد.

درخشنده تا مدتها سرپرستی بانک شهر را برعهده داشت که به تازگی به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شده است.