ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مریم آریایی - الکترونیکی شدن روند‌های گمرکی رویداد مهمی بود که علی‌رغم مقاومت‌های همیشگی که در برابر شفاف‌سازی وجود داشته اما تا حدود زیادی رخ داد و قاچاقچیانی که سال‌ها با سوء‌استفاده از یکپارچه نبودن اطلاعات گمرکی، سود‌های کلانی به جیب زده بودند را به دردسر انداخت.

معضل احتکار نام دامنه در ایران

سه شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اگر قصد خرید و ثبت دامنه‌ای برای سایت کسب‌وکارتان داشته باشید، این‌کار هم ساده است و هم ارزان. آنهایی که کمی با فضای ثبت نام دامنه‌ها یا همان آدرس‌های اینترنتی آشنایی دارند، برای ثبت دامنه .ir به سایت مرجع صدور این دامنه یعنی Nic.ir یا همان مرکز ثبت دامنه کشوری ایران مراجعه می‌کنند. قیمت ثبت دامنه نیز کمتر از 15 هزار تومان در سال است.

علی اصلان شهلا- نام بردن از شرکت های بخش خصوصی نه در ادبیات سیاسی و دولتی و نه در رسانه های ایران امری معمول نیست.

مردم را مقصر نکنیم

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته پیش مدیر یکی از جویشگرهای بومی به طرح ادعای بزرگی پرداخت و گفت، در صورت حمایت کاربران ایرانی از این جویشگرها این توانایی وجود دارد که اقتصاد اینترنتی کشور طی پنج سال آینده با رشد 600 درصدی مواجه شود.

عاقبت پدری یک رگولاتور

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- حمله به اپراتورهای موبایل و درز اطلاعات مشترکان با وجود تمام تدابیر امنیتی ممکن است. اما پس از هک یک سامانه، معمولا اپراتورها اقداماتی انجام می دهند که در ایران نشانی از آنها نیست:

بیت‌المال و سامانه‌های ناکارآمد

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دیگر عادت کرده‌ایم تا شاهد آن باشیم که بار بخش عمده‌ای از مشکلات خدمات ارتباطی به گردن مردم انداخته شود.

عباس پورخصالیان - سربسته نمیگویم، بلکه همانطور که شنیدم بازگو میکنم: در هفتهای که گذشت، یکی از همکاران فعال در عرصه فاوا به سراغم آمد، با این درخواست که چون مرجعی (بغیر از شورای عالی و مرکر ملی فضای مجازی)

 

به "فلانی" سفارش تهیه و تدوین سیاستهای "بَهمان" را داده و فلانی نیز همین سفارش را خُرد کرده و تهیه و تدوین هر تکه را به کسی دیگر (از جمله او) سپرده، بیا و بخشی از کار تهیه و تدوین مطلب را تو بجای من (آن همکار)، به عهده بگیر، چرا که [...].

سپس او، موضوعی که تهیه آن را از من میخواست، برایم ارسال کرد. عنوانِ آنچه باید در موردش مینوشتم، این بود: «شناخت فرصتهای همافزایی قوا، بخش خصوصی و مردم در فضای سایبر».

برای تهیه متنی درخورِ موضوع فوق، مدتی تأمل کردم. از خود پرسیدم: «همافزایی قوا، بخش خصوصی و مردم در فضای سایبر» یا Synergy in Cyberspace یعنی چه؟ و اگر چنین همافزایی آرمانی و گستردهای ممکن باشد، چهگونه میتوان به آن دست یافت؟- دیگران طی ربع قرن اخیر در جهانِ امروز در این زمینه از کجا شروع کردند؟ چه کرده اند؟ و به کجا رسیده اند؟ - قوای حاکمیتی، بخش خصوصی و مردم ما از کجا شروع کرده؟ و به کجا رسیده؟ اکنون ما چهگونه میتوانیم عملاً همگرا شویم تا در فضای سایبر همسو و همافزا عمل کنیم؟

پس شروع به جستوجو در منابع ذخیره شده در رایانه ام کردم و اتفاقاً درختِ تنومندِ "تکفا" (توسعه کاربریهای فناوری اطلاعات) قدیم را پیشِ رو یافتم.

 

بیاد آوردم: دو دهه پیش، در اواسط دهه 1370 خ./1390 م. یعنی در آغاز جهانی شدن اینترنت و تولد جهان سایبری، ما درخت تنومندی را تصور و ترسیم کرده بودیم با ریشهها، تنه، شاخوبرگها و ثمرههای زیر:

 

    با ریشههایی شاملِ ذینفعان نهادی در جامعه اطلاعات کشور؛

با تنهای شاملِ نظام کدگذاری، تدوین و تصویب قوانین سامانه اطلاعات جغرافیایی و مرکز اطلاعات شبکه، تأمین امنیت و ایمنی شبکه، توسعه خط و زبان فارسی در فضای سایبر، ایجاد نهادهای ملی برای توسعه فناوری اطلاعات و تدوین برنامه جامع توسعه فاوا در کشور؛

     با شاخههائی اصلی شاملِ انواع برنامهها و خدمات الکترونیکی، مانندِ: تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، برنامه و بودجه الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، خدمات اجتماعی الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، و توسعه صنعت الکترونیکی؛

    با شاخههایی فرعی شاملِ: ایجاد نظام خزانهداری الکترونیکی، بهرهبردازی از نظام پرداخت مالیات الکترونیکی، برگذاری مناقصه الکترونیکی، تولید پول الکترونیکی، بهرهمندی از گمرک الکترونیکی، اجرای اتوماسیون اداری و بهینهسازی خدمات دولتی، مهندسی مجدد فرایندهای دولتی، برنامهریزی الکترونیکی منابع و بودجه، برنامهریزی الکترونیکی ملی و بخشی، ایجاد شبکه رشد، مراکز رشد، پارکهای فناوری و شبکه علمی کشور، ارائه ویزای الکترونیکی، ایجاد پلیس الکترونیکی، نظام قضایی الکترونیکی و ثبت اسناد و احوال الکترونیکی، ایجاد شبکه اطلاعات پزشکی الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و تأمین اجتماعی الکترونیکی؛

     با ثمره و میوههایی شاملِ: شفافسازی عملکرد مالی و برقراری عدالت عوارض، ارتقاء درآمد دولت، ایجاد فرصتهای برابر و رقابت سالم، صرفهجویی در منابع، ارائه خدمات بانکی نوین، تسهیل تجارت، رقابتپذیرسازی در سطح بینالمللی، تکریم شهروندان، ارائه خدمات یکپارچه، برقراری عدالت اداری، ایجاد تحول اداری، ایجاد تحول در بودجهریزی، آسانسازی برنامهریزی، گسترش مهارتهای دیجیتالی، توسعه سواد دیجیتالی، توسعه منابع انسانی، ایجاد فرصت های یکسان، دسترسپذیرسازی منابع علمی جهان، تولید دانش در عرصه جهانی، شکوفاسازی استعدادها و خلاقیتها، تسریع در دریافت ویزا، بهبود وجهه بینالمللی، جلب رضایت شهروندان، اشاعه فرهنگ ملی، ارتقاء امنیت عمومی، گسترش عدالت و ایجاد وحدت رویه قضایی، ارائه دسترسی برابر به خدمات و امکانات، ارتقاء بهداشت در نقاط دوردست و محروم، ارائه اطلاعات دارویی بهینه، توزیع مناسب دارو و تسهیل دسترسی سریع به دارو، ارائه خدمات بهداشتی سریع و بهینه، اشتغال ارزشافزا، بازگشت سرمایه و بازگشت مغزها، مشارکت بخش خصوصی، تولید و بازاریابی در کلاس جهانی و بسیاری از ثمرهها و میوههای دیگر که در نظر گرفته شده بودند ولی به تصویر در نیامدند.       

آری، ربع قرن پیش، پیشتر از خیلی از همسایگانمان، همافزا بودیم! همافزا شروع کردیم؛ افقی نسبتاً روشن از همافزایی در فضای سایبر داشتیم و چشماندازی شفاف از آینده آن، اما دریغا که «گسست عهد من و هر چه بود گذشت». اگر این گسست اتفاق نمیافتاد، تاکنون میبایست تکفای دو، سه و ... را یکی پس از دیگری اجرا کرده و فرصتهای همافزایی قوا، بخش خصوصی و مردم در فضای سایبر را عملاً غنیمت شمرده و میپرداختیم به بهرهبرداری از همافزایی قوا، بخش خصوصی و مردم در این فضا.

اکنون اما گمشدهای داریم به نام همافزایی! آنهم برغم داشتن مرجعیتی به بزرگی و عظمت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی! بزرگی و عظمتی که به عللی در عمل متجلی نمیشود. کوشش برای شناخت فرصتهای همافزایی در فضای سایبر برای ارتقاء هماهنگی و همگراسازی نهادها، دستگاههای حاکمیتی و بخشهای خصوصی و مردمی در این فضا، ازجمله وظایف شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است و توفیق این شورای عالی و مرکز ملی در همافزایی عمومی قوای کشور، وابسته است به توفیق اَش در فعالیت متمرکز بدین منظور در درون کشور و در بیرون از کشور.

 

بومیسازی فعالیت آیساک و زیرمجموعههایش در درون کشور

آنچه در داخل کشور هنوز مشاهده نمیشود، تحقق آرمان همافزایی در فضای سایبر است.

همافزاییِ آغازین، خودجوش و متکی بر حماسه دوم خرداد 1376 بود. اما پس از بروز تنش و وقفههای پی در پی، طی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم، همافزایی دیگر امری نیست که خودبخود رُخ دهد، بلکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باید برای تحقق آن، بهجّد برنامهریزی مجدد کنند، سیاستگذاری نمایند، رهنگاشت و راهبردها بنویسند، از مجامع بینالمللی زمامداری سایبر (Cyber Governance) کمک بگیرند و در نشستهای آن فعالانه مشارکت جویند، تا واگرایی کنونی قوا در فضای سایبری به حداقل برسد و بهتدریج به همگرایی فزاینده و همافزایی تبدیل شود.

این همافزایی هنگامی اتفاق میافتد و ارتقاء مییابد که با ابتکار عمل نهادها در سطوح محلی، ملی و بینالمللی همراه شود و با سرمایهگذاری مادی و معنوی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین دسترسی فراخباند برای عموم کاربران تکمیل گردد.

البته سازمان ملل متحد هم میکوشد نهادهای هماهنگسازی، همگرایی و همافزایی را در سطوح محلی، ملی و بینالمللی ارتقاء دهد، راهبری کند و در این کوشش، در بعضی جهات، تاحدودی موفق بوده است. لیکن دولت کنونی ایالات متحده، نه مایل است اقتدار خود در کنترل فضای سایبر را از دست بدهد و نه حاضر به همکاری در این راستا با سازمان ملل است؛ بلکه میکوشد سازمان ملل را دور بزند، آنهم با جهانیسازی سَمَنی بینالمللی (International NGO) به نام «جامعه اینترنت» یا "آیساک (ISoc)" که در ایالات متحده به ثبت رسیده و مستقر است. آیساک و زیرمجموعههایش، بخصوص: IANA،  IAB، IETF و CANN از فضای سایبر، صیانت و همافزاییِ فعالیتهای معطوف به توسعه استانداردهای فضای سایبر را در سطوح محلی، ملی و بینالمللی مدیریت میکنند.

 

نمودار تشکیلات سازمانی جامعه اینترنت یا "آیساک"

 

راههای همافزایی قوای کشور در فضای سایبر

ارتقاء هماهنگی، همگرایی و همافزایی ملی در فضای سایبر به دلیل "یو.اِس.محور بودن" اینترنت و آیساک، اینک در گرو اقدامات متنوعی است که یکی از مهمترین آنها، شناخت عمیق اینترنت و ساختار آیساک، مشارکت در فعالیتهای زیر مجموعههایش و از این طریق، کسب قدرت سایبری (Cyber power) برای تحکیم حاکمیت سایبریِ کشور (cyber sovereignty) است. زیرا، امروزه: قدرت و حاکمیت سایبری، شرط و مرز سیاست، فرهنگ و حاکمیت است؛ یعنی: قدرت سایبری، پیشاسیاست و پساسیاست، پیشافرهنگ و پسافرهنگ، پیشااقتدار و پسااقتدار است (رجوع شود به: Tim Jordan, "Cyber power, The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet", Chapter 7, 1999).

اکنون، قدرت سایبری و همافزایی قوا، بخش خصوصی و مردم در فضای سایبر، حداقل به دو دلیل: 1) دورافتادگی ما از جریان اصلی (mainstream) و 2) عدم مشارکت فعالمان در مجامع زمامداری سایبر (Cyber Governance) گمشدههایی قابل بازیافت هستند. تنها باید دوباره برای بازیافتشان کوشید.(منبع:عصرارتباط)

درآمد 500 میلیاردتومانی قاچاق اینترنتی فیلم

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - از زمانی که اینترنت پرسرعت در کشور راه افتاد با جریانی آهسته و البته پیوسته سایت‌های دانلود غیرمجاز نیز پا گرفته و به مرور حتی شروع به کسب درآمد‌های میلیونی کردند.

فاتحه نظارت را بخوانیم؟

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - فروش آزادانه فیلترشکن، قمارخانه‌های اینترنتی، سایت‌های همسریابی، کانال‌های خبری اتهام‌پراکن، دانلودهای غیرقانونی، کسب‌وکارهای فاقد هر گونه مجوز، فروش اقلام ممنوعه از سلاح و مواد مخدر گرفته تا نوزاد، جابجایی بی‌حساب و کتاب پول،

وعده‌های بزرگ برای روزهای پایانی دولت

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - در جریان همایش بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در کنار اقدامات انجام شده‌ای که از آنها رونمایی شد، وعده اجرای طرح‌هایی در هفته‌ها و ماه‌های آتی یعنی در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم از سوی دست‌اندرکاران عرصه فاوا داده شد.

انتظار کاذب ایجاد نکنیم

يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - این روزها مساله ارزانی اینترنت ورد زبان مسوولان شده؛ وعده‌ای دور اما به زعم آنها نزدیک!

کدام آمار و گزارش صحیح است؟

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوستی تعریف می‌کرد که در یک نشست محدود در خارج از کشور، نمایندگان سه نهاد داخلی به ارایه گزارشی پرداختند که از بد حادثه، در هر کدام از آنها جمعیت کشور یک عدد اعلام شد. در پایان جلسه یکی از خارجی‌ها به طعنه به من گفت، شما آمار جمعیت کشور را هم دقیق اعلام نکردید، بعد چطور انتظار پذیرش سایر ارقام و گزارش‌هایتان را دارید!

اقتصاد فیلترینگ در ایران چند صد میلیاردی شد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - مساله فیلترینگ در ایران از جمله موضوعاتی است که باوجود بایدها و نبایدها، مخالفان و موافقان و مجموع نهادهای متعدد و هزینه‌هایی که به این منظور در کشور می‌شود، همچنان شاید وحدت رویه و تصمیمی جامع در خصوص آن نیستیم.

جلوی باد سیم‌خاردار کشیده‌ایم

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شفاف‌نبودن آمارها در بخش‌های زیادی از کشور امری غریب نیست و عادت کرده‌ایم با جمع‌وتفریق آمارهای متناقض شعاری و عمدتا بدون مستند مسوولان، یک برآورد تقریبی از وضعیت موجود به دست آوریم.

آیا خبرنگاران مشکل سوءتغذیه دارند؟!

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدتی هست که می‌خواهم مطلبی درخصوص یکی از آخرین ورژن‌های عجایب و آفات کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاران بنویسم.
برخی دوستان اما می‌گویند این کار همچون تف سر بالاست و برای خودمان و همکارانمان بد می‌شود.

عباس پورخصالیان - از سال 1387 تاکنون، ایرانیان روز چهاردهم بهمن هر سال را به مناسبت آزمایش موفقیت‌آمیز کاوشگر فضاییِ «امید»، "روز ملی فناوری فضایی" نامیده و این روز و این مناسبت را با اقدامی مناسب، بزرگ می‌دارند.‌

استارت‌آپ‌های برج عاج نشین

يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - این روزها و به خصوص هفته گذشته بحث بر سر پلمب دفاتر تاکسی‌یاب‌های موبایلی داغ شد. فارغ از موضوع تکراری کاربردی بودن و سهولت تکنولوژی‌های مبتنی بر اینترنت و البته لزوم ایجاد چارچوب‌های مشخص برای فعالان این عرصه، موضوع این نوشتار جنبه‌ای دیگر از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی است.

همه چیز مرتب است؟

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - از پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی گرفته تا سیم‌کارت‌های بی‌هویت این کاربران نهایی هستند که زیان‌های اصلی را می‌پردازند. سود پیامک‌های ارزش‌افزوده و تبلیغاتی که از جیب مردم به جیب واسطه‌ها و اپراتورها می‌رود و جریمه‌ای هم متوجه آنها نیست.

«رگولاتور» باش نه پدر

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- «هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا اپراتور متخلف در حوزه سیم کارت های بی هویت را معرفی و مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد، از این اپراتورها مطالبه خسارت نمی کنید، گفت:

نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم؟

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بعضی از مسایل در کشور حکایت استخوان لای زخم شده و گویی قرار نیست به سرانجامی برسد. نمونه‌اش همین ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌هویت است که سال‌هاست در حال رسیدگی است و چندین و چند مدل سامانه برایش طراحی شده و البته همچنان نیز ادامه دارد.