ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترشکن» ثبت شده است

تحلیل


آسیه فروردین - گزارش‌های اخیر به کاربران هشدار می‌دهد از نصب VPN‌های رایگان در پلی‌استور گوگل اجتناب کنند چراکه طبق این هشدار جدید، بیش از 2 میلیارد نصب برنامه، پرخطر شناسایی شده‌اند.

ایرنا- انقلاب ارتباطی در عصر حاضر بر ابعاد مختلف زندگی انسان آثار فراوانی‌ بر جای گذاشته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رسوخ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی‌ در هویت ملی افراد اشاره کرد؛ اثرگذاری که در خصوص نوجوانان قابل‌تامل‌تر به نظر می‌رسد.

با توجه به این که نوجوانان در سنین هویت‌یابی به سر می‌برند و آن را از طریق کشف و جست‌وجو بنا می‌کنند و نیز رسانه‌های جدید امکان این جست‌وجو را در اختیارشان قرار می‌دهند، لازم است تاثیر این رسانه‌ها بر شکل‌گیری هویت ملی آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

به عبارتی دیگر، شناخت واقعی و عملی نوجوانان که آینده‌داران این‌ کشورند و حل مسائل آنان، مستلزم بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذاری و تاثیرپذیری‌شان از رسانه‌ها (سنتی و نوین) است. در این پیوند، غلامعلی فرج‌زاده و علی جعفری در مقاله‌ای با عنوان «تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی» [۱] به این موضوع پرداخته‌اند. جامعه آماری پژوهش نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال شهر اردبیل بوده است. در ادامه بخش‌هایی از این پژوهش و نتایج آن را می‌خوانیم:

 

ارتباط رسانه‌های نوین با هویت ملی

در دنیای امروز، عواملی که بر هویت افراد تاثیر می‌گذارد تنها به خانواده، مدرسه، دوستان و حتی محیط زندگی فرد محدود نمی‌شود، بلکه‌ عناصر جدیدی‌ مانند تکنولوژی با شکل‌دهی به ارتباطات فرد می‌تواند بر هویت افراد و هویت ملی آن‌ها اثربخش‌ باشد. فناوری‌های نوین و در راس آن‌ها اینترنت، با ایجاد محیط‌هایی چون وب سایت، چت‌ روم‌ و... و همچنین ایجاد اجتماعات مجازی که فاقد ثبات و پایداری‌ و مکانیسم‌ نیرومند در زمینه کنترل هویت‌های خاص اجتماعی هستند، زمینه را برای ارتباط، تبادل‌ اطلاعات و تجربیات افراد در خارج‌ از فضای ارتباطی‌ مستقیم‌ و واقعی‌ فراهم ساخته است. مطالعات‌ موجود نشان می‌دهد که رشد و گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی عامل عمده‌ای‌ در شکل‌گیری تجدد و فرایند جهانی شدن‌ و به دنبال آن، هویت‌ ملی‌ بوده است.

افراد با منابع هویت‌یابی متکثری روبه‌رو هستند و هویت‌یابی شکلی غیرمحلی و جهانی یافته است. بر این اساس، به‌ نظر می‌رسد در عصر جدید، یکی‌ از ابزارهایی‌ که‌ از طریق جامعه‌پذیری‌ می‌تواند بر هویت فردی و اجتماعی فرد تاثیر گذارد رسانه‌ها (نوین و سنتی) هستند.

رسانه‌ها بنابر خواست صاحبان و سهام‌داران و مدیران آن‌ها در هویت ملی مخاطبان تاثیر مثبت‌ یا منفی دارند. رسانه‌ها به بازسازی فرهنگ، افکار و عقاید موجود در جامعه می‌پردازند و به آن‌ها استحکام‌ می‌بخشند از این نگاه، رسانه‌ها بر شناخت مردم تاثیر می‌گذارند؛ یعنی‌ به مردم می‌گویند چه موضوعاتی مهم به نظر می‌رسند. تغییرات نظام ارتباطی و ظهور رسانه‌های‌ نوین‌ همچون‌ اینترنت، خود به ایجاد منابع جدید هویت‌سازی و تغییرات اساسی در آن‌ انجامیده‌ است. به این دلیل در دوران معاصر، معمای هویت بیش از هر عصری، آدمی را به‌ خود مشغول کرده است.

اگر رسانه‌های چاپی، انسان عهد مدرن را به‌ سمت‌ هویتی پایدار و معین رهنمون می‌ساختند، داده‌ها و اطلاعات‌ اینترنت و رسانه‌های الکترونیکی جدید هویت کاربران‌ را می‌سازند؛ هویتی که کاملا سیال و تغییرپذیر است.

پیشرفت در فناوری‌های‌ ارتباطی به عنوان‌ مهم‌ترین منبع تجربه باواسطه‌ در فرایند هویت‌یابی، تاثیری عظیم بر هویت شخصی و همچنین، ساختارهای روابط اجتماعی بر جای‌ گذاشته‌ است. با توسعه وسایل ارتباط جمعی، به‌ ویژه ارتباطات‌ الکترونیکی، تداخل‌ توسعه هویت شخصی و نظام‌های اجتماعی تا حد موازین و معیارهای عام و جهانی، بیش از پیش محسوس شده است.

رسانه‌ها ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند. رسانه‌ها می‌توانند موجب تثبیت هویت ملی یا هویت‌یابی‌ شوند برخی از جامعه‌شناسان بر این باورند که رسانه‌های نو موجب گسست‌ جدی‌ در میان هویت جامعه و تضعیف هویت ملی می‌شوند.

 

وارسی نقش رسانه‌های سنتی و نوین‌ بر هویت ملی نوجوانان

طبق پژوهش حاضر، رسانه‌های سنتی فراوانی کمتری را از نظر مصاحبه‌شوندگان نوجوان (تجارب خودزیسته گروه‌ سنی‌ ١٢‌ تا ١٨ سال؛ نوجوانی ثانویه) در مولفه‌های آگاهی‌بخش و برسازنده هویت‌ ملی‌ نوجوانان‌ دارند؛ به‌ طوری که می‌توان گفت آگاهی فرهنگی با ١٦ فراوانی، آگاهی تاریخی با ١٤ فراوانی، آگاهی اجتماعی با ١٨ فراوانی و آگاهی سیاسی با ١٧ فراوانی مورد توجه نوجوانان بوده است؛ یعنی بیشترین فراوانی داده‌ای رسانه‌های سنتی در آگاهی بخشی اجتماعی و کمترین فراوانی مربوط به آگاهی تاریخی هویت ملی نوجوانان است.

ازنظر نگرش (منفی، مثبت و خنثی) نیز رسانه‌های سنتی‌ نسبت‌ به رسانه‌های اجتماعی فراوانی کمتری را داشته است. هرچند ازنظر نوجوانان شرکت‌کننده در مصاحبه‌های روایتی، رسانه‌های سنتی به ویژه تلویزیون سعی کرده‌اند نگرش‌ مثبتی‌ (با ١٧ فراوانی) بر روی نوجوانان بگذارند، نگرش منفی ١٢ فراوانی و نگرش خنثی ٩ فراوانی داشته است.

در تحلیل مضمون رفتار نیز رسانه‌های‌ سنتی‌ به ویژه تلویزیون در شکل‌دهی‌ به رفتار نوجوانان بالاترین فراوانی داده‌ای را داشته است تا تغییر و اصلاح رفتار(شکل دهی ٢٦ فراوانی و تغییر/ اصلاح رفتار ١٣ فراوانی).

و اما در وارسی رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی بالاترین فراوانی را از نظر مصاحبه‌شوندگان نوجوان (تجارب خودزیسته گروه سنی ١٥ تا ١٨ سال؛ نوجوانی ثانویه) در تاثیر بر هویت ملی نوجوانان داشته است؛ به طوری که می‌توان‌ گفت آگاهی فرهنگی با ١٧ فراوانی، آگاهی تاریخی با ١٨ فراوانی، آگاهی اجتماعی با ٢١ فراوانی و آگاهی سیاسی با ٢٦ فراوانی مورد توجه نوجوانان بوده است. این یعنی بیشترین فراوانی شبکه‌های‌ اجتماعی‌ در آگاهی بخشی‌ سیاسی بوده و کمترین فراوانی را آگاهی فرهنگی در هویت ملی نوجوانان داشته است.

از نظر نگرش (منفی، مثبت‌ و خنثی) نیز رسانه‌های نوین نسبت به رسانه‌های سنتی از فراوانی‌ داده‌ای بالاتری برخوردار بوده است. هرچند از نظر نوجوانان شرکت کننده در مصاحبه‌های روایتی، رسانه های نوین ‌به‌ ویژه تلگرام و اینستاگرام نگرش منفی (با ٢٨ فراوانی) بر روی هویت ملی نوجوانان‌ داشته‌ است، نگرش مثبت ١٨ فراوانی و نگرش خنثی ١٢ فراوانی داشته است. باید گفت در بین نوجوانان‌ نسبت به هویت ملی، نگرش منفی و مخرب فراوانی بیشتری را داشته است.

در تحلیل مضمون رفتار نیز شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، واتساپ و تلگرام در شکل‌دهی به رفتار و اصلاح رفتار نوجوانان بیشترین فراوانی داده‌ای را داشته است (شکل دهی ٢١ فراوانی و تغییر/ اصلاح رفتار ٢٢ فراوانی).

 

جدال تلگرام و اینستاگرام با رسانه‌های سنتی در هویت‌سازی نوجوانان

 الگوی ترسیمی مستخرج از فرایند کدگذاری با توجه به فهم معنا

 

روایت‌های مصاحبه‌شوندگان در خصوص فهم مساله هویت ملی از طریق رسانه‌ها

از دیدگاه نوجوانان (گروه سنی ١٢ تا ١٧ سال) چنین روایت می‌شود که رسانه‌های نوین در مقایسه با رسانه‌های سنتی باعث تضعیف هویت ملی در بین نوجوانان‌ شده‌ است و در این میان، شکاف زیادی دیده می‌شود.

در تبیین آگاهی فرهنگی نسبت به هویت ملی از طریق‌ رسانه‌های سنتی یکی از مصاحبه شوندگان (م ١٠- دختر هفده ساله) چنین اظهار کرده است : «من از طریق تلویزیون‌ و برنامه‌های‌ فرهنگی آن هویت ملی-مذهبی‌ام را گسترش می‌دهم‌ و اگر تلویزیون در این خصوص، برنامه‌های متنوع فرهنگی مطابق نیاز نوجوانی من را بیشتر کند، من اوقات‌ فراغتم‌ را سپری خواهم کرد...»

یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان (م ٣- پسر پانزده ساله) نسبت‌ به نقش رسانه‌های نوین چنین اذعان داشته است : «... فضاهای مجازی مثل اینستاگرام و واتساپ را برای‌ تقویت‌ هویت‌ ملی‌ام که هم وطنانم در آنجا بیشتر حضور دارند، برای شکل‌گیری‌ فرهنگ‌ بومی و ملی بیشتر می‌پسندم؛ هرچند این فضای مجازی مشکلات خاص خودش را دارد...»

در تبیین‌ آگاهی اجتماعی نسبت به هویت ملی از طریق رسانه‌های جمعی و اجتماعی از مصاحبه‌شوندگان (م ٣- پسر پانزده ساله و م ٤- پسر هفده ساله) چنین اظهار کرده‌اند: «... از طریق‌ رسانه‌های‌ سنتی مثل رادیو و تلویزیون آداب ورسوم اجتماعی اقوام مختلف ایرانی را دنبال می‌کنم. بعد از این هم سعی می‌کنم در فضاهای مجازی از قومیت‌های مختلف‌ در ایران‌ آداب و رسومشان را یاد بگیرم.»

یکی‌ دیگر از مصاحبه شوندگان (م ٦- پسر پانزده ساله) در تبیین آگاهی تاریخی از طریق رسانه‌های سنتی و نوین نسبت به تکوین هویت‌ ملی‌ چنین اذعان داشته است : «... آگاهی‌ از تاریخ پیامبران‌ و امامان‌ معصوم‌ در فضای مجازی و آگاهی از تاریخ‌ گذشتگان‌ در رسانه‌های سنتی با اینکه در برخی موارد مغایرت دارد، اما با تحلیل خودم و بررسی‌های زیاد می‌توانم به‌ هویت ملی-مذهبی‌ام پایبند بمانم.»

در این روایت‌ها ‌آنچه‌ در نوجوانان بیشتر مشهود بوده، آگاهی از رسانه‌های نوین به لحاظ شکل‌ دادن‌ به هویت ملی در جهت‌ تضعیف‌ آن‌ بوده است. آگاهی‌بخشی فرهنگی-اجتماعی بیشترین نمود را در رسانه‌های سنتی داشته است و آگاهی‌های سیاسی و تاریخی بیشتر از رسانه‌های نوین‌ بهره‌ می‌برند.

 

تحلیل نگرش (باور) از رسانه‌های‌ سنتی و نوین‌ نسبت‌ به‌ هویت ملی

در تبیین‌ نگرش نسبت به هویت ملی از طریق رسانه‌های سنتی، یکی از مصاحبه شوندگان (م ١٠‌- دختر شانزده ساله) چنین اظهار کرده است‌ : «... من‌ نگرش‌ خوب‌ و مثبتی‌ نسبت به تلویزیون‌ دارم؛ چون برنامه‌های تلویزیون دائماً تأثیر خوبی روی من دارد و بیشتر از طریق تلویزیون نیازهای خودم‌ را دنبال‌ می‌کنم.»

برخی از روایت‌کنندگان اظهار داشته‌اند که‌ «... دفاع‌ از وطن‌ به خاطر منافع ملی و سرزمینم را می‌پسندم. تا ایران نباشد من هم نیستم ...» یا «پایبندی به قوانین و مقررات کشور به عنوان هویت ملی را همیشه سرلوحه خودم قرار داده و خواهم داد، هرچند شاید عده‌ای با این تفکر آشنا نباشند و شاید از این تفکر پیروی کنند...» (م ٧ – دختر چهارده ساله).

برخی دیگر از روایت کننده‌ها در نگرش مثبت به هویت ملی چنین اظهار می‌دارند: «به شهدای ملی و مذهبی در برنامه های تلویزیونی و فضاهای مجازی افتخار می‌کنم و با دیدن این برنامه‌ها احساس افتخار و آرامش‌ دارم ...» (م ٨ - دختر شانزده ساله).

یکی دیگر از روایت‌کننده‌ها (م ١٢- دختر هفده ساله) در نگرش منفی به رسانه‌های نوین چنین اظهار می‌دارد: «... پس از سال ها حضور در فضاهای مجازی‌ الآن‌ از اینستاگرام احساس تنفر دارم. چون کانال‌ها و گروه‌های ضددینی بدون منطق حرف‌هایی را می زنند که آدم خنده اش می‌گیرد.»

در تحلیل نگرش آنچه‌ در نوجوانان بیشتر نمود پیدا کرده است، نگرش منفی به رسانه‌های‌ نوین‌ اعم از اینستاگرام و تلگرام بیشترین ملحوظ بوده است و نگرش مثبت نوجوانان نیز نسبت به رسانه‌های ‌سنتی‌ و رسمی در برخی از نوجوانان دیده شده است و در برخی نیز نگرش خنثی‌ غالب‌ترین‌ نگرش نسبت به رسانه‌های نوین و سنتی بود.

 

تحلیل رفتار (مصرف) از رسانه‌های سنتی‌ و نوین نسبت به هویت ملی

در تبیین رفتار نسبت به هویت ملی از طریق رسانه‌های سنتی، یکی‌ از مصاحبه‌شوندگان (م ١٠ -دختر هفده ساله) چنین اظهار کرده است : «... اکثر مواقع برنامه‌های رسانه‌های رسمی و جمعی را مورد توجه قرار می‌دهم و از آن‌ها الهام می‌گیرم. چون‌ والدینم هم بنا بر شرایط مذهبی خانواده فضاهای اجتماعی مجازی را برای سن من نمی‌پسندند.»

دیگر روایت‌کننده‌ها (م ١٧ – پسر پانزده ساله و م ١٤- دختر پانزده ساله) در تعلق خاطر خویش‌ به هویت ملی چنین اظهار می‌دارند: «... من از طریق تلویزیون ملی تعلق و تعهد خود را به هویت ملی ام و آرمان‌های کشورم الزام‌آور می‌کنم تا بتوانم به مملکتم‌ احساس‌ وفاداری کنم ...» (م ١٧ – پسر پانزده ساله). «... بیشتر دوست دارم از طریق فضاهای مجازی رفتارهای قابل قبول را شناسایی کنم و هویت فردی و ملی خود را شکل دهم، چون خیلی از دوستان‌ من نیز در خانواده فقط به ماهواره نگاه می‌کنند تا تلویزیون ملی...» (م ١٤- دختر پانزده ساله).

در تحلیل روایت‌های‌ رفتاری‌ نسبت به رسانه‌های سنتی و نوین در راستای هویت ملی نوجوانان باید گفت که این رسانه‌ها در شکل‌دهی‌ رفتار و در برخی موارد، تغییر و اصلاح رفتار نوجوانان بی‌تاثیر نبوده‌اند. می‌توان گفت رسانه‌های نوین اعم از اینستاگرام و تلگرام در تغییر و اصلاح رفتار نوجوانان در تضعیف هویت‌ ملی‌ موفق‌ عمل کرده‌اند؛ اما رسانه‌های سنتی و رسمی در شکل‌دهی‌ رفتار نوجوانان بیشترین نمود را از نظر روایت‌کنندگان داشته‌اند.

 

نتیجه‌گیری

- رسانه‌های سنتی و نوین نقش متفاوتی در هویت ملی نوجوانان دارند. این‌ تفاوت‌ به گونه‌ای است که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه‌ غالب‌ آن‌ها از نوع رسانه‌های نوین است کمتر از نوجوانانی است که رسانه‌ غالب‌ آن‌ها از نوع رسانه‌های سنتی است

- براساس تجارب زیسته مشارکت‌کنندگان، شکاف‌ بین‌ دانش، نگرش و رفتار نسبت به هویت ملی در رسانه‌های سنتی و نوین مشهود بود؛ به طوری که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آن‌ها از نوع رسانه‌های نوین است ضعیف‌تر از نوجوانانی است که رسانه غالب آن‌ها از نوع رسانه های سنتی است.

- هویت ملی نوجوانانی که از رسانه‌های سنتی‌ استفاده‌ می‌کنند، شکل‌یافته‌تر، منسجم‌تر و واقعی‌تر بوده و هویت ملی افرادی که از رسانه‌های نوین استفاده می‌کنند، سیار، ناپایدار و متکثر بوده است.

- در قیاس با هویتی که با توجه‌ به‌ برخی خصوصیات، می‌توان آن را هویت فراملی‌ یا جهانی نامید، نوجوانان با مصرف غالب رسانه‌های سنتی سعی در پاسداشت منابع سنتی هویت ملی داشته‌اند؛ در مقابل، نوجوانان‌ با مصرف غالب رسانه‌های نوین خود را طرفدار هویت‌ جهانی یا جهان وطنی بازنمایی می‌کردند.

- یافته‌ها بیانگر آن‌ است‌ که‌ رسانه‌های نوین به جهت ماهیت ارتباطی‌شان هویت ملی را در بین نوجوانان کم‌رنگ‌ کرده است.

 

پی‌نوشت

[۱] . غلامعلی فرج‌زاده و علی جعفری، «تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی»، مجله مطالعات ملی، شماره ۹۴، ۱۴۰۰.

روز داغ وزیر ارتباطات در مجلس

يكشنبه, ۳ تیر ۱۴۰۳، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسید / ارایه ۵۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسیده است، گفت: ۷۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی هم اینک از طریق این پنجره ارایه شده است که ۵۰۰ خدمت بصورت هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری در طول شبانه روز و بدون مداخله کارمندی ارایه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با همراهی و همدلی و پیرو قوانین بودجه 1401 و 1402، همچنین برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف به ارائه خدمات الکترونیک شده بودند که با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر پنجره خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی شده و بیش از 70 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق این پنجره واحد در اختیار مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه حدود 500 از این خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شود، تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند یعنی مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارایه خدمات در طول شبانه روز بصورت برخط ارایه شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شده‌اند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: حتی دستگاه‌ قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارایه کرده اند. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون 48 میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و حداقل روزانه 3 میلیون نفر از خدمات ارایه شده در این پنجره استفاده‌ می کنند.
زارع‌پور با اشاره به ارتباط دستگاه‌های دولتی به یکدیگر تأکید کرد: برای اینکه خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه شود لازم است که دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند که این مسئله از جمله درخواست‌های مقام معظم رهبری بوده و چندین بار در فرمایشات شان به آن اشاره کرده‌اند، لذا در این مدت و به پشتوانه قانونی که مجلس به تصویب رساند عدم ارائه اطلاعات از سوی یک دستگاه به دستگاه دیگر جرم‌انگاری شد.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به 8 میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: این در حالیست که در سال ۹۹ تعداد تراکنش های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱،۵ میلیارد بود که در واقع رشد بیش از ۵ برابری در این مدت داشته است که نشان می دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها کمتر صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی 20 واحد درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارایه شود، گفت: با ریل‌گذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل 30 درصد می رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.
زارع پور با بیان اینکه پنجره ملی خدمات هوشمند، شاید در 20 تا 25 کشور آن هم با این کیفیت، مستقر نیست، خاطرنشان کرد: سعی داریم روز به روز به کیفیت این خدمات الکترونیکی بیفزاییم که می‌تواند موجب حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن زمینه‌های فساد شود.
وی با اشاره به مبحث شبکه ملی اطلاعات در کشور افزود: این مسئله بیش از 15 سال است که از سوی مقام معظم رهبری از دولت‌ها مطالبه می‌شود. این شبکه در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 20 درصد پیشرفت داشت که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات انجام شده در حال حاضر پیشرفت آن به بیش از 60 درصد رسیده است.
زارع پور در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: به جهت حمایت وزارت ارتباطات تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی بین 5 تا 10 برابر افزوده شده است که به عنوان مثال در حال حاضر کاربران پیام‌رسان ایتا 30 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، همچنین ترافیک و میزان مصرف مردم در پیام‌رسان‌های داخلی بیش از 10 برابر شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه ما می‌توانیم حداقل صد میلیون کاربر را در پیام‌رسان‌های داخلی میزبانی کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که پیش تر آرزوی برخی از مسئولان این بود که ما یک پیام‌رسان 20 میلیونی داشته باشیم اما امروز بیش از 40 میلیون نفر در ماه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

 


اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است از وزیر ارتباطات خواست تا طی نشستی یک بار برای همیشه این اختلاف را حل کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به بند (6) اصل 43 قانون اساسی،  با تاکید بر اینکه این اصل از قانون اساسی به منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره دارد، گفت: هم اکنون یک کار موازی در کشور اتفاق می افتد در حالی که حدود 50 درصد شهرهای کشور دارای داکت (کانال یا لوله هایی که کابل ها از داخل آن ها عبور می کنند) وجود دارد. وزارت ارتباطات با استفاده از منابع روستاها مجدد به ازای هر واحد تجاری یا مسکونی یک میلیون و 200 هزار تومان می پردازد تا شعاع 38 متر مجدد فیبر نوری وصل کند که یک اصراف است و این موضوع به جز در 8 کلانشهر در سایر شهرها اتفاق می افتد.  

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: جنابعالی وزیر ارتباطات هستید و نقش تان باید پدرانه باشد اما از ابتدای فعالیت تان بین شما و شرکت مخابرات همیشه اختلاف بوده است. یک بار بنشینید مسائل خود را حل کنید چرا که نتیجه این اختلاف اصراف و دوباره کاری است.

وی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت بازنشستگان مخابرات جنابعالی باید پاسخگو باشید و شرکت مخابرات نیز باید کار آن ها را حل کند، همچنین در رابطه با شرکت فایبر دکل ارتباطی در روستاها ایجاد کرده است الان گزارش دهید که در چه مرحله ای قرار دارد و چقدر از این شبکه استفاده می شود مگر این بیت المال نبوده است؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: شما یک تکلیف قانونی در برنامه ششم داشتید؟ همچنین قانون داده ها که تا سال 1404 باید بتوانیم 100 درصد همه 7 محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنید و این در حالی است که بر اساس آنچه از مراجع تخصصی و مجلس دریافت کردیم نشان می دهد در بخش بومی سازی آن فقط 37 درصد پیشرفت داشته است. در این شرایط چطور شما میانگین این 7 محوری که 57 درصد است را تا سال 1403 به 87 درصد و تا سال 1404 به 100 درصد می رسانید؟

 

پیشرفت 60 درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود. 

وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است.

وی در خصوص اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاه‌های اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت ‌سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401،‌ طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاه‌های اجرایی توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد  از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: پنجره‌ واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.

نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.

وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاه‌های اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.  از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که  در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد./

 

باید خسارت فیلترشکن ها به مردم از لحاظ مالی جبران شود
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت علی اصغر باقرزاده، در نشست علنی امروز (یکشنبه ، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: به حمدالله در دولت اقدامات خوبی در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته که ضامن استقلال و تکمیل کننده نیاز مردم است البته باید به این نکته اشاره داشت که این اقدامات کافی نیست.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟  به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اینترنت بالاست، ادامه داد: در این بخش مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده و این مسئله به کسب و کارها نیز آسیب زده است که باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

باقرزاده در ادامه درباره توسعه فیبر نوری در بابلسر و فریدون کنار گفت: متاسفانه اعتبار کافی برای فیبر نوری در حوزه انتخابیه بنده تخصیص پیدا نکرده است. همچنین ما در حوزه تلفن ثابت نیز مشکلاتی را داریم این در حالیست که ما پیشتر و در این بخش در رتبه اول قرار داشتیم اما امروز مشکلاتی در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی شرکت مخابرات تاکید کرد: از وزیر ارتباطات می‌خواهیم به نیروهای شرکتی خود احترام بگذارند. همچنین تبعیض در پرداخت حقوق این نیروها وجود دارد و باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود.

 


لایحه هوش مصنوعی به مجلس دوازدهم ارائه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم از وزیر امور ارتباطات فناوری اطلاعات خواست تا لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه کند.

 گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با زحمات دولت سیزدهم موضوع فیبر نوری برای نخستین بار در استان گلستان اجرایی شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم ادامه داد: اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کار با مشکلاتی مواجه است ابتدا باید بگویم که اتصال فیبر قیمت بالایی دارد و مردم از آن استقبال نمی‌کنند، از این رو ضرورت دارد تا این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده و اما تاکنون اتصال انجام نشده است، لذا فاصله کابل‌ها تا ابتدای درب منازل مردم بسیار زیاد است.

نوروزی تاکید کرد: همچنین بنده از شما می‌خواهم که لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه دهید. امروز رویکرد دنیا به توسعه هوش مصنوعی است. ما باید در زمینه چهارچوب ترویج استفاده ایمن، استانداردها و توسعه دستورالعمل‌ها و توسعه شیوه‌ها و خطرات احتمالی ایمن سازی هوش مصنوعی و استفاده پایدار و هوشمند کار کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌های هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و امروز قوانین لازم را نیاز ندارد، چرا که امروز رویکرد حاکمان در کشورهای نظیر چین، آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا بر این اساس است. بنابراین ما باید در این بخش پیشتاز باشیم.

 

شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است
نماینده مرددم سمنان در مجلس گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس با تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم درخصوص گسترش شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت در نقاط محروم گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد. همچنین اقدامات خوبی در روستاهای سراسر کشور انجام شده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم طرح توسعه فضای دولت الکترونیک در روستاها بوده است که باید از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از وزارت ارتباطات داشت، همچنین برای گسترش زیرساخت اینترنت نسل 5 هم در شهرهای بزرگ کارها شروع شده است که این نیز اقدام خوب وزارت ارتباطات است و در توسعه شبکه ملی اطلاعات هم تا حدود زیادی کار پیش رفته است، همچنین اتصال جزایر سه‌گانه بوده است که برای این کار مسیر 150 کیلومتری دریایی به سرزمین مادری به فیبر نوری متصل شده است.

وی افزود: همان طور که وزیر ارتباطات بیان کردند 99 درصد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند و فقط وزارت خارجه این کار را انجام نداده است که انتظار می‌رود نگاه ویژه به دستگاه سیاست خارجی داشته باشید.

گلرو عنوان کرد: یکی از استفاده‌های ضروری در شرایط ارتباطی در شرایط بحرانی به ویژه نقاط حادثه‌خیز و صعب‌العبور در حوزه انتخابیه و همچنین در حال حاضر که آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت است نگاه ویژه‌ای برای پیشبرد زیرساخت اینترنت و شبکه اطلاعات شود./

 

مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اینترنت، گفت: مردم از وضعیت فعلی اینترنت رضایت ندارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی به موضوع استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آن ها اشاره دارد، شهید رئیسی در آخرین روزها در خصوص حوزه ارتباطات مسائلی را مطرح کردند و وزارتخانه مربوطه نیز تلاش خود را می کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حوزه شمشیر دو لبه است، چه میزان از آن استفاده می کنیم؟ مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند. تلفن منازل قطع می شود و برای اتصال مجدد آن باید به مخابرات مراجعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه آینده، آینده هوش مصنوعی است چه میزان از متخصصین استفاده کرده ایم آیا بانکی از متخصصان سخت افزار و نرم افزار تهیه کرده اید؟ افزود: صاحبان این علوم از عملکردها رضایت ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارشناسان وزارتخانه را به آزادراه شیراز- اصفهان اعزام کنید تا مشخص شود چه میزان از زیرساخت ها وجود دارد، گفت: قدر نخبگان داخلی در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدانید.

 

50 درصد روستاها اینترنت ندارند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، گفت: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در جاده های تبریز- اهر و تبریز- هریس تردد کنید قطعا نمی توانید با تلفن همراه تماس بگیرید، مسئولین استانی به من اعلام کردند که گوشی خود را عوض کنم اما مردم توان آن را ندارند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته وضع ارتباط سیار و تلفن همراه بهتر بود، درخواست دارم این مشکل را حل کنید زیرا اعصاب مردم را بهم ریخته است، تلفن ثابت در اوایل انقلاب به روستاها رفت اما در حال حاضر متولی ندارد و به متقاضیان خط جدید داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، عنوان کرد: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 

وضعیت اینترنت در روستاهای سبزوار و دیگر بخش‌های حوزه انتخابیه ضعیف است
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات گفت: متأسفانه توسعه از توازن لازم در بخش‌های مختلف مخصوصا از خدمات پایه‌ای مانند مخابرات و اینترنت در حوزه انتخابیه برخوردار نیست، همچنین از نظر ارتقاء تجهیزات نیز در ردیف آخر جدول در میان شهرستان‌های استان خراسان رضوی هستیم به طوری که از نظر سایت‌های موجود با توجه به کثرت سرزمین بعد از مشهد قرار داریم و در مجموع 116 سایت وجود دارد که 42 سایت آن به صورت 2G است که تا 3G و 4G فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: از نظر پوشش ICDL در سبزوار 68 درصد پوشش وجود دارد و در صورتی که از این نظر بین شهرستان‌های دیگر استان از عقب‌افتادگی برخوردار هستیم؛ در مقایسه با شهرستان‌های استان از نظر پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان به خصوص بخش بزرگ رودان پوشش اینترنت نداریم و گاهی اوقات باید جوانان ما برای استفاده از اینترنت باید از بالای کوه‌ها و پشت بام استفاده کنند تا بتوانند چند دقیقه‌ای از اینترنت استفاده کنند. درخواست من این است که عنایت ویژه‌ای در این رابطه صورت گیرد تا فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 


20 هزار کارگر پست و مخابرات منتظر تامین امنیت شغلی خود هستند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بیش از 20 هزار کارگر شرکت ملی پست و شرکت ملی مخابرات منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و 60 درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بودیم. در خصوص هوشمندسازی که یکی از اقدامات فاخر دولت بوده به 12 درصد رشد رسیدیم که تعهد وزیر 20 درصد بود و کماکان جای کار وجود دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه ها باید به پنجره واحد متصل شوند، تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه ها در جهت الکترونیک سازی خدمات منعقد شده و باید به صورت جدی تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: در شهرها شرکت مخابرات زیرساخت هایی را در حوزه فیبر نوری دارد اما شما به شرکت های موازی در این شهرها به بهانه رقابتی سازی مجوز می دهید، این هدررفت بیت المال است. شاید اشکالاتی در شرکت مخابرات داشته باشیم اما باید از اقدامات زیرساختی که در گذشته اجرا شده است به نحو بهتری استفاده کنیم، ضرورت دارد از شرکت ملی مخابرات حمایت شود.

بابائی کارنامی عنوان کرد: از 63 شهر استان مازندران اجرای فیبر نوری در 9 شهر در حال انجام است، نیاز داریم این اقدام سرعت داده شود زیرا سالانه 20 میلیون گردشگر در سال به این استان رفت و آمد دارند.

وی گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اتفاقات خوبی صورت گرفته و در استان مازندران بیش از 90 درصد روستاها خدمات دهی صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امنیت شغلی کارمندان شرکت ملی مخابرات و شرکت ملی پست را خواستار هستیم، بیش از 20 هزار کارگر منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند. عملکرد پست بانک نیز جای تامل دارد و بیشتر به این حوزه از عملکرد شما نقد دارم. نمی شود با حرف زیرساخت های مخابرات را توسعه دهیم اما شرکت ملی پست به موازات آن رشد پیدا نکند./

همستر را فیلتر کنید!

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بله! تیتر این مطلب نادرست است، چون این بازی در نطفه، فیلترشده به دنیا آمده و چیزی برای فیلترینگ باقی نمانده است. در واقع بستر زایش این بازی، تلگرام است که سال‌ 97 با وجود ده‌ها میلیون مشترک، مشمول فیلترینگ شد.

ممنوعیت پلتفورم‌ها نوجوانان را ایمن نمی‌کند

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - نسل آلفا، حتی با وجود ممنوعیت‌ها، بالاخره راهی برای ارتباط آنلاین با یکدیگر پیدا می‌کند و این امر به پلتفرم‌ها و بزرگ‌ترها بستگی دارد که اینترنت امن‌تری فراهم کنند.

گزارش نظرسنجی از مردم درباره وضعیت اینترنت، شبکه های اجتماعی و فیلترینگ که براساس نظرات کاربران در شهریور و اسفند ۱۴۰۲ گردآوری شده است، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشکده حکمرانی شریف با تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی با عنوان «اینترنت از نگاه مردم» زیست مجازی ایرانیان و نگرش آنها درباره اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ را مورد بررسی قرار داده است.

این مجموعه به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ۴ بخش وضعیت کلی مصرف مجازی کاربران و ارزیابی آنان از وضعیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ از نگاه مردم، تحلیل و ارزیابی میزان موفقیت سیاست فیلترینگ و جمع بندی و توصیه‌های سیاستی گردآوری شده است.

در بخش اول دسترسی به گوشی تلفن همراه هوشمند آمده است:

بر اساس داده‌های اسفند ۱۴۰۲ میزان ۸۳.۹ درصد افراد گوشی هوشمند دارند و تنها ۱۴.۹ درصد گوشی موبایل هوشمند نداشته اند. همچنین ۱.۳ درصد گفته اند که اصلاً موبایل ندارند.

اینترنت مورد استفاده کاربران نیز عبارت است از ۶۰.۵ کاربران فقط از اینترنت موبایل، ۱۰.۴ درصد فقط از اینترنت ثابت و ۲۹.۱ درصد از هر دو استفاده می‌کنند.

اینترنت و فیلترینگ از نگاه مردم

همچنین بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۲۰ درصد کاربران فقط از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، ۲۲ درصد فقط از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و ۵۷ درصد از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی استفاده می‌کنند.

اینترنت و فیلترینگ از نگاه مردم

همچنین بر اساس نظرسنجی شهریورماه ۱۴۰۲ بعد از فیلترینگ، کاهش استفاده در شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های خارجی اتفاق افتاده و بیشترین کاهش در استفاده از واتس اپ با ۲۷.۲ درصد افت بوده است. استفاده از شبکۀ اجتماعی اینستاگرام نیز که در حال حاضر بیشترین مخاطب را دارد، در مقایسە شهریور ماه با قبل از فیلترینگ ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. در مقابل، استفاده از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی افزایش پیدا کرده است.

 

مهمترین دغدغە کاربران در استفاده از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی

این گزارش عنوان کرده که در پاسخ به پرسش «مهمترین نگرانی شما در استفاده از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی چیست؟» بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۳۹.۸ درصد نمونه گفته اند نگرانی خاصی ندارند. ۲۱ درصد از کیفیت پایین خدمات و ۱۴.۱ درصد از دسترسی به اطلاعات شخصی نگران هستند.

در بین افرادی که از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمی‌کنند، ۲۰.۹ درصدشان نگرانی خاصی برای استفاده از این اپلیکیشن‌ها ندارند و مهمترین نگرانی ۲۳.۶ درصد آنها، دسترسی به اطلاعات شخصی است.

اینترنت و فیلترینگ از نگاه مردم

مهمترین مشکل کاربران در استفاده از اینترنت

بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۴۳ درصد کاربران مهمترین مشکل خود را کندی سرعت اینترنت اعلام کرده اند. ۳۰.۷ درصد هزینه‌های زیاد و ۱۸.۳ درصد محدودیت یا فیلترینگ را مهمترین مشکل خود در استفاده از اینترنت می‌دانند.

اینترنت و فیلترینگ از نگاه مردم

 

میزان استفاده از فیلترشکن

بر اساس نظرسنجی شهریورماه، ۶۰.۳۲ درصد مردم (۷۵.۴ درصد کاربران اینترنت) از فیلترشکن استفاده می‌کنند که در نظرسنجی اسفندماه این عدد به ۶۶.۸۸ درصد مردم (۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت) رسیده است.

 

میزان و مدت زمان استفاده از فیلترشکن

بر اساس نظرسنجی اسفندماه ۱۴۰۲ در مورد مدت زمان استفاده از فیلترشکن، ۱۴.۱ درصد گروه نمونه گفته اند اصلاً از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند. ۲۶.۴ درصد کمتر از دو ساعت در روز، ۳۵.۸ درصد دو تا شش ساعت و ۲۱.۴ درصد شش ساعت و بیشتر در روز از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اینترنت و فیلترینگ از نگاه مردم

 

مشکلات استفاده از فیلترشکن

بر اساس داده‌های نظرسنجی اسفندماه، ۵۶.۴ درصد افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند از قطعی‌های مکرر ناراضی هستند. ۵۲ درصد از سرعت پایین فیلترشکن و ۱۹.۹ درصد از تبلیغات ناخواسته ناراضی هستند. ۱۷.۸ درصد مشکل عدم امکان اتصال به برخی پلتفرمهای داخلی را دارند و ۱۴.۵ درصد با مشکل آسیب به گوشی تلفن همراه مواجه بوده اند. همچنین ۱۰.۴ درصد موقع استفاده از فیلترشکن ترس از دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه دارند.

 

ارزیابی کاربران از علت فیلترینگ

در نظرسنجی شهریورماه، در پاسخ به این پرسش که هدف مسئولان از فیلتر شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، واتساپ و تلگرام) چه بوده است، ۲۷.۵ درصد کاربران به گزینۀ محدودیت انتشار اخبار و محتواهای مخالف دولت اشاره کرده اند. ۱۴.۱ درصد معتقدند دلیل دولت برای فیلترینگ، جلوگیری از انتشار محتواهای غیراخلاقی است و ۱۱ درصد گفته اند هدف مسئولان، کنترل و دسترسی دولت به اطلاعات مردم است. ۱۰.۱ درصد نیز معتقدند هدف دولت از فیلترینگ، حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

همچنین از افرادی که در حال حاضر از پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمی‌کنند، پرسیده شد که «در صورت تداوم فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام، آیا از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل ایتا، سروش، بله و روبیکا استفاده خواهید کرد؟.» در شهریورماه ۱۸.۷ درصد پاسخ «بله» را انتخاب کرده بودند که این عدد در اسفندماه به ۲۴.۲ درصد رسید.

از افرادی که در حال حاضر از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند پرسیده شد که «اگر پلتفرمهای خارجی (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و) … رفع فیلتر شوند، آیا همچنان از پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنید؟.» ۷۴.۶ درصد افرادی که در حال حاضر از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند، گفته‌اند اگر پلتفرمهای خارجی هم رفع فیلتر شوند همچنان از پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده خواهند کرد.

 

تأثیرات فیلترینگ

همچنین در تأثیر فیلترینگ روی استفاده از پیامرسان داخلی نتیجه گرفته است که تأثیر فیلترینگ بر روی افزایش استفاده از پیامرسانهای داخلی، چندان به گرایش سیاسی حساس نبوده و در تمام گروههای سیاسی تقریباً یکسان بوده است.

فراگیری گستردۀ استفاده از فیلترشکن، مدت استفادۀ طولانی کاربران و سهم قابل توجه فیلترشکن‌های رایگان سبب می‌شود که مخاطرات امنیتی مرتبط با استفاده از فیلترشکن به موضوعی مهم تبدیل شود که علاوه بر تهدیدات فردی، امنیت سایبری کل جامعه را با خطر مواجه می‌سازد.

سیاست فیلترینگ به لحاظ فنی تا حد زیادی موفق بوده است، اما از جهت ایجاد پیامدهای جانبی نامطلوب در حوزۀ امنیتی، فرهنگی و اقتصادی چندان موفق نبوده است. همچنین این سیاست از منظر مؤلفه‌های نرم همراهی کاربران و معنای ادراک شده از سوی آنان به توفیق کاملی دست نیافته است.

برای دسترسی به جزئیات این گزارش می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

ابتکار روس‌ها برای عبور از فیلترینگ

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - وقتی آنتونی رودکوفسکی تقریبا 15 ساله بود، شروع به آموزش ساخت شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)، برای دسترسی به محتوای اینترنتی غیرقابل دسترس در روسیه کرد.

مرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که با داغ شدن موضوع خرید و فروش فیلترشکن‌ها و ارائه انبوهی از آمارها در خصوص حجم گردش مالی این ابزارهای دور زدن فیلترینگ، طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تا به امروز اما خبری از به سرانجام رسیدن این طرح منعکس نشده است و روز به روز هزینه خرید فیلترشکن‌ها هم‌پای تورم بالا می‌رود.

توقف طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از استان فارس در دوره یازدهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این پرسش که سرانجام طرح «تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی» به کجا رسید، چنین پاسخ داد: « ما طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم اما از آن‌جایی که مجلس با انبوهی از طرح‌های تحقیق و تفحص مواجه بود، فرصت رسیدگی به این طرح نرسید. بنده به شخصه دوست داشتم این طرح را در مجلس بعد پیگیری کنم که فرصت آن فراهم نشد و به نظر نمی‌رسد مجلس آینده نیز برای پیگیری این طرح اقدامی صورت دهد.»

او در ادامه گفت:« بعید است که مجلس آینده به بحث خرید و فروش فیلترشکن‌ها ورود کند؛ اما امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. با فیلترینگ تنها یک حلقه به دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، اضافه شده است و آن حلقه نیز فیلترشکن‌ است.»

طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد

کوچی در ادامه گفت:« طرح صیانت به طرح نظام‌بخشی فضای مجازی تغییر کرده است، برخی از اتفاقات نامناسب طرح صیانت از طرح فعلی حذف شده و محدودیت‌هایی که قائل شده بودند، از طرح جدید حذف شده است. فرصت تصویب این طرح در مجلس دوره یازدهم فراهم نشد. پیش‌بینی من این است که در مجلس آینده طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در ادامه گفت:« مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی مبنی بر گردش مالی فیلترشکن‌ها منتشر کرد که هدف حملات برخی از دولتی‌ها در فضای مجازی قرار گرفت. وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت و تحلیل داده است و در این راستا گردش مالی فیلترشکن‌ها را مورد بررسی قرار داد و گزارش‌هایی را به نمایندگان مجلس ارسال کرد، اما این گزارش‌ها بازتاب رسانه‌ای نداشت و من بابت پیگیری این گزارش‌ها برای بسیاری از نمایندگان "درس عبرت" شدم.»

او در ادامه افزود:« در مجلس آینده حتما در حوزه اینترنت قانون‌گذاری‌هایی انجام خواهد شد و طرح‌هایی برای قانون‌مند کردن فضای مجازی ارائه خواهد شد.»

رشد ۶۶درصدی ارزبری آیفون پس از ممنوعیت رجیستری

رشیدی کوچی در ادامه در خصوص سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: «صحبت‌هایی که در خصوص رجیستر بودن آیفون ۱۴ بنده می‌شود، صحت ندارد و من نیز از روش‌هایی استفاده کردم که سایر کاربران آیفون برای استفاده از آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار می‌گیرند.»

او در ادامه گفت:« بعد از خارج شدن من از مجلس شورای اسلامی، فکر نمی‌کنم اقدامی در راستای رجیستری آیفون صورت گیرد. باید به صورت دقیق این موضوع را مطرح کرد که در حال حاضر صحبت از رجیستری آیفون فقط منوط به این موضوع نیست بلکه راجع به اتفاقی است با ممنوعیت رجیستری آیفون شروع شده است. بنابر آماری که به دست بنده رسیده؛ پیش از ممنوعیت رجیستری آیفون سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای آن در نظر گرفته می‌شد و از زمانی که این ممنوعیت وضع شده‌ است، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق آیفون از کشور خارج می‌شود.»

کوچی در آخر گفت:« این موضوع حاکی از آن است که مسئولانی که این تصمیمات را می‌گیرند، فهمی از موضوع ندارند. این موضوع اول درآمد دولت را کاهش داده و بعد از آن قانون رجیستری را خراب کرده است.»

دولت ایالات متحده آمریکا می‌گوید یک مجوز عمومی در زمینه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را به یکی از مقررات دولت تبدیل می‌کند. این امر به معنی ارتقای جایگاه حقوقی این معافیت‌ها برای شهروندان ایران است.
فناوران - به گفته یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده، دولت آمریکا در دو سال اخیر با گروه‌های مختلف در زمینه فناوری و اینترنت در تماس و در حال گفت‌وگو بوده و این شرکت‌ها برای ارایه خدمات به کاربران ایرانی خواستار وضعیتی «مطمئن‌تر» و «قابل پیش‌بینی‌تر» بودند.
از همین رو این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت دولت تصمیم به تبدیل مجوز عمومی دی-۲ به یکی از مقررات دولتی گرفته است، با این پیام که سیاست دولت در این زمینه «پا برجا خواهد بود.»
مقررات دولتی در آمریکا ثبت فدرال می‌شوند، گرچه ممکن است با تغییر دولت در این مقررات بازنگری شود. در سال ۱۴۰۱ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این مجوز عمومی با عنوان General License D-2 را صادر کرده بود.
در آن زمان هم آمریکا اعلام کرده بود که این مجوز عمومی صادر شده است تا به مردم ایران در «مقابله با سانسور» کمک کند.
واشنگتن پیشتر هم مجوزهای عمومی در این زمینه صادر کرده بود، اما با قطع گسترده اینترنت در ایران در زمان اعتراضات ایالات متحده تصمیم گرفت تا دستورالعمل‌های پیشین را از طرق مختلف توسعه دهد و شفاف‌تر کند.
در مجوز عمومی موسوم به دی-۲ از جمله به گسترش دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های همکاری، کنفرانس‌های ویدئویی، بازی‌های رایانه‌ای، پلتفرم‌های آموزش مجازی، ترجمه خودکار، نقشه‌های و خدمات تأیید هویت کاربران اشاره شده بود.
اقدامات آمریکا برای دسترسیِ بیشتر ایرانیان به اینترنتِ آزاد همچنین شامل معافیت خدمات توسعه نرم‌افزارهای مقابله با سانسور می‌شود. واشنگتن مدعی‌ است ده‌ها میلیون ایرانی از این خدمات بهره می‌گیرند.
یکی دیگر از نمونه خدماتی که در این مجوز عمومی به آن اشاره شده بود، نرم‌افزارهای کلاود (ابری) بود که از حوزه تحریم معاف شده بودند.
با این حال ناظران این حوزه بر این باورند که تا زمانی که کاربران ایرانی به دلیل وجود تحریم‌های مالی، توان پرداخت برای استفاده از خدمات شرکت‌های عظیم حوزه فناوری از جمله گوگل را نداشته باشند، سرویس‌های مجانی این شرکت‌ها، بخش کوچکی از چالش‌های این کاربران را برطرف خواهد کرد.
بعد از اعلام صدور مجوز عمومی D-2 در آمریکا، ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس هم از فعال کردن خدمات‌دهی استارلینک برای ایران خبر داد. در دو سالی که از فعال شدن استارلینک برای ایران می‌گذرد، گزارش‌هایی از واردات مخفیانه ترمینال‌های استارلینک به داخل ایران برای روبه‌رو شدن با قطع کامل اینترنت منتشر شد.
با این وجود چالش اصلی جمعیت بزرگی از ایرانیان در این زمینه هم همچنان پابرجاست. چرا که تنها ایرانیان در خارج از مرزهای کشور می‌توانند تراکنش مالی برای خرید این خدمات را مهیا کنند و شهروندان در داخل ایران همچنان به دلیل عدم دسترسی به نظام مالی بین‌المللی توانایی خرید این خدمات را ندارند.
تاکنون هیچ مقامی در ایران واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است.

عبور فیلترینگ از آستانه کارایی

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بدن انسان به طور خودکار تا یک آستانه‌ای درد را حس و تحمل کرده و از آن پس به واسطه تغییراتی از جمله آزاد شدن اندورفین و کاهش عملکرد انتقال دهنده‌های عصبی که می‌توانند تجربه درد را کاهش دهند، تا مرز بیهوشی نیز پیش می‌رود. 

به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌نماید.

وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌گردد.

حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مسئول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.

حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.

دستیار رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکن‌ها به اطلاعات کاربران بیان کرد: خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست خبری سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

پاد در این نشست بیان کرد: حوزه فضای مجازی و فیلترینگ، حقوق زنان، اخراج اساتید دانشگاه و  مباحثی که با حقوق عامه در ارتباط است از جمله موضوعاتی است که در یک سال گذشته دنبال شده است.

وی افزود: اصل حکم رئیس‌جمهور در تعیین دستیار خود در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی را شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد انقلاب اسلامی از خود علائم حیاتی نشان می‌دهد که فردی از جنس مردم برای مردم در جایگاهی قرار گیرد که در خدمت مردم باشد و به نص صریح مندرج در حکم مجدانه پیگیر حقوق مردم از دستگاه‌های اجرایی باشم.

پاد در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکن‌ها به اطلاعات کاربران بیان کرد: ‌اولین بار که شاهد این مسئله بودم، در سطح گسترده ای این اتفاق افتاد و من خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.

وی افزود: من در جایگاهی هستم که باید پیگیری کنم و امیدوارم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: فضای مجازی که دیگر مجازی نیست و حتی آقای جوادی آملی یک نگاه مترقی داشتند و فرمودند زندگی اقتصادی مردم د این فضا رقم می‌خو رد. در نامه‌ای هم به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار تشریح نتیجه دستور رئیس جمهوری درباره " بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی" شدم، اما تاکنون جوابی دریافت نشده است. در این خصوص نامه‌ای به رئیس جمهور دادم که باید این مهم تعیین تکلیف شود. بازدیدی از موزه شهید بهشتی داشتم و به رئیس جمهور نامه زدم چرا سایت شهید بهشتی فیلتر است و ایشان هم دستور ویژه دادند.

چین هم به گردشگران اینترنت طبقاتی می‌دهد؟!

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از اعلام رسمی ارائه سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی و حاشیه و سروصداهایی که به پا کرد، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری گفته که تعدادی سیم‌کارت بدون فیلتر به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی برای شناختن بهتر ایران داده شده است!
تبیان - این طرح اسفند سال 1401 مطرح و با مخالفتهای زیاد مردم و کاربرانی روبه‌رو شد که آن را تبعیض خواندند و به کاپیتولاسیون شباهت دادند، همان موقع وزارت ارتباطات اعلام کرد که این طرح در حد پیشنهاد بوده و هنوز درباره تصمیم‌گیری نشده است!

سیم‌کارت بدون فیلتر به شرط گذرنامه
اما در طول این یک سال مشخص نیست چه گذشته که نگرانی‌های مسئولین به گردشگران خارجی باعث شده تا طرح فروش سیمکارتهای گردشگری تصویب شود و سود این ماجرا در اصل به جیب چه کسی میرود؟
جدا از غلط بودن اصل طرح، آقای مسئول دوست دارد هر بار با کلماتش جنجال به‌پا کند طوریکه در حاشیه جلسه هیئت دولت دلش برای اینفلوئنسرهای دعوت شده به ایران می‌سوزد و توضیح می‌دهد که بندگان خدا باید سیمکارت بدون فیلتر داشته باشند تا به راحتی بگویند در ایران چه خبر است؟
ضرغامی در مصاحبه‌هایش نمک به زخم میزند و با نگرانی از رونق افتادن بازار گردشگری می‌گوید:" تا گفتم سیم کارت بدهند، همه حمله می‌کنند، این هیچ ربطی به کاپیتولاسیون ندارد، بلکه این نیاز اولیه گردشگر است! گردشگران خارجی چگونه با این فیلترینگ کنار بیایند؟"
حالا ما از آقای ضرغامی می‌پرسیم که آیا با سیمکارت بدون فیلتر گردشگری، مشکل فیلترینگ و کندبودن سرعت اینترنت برای مردم ایران هم حل می‌شود؟ یا فقط نگران برآورده شدن نیاز اولیه گردشگر‌ان‌تان هستید؟
آیا گردشگران رایج چینی که به ایران می‌آیند در کشورشان برنامه‌های فیلترشده ندارند؟ مسئولین آنجا هم نگران ارسال عکسهایی از تفریحات و یادگاری‌های گردشگران خود به خانواده‌شان هستند؟ یا فقط در ایران رسم مهمان‌نوازی جاری‌ست!

سخنگوی دولت گفت: مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاه‌های حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اینکه شورایی فرادولتی در زمینه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن قانون‌گذاری کرده است، اظهار کرد: در این زمینه اطلاع‌رسانی و اعلام شد دستگاه‌های دولتی نباید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاه‌های حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می کند.
 

«این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفت‌وگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفت‌وگو و اقناع است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو‌های خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفتگو و اقناع است.

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

افزایش تقاضای VPN از میانمار تا آمریکا

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - جدیدترین گزارش از میزان تقاضای جهانی برای دسترسی به انواع VPN که با هدف دسترسی کاربران به سایت‌ها، ابزار، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده از سوی کشورهای مختلف، حاوی نکات مهمی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

 

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

عراق بیشترین و روسیه پرهزینه‌ترین

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی پیام – گزارش‌ها نشان می‌دهد قطع شدن اینترنت دولتی در سال گذشته، نه تنها آزادی را محدود کرده، بلکه ۹.۰۱ میلیارد دلار برای اقتصاد جهان هزینه داشته است.

خسارت ۹ میلیارد دلاری قطع اینترنت در دنیا

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تعطیلی اینترنت، مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی، سانسور آنلاین و سوءاستفاده از داده‌ها در سال ۲۰۲۳، بیانگر سپری شدن یک سال چالش‌برانگیز برای آزادی‌های دیجیتال است که تک‌رادار در گزارشی به بررسی آثار آن پرداخته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

به گزارش فارس، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخداد‌های سایبری امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام محمد مصدق با تقدیر از برگزاری چنین نشست‌های مهمی در مورد سیاست قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدید‌های سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است.

این مقام قضائی بیان کرد: آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد رهایی از تهدیدات و تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.

وی گفت: گاهی تهدیدات به‌صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات‌ها به صورت نرم جلوه می‌کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی می‌شوند و از قالب‌های پسندیده‌ای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند این‌ها که واژگان جذابی هستند استفاده می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آن‌ها است، گفت: فناوری جنبه‌های متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری می‌تواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده و هم بخش‌های خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید می‌کند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل می‌کند ممکن است قسمت‌های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.

وی با بیان اینکه جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه می‌رسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایده‌های این نرم افزار‌های انجام نشده است از این رو همواره آن‌ها را سودمند می‌دانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که می‌تواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

حجت الاسلام مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک می‌گیریم و می‌دانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامه‌هایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.

وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.

وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینه‌های قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعل‌ها و ترک فعل‌های خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور می‌شوند داده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آن‌ها دربرابر تهدید‌های همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته مسؤولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.

جانشین وزیر ارتباطات گزارش «محدودیت و اختلال در اینترنت ایران» را بررسی کرد و گفت: برخی از سایتهای عنوان شده در گزارش، تحریم، برخی نه تحریم و نه فیلتر و برخی دیگر در دولت قبل فیلتر شده اند.

در هفته گذشته دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران با عنوان «گزارش تحلیلی اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران» منتشر شد. این گزارش در امتداد گزارش اولی بود که تیرماه سال جاری منتشر شد.

در بخشی از گزارش انجمن آمده است: «جدیدترین یافته‌های گزارش کیفیت اینترنت ایران نشان می‌دهد که ایران با ۱۴۶ امتیاز منفی بدترین کیفیت اینترنت را در میان ۵۰ کشور بررسی‌شده دارد. وضعیت اینترنت ایران در سه شاخص اختلال، سرعت و محدودیت نشان می‌دهد که اینترنت ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ درحال‌بدترشدن بوده و از میانه‌های تابستان تا اواخر آبان با شیبی کم اما وضعیتی روبه‌بهبود داشته است. اما از ابتدای آذر وضعیت کیفیت اینترنت مجدد در سیری نزولی قرار دارد».

امیر لاجوردی جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات در گفتگو با مهر گزارش انجمن تجارت الکترونیک را مورد نقد و بررسی قرار داد و در این رابطه گفت: در صفحه ۲ گزارش ذکر شده «همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه‌ی ماهانه‌ی چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکارها و افزایش آزارهای دیجیتالCyberbullying شده است» . در این جمله دو گزاره‌ی ۱. هزینه چند هزار میلیاردی کاربران ۲. افزایش نفوذ و آسیب‌پذیری تجهیزات دیجیتال کاربران بدون استدلال فنی مطرح شده است.

وی افزود: برای گزاره اول به «سخنرانی نمایندگان مجلس، گزارش تابستان ۱۴۰۲ شرکت یکتا نت، تخمین مالی استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲» ارجاع داده شده در صورتی که هیچکدام ارزیابی علمی از میزان استفاده کاربران از «فیلترشکن پولی» مورد استفاده کاربران نداشته است. در بخش دوم نیز هیچ ارزیابی علمی در خصوص افزایش آسیب‌پذیری تجهیزات کاربران ارائه نشده است.

لاجوردی همچنین با اشاره به بخش دیگر گزارش منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک گفت: در صفحه سوم نمودار ارتباط‌ها دارای اشتباهات متعدد است به عنوان مثال افتا زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد، امنیت شبکه نیز هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد. پهنای باند بین‌الملل هیچ ارتباطی با کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است ندارد. عمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دو سال است. همچنین می‌توان گفت مدل اقتصادی مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش اختلال‌ها در گزارش مذکور گفت: در گزارش بخش اختلال‌ها ایراداتی وارد است از جمله اینکه چرا میزان قطعی در سال‌های گذشته بررسی نشده تا بتوان تشخیص داد که روند قطعی‌های لینک بین‌الملل یا شبکه انتقال بهبود داشته یا خیر؟ و یا چرا مرجع وجود یک مشکل به جای داده فنی یک منبع گزارش رسانه‌ایست!

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی افزود: در بخش تحلیل ارزیابی اختلال یا سانسور در ایران بر اساس ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت اول Similarweb است. که دارای اشکالاتی است به عنوان مثال بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم (اعم از ترافیک داخلی و خارجی) در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت (که همگی خارجی هستند) نیست و همچنین از ۱۰۰ سایت اول SimilarWeb بیش از ۱۳ سایت برای کاربران ایرانی تحریم هستند و عملاً کاربر احساس اختلال در دسترسی می‌کند. کافی است این ۱۳ سایت در لیست بررسی‌ها برای کاربران ایرانی حذف شوند تا رتبه ایران دچار تغییر اساسی در رده‌بندی اختلال شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از گزارش ادعا شده افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ است (صفحه ۱۵) اما هیچ شواهدی برای آن ارائه نشده است. همچنین در این گزارش اعدادی در خصوص میزان ترافیک کاربران ایرانی در کلادفلر ذکر شده (صفحه ۱۴ و ۱۵) که هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه محاسبه‌ آن ارائه نشده است.

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش سانسور اینترنت در این گزارش گفت: در بخش سانسور اینترنت مشکلاتی مطرح است یکی از این موضوعات قطع کامل اینترنت است که ایران را به دلیل قطعی‌های نقطه‌ای و مقطعی زاهدان بر اساس گزارش https://surfshark.com به عنوان رتبه اول قطعی در جهان معرفی می‌کند باید به این نکته اشاره کرد که یکی از افتخارات دولت سیزدهم عدم قطعی کل اینترنت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (برخلاف اغتشاشات قبل) و همچنین عدم قطعی در زمان کنکور بود که هم اکنون به خاطر قطعی زاهدان رتبه یک قطع کامل به آن داده است!!! همچنین در این بخش نویسنده تلاش کرده که از یک گزارش خبری برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ استفاده کند زیرا تحلیل در نیمه دوم سال اسرائیل را کشور نخست در قطعی اینترنت بر خواهد گزید.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی افزود: در بخش دوم سانسور اینترنت در جهان، نویسنده در خصوص فیلترینگ صحبت می‌کند و باز هم بر اساس ۱۰۰ سایت اول Similarweb اعلام می‌کند که ایران رتبه اول در دنیا را دارد. اما در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وبسایت‌های گزارش شده چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تقسیم بندی ۱۰۰ سایت بررسی شده ۵۱ سایت بدون مشکل، ۱۴ سایت تحریم و ۳۵ سایت فیلتر شده که ۳۰ سایت در دولت قبل و ۵ سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است!

وی در ادامه به سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد. در ۵۰ کشور بررسی شده توسط انجمن بجز ۳ کشور بقیه دارای CDN کلادفلر هستند و سه کشور ایران، ونزوئلا و اوروگوئه بدون CDN (حداکثر در ظاهر) هستند که ایران و ونزوئلا نیز در جدول آخر قرار دارند.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی ادامه داد: در بخش مربوط به زیرساخت نویسنده عنوان کرده «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است» و در بخش دیگری «کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است» مشخص است که نویسنده معنای پهنای باند (ظرفیت) را با ترافیک اشتباه گرفته چون با آغاز فیلترینگ اینستاگرام پهنای باند کاهش نیافت (و همواره افزایشی بوده) بلکه ترافیک کاهش می‌یابد.

وی افزود: در پیوست ۷ گزارش انجمن الکترونیک ۱۵۰ سایت به عنوان سایت‌های فیلتر شده و فاقد حساسیت عنوان شده که پیشنهاد گردیده رفع فیلتر شوند. از این تعداد سایت :۴۳ سایت تحریم هستند. ۳۳ سایت نه فیلتر است و نه تحریم (به عنوان مثال سایت cmu.eduکه سایت دانشگاه معروف کارنگی است یا سایت pixlr یا سایت دانشگاه کلمبیا ).۹۸ سایت فیلتر است که ۸۴ سایت مربوط به دولت قبل است.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی در پایان گفت: در مجموع از ۲۳۵ در سه لیست ۱۵۰ سایت فیلتر است که ۱۰۹ سایت در دولت قبل فیلتر شده است. (۷۳٪ در دولت قبل )۷۸ سایت تحریم است.(برخی سایت‌ها هم فیلتر است هم تحریم )۵۴ سایت نه فیلتر است نه تحریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته‌های اینترنتی که از سال گذشته وجود داشته حذف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، بسته اینترنتی یکی از خبرنگاران را که مدعی حذف برخی بسته‌های اینترنتی بود را مورد بررسی قرار داد و از انتشار اخبار کذب در مورد حذف بسته‌های اینترنتی انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه هیچ بسته بالای ۴ ماه تا دیروز حذف نشده است و افزایش قیمت‌ها ۳۴ درصد بوده است، گفت: بسته‌های اینترنت که در یک سال و نیم گذشته بوده، هیچیک حذف نشده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تا دیروز که من آمار گرفتم، آمار کسانی که ثبت‌نام کرده بودند حدود ۳.۵ میلیون نفر بود و ما همچنان باز گذاشته‌ایم و تا آخر این ماه نیز باز می‌گذاریم البته قبلاً گفته بودیم تا پایان این هفته اما از همین‌جا اعلام می‌کنیم که تا آخر دی‌ماه امکان ثبت‌نام وجود دارد.

زارع‌پور گفت: مردم عزیز برای ثبت‌نام باید به آدرس may.gov.ir مراجعه کنند و وقتی به این سایت وارد شوند در همان صفحه اول گزینه اینترنت هدیه دولت وجود دارد. شماره تلفنی را که می‌خواهند اینترنت روی آن فعال شود را وارد کنند، شماره باید به نام خودشان باشد و ۲۴ ساعت بعد برای آنها فعال می‌شود.

وی درباره اینترنت دهک‌های پایین که جزو وعده‌های رئیس‌جمهور بود، افزود: این بسته در حال حاضر برای همه مردم فعال شده است. انشاالله سال آینده که این بسته تمام شود در ابتدای سال برای آنها هم تدبیر می‌کنیم که برای دهک‌های پایین نیز بسته‌ای فعال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره میزان مصرف ماهانه مردم از اینترنت بیان کرد: در حال حاضر آمار دقیقی ندارم. سوأل می‌کنم و دفعه بعد حتماً خدمتتان عرض خواهم کرد.

زارع پور تصریح کرد: بر اساس آمار اپراتورها، ۵۰ درصد مشترکین زیر ۲، ۳ گیگ در ماه مصرف اینترنت دارند اما ۵۰ درصد نیز بیش از این مصرف می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش فیلترینگ، گفت: مأموریت در این خصوص را رئیس‌جمهور به شورای عالی فضای مجازی داده‌اند.، در این دستور ساماندهی مسدودسازی ذکر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: کارگروه رسیدگی به محتوای مجرمانه در دادستانی با ۱۲ عضو تشکیل شده که ۶ عضو آن نمایندگان دولت است، در این کارگروه پیگیری می‌کنیم که پلتفرم‌هایی که می‌توان در آنها تجدید نظر شود، اقدامی صورت گیرد؛ برای پلتفرم‌هایی مانند «گوگل‌پلی» امکان تجدید نظر هست. دو بار به کارگروه مصادیق مجرمانه برده‌ایم باز هم این کار را خواهیم کرد، اما برای شبکه‌های اجتماعی در بخش‌های دیگری تصمیم‌گیری شده است و کاری نمی‌توان کرد.

چالش‌های گسترش اینترنت تکه‌تکه

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – در گستره وسیع اینترنت، یک زمین‌لرزه در حال ظهور است. البته اینترنت همیشه در حال تغییر است اما این بار، ممکن است نحوه درک و استفاده ما از این شبکه جهانی را دوباره تعریف کند. این پدیده، «اسپلینترنت» (اینترنت تکه‌تکه) نامیده می‌شود. گزارش zmescience، درباره ظهور اینترنت تکه‌تکه قابل تامل است.

«پرده آهنین دیجیتال» روسیه موفق است؟

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نگار قیصری – سیاست‌های کرملین که استفاده از اینترنت را محدود می‌کند، احتمالا موفق نخواهد بود اما کسانی را که به اینترنت آزاد اهمیت می‌دهند، نگران می‌کند.

سینماپرس: در حالی که عموم بخش‌های سازمان تبلیغات اسلامی و بالاخص مدیران ستادی حوزه هنری در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده از فعالیت مشخص و رسمی برخوردار هستند؛ حالا حجت‌الاسلام محمد قمی ریاست این سازمان نسبت به رویکرد دوگانه مسئولان پیرامون استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده واکنش نشان داد.
به گزارش سینماپرس، حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه ویراستار خود نسبت به رویکرد دوگانه مسئولان پیرامون استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده واکنش نشان داد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بحث کارشناسی درباره درستی یا نادرستی قوانین در جایش محترم است. اما جدا از قواعد فقهی و قانونی استفاده از سکوهای مجازیِ محدودشده، مسأله احترام قائل شدن برای مردم است.

وقتی پس از طی فرآیندهای قانونی، محدودیت‌هایی برای عموم اعمال می‌شود، فعالیت مسؤولین در آن سکوها معنای خوبی ندارد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و هیأت همراه، ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته و آرزوی توفیق در خدمت برتر و بهتر، بیان کرد: در همان اوایل که فضای مجازی مطرح شد، ما گفتیم که این فضا، فضای حقیقی است و نه فضای مجازی و در فضایی که اندیشه ردّ و بدل می‌شود، در فضایی که شما می‌توانید خواسته‌های خود را مطرح کنید و خواسته‌های دیگران را پاسخ دهید، این فضا، فضای حقیقی است.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: دین به ما می‌گوید هر کاری که انجام می‌دهید، اینگونه حساب کنید که این کار در معرض دید میلیاردها انسان است، کاری انجام دهید و به گونه‌ای انجام دهید که اگر دیگری بفهمد، خجل نشوید! اگر کار و عملی، زیر میزی و رو میزی است که اگر مردم بفهمند، خجل می‌شوید، نباید آن کار را انجام دهید!

وی اظهار کرد: اگر بیراهه نرویم و راه کسی را نبندیم، این بهترین درس اخلاق است، اخلاق، گفتنی نیست، اخلاق، به سخنرانی و موعظه نیست، اخلاق، خلقت اوصاف است، انسان باید ساختار درونی خود را به گونه‌ای درست کند که نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

آیت الله جوادی آملی افزود: اصل دوم این است که بدانیم «وزر» یعنی سنگینی و «وزیر» یعنی کسی که بار سنگین مملکت را بر می‌دارد؛ باید کاری انجام داد که باری از دوش خود و دیگران برداشته شود و نگذاشت که مردم زیر بار مشکلات، خم شوند، لذا انبیای الهی از خداوند، «وزیر» طلب می‌کردند، حضرت موسی می‌فرماید خدایا وزیری برای من انتخاب کن که پشتیبان من باشد که هم بار من را سبک کند و هم بار مملکت را! کسی که نداند یا نتواند بار ممللکت را بردارد، «وزیر» نیست خودش «وزر» است!

این مفسر قرآن کریم سپس اظهار کرد: کار و فعالیت شما هم باید وزیرگونه باشد و باری از روی دوش مردم بردارد، اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

وی بیان کرد: ایرانی‌ها بزرگ اند و بزرگ زاده، ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، در هر کجای ایران قدم بگذارید، آثار باستانی فراوانی وجود دارد؛ اسلام هم که آمد، بزرگ بودیم، بزرگوارتر شدیم، لذا همه تلاش باید این باشد که سطح زندگی مردم، در شأن آنها باشد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: حدیث شریفی که می‌فرماید: «الإسلامُ یَعْلوا و لایُعْلی عَلَیه» هر چند جمله خبری هست اما به داعی انشا القاء شده است، نمی‌خواهد خبر بدهد که اسلام بالا می‌برد، بلکه می‌خواهد بگوید به گونه‌ای مسلمان باش که مردم از اسلام شما بهره ببرند و بالا روند لذا ما باید هم ابتکار و نوآوری داشته باشیم وهم در بهره برداری از این صنایع و نوآوری‌ها، کاری کنیم که دیگران غبطه بخورند و آبروی کشور با همین پیشرفت‌ها، ثابت می‌شود.

۳۵ میلیون نفر کاربر هفتگی یک فیلترشکن

شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 یک فیلترشکن مشهور اعلام کرده هفتگی ۳۵ میلیون کاربر ایرانی دارد. در همین حال یک نماینده مجلس هم با اشاره به مافیای کسب سودهای زیاد از فیلترشکن ها، به وزارت ارتباطات پیشنهاد داده که خود بدون واسطه، وی‌پی‌ان ها را به فروش برساند تا سود بیشتری نصیبش شود
غفوریان-آمارهای مالک یک فیلترشکن مشهور درباره میزان مراجعه ایرانی ها به این فیلترشکن، اگرچه رقم بسیار زیادی است اما به نظر چندان هم نباید آن را عجیب و غریب تلقی کنیم. آمارهایی که درباره میزان استفاده ایرانی ها از فیلترشکن در یک سال گذشته در رسانه ها مطرح  شده است، باعث شده از عدد مراجعه ۳۵ میلیون نفر ایرانی به صورت هفتگی به یک فیلترشکن آن طور که باید از تعجب چشم هایمان گرد نشود.
 مایک هال، بنیان‌گذار و رئیس شرکت فیلترشکن سایفون در گفت وگویی با بی‌بی‌سی گفته است: «روزانه حدود ۵ میلیون نفر به شبکه ما وصل می شوند و در شرایط اوج هم روزانه تا ۱۱.۵ میلیون کاربر را که به سایفون وصل شده اند، تجربه کرده ایم. به طور متوسط هر هفته حدود ۳۵ میلیون نفر یعنی اکثریت بزرگ سالان در ایران یک زمانی را از سایفون برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند.» او البته این ادعا را هم  دارد، آماری که می دهد، کاملا مستند و شفاف و روی سامانه هایشان قابل رصد است.
 
 کمیسیون صنایع: ۶۴ درصد از فیلترشکن استفاده می کنند
 در کنار آمار سایفون، باید به این هم اشاره کنیم که این رقم مراجعه، فقط وضعیت آماری یک فیلترشکن را نشان می دهد که طبیعتا امروز در فضای مجازی با انبوهی از فیلترشکن های رایگان و پولی مواجه ایم و این خود یعنی میزان استفاده از فیلترشکن در کشور، عددهایی بیشتر تا ۹۶درصد کاربران را دارد. کمیسیون صنایع مجلس شهریور ماه گذشته، در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در بررسی کیفیت اینترنت و چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفته است: «طبق بررسی ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.» ضمن این که این گزارش، معتقد است علت کیفیت پایین اینترنت نیز افزایش استفاده کاربران از فیلترشکن است: «دلیل اختلال در اینترنت می تواند  ناشی از محدودیت های اعمال شده روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.»(منبع: خانه ملت)
 
کاربران ۹۶درصدی فیلترشکن ها
در همین حال که کمیسیون صنایع مجلس از آمار ۹۶ درصدی میزان استفاده کنندگان از فیلترشکن می گوید، آمارهای دیگری نیز این موضوع را بررسی و گزارش کرده اند. برای نمونه، بر اساس گزارش مرکز آمار، ۶۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند. دنیای اقتصاد نیز  ۲۱ آبان نوشت: «برآورد مرکز پژوهش های مجلس نیز حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد ایرانیانی که از اینترنت استفاده می کنند، فیلترشکن پولی یا رایگان دارند.» همچنین انجمن تجارت الکترونیک تهران هم تیرماه گذشته در گزارشی که از وضعیت اینترنت منتشر شده، اعلام کرد که ۹۶ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می کنند.
 
نماینده مجلس: وزیر، گردش مالی فیلترشکن ها را ارائه نمی دهد
بی شک وقتی در خصوص میزان استفاده کاربران از فیلترشکن سخن به میان می آید، اولین پرسش این است که گردش مالی و بازار خرید و فروش وی پی ان ها چقدر است و به جیب چه کسانی می رود؟
رقم ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان عددی است که چند نماینده مجلس بارها درباره میزان گردش مالی سالانه فیلترشکن ها به زبان آورده اند. البته که نوری قزلجه از نمایندگان مجلس می گوید: «جزئیاتی در خصوص ارتباط کانون های فروش فیلترشکن با برخی طرفداران طرح صیانت وجود داشت که به دست نمایندگان رسیده است، اما هرگز اطلاعات شفافی داده نشد. من خودم این موضوع را پشت تریبون مجلس از وزیر اطلاعات پرسیدم. از ایشان خواستم که به طور شفاف گردش مالی فروش فیلترشکن را اعلام کنند که توجهی نشده است.» نوری قزلجه نیز اعتقادی همچون جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس دارد که دو هفته قبل گفته بود، «کسی که نقشه فیلترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما فیلترشکن می فروشد یا با دو سه واسطه وی پی ان می فروشد.»
 
 اظهارات عجیب یک نماینده مجلس
در شرایطی که ابهام های بزرگی از سوی برخی نمایندگان درباره پشت پرده بازار فروش فیلترشکن ها مطرح است، یک نماینده مجلس دو روز قبل به وزارت ارتباطات پیشنهاد داده است که خود به عرصه فروش فیلترشکن ها ورود کند که این سود سرشار، به جیب مافیا و غریبه ها نرود. ا...‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «وزارت ارتباطات راه را برای فروش فیلترشکن فروشان و دلالان باز کرده و گرنه جابه جایی پول چطور از درگاه پرداخت‌های ایران انجام می شود.» او در ادامه این انتقاد، پیشنهاد عجیبی داده است: «وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد نه با واسطه!»
 
این آسیب ها، این دردها!
هیچ گاه نمی توان اصل کنترل محتوای نامناسب و نظارت بر فضای مجازی را منکر شد اما آیا فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی به گونه ای که تاکنون نتیجه چندانی در بر نداشته و بر اساس آمارها از ۶۵ تا بیش از ۹۰ درصدکاربران را درگیر فیلترشکن ها کرده، درست و منطقی است؟
یادآوری ۳ نکته به مسئولان مرتبط با موضوع فیلترینگ لازم است:
۱- امروز کودک و نوجوانی نیست که با انواع فیلترشکن ها آشنا نباشد. چه کسی پاسخگوی ورود فرزندان ما به واسطه فیلترشکن ها به دنیای بی قید و بند فضای مجازی است؟
۲-آیا فیلترشکن ها امنیت سایبری کشور را به مخاطره نینداخته است؟ چرا ما به دست خودمان زمینه ساز نفوذ بدافزارها به شبکه ها و سامانه های سایبری کشور شده ایم؟
۳-گردش مالی هولناک سوء استفاده گران و دست های احتمالی در پشت پرده آن از بازار فیلترشکن ها هم که خود ماجرایی است با انبوهی از سوالات و ابهام ها. (منبع:خراسان)

عوارض رواج فیلترشکن‌ها برای کودکان

جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

کودکان از گروه‌های سنی حساسی هستند که بدون کسب هرگونه آگاهی درباره فضای مجازی وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند.

 

بحث اینترنت کودکان و محتوا‌های نامناسبی که بچه‌ها می‌توانند از آن دریافت کنند، یک نگرانی جهانی است. تا آنجا که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا هم با پیش‌نویس قوانینی مربوط به سوءاستفاده جنسی ازکودکان (CSAM) که توسط کمیسیون اروپا در سال گذشته پیشنهاد شده بود، موافقت کردند.

قرار است که سرویس‌های پیام‌رسان، فروشگاه‌های اپلیکیشن و ارائه‌دهندگان دسترسی به اینترنت را ملزم به شناسایی و حذف هرزه‌نگاری آنلاین کودکان کنند. علاوه‌براین، مرکزی تخصصی نیز در اتحادیه اروپا برای مقابله با سوء‌استفاده جنسی از کودکان راه‌اندازی خواهد شد و گزارش‌ها را به پلیس ارائه خواهد کرد. در کشور ما هم شاهد رشد چشمگیر استفاده افراد از فضای مجازی هستیم که محدودیت سنی هم ندارد. در این بین کودکان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه ها و شهروندان در برابر آسیب‌های اینترنت هستند. با وجود این به نظر می‌رسد مسئولان امر هم قوانین خاصی را در این خصوص تصویب نکردند و بستر امنی را برای کودکان در نظر نگرفتند.

باوجود این‌که بسیاری معتقدند که دنیای غرب در بسیاری از اصول و موارد پایبند نیست، اما قانون‌گذاران اتحادیه اروپا اخیرا سرویس‌های آنلاین را ملزم به شناسایی و حذف هرزه‌نگاری آنلاین کودکان می‌کنند؛ ولی همچنان امنیت خاصی در فضای مجازی کشور برای کودکان ما وجود ندارد. البته شهریور سال گذشته بود که سرویس اینترنت کودک‌ونوجوان (سرویس ۴۵۶) به‌منظور حفاظت از کودکان در فضای مجازی راه‌اندازی شد، اما این‌که تا چه حد در حال اجراشدن است و تا چه میزان خانواده‌ها از آن مطلع هستند، موضوعی است که به نظر می‌رسد هنوز در جامعه فراگیر نشده است. البته مسئولان و متولیان این امر باید در این خصوص حساس باشند و سواد رسانه‌ای و آگاهی خانواده‌ها را نسبت به آسیب‌های این فضا افزایش دهند.
 
کودکان در استفاده از فضای مجازی آسیب‌پذیرترند
کودکان یکی از گروه‌های سنی حساسی هستند که بدون کسب هرگونه آگاهی و مهارتی درباره فضای مجازی، از سنین بسیار پایین حتی پیش از ورود به مدرسه، وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند. علی‌اصغر کیا، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به استفاده کودکان از فضای مجازی به جام‌جم می‌گوید: «از همان ابتدای دهه ۹۰میلادی و با توجه به گسترش فناوری‌های نوین، در کشور‌هایی همچون کانادا و استرالیا برای چگونگی استفاده از اینترنت توسط کودکان و نوجوانان، قوانینی ایجاد شد که بخشی از آن آموزش و قانون‌گذاری درباره چگونگی دسترسی به فضای مجازی بود. با عمومی شدن این فضا، عده‌ای از جوانان و نوجوانان و حتی کودکان وارد آن شدند. در بسیاری از کشور‌ها این قوانین و آموزش انجام شد، اما در برخی کشور‌ها که مصرف‌کننده هستند همچون کشور ما، این موضوع کمی با تاخیر انجام شد و آسیب‌های خاصی را مخصوصا برای کودکان‌ونوجوانان ایجاد کرد.»

کیا بر این باور است که استفاده از این فضا را نمی‌توانیم منع کنیم بلکه باید روش‌های درست استفاده از آن را آموزش دهیم و البته حریم خصوصی افراد هم دراین قضیه مهم است و این موارد باید آموزش داده شود، چراکه محدودکردن و ممنوع‌کردن شیوه مناسبی دراین خصوص نیست. 


 بازار داغ قاچاق فیلترشکن
آمار و ارقام عجیبی از دسترسی کودکان و نوجوانان به فیلترشکن به چشم می‌خورد. استفاده از فیلترشکن در ایران با ابعاد مختلف زندگی کاربران گره خورده است و این مسأله اقشار مختلف جامعه مخصوصا کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. این استادتمام دانشگاه علامه خاطرنشان می‌کند: «امکان این وجود دارد که افراد، در سنین کودکی و نوجوانی وارد سایت‌های ممنوع شوند. از آن طرف بازار بزرگ فیلترشکن، بسیار داغ در حال فعالیت است و روز به روز نیرو‌های جدیدی به این حوزه جذب می‌شوند. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی که در این فضای جهانی هستند، متناسب با فرهنگ کشور ما نیست چراکه تولیدکنندگان این شبکه‌ها، مطابق با شرایط کشور و فرهنگ خود این فضا‌ها را گسترش می‌دهند.» کیا معتقد است که پیام‌رسان‌های داخلی هم با تاخیر ایجاد شد و حتی در ابتدا بسیاری از مردم به آن اعتماد نمی‌کردند، ولی درحال‌حاضر در بسیاری از دانشگاه‌ها و ادارات از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌شود و تا حدودی پاسخگوی نیاز‌های افراد است. وی تصریح می‌کند: «از آنجا که این پیام‌رسان‌ها با تاخیر در دسترس مردم قرار گرفت، شاهد بازار قاچاق فیلترشکن شدیم و کودکان، نوجوانان و جوانان آسیب‌های بسزایی را در این زمینه متحمل شدند.»

امروزه حضور در این فضا تا حدودی قوه تخیل را از کودکان سلب کرده است چراکه در گذشته با توجه به وجود انواع بازی‌ها و تعاملات کودکان با یکدیگر، قوه تخیل کودکان نیز قوی‌تر بود. بر همین اساس و طبق توضیحات کیا، بازی‌های فضای مجازی که در دسترس کودکان است را می‌توانیم علاوه بر لحاظ‌کردن جنبه سرگرمی و تفریحی، به جنبه آموزشی آن هم بپردازیم و با ارائه آموزش‌هایی در این زمینه به خانواده‌ها، می‌توانیم از این فضا به‌عنوان ارتقای مهارت کودکان و نوجوانان استفاده کنیم. 

 

آسیب‌های اینترنت بدون فیلتر برای کودکان
رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان آسیب‌های اینترنت بدون فیلتر برای کودکان می‌گوید: «اینترنت‌های بدون فیلتر روی بحث هویت کودکان و روح و روان آنان تاثیر بسزایی دارد. البته امواجی که ساطع می‌شود نیز روی مغز آنان تاثیر می‌گذارد. در کنار آسیب‌هایی که فضای مجازی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی می‌گذارد، شاهد بیماری‌های مختلف جسمانی همچون شنوایی، دیداری و ساختار فیزیکی بدن و طرز نشستن کودکان نیز در این خصوص هستیم.»

وی با اشاره به راهکار این موضوع می‌افزاید: «در کنار نقش خانواده‌ها، باید هماهنگی در بین نظام آموزشی کشور و رسانه وجود داشته باشد. در صورت تعارض بین این نظام‌ها، کودکان نیز دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند چگونه از این فضا استفاده کنند. اگرچه این موضوع نیازمند یک برنامه‌ریزی مناسب و ارائه آموزش به خانواده‌ها و والدین است. نسل جدید کودکان بسیار متفاوت با نسل گذشته است و امکان به‌کارگیری شیوه‌های قدیمی برای آنان ممکن نیست. باید هویت ایرانی و اسلامی را به روش‌های مختلف به این نسل آموزش دهیم تا خانواده‌ها هم آثار تربیتی آن را در فرزندان‌شان مشاهده کنند.» (جام جم آنلاین)

امکان ممنوعیت VPNها در فرانسه

سه شنبه, ۷ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نگار قیصری – لایحه پیشنهادی فرانسه که تهدیدی برای تضعیف حریم خصوصی وب آزاد و کاربران است، SREN نام دارد. این لایحه با هدف جلوگیری از کلاهبرداری، آزار و اذیت آنلاین و نیز محافظت از کودکان در برابر محتوای مستهجن ارائه شده است.

تداوم فیلترینگ غیرقانونی است

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح می‌دهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.

 

 • شما در چند وقت اخیر در رابطه با موضوع فیلترینگ اینترنت بسیار صحبت کردید. بیش از یک سال است که از فیلتر اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین و فعال‌ترین شبکه اجتماعی کشور می‌گذرد، نظر شما در مورد فیلتر این شبکه اجتماعی و در کل سایر شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، چیست؟ چون به شکل جدی می‌توان گفت که دیگر هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی غیر‌فیلتری در کشور وجود ندارد.

من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.

 

 • شما مثالی هم در این موضوع دارید؟ چون همین عده‌ای که می‌‌گویید معتقدند نه، چنین چیزی وجود ندارد یا آنقدرها هم که شما می‌گویید جدی نیست.

بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی می‌کنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده ‌است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که می‌گویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر می‌رسد. هنوز هم همان‌طور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.

 

 

 • اگر شما معتقدید این موضع آنقدر علنی است که کسی که پیش‌تر از این در اینستاگرام فعالیت می‌کرده، هنوز هم فعالیت می‌کند، فقط دارد اینترنت گران‌تری مصرف می‌کند و نارضایتی‌اش بیشتر شده است، پس به‌نظرتان چرا این روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟

این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.

 

 • پس شما رسما می‌گویید فیلترینگی که انجام می‌شود، مخالف اصل 79 قانون اساسی است؟

بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.

 

 • شاید استدلال دولتی‌ها این است که اگر دوباره آزاد شود، دوباره به شرایط اضطراری برمی‌گردیم.

ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟

 

 • شما که خودتان نماینده مردم هستید درباره این نارضایتی مردم چه کار کردید؟ آیا در مجلس اقدام عملی هم انجام دادید؟

بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان می‌دهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..

 

 • مردم بدنه حکمرانی را یکپارچه می‌بینند و چون بحث صیانت هم در مجلس مطرح بوده، فیلترینگ را زیر سر مجلس می‌بینند. مجلس می‌گوید دولت مقصر است. الان شما هم که می‌گویید وزیر ارتباطات مجری است. بالاخره تصمیم‌گیر این وضعیت فیلتر چی کسی است؟

اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا می‌کنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده می‌کنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.

 

 • حرف عامه این است که می‌گویند کسی که خودش فیلتر کرده، فیلترشکن می‌فروشد و از این طریق درآمدزایی می‌شود. این باور چقدر درست است؟

من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.

 

 • شما آمار و ارقامی دارید که گردش مالی در حوزه اینترنت و فیلترینگ را نشان دهد؟

من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر می‌رسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده می‌کنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت می‌کنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله می‌کنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.

 

 • حرفی زده می‌شود که خب اصلا استفاده نکنند، از شبکه اینستاگرام استفاده نکنند. پیامرسان داخلی استفاده کنند. به جای توییتر، ویراستی نصب کنند. به جای اینستاگرام، روبیکا استفاده کنند. پاسخ شما به این چیست؟

ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام می‌دهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده‌ است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.

 

 • در رابطه با رجیستر نکردن آیفون یک نگاهی وجود دارد که هزینه بالای آیفون باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این موضوع اصلا برای کشور خوب نیست، برای همین واردات آن ممنوع می‌شود و رجیستر نمی‌شود. شما توجیهی که در این باره دارید چیست؟

من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به وارد‌کننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه نرم افزارهای داخلی باید به گونه‌ای ارتقاء یابد تا توانایی پاسخگویی به نیازهای آموزشی را داشته باشد، گفت: نصب فیلترشکن اجازه ورود و دسترسی صفحاتی را می دهد که برای دانش آموزان بسیار مضر و مخرب است.
علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نامه خود به وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات درخصوص مضرات استفاده دانش آموزان از فیلترشکن‌ها، عنوان کرد: فضای سالم آموزش و پرورش از مهمترین نکات برای تربیت دانش آموزان کشور بوده، در شرایطی که آموزش مجازی بخش قابل توجهی از آموزش و پرورش را شامل می‌شود، برای سلامت و پاکی این فضا نیز باید سخت مراقبت کرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه شواهد حاکی از آن است که دقت و پالایش برای حفظ امنیت این فضا صورت نمی پذیرد و فیلتر کردن برخی نرم افزارها باعث شده که دانش آموزان فیلتر شکن نصب کنند.

وی تصریح کرد: نصب فیلتر شکن اجازه ورود و دسترسی به صفحاتی را می‌دهد که برای دانش آموزان بسیار مضر و مخرب است، متاسفانه تعداد دانش آموزانی که از این فیلتر شکن‌ها استفاده می کنند، رو به ازدیاد است که اعلام خطری جدی برای سلامت ذهن و روان آینده سازان کشور است. خطر این  فیلترشکن‌ها از خود نرم افزارهای غیر مجاز که فیلتر می شوند کمتر نیست.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات خواست با توجه به غیر حضوری شدن اجباری کلاسهای درس، مخصوصا در نیمه دوم سال به دلایلی مانند آلودگی هوا دستور دهند تا نرم افزارهای داخلی به گونه ای ارتقاء یابند که توانایی پاسخگویی به نیازهای آموزشی را فراهم کنند.

یوتیوب پلتفرم اول گیمرهای ایرانی است

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که یوتیوب محبوب‌ترین پلتفرم در بین گیمرهای ایرانی برای تماشای استریم بازی‌هاست.

چرا با مافیای فیلترشکن برخورد نمی‌شود؟

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

آماری رسمی از فروش فیلترشکن‌ها در ایران وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی عدد و رقمی برای این بازار اعلام کرد اما برخی گزارش‌های غیر رسمی درآمد حاصل از فروش انواع VPN را ماهانه 5،400 میلیارد ریال اعلام کرده‌اند و حال جای سئوال است که این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود و چرا در نهادهای تصمیم‌گیرنده تدبیری جدی برای حل این مشکل دیده نمی‌شود؟

بیش از 13 ماه از فیلترینگ گسترده در ایران می‌گذرد و حال در شرایطی که به نظر می‌رسد همچنان عزمی برای بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد؛ جمعیت کثیری از مشترکان به سایت‌ها و نرم‌افزارهای فیلتر شده دسترسی داشته و نه تنها بسیاری از سیاستمداران فعالیت‌های خود را در پلتفرم‌های فیلتر شده دنبال می‌کنند بلکه فعالیت در بخش‌های بسیار دیگری مانند شرکت‌ها و مجموعه‌ های تجاری و اداری، سایت‌های خبری نیز به حالت سابق برگشته و این افراد از ظرفیت های موجود در راستای تحقق اهداف خود بهره می‌گیرند.

از سوی دیگر کسب‌و کارهای مجازی بسیاری که طی سال‌های گذشته ایجاد شده و برای بخش قابل توجهی از جامعه راهی برای امرارمعاش و کسب درآمد بودند نیز این روزها اگرچه نه به قدرت سابق اما به هرحال کسب و کار خود را مدیریت می‌کنند و حال سئوال اینجاست که اگر دسترسی به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها تا این حد مضر بوده که لازم بوده در چنین سطحی وسیع دست به فیلترینگ آنها زده شود چرا اکنون تلاشی برای جلوگیری از این وضع نمی‌شود؟!

حال سئوال اینجاست که یک سال پس از اخذ تصمیم برای فیلترینگ در شرایطی که حتی با استفاده از نرم‌افزارهای بومی همچنان فعالیت مردم با جدیت در پلتفرم‌های فیلتر شده ادامه دارد، تاثیر فیلتر این شبکه‌ها به غیر از اضافه شدن فیلترشکن‌ها به روند دسترسی چه بوده است؟

 

چرا مخاطرات فیلترشکن‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟

همگان می‌دانند و همواره نیز تاکید شده که استفاده از انواع VPN ها چه مخاطراتی برای مردم و کشور به همراه دارد و چگونه منجر به سواستفاده از اطلاعات کاربران می‌شود. پس حال و در شرایطی که دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده همچنان به قوت ادامه دارد و حتی در سالگرد حوادث سال گذشته و تنش‌های ایجاد شده نیز شاهد مشکل خاصی در کشور نبودیم، چه دلیلی دارد که همچنان سیاست‌های فیلترینگ به قوت پابرجا مانده و اصلا اگر نیاز است و صلاح کشور در آن است که این سیاستها اعمال شود، چرا عزمی جدی برای مبارزه با فیلترشکن‌ها دیده نمی‌شود؟! آن هم در شرایطی که همه ما تجربه کرده‌ایم که در مواقع و شرایط حساس حاکمیت به راحتی این توان را دارد که دسترسی به تمامی فیلترشکن‌ها را محدود و مسدود کند؟

دی ماه سال گذشته چنین اعلام شد که «طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.»

بر این اساس اعلام شد: « طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان  وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳،  نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.

در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که « هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

حال حدود 10 ماه از این موضوع می‌گذرد و  در شرایطی که اکثریت مردم راهی برای خرید وی پی ان پیدا کرده و به انواع فیلترشکن‌ها دسترسی دارند به تازگی و پس از حدود 9 ماه اخباری منتشر شده که به استناد آنها دو فروشنده در قم با گردش مالی ۴۶ میلیارد تومانی توسط دادستانی این استان شناسایی شدند. آنطور که گزارش شده، این دو فروشنده طی تقریبا یک سال به این گردش مالی دست یافته‌اند. به گفته مقام قضایی این استان، این درآمد تقریباً طی یک سال و فروش فیلترشکن به ۱۸۰ هزار کاربر، کسب شده است. حال در نظر بگیرید جمعیت چند میلیونی استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها در سراسر کشور سالانه چه درآمد سرشاری ایجاد می‌کنند؟!

این در حالی است که در گذشته و در زمانی که حتی فیلترینگ به شیوه فعلی نبود محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات در مجلس از وجود و فعالیت مافیای فروش فیلترشکن یاد کرده بود! اکنون نیز وزیر جدید ارتباطات با حضور در مجلس اینگونه عنوان کرده که مبارزه با این مافیا تنها به بحث فنی مربوط نبوده و نیازمند قانون است.

 

چرا فیلترشکن‌های پولی کمتر مسدود می‌شوند؟!

در این میان شاید بتوان گفت به غیر از اقلیتی محدود از مشترکان که ممکن است به هر دلیل بعد از اعمال فیلترینگ به پلتفرم‌های مسدود شده دسترسی نداشته‌اند و به غیر از کندی سرعت به نظر نمی‌رسد اتفاق دیگری در سطح دسترسی به نرم افزارهای مسدود شده رخ داده باشد مگر یک اتفاق و آن هم استفاده از انواع فیلترشکن‌ها است. برخی ممکن است به سختی‌های متعدد توانسته باشند به انواع فیلترشکن‌های رایگان دسترسی پیدا کنند اما جدا از مخاطرات استفاده از این فیلترشکن‌ها برای مشترک، بسیاری از آنها نیز پس از مدتی از کار می‌افتند و استفاده از آنها غیرممکن می‌شود اما در ارتباط با فیلترشکن‌های فروشی و پولی ظاهرا اوضاع به مراتب بهتر است.

 

گردش مالی مافیای فیلترشکن در ایران، ماهانه 5400 میلیارد ریال!

موضوعی که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مافیایی پشت این فیلترشکن‌ها وجود دارد؟ برخی گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده گویای آن است که گردش مالی مافیای فیلترشکن در ایران به ماهانه 5،400 میلیارد ریال می‌رسد! اگرچه تایید یا حتی تکذیب این ارقام نیازمند اطلاعات دقیق است اما دیگر بر کسی پوشیده نیست که خانواده ها برای دسترسی به فیلترشکن ماهانه بین 150  تا 300 هزار تومان هزینه می‌کنند و این روند موجب شده در شرایط تورمی جامعه هر خانواده چهار نفره حداقل 500 هزار تومان هزینه فیلترشکن داشته باشد (عددی بالاتر از یارانه نقدی) که ضرب و تقسیم این اعداد در جامعه 84 میلیونی ایران با تعداد مشخص مشترکان اینترنت خود تا حدی می‌تواند نشان دهد ماهانه چه اعداد و ارقامی صرف این بخش می‌شود.

در همین زمینه برخی نمایندگان مجلس نیز مکررا انتقاداتی در این زمینه مطرح کرده و در رسانه‌های مختلف به نقد وضعیت موجود پرداخته‌اند. از جمله نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: « با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟!»

همچنین علیرضا نظری- نماینده خمین در جلسه علنی مجلس در این باره اظهار کرد: «اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن‌های پولی کار می‌کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نیست و باید تعیین تکلیف شود.»

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته نیز حاشیه‌های بسیاری درباره فعالیت فرزند یکی از مسئولان دولت در یک شرکت فروشنده فیلترشکن در کانادا مطرح شد و حال در داخل کشور مسئولان بطور دائم توپ مسئولیت در این زمینه را به زمین دیگری می‌اندارند. به عنوان مثال وزیر ارتباطات وقتی از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت که در ارتباط با فضای مجازی قانونگذاری درستی صورت نگرفته به صراحت تاکید کرد که این وزارتخانه مسئولیتی در قانونگذاری این حوزه‌ها ندارد. از سوی روابط عمومی این وزارتخانه نیز اعلام شد: «مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون‌گذاری است؟ زمانی که قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می‌توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می‌تواند لایحه دهد.» البته حرف زارع پور اشتباه هم نیست چراکه بیش از 10 سال است شورای عالی فضای مجازی با اعضایی از نهادهای مختلف مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده و اخذ تصمیمات کلان به این شورا واگذار شده و در دوره‌های زمانی مختلف جلسات این شورا با حضور بالاترین مقامات قوای مختلف برگزار شده است.

حال در شرایطی که همچنان زمانی برای توقف فیلترینگ اعلام نمی‌شود برخی افراد که فعالیت و تخصص بیشتری در حوزه فضای مجازی دارند اقدام به خرید و اجاره ماهانه سرور از کشورهای دیگر می‌کنند که بر این اساس بدون مشکل خاصی امکان دسترسی به پلتفرم ها و انواع سایت‌ها را دارند؛ اما سئوال اصلی اینجاست که: در شرایطی که برای دسترسی به پلتفرم‌های مرسوم استفاده از فیلترشکن‌ها به امری رایج تبدیل شده و به راحتی افراد می‌توانند از طریق این فیلترشکن‌ها به انواع محتوای مجرمانه دسترسی داشته باشند، آیا فکری به حال این امر شده است که این موضوع در بحث اجتماعی چه تبعاتی به همراه داشته و خانواده‌ها و اجتماع را با چه آسیب‌هایی مواجه خواهد کرد؟!

روسیه فیلترشکن‌ها را از کار می‌اندازد

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وسیه قصد دارد برخی از شبکه‌های خصوصی مجازی «وی‌پی‌ان» (VPN) و پروتکل‌هایی را که توسط کمیسیونی از کارشناسان به عنوان تهدید در نظر گرفته می‌شوند، مسدود کند.
به گزارش آنا از رویترز، «ریانووستی» خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از مکاتبات وزارت دیجیتال گزارش داد، روسیه قصد دارد برخی از شبکه‌های خصوصی مجازی «وی‌پی‌ان» (VPN)و پروتکل‌هایی را که توسط کمیسیونی از کارشناسان برای ایجاد تهدید در نظر گرفته می‌شوند، مسدود کند.

تقاضا برای استفاده از سرویس‌های «وی‌پی‌ان» پس از آن افزایش یافت که روسیه پس از دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور دسترسی به برخی رسانه‌های اجتماعی غربی را  برای ورود نیرو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ محدود کرد.

قوانین روسیه در سال ۲۰۱۷ ارائه دهندگان سرویس «وی‌پی‌ان» را موظف به همکاری با مقامات روسیه و محدود کردن دسترسی به محتوای ممنوعه  کرد.

بسیاری از سرویس‌های «وی‌پی‌ان» به طور گسترده در سراسر روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و یک بحث عمومی در میان قانونگذاران در مورد اینکه تا چه حد باید برای مسدود کردن سرویس‌های «وی‌پی‌ان» که هنوز امکان دسترسی به اطلاعات ممنوعه و همچنین تعداد زیادی از اطلاعات دیگر را فراهم می‌کنند، ایجاد شده است.

ریانووستی در پاسخ وزارت دیجیتال به صحبت‌های آنتون تکاچف، قانون‌گذار استناد کرد که نگرانی‌هایی را در مورد آنچه به گفته او برنامه ‌ایی برای مسدود کردن همه «وی‌پی‌ان»ها است، مطرح کرده بود؛ اقدامی که به گفته او فشار بر روس‌ها را با قطع استفاده از برخی لوازم خانگی ساده،  افزایش خواهد داد.

به گفته این وزارتخانه، براساس تصمیم کمیسیون تخصصی، فیلتر کردن برخی سرویس‌های «وی‌پی‌ان» و پروتکل‌های «وی‌پی‌ان» می‌تواند در شبکه ارتباطی تلفن همراه برای ترافیک خارجی که به عنوان یک تهدید شناخته می شود، انجام شود.

ریانووستی گفت که این وزارتخانه گفته است که دور زدن محدودیت‌ها برای اطلاعات خاص یک تهدید محسوب می‌شود.

معمای مافیای فیلترشکن

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

آوا فلاح - در حالی که همچنان سایه فیلترینگ بر ارتباطات روزمره مردم سنگین است، موضوع گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها هفته گذشته و به‌دنبال سخنان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دوباره داغ شد. یکی از نمایندگان مجلس در این مورد گفت که وزیر ارتباطات با عدم ارائه اطلاعات شفاف در این مورد به تداوم این بحث‌ دامن می‌زند.

تکلیف فیلترشکن‌ها روشن شود

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: فیلترشکن ها میلیاردها تومان را در جیب افراد منفعت طلب می کند که انتظار است در اسرع وقت، پیام رسان های خارجی تعیین‌تکلیف شوند.
به گزارش مهر، علی اکبر کریمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: این سوال از سوی مردم مطرح می‌شود اگر پیام رسان های داخلی پاسخگوی نیاز مردم است چرا از فعالیت پیام رسان های خارجی جلوگیری نمی‌شود و اگر این اقدام انجام شده چرا با فیلترشکن کار می‌کند که انتظار است این مهم برای مردم تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه ساختارها برای صادرات نرم افزار و محصولات آی تی ضعیف است، افزود: انتظار است در حوزه صنعت آی تی و فناوری اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شبکه تلفن‌های ثابت در برخی از روستاها به ویژه روستاهای بزرگ بلا تکلیف است هر چند منابع مالی برای این مهم در وزارتخانه وجود دارد که امید است تدابیر ویژه ای در راستای رفع این مشکل اندیشیده شود.

کریمی افزود: برخی روستاها با فرسودگی شبکه مخابراتی مواجه هستند و سوییچ‌ها نوسازی و پشتیبانی نمی‌شود که نیاز است این مهم تقویت شود.

وی گفت: مردم در برخی روستاها ۱۰ سال گذشته بابت انشعاب تلفن پول پرداخت کرده‌اند اما هنوز پول مردم بلاتکلیف مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: برای مدیریت فضای مجازی کشور، قانون در اختیار نداریم.
به گزارش ایسنا عیسی زارع پور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات است که نزدیک به ۱۲ سال موضوع آن در کشور مطرح بوده و بارها مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۲ کار راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خود را آغاز کرد و امروز این شبکه در این کشور فعال است، اما در ایران هنوز این کار مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: امروز تمام ظرفیت وزارت ارتباطات برای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است و هر هفته سه جلسه برای این موضوع برگزار می‌شود.

زارع پور تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و امن در گستره جمهوری اسلامی است که خدمات با سرعت و با کیفیت در این بستر به مردم ارائه می‌شود و کشور را در آینده در بخش‌های مختلف بیمه خواهد کرد. این شبکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۲۳ درصد پیشرفت داشت و امروز به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و هر هفته کنترل پروژه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مسئله زیرساخت ارتباطی گفت: کشور یک شبکه پرسرعت می‌خواهد و به جز فیبر نوری نمی‌توان این سرعت را رقم زد و هدفگذاری بر این است که با توسعه آن ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم. در گذشته دروازه‌های اینترنت بین‌الملل توسعه یافته بود و در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نیز توسعه هایی داشتیم، اما در حوزه ارتباطات ثابت توسعه خوبی همراه با سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود به همین دلیل تمرکزمان به نقاط ضعف مصروف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: توسعه فیبر نوری در کشور کار دشواری است، اما بودجه لازم، قوانین و بخشنامه‌ها فراهم شده و کار در ۲۰۰ شهر آغاز شده و در ۱۰۰ شهر به اتمام رسیده است و سرعت اینترنت ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز حاصل شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ در جریان است و به شرکت مخابرات ایران بسنده نکرده‌ایم و با ۹ اپراتور دیگر در حال همکاری هستیم، گفت: در هر استان اپراتور دوم و سوم پیش‌بینی شده است و برای شهرهای کوچک خارج از مراکز استان ها، به ازای هر کسب‌وکار و منزلی که تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرد، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه به اپراتورها پرداخت می‌کند؛ در مراکز استان‌ها به غیر از کلان‌شهرها هم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

زارع پور با بیان اینکه امروز با هزینه بسیار ناچیز این شبکه در اختیار قرار گرفته است و زیرساخت‌های ایجاد شده مربوط به دولت است، افزود: عملا یک شبکه ملی در حال راه‌اندازی است که زیرساخت توسعه کشور حداقل برای ۵۰ سال آینده است. نسل چهارم صنعت با این شبکه ارتباط مستقیم دارد و توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همه باید این پروژه‌ها را از آن خود بدانند و قطعا ثمره آن به مردم می‌رسد. کار باید با نهایت همکاری و سرعت به جلو رود تا طی هفت ماه آینده شاهد افتتاح کل پروژه در استان باشیم. در کلانشهرها نیز روند رقابتی در نظر گرفته شده است، این پروژه باید طی ۱۰ سال انجام می‌شد، اما با توجه عقب افتادگی‌های موجود، باید طی سه سال کار را انجام دهیم به همین دلیل با یک اپراتور نمی‌توان کار را پیش برد، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و امروز یک نهضت فیبرکشی در کشور به راه افتاده است.

زارع پور با بیان اینکه یک داشبورد بررسی پیشرفت کار و پروژه برای مردم نیز راه‌اندازی شده است، گفت: در پروژه توسعه فیبرنوری، تا پایان دولت سیزدهم، فیبرکشی در دستور کار قرار دارد، اما این پروژه در قانون هفتم در قالب اتصال منازل به اینترنت با فیبرنوری هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال ۲۰ درصد روستاها به اینترنت پرسرعت و پایدار باقی مانده است، گفت: تا پایان امسال روستاهای دارای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و تا امروز ۵۴۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و سال آینده ارتقای کیفیت هدفگذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه مراکز داده در داخل کشور در حال راه‌اندازی است، گفت: نقاط تبادل ترافیک در کشور در حال توسعه و تقویت است.

وی تصریح کرد: در بحث خدمات پایه و روی شبکه سه نگاه "اتخاذ رویکرد ایجاد موازنه و تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی مانند چین، تمرکز عمده بر نظام تنظیم مقررات برای کنترل و مدیریت پلتفرم‌های بین‌المللی همچون عمده کشورهای اروپایی و پذیرش سلطه پلتفرم‌های بین‌المللی و عمدتا آمریکایی" در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.

زارع پور گفت: امروز مرزها به معنی مرزهای فیزیکی نیست، مرز امریکایی جایی است که پلتفرم‌های آن فعال است و حتی حرکت افکار عمومی و مدیریت جامعه را به‌دست گرفته‌اند. همه کشورهای پیشرفته به فکر افتاده‌اند که با جبران عقب افتادگی خود پلتفرم راه‌اندازی کنند، در غیر این صورت مستعمره خواهند بود و امروز جای خرسندی است که جوانان ما برای بی‌نیاز شدن از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه پلتفرم‌های داخلی در کشور، گفت: سال گذشته، ایتا ۱.۵ میلیون نفر کاربر داشت در حالی که امروز روزانه ۱۷ میلیون نفر از این فضا استفاده می‌کنند و امروز حامی تمام قد سکوهای داخلی هستم.

زارع پور در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن، گفت: یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت. در این رابطه نیازمند ابزارهای قانونی هستیم و در برنامه هفتم توسعه مجلس همراهی خوبی در حوزه امور فاقد قانون داشت، اما برای مدیریت فضای مجازی، قانون در اختیار نداریم.

وی تاکید کرد: اگر ۱۰۰ میلیون نفر وارد شبکه اجتماعی داخلی شوند قطعا زیرساخت را فراهم می‌کنیم، اما مردم باید توجیه و اقناع شوند و این کار تبیینی و ترویجی در حیطه وظایف وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: در لایحه بودجه امسال، در بحث امنیت، یک تا دو درصد بودجه دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی اختصاص یافته است و از این ظرفیت باید حتما استفاده کرد. مشکلات باتری را نیز توسط اپراتورها دنبال خواهیم کرد، ۲۰ درصد برگزاری انتخابات باید به شکل اینترنتی باشد که بر این اساس، باید مسئله باتری به‌ویژه در روستاها رفع شود. البته برخی از روستاها در نهضت فیبرکشی از نعمت فیبرنوری بهره‌مند خواهند شد. درخصوص نقاط گردشگری، تکلیف قانونی برای هزینه کرد نداریم، می‌توانید نقاط خاص را معرفی کنید که تدبیر ویژه برای آنها داشته باشیم.

وی افزود: برای اقتصاد دیجیتال فصل جدیدی آغاز شده است. در برنامه هفتم توسعه مواد قانونی مناسبی تدوین شده و برای به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و نظام ارزش‌گذاری نیز اقدامات نوینی آغاز شده است و این مسیر را از بورس آغاز کرده‌ایم و سال گذشته نخستین شرکت وارد بورس شد.

یک نماینده مجلس گفت: گردش مالی وی پی ان دست کسانی است که فیلتر می کنند. وی پی ان فروش ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.
جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: من خودم فوتبال می‌بینم، مردم دسترسی به فضای مجازی را دارند ولی به سختی.
وی ادامه داد: من معتقدم و صریحا می گویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همان هایی هستند که نویسندگان وی پی ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی پی ان را می فروشد.
این نماینده مجلس افشا کرد که گردش مالی وی پی ان ها دست کسانی است که فیلتر می کنند.
نیک بین کفت: ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آنجا اعتراض کردند که آقای نیک بین شما تحقیق و تفحص را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتیکه این درست نیست. یعنی برای خارج از کشور نیست بلکه برای داخل کشور است و وی پی ان فروش ها داخل کشور هستند.

 

واکنش وزیرارتباطات: ادعای نماینده مجلس بررسی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم ادعای نماینده مجلس در خصوص فیلترشکن‌ها را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایرانی و در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس پیرامون بحث فیلترشکن‌ها، افزود: ایشان و هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند.

وی گفت: از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم این ادعای ایشان را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

زارع‌پور ادامه‌داد: البته که کلید حل مشکل قانونگذاری و دست خود مجلس است.

همچنین «محمد احسان خرامید» رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات نیز در واکنش به همین ماجرا گفت: برخورد با مافیای فیلترشکن فروش، نیازمند قانون است و محل آن مجلس محترم.

وی تاکید کرد: اگر دغدغه مردم دارید راهش این نیست! بهتر است در فرصت باقی مانده از این دوره، برای حل این مشکل، یک طرح دو فوریتی به صحن مجلس بیاورید تا مردم شما را باور کنند. البته که باید برای ادعای خود هم پاسخگو باشید.